ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА В ТУРИЗМІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА В ТУРИЗМІ1.Основні права та обов’язки туристів.

2.Порядок відшкодування втрат у разі не виконання або неякісного виконання туристичного обслуговування.

3.Договірна і не договірна шкода. Організація претензійної роботи в туризмі.

4..Використання Франкфуртської таблиці для перерахунку суми відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної туристам.

4.Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, моральної чи матеріальної шкоди.

БЕЗПЕКА ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ.

1.Поняття безпеки, суб’єкти забезпечення безпеки туристів.

2.Норомативні документи із забезпечення безпеки.

3.Фактори ризику та їх запобігання.

4.Забезпечення безпеки на водних маршрутах.

5.Дотримання правил перевезення на залізничному транспорті.

6.Правила безпеки на автомобільному транспорті.

7.Правила безпеки на авіарейсах.

Література

ЧАСТИНА 2 Організація подорожей та турів

ТЕМА1 .ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ.

Навчальні цілі:

Знати-виставкову індустрію, категорії гот еліва та ресторанного господарства,обслуговування в готелях та закладах харчування.

Вміти-вирахувати завантаження готелю та інші виробничі показники його діяльності.

План семінарського заняття.

1.Основні види заходів виставкової індустрії.

2.Участь у виставках. Оформлення стендів та формування їх зовнішнього стилю

3.Послідовність пошуку, аналізу та освоєння туристичного потенціалу за допомогою засобів виставкової індустрії.

4.Типи та категорії готельних підприємств, як бази для розміщення. Вимоги щодо формування інфраструктури готельного комплексу.

5.Типи підприємств ресторанного господарсnва, які обераються як базові для харчування.

6.Особливості формування меню та організація обслуговування в рекреаційних центрах.

7.Особливості організації харчування тургруп, що подорожують на спортивних маршрутах (активний туризм).

 

Рекомендована література: 12, 17,21,38.42,43,47,62,63,67,76..

 

Самостійна робота. Вивчення класу та категорій готельних підприємств і складання раціону для туристів активного відпочинку.

Ключеві слова:готель, ресторан, меню, раціон, виставкова індустрія

Мета і завдання роботи.Засвоїти питання туристичної індустрії танавчитиоцінювати класи готелів і складати раціони,

Зміст та методика виконання.

Туристична індустрія– це міжгалузевий комплекс, який спеціалізується на створенні туристичного та екскурсійного продукту, що здатний задоволь нити потреби його споживачів у рекреації, дозвіллі та реалізації товарів і послуг.

Сектор-це сукупність об’єктів або підприємств, що спеціалізуються на наданні окремої послуги.

Інфраструктура-це сукупність окремих технологічних елементів, які сприяють виробництву і надання окремих послуг.

Умова розвитку індустрії туризму- це капітал, технології, кадри та туристичні ресурси.

Показником номерногофонду є його структура, рівень завантаження, кількість подвійного завантаження, середня кількість гостей, що припадає на один номер, показник ефективності роботи персоналу, середня ціна номерного фонту.

Структура номерного фонду– це частка кімнат певного класу, до всієї кількості, виражена у відсотках,

Структура готелю за зірко вістю- це частка готелів певної зірковості та без катеогрій до всіє кількості їх, виражена у відсотках.

Коефіцієнт завантаження- це відношення обслужених гостей до одноразової місткості, вираженої в одиницях.

Рівень завантаження це теж саме тільки виражено в процентах.

Відсоток подвійного завантаження –це відношення різниці між кількостю гостей і проданих номерів до кількості проданих номерів, виражених у процентах.

Середня кількість гостей-це відношення кількості гостей до кількості проданих номерів.

Ефективність роботи персоналу- це відношення кількості зайнятих номерів до кількості місць у готелі, виражене в процентах.

Середня ціна готельного номера-це відношення прибутку від номерного фонду до кількості проданих номерів.

Основу розвитку туристичної індустрії формують такі фактори:

*збільшення частки вїзного туризму;

*зменшення диспропорцій між ресурсним забезпеченням та ступенем його використання;

*пропагування національного туристичного продукту;

*державня підтримка вітчизняного туризму.

З індустрії туризму найважливішим сектором є розміщення і харчування, які входять до складу туристичного продукту як основні послуги і формують в основному клас туристичного обслуговування.

Готель- це заклад розміщення, який має не менше 10 кімнат і надає готельні послуги у вигладі ви наймання кімнат або місць в кімнатах.

Заклади розміщення за ВТО поділяються на чотири групи: готелі та аналогічні заклади, комерційні, спеціалізовані та приватні.

За функціональними ознаками готелі поділяються на такі типи:

*загального типу( зіркові);

*туристичні( для автотуристів, для водного туризму, для гірського туризму, для молодіжного туризму);

*курортні (санаторії, пансіонати, профілакторії, будинки відпочинку;

* для спортсменів (спортивні бази, будинки відпочинку);

*для транзитних пасажирів (готелі);

*для нарад (бізнес-центри).

У майже всіх готелях передбачені такі послуги:розміщення, харчування та інші додаткові послуги, від кіль кості яких залежить зірко вість готелю

У готелях є основні приміщення (номерний фонд), обслуговуючі( зв’язку, кіноконцертна зала, побутові приміщення та майстерні), допоміжні ( склади, кімнати для білизн, пральня).

За функціональним призначенням у готелі виділяють такі приміщення:вестибюль, жит лова частина, для харчування, торгово-побут ового обслуговування, приміщення для дозвілля, побутові приміщення, технічні приміщення

.Вимоги до готелю можуть бути за гостами та мінімальними, що дають можливість визначити належність до класу зірковості. Осанні наводяться у табл..

Мінімальні вимоги до готелів.

Параметри Од.виміру 1 * 2 * 3 * 4 * 5 *
Кількість номерів Од. Не менше Не менше Не менше Не менше Не менше
Площа холу М2
Мін. плоша 1.місн. номера М2
---------------2-місн.номера М2
Кількість апартаментів % - - - -
Номера з душем % -
Номера з телевізором % - -
Наявність гаражу +,- - - + + +
Наявність ресторану +,- + + + + +
Подаання їжі в номер +,- - - + + +
Наявність кондиціонеру в номері +,- + + + + +
Знання іноземних моов персоналом прийому Од.

 

 

Практична робота .

Завдання 1. Зробити порівняльну структуру готелів за зірко вістю у Львові, області та Україні та написати висновок і подати за наступною формую:

Адмінрайони Всього 1 * 2 * 3* 4 * 5* Без категорій
Львів, к-сть
%            
Львівська обл:              
Кількість
%            
Україна :              
Кількість
%

 

Завдання 2.Вирахвати показник завантаження та його динаміку за такою формую:

Показники Приріст:до 2004р.од. %
Кількість, од.    
Одноразова місткість,тис 157,4 148,1 140,0 130,8 125,2 119,9 152,3    
Обслужено осіб,    
Коефіцієнт завантаження,од                  
Рівень завантаження,%                  

Завдання 3.Ви рахувати зірко вість готелю за мінімальними показниками за такою формую:

 

Параметри Од.виміру 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант
Кількість номерів Од. Не менше 7 Не менше 7 Не менше 10 Не менше 10 Не менше 10
Площа холу М2
Мін. площа 1-кімн. М2
2-кімн. М2
Кількість апартаментів % - - - -
Номерів з лазнею % -
Номера з телевізором % - -
Гараж +,- - - + + +
Реторан +,- + + + +  
Їжа в номер +,- - - + + +
Кондиціонер +,- + + + + +
Знання іноз. Мов К-сть
Кількість зірок            

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.009 с.)