Процедура митного догляду та правила оформлення митної деклараціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процедура митного догляду та правила оформлення митної деклараціїКонтроль дотримання громадянами правил переміщення предметів і товарів через митний кордон держави здійсню­ється шляхом митного догляду - через зіставлення даних, що були подані туристом усно або письмово (в митній декла­рації), з фактичними даними

Правила проходження митного контролю:

1.Митний догляд здійснюється у так званій "зоні митного контролю", що створюється в пунктах пропуску на державному кордоні. У зоні митного контролю встановлюється особливий режим щодо доступу сюди різних осіб і порядку пропущення через зону товарів і предметів. Такий режим встановлюється з метою заборони доступу в зону осіб, що не мають відношення до прикордонно-митного контролю, та створення умов для нормальної, безпечної роботи митних органів

2.Доступ до зони дозволено тільки службовим особам, що безпосередньо здійснюють догляд, громадинам, що перетинають кордон України, приймають або відправляють вантажі та, за необхідністю, співробітникам спецпідрозділів МВС і СБУ.

Доступ до зони митного контролю в усіх інших випадках (наприклад, для співробітників туристичних фірм) може бути дозволений начальником контрольно-пропускного пункту прикордонних військ, митниці або заступниками

3.До початку митного догляду громадяни заповнюють митну декларацію. Форма декларації та перелік відомостей, які в ній зазначаються, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від15.07.1997 р. №748.

Декларація заповнюється рідною для подорожуючого або зрозумілою мовою, тільки словами – без викреслень та скорочень. Термін дії 1 рік

· До декларації вписуються:

· предмети (товари), ввіз-вивіз яких обмежується чи заборонений: національна та іноземна валюта; зброя і боєприпаси; предмети, що представляють культурну або історичну цінність, дорогоцінні метали, каміння та вироби з них; речі та цінності, що підлягають обкладенню митом, ввезення та вивезення яких заборонені, обмежені та підпадають піл окремі правила, а також предмети, що належать іншим особам та багаж, що слідує окремо від власника (так званий несупроводжуваний багаж).

· предмети, валюта та цінності, що підлягають декларуванню, але не були вказані у декларації, знайдені під час митного догляду, вважаються контрабандою. Те ж саме стосується предметів, незадекларованих усно.

· заповнені громадянами при виїзді з України декларації зберіга­ються під час перебування за кордоном і є підставою для безперешкодного безмитного ввезення в Україну зазначених у них речей, валюти та цінностей. Втрачені митні декларації не поновлюються, а питання зворотного ввезення, речей, цінностей і валюта громадянами в такому разі вирішуються посадовими особами митниці.

Для дітей до 16 років декларація не заповнюється, багаж, що їм належить, вписується до декларації супроводжуючих їх осіб. Від письмового декларування звільняються також особи, що користуються митними пільгами

· громадяни, які не мають при собі або у своєму багаж: предметів, що потребують митного оформлення, можуть не заповнювати декларації, а у пунктах, де існує система "зеленого" і "червоного" коридорів, вони слідують через "зелений" коридор

· при проведенні догляду громадяни повинні надавати необхідні документи, особисто розпаковувати багаж та виконувати інші законні вимоги митниці. Посадові особи митниці повинні інформувати громадян про правила митного догляду, пояснюватисвої дії та не допускати таких, що можуть заподіяти матеріальні збитки або шкоду особистій гідності громадян. У виняткових випадках при наявності достатніх підстав можливий особистий догляд. Перед його початком громадянинові пред'являють письмовий дозвіл начальника митниці - знайомлять його з правами й обов'язками, пропонують добровільно пред'явити предмети, що незаконно перевозяться.

· догляд проводить особа тієї ж статі, його результати оформляються протоколом, в якому громадянин може зробити свій запис.

· |співробітники митниці мають право передогляду або затримання ) багажу. В разі виникнення конфліктної ситуації громадянин має право написати письмову заяву-скаргу на ім'я начальника митниці й вимагати письмової відповіді

· Оформляється міграційна картка

 

Валютні формальності. Правила перевезення валюти та інших цінностей через державний кордон України

 

До валютних цінностей відносяться:

1. Іноземна валюта

2. Цінні папери

3. Дорогоцінні метали

4. Природне дорогоцінне каміння

 

Органи у що регулюють валютні формальності в Україні:

· ДЕРЖАВНА«МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

· НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 12.07.2000 р. № 283 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 р. № 452/4673), затв. інструкцію "Про порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України". Ця постанова листом Державної митної служби України від 08.09.2000 р. № 09/4-3330-БП прийнята митними органами для вико­ристання в оперативній роботі

 

ПРАВИЛА ВВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ

1.Будь-яка сума валюти України, іноземної валюти та платіжні засоби повинні бути задекларовані шляхом подання митної декларації на ввезення валюти та платіжних документів, які повинні бути пред'явлені при проходженні митного контролю.

2.Валюта України пропускається при умові пред'явлення ! митної декларації на вивіз цієї валюти з України з кількості, дозволеної до вивозу:

- резидентами України - до 20 мінімумів, що не оподатко­вуються;

- нерезидентами - до 10 мінімумів, що не оподатковуються.

3.Валюта іноземна, що ввозиться в У країн} в готівковій формі, пропускається в сумі:

• до 10000 доларів США, чи еквівалент цієї суми в іншій валюті, що перерахована по курсу, установленому НБУ на день ввозу - без документів, що потверджують джерела походження цієї валюти;

• від 10000 до 50000 доларів США, чи еквівалент цієї суми в іншій валюті, враховуючи платіжні документи в іноземній валюті та дорожні чеки - прп наявності документів, які підтверджують джерела походження валюти (тільки для резидентів) і подачі заяви на ввезення валюти готівкою з вказівкою мети ввезення;

• ввіз іноземної валюти в сумі, що перевищує 50000 доларів США чи еквіваленту в іншій валюті, повинен здійснюватися в безготівковій формі, чи за допомогою платіжних документів в іноземній валюті. На ввіз валюти в сумі, що перевищує 50000 доларів США, необхідно спеці­альний дозвіл НБУ

ПРАВИЛА ВИВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ

Валюту України нееобхідно задекларувати в митній декларації в сумі: резидентам України - до 20 МЗП; - нерезидентами України - до 10 МЗГІ

 

Іноземну валюту резидентами України:

В сумі до 3000 (з 01.04.2003р.) доларів США готівкою, чи еквівалент цієї суми в іншій валюті (включаючи російські рублі), що перерахована по курсу НБУ на день оформлення митної декларації, а також додатково 1000 доларів США дорожніми чеками , чи еквівалент цієї суми в іншій валюті на одного громадянина незалежно від його віку ;

До 4000 доларів СІП А, а також дорожні чеки та інші платіжні документи в сумі, що не перевищує 5000 доларів СІ 11 А, в тому числі дорожні чеки в сумі до 1000 доларів США (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті) з дозволу уповноваженого банку України по формі № 01 валюта, що знята з валютного рахунку чи куплена в установленому порядку), для громадян, які перетинають к9рдон України з метою туризму чи за приватними справами

• Безперешкодно пропускається валюта, яка була раніше ввезена в Україну (протягом одного року), що підтверджується належним чином оформленою митною декларацією

До 1000 доларів США додатково громадянам, що виїздять за межі України за запрошенням чи з метою лікування, при наявності візи та дозволу уповноваженого банку по формі № 01

• При переїзді на постійне місце проживання за межі України - до 4000 доларів США за дозволом уповноваженого банку України по формі № 01

• При виїзді за кордон зі службовою метою на термін до 30 днів дозволяється вивозити іноземну валюту в сумі до 300 доларів СШ А (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті по курсу встановленому НБУ) на добу. Але загальна сума не може перевищувати еквівалент 9000 доларів США. Крім того, додатково на транспортні витрати - в сумі до 1000 доларів США. Уповноважений банк дає дозвіл на вивіз валюти у відповідності з розрахунками організації (підприємства) на відрядження.

• Громадянами (резидентам та нерезидентам) дозволяється вивіз з України ювілейних та пам'ятних монет з недорогоцінних металів, номінал яких виражений в гривнях та українських карбованцях без обмежень; з золота та срібла - в кількості не більше 50 монет кожного найменування (незалежно від ваги та проби) на одну особу, в більшій кількості - лише з дозволу НБУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.016 с.)