Навчальні цілі: види і порядок страхування, способи страхового обслуговуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчальні цілі: види і порядок страхування, способи страхового обслуговуванняЗнати:види і порядок страхування, способи страхового обслуговування

Вміти:укладати угоди із страховою фірмою та заповнювати страховий поліс.

План семінарського заняття:

1.Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування.

2.Правила і порядок страхування туристів та їх майна і порядок виплати страхових сум.

3.Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування.

 

Рекомендована література: 2, 8, 9, 13, 32, 38, 39. 44, 45.

Самостійна робота:

Ключові слова: страховий поліс, страхувальник.

Страховий поліс - договір страхування, що підтверджує факт його оформлення та гарантує забезпе­чення права туристів на отримання компенсації витрат, пов'язаних зі страховими випадками.

Страховик - страхова компанія, яка здійснює страхування туристів з метою гарантування покриття витрат, пов'язаних зі страховими випадками.

Страхування - це система економічних відносин із захисту інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом виплати страхових сум при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок страхових фондів організацій (страховиків).

Мета заняття. Навчити студентів укладати угоди на страхування та заповнювати страховий поліс.

Короткий зміст та методика виконання.

Види страхування в туризмі. Обов'язкові види

Страхування

 

Види страхування в туризмі:

1. страхування життя;

2. особисте страхування громадян від нещасних випадків під час подорожі;

3. медичне страхування;

4. страхування автотранспорту;

5. страхування громадської відповідальності власників авто­транспорту;

6. страхування майна туристів;

7. страхування від ненадання послуг, або надання їх не в повному обсязі;

8. страхування майна, багажу та вантажу та ін.

 

ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИЇЖДЖАЄ ЗА КОРДОН, страхові компанії пропонують наступний перелік послуг:

- Програму "Міжнародне страхування здоров'я".

- Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів закордонам - "Зелена картка".

- Обов'язкове страхування від нещасних випадків осіб,що виїжджають в турпоїздки, на відпочинок, лікування, екскурсії, навчання, сезонні роботи.

Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум

Страхові внески залежать:

1. від величини страхового покриття (чим більше сума страхового покриття, тим більше коштує страховка);

2. від країни відвідування (чим дорожче медичне обслуговування в країні подорожі, тим більше сума страхового покриття необхідна для відвідування);

3. від терміну подорожі;

4. від мети подорожі (професійний спорт, спортивний та екстремальний туризм та ін. - підвищена ставка страхового покриття); *

5. від віку подорожуючих (чим старший вік - тим більше сума страхового внеску);

6. від складу учасників групи.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТРАХОВОГО ПОЛІСУ:

1. Використовуються лише бланки компанії-страховика

2. Обов'язково до бланку страховки додається договір страху­вання, в якому детально розкриті: загальні умови страхування, об'єкт страхуваня, страхові ризики та випадки; витрати, які відшкодовуються страховиком (відповідно до програми); витрати, які не відшкодовуються; дії застрахованої особи у разі настан­ня страхового випадку на порядок страхового відшкодування; перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат; умови особистого страхування громадян від нещасних випадків під час подорожі, дії застрахованої особи в разі настання страхового випадку; порядок і умови виплат відшкодування, права та

обов'язки сторін по договору страхування; причини відмови у страховому відшкодуванні; розгляд спорів; порядок укладання, внесення змін та припинення дії оговору. Терміни та місце дії договору.

3. Договір підписується обома сторонами.

4. Надається детальний інструктаж щодо дій у разі настання страхового випадку туристам.

5. Безпосереднє обслуговування туристів на маршруті та надання (в разі потреби) першої медичної допомоги.

6. Оформлення документів, що засвідчують понесені витрати на медичне обслуговування (медичного закладу з ліцензією, на офіційних бланках та з печаткою медичної установи; повідомлення страховика про нещасний випадок.

7. Оформлення повернення коштів, витрачених на лікування.

Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування

 

Форми компенсації витрат у разі настання страхового випадку

- Компенсаційна

- Сервісна

 

При медичному страхуванні страховик покриваєвитрати:

2. пов'язані з лікуванням у стаціонарі, проведенням діагностичних досліджень, операцій, лікувальних процедур, включаючи оплату медикаментів та утримання у стаціонарі;

3. пов'язані з амбулаторним лікуванням;

4. пов'язані з послугами швидкої допомоги, транспортуванням застрахованого до лікарні;

5. пов'язані з медичною евакуацією до місця проживання, вклю­чаючи витрати на супроводжуючу особу (якщо такий супровід приписано лікарем);

6. пов'язані з невідкладною стоматологічною та пологовою допомогою;

7. пов'язані з репатріацією тіла померлого й ритуальними послугами.

 

При медичному страхуванні страховик покриває наступні витрати:

-повязані з лікуванням у стаціонарі, проведення діагностичних досліджень, операцій, лікувальних процедур, включаючи оплату медикаментів та утримання у стаціонарі;

-повязані з амбулаторним лікуванням;

- з послугами швидкої допомоги, транспортуванням застрахованого до лікарні;

-з медичною евакуацією до місця проживання, включаючи витрати на супроводжуючи особу;

-невідкладною стоматологічною та пологовою допомогою,

- пов’язані з репатріацією тіла померлого й ритуальними послугами.

Страховик не покриває витрат, що повязані:

- з лікуванням хронічних захворювань (крім випадків, коли є безпосередня загроза життю);

- з лікуванням захворювань, які виникли до укладання договору страхування;

- з лікуванням онкологічних, нервових, психічних, венеричний захворювань і СНІДу;

- з пластичною хірургією та протезуванням;

- з послугами нетрадиційної медицини;

- з наданням медичних послуг, що не були призначені лікарем;

- з послугами медичного закладу, що не має відповідної ліцензії;

- з фізіотерапією та курортним лікуванням;

- з наданням підвищеного комфорту в палаті,

- з лікуванням після повернення на батьківщину або таким, що може бути відкладене до повернення.

Під нещасним випадком розуміють раптову подію, що відбулася незалежно від волі застрахованого і призвела до розладу його здоров'я, травмування, інвалідності або смерті.

При страхуванні від нещасного випадку, якщо він призвів до травмування, інвалідності або смерті застрахованого, випла­чується певний відсоток страхової суми, залежно від тяжкості випадку (до 100% у разі смерті).

Страховка може бути анульована у випадку, якщо застрахований:

- здійснив протиправні дії, в ході яких отримав травми або зашкодив здоров'ю;

- взяв участь у військових діях, заколоті, маніфестації тощо, в результаті чого був травмований;

- здійснив самогубство або умисно завдав собі травму;

- отримав ушкодження здоров'я, перебуваючи у стані алкогольно­го, наркотичного або токсичного сп'яніння:

- піддавав себе невиправданому ризику (крім випадків, коли це було пов'язано з необхідністю врятувати життя іншій особі).

 

При страхуванніцивільної відповідальності власника (водія) автотранспорту покриваються витрати на;

- ремонт автотранспортного засобу потерпілої особи;

- відновлення здоров'я водія;

- правовий захист застрахованого при розборі дорожньо- транспортної пригоди.

Контрольні запитання та завдання

1.Дайте визначення понять "страховий поліс", "страховик", "страхувальник".

2.Охарактеризуйте види страхування в туризмі.

3.Дайте перелік обов'язкових видів страхування.

4.Наведіть правила та порядок страхування туристів та їх майна.

5.Визначте порядок виплати страхових сум.

 

ТЕМА15. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ТУРИЗМІ, ТУРИСТИЧНІ ДОКУМЕНТИ

ТА ПРАВИЛА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

Навчальні цілі:

Знати:види документацій, дого.орів, оформлення ваучера.

Вміти:укладати угоди, виписувати ваучер та оформляти документи для туристичної групи.

План семінарського заняття:

1.Основні види туристичних документів.

2.Види договорів у туризмі та порядок їх оформлення.

3.Ваучер ж основний туристичний документ Правила оформлення

1 4.формлення документів туристичної

5.Послідовність оформлення документів індивідуальних туристів

 

Рекомендована література: 2, 4 6 9 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 32, 36, 39, 48, 63, 67.

Самостійна робота

Ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексну послуг у суб'єкта туристичної діяльності, що надає послуги.

Мета завдання.Новчити студентів укладати угоди та заповнювати документи для туристичної групи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)