ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З вогнепальною зброєю під час несення служби 

1. Вогнепальна зброя видається під особисту відповідальність працівникові міліції. Останній зобов'язаний берегти та підтримувати в належному стані передану йому в користування вогнепальну зброю та обачливо поводитися з нею та суворо дотримуватися вимог цієї Інструкції.

 

2. Керівники всіх ступенів під час інструктажу нарядів, що заступають на службу, в обов'язковому порядку перевіряють знання працівниками міліції підстав і порядку застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, а під час перевірок несення служби особовим складом органів внутрішніх справ перевіряють наявність у нього вогнепальної зброї та дотримання правил її носіння.

 

3. У форменому одязі пістолет необхідно носити в кобурі на надійно застебнутому шкіряному ремені, при цьому кобура повинна знаходитись спереду, з лівого або правого боку.

 

4. У цивільному одязі пістолет необхідно носити на спеціальному спорядженні з дотриманням заходів запобігання його випаданню або витягуванню з кобури іншими особами.

 

5. У процесі несення служби слід постійно контролювати наявність пістолета в кобурі.

 

6. Перед застосуванням працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, подоланням перешкод, якщо пістолет був оголений, необхідно поставити його на запобіжник, покласти в кобуру та вжити заходів щодо його охорони від випадання або витягування з кобури.

 

7. Після застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, подолання перешкод, падіння, виходу з місця значного скупчення людей, міського та іншого транспорту слід негайно перевірити наявність зброї, а також стан кобури, ременя, спорядження та їх кріплення.

 

8. Категорично забороняється:

8.1. Під час несення служби проводити розбирання зброї.

8.2. Вимикати запобіжник, досилати патрон до патронника, якщо в застосуванні чи використанні зброї немає необхідності. Недбале або необережне поводження зі зброєю, особливо якщо патрон знаходиться в патроннику, може призвести до випадкового пострілу.

8.3. Від'єднувати магазин від зброї та виймати з нього патрони.

 

V. Заходи безпеки при поводженні

З вогнепальною зброєю під час проведення

Навчально-тренувальних і спортивних стрільб

 

1. Організація і проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

 

2. Безпека при проведенні стрільб забезпечується їх чіткою організацією, безумовним виконанням заходів безпеки, високим станом дисципліни осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

 

3. Керівник стрільб перед кожним практичним заняттям з вогнепальною зброєю перевіряє знання особового складу внутрішніх справ правових підстав застосування вогнепальної зброї та заходів безпеки поводження з нею. Працівники міліції, які не засвоїли заходів безпеки, до проведення стрільб не допускаються.

 

4. Перед початком стрільб ретельно оглядається територія стрільбища (тиру). Під час проведення стрільб на стрільбищі виставляється спостерігач, оточення, призначається старший оточення, показників мішеней, проводиться їх інструктаж, після чого вони розводяться по місцях виконання обов'язків, перевіряється зв'язок з ними.

 

5. Дозвіл на відкриття вогню дає керівник стрільб. Вести вогонь у тирі (на стрільбищі) дозволяється тільки після сигналу "Вогонь!". Стрільба зупиняється за командою "Відбій!" або "Стій! Припинити вогонь!". У період від команди "Відбій!" до команди "Вогонь!" будь-кому забороняється перебувати на вогневому рубежі, підходити та торкатися зброї і боєприпасів, що там знаходяться.

 

6. Під час проведення навчально-тренувальних стрільб слід використовувати протишумові навушники.

 

7. Ведення вогню повинно бути терміново припинено кожним стріляючим самостійно або за командою керівника стрільб у випадках:

7.1. Появи людей, машин, тварин у зоні ведення вогню, низьколітаючих літаків, гелікоптерів або інших літаючих об'єктів над районом проведення стрільб.

7.2. Підняття білого прапора (вночі - включення світла ліхтаря білого кольору) на командному пункті.

7.3. Виникнення пожежі від стрільби.

7.4. Втрати орієнтира під час нічних стрільб.

 

8. Категорично забороняється:

8.1. Виймати зброю з кобури без дозволу керівника стрільб.

8.2. Спрямовувати зброю (незалежно від того, заряджена вона чи ні) у бік людей та місця, де вони можуть перебувати.

8.3. Заряджати зброю бойовими чи холостими патронами без команди керівника стрільб.

8.4. Поправляти та знімати протишумові навушники під час стрільби.

8.5. Відкривати і вести вогонь без команди керівника стрільб, у небезпечних напрямках, з несправної зброї та коли піднято білий прапор (вночі - включено світло ліхтаря білого кольору) на командному пункті.

8.6. Залишати зброю на рубежі відкриття вогню та передавати іншим особам без дозволу керівника стрільб.

 

Начальник Департаменту

Кадрового забезпечення

МВС України

Генерал-майор міліції Ю.С.Казанський

 

Додаток 1

До Інструкції із заходів

Безпеки при поводженні

З вогнепальною зброєю

ПРОТОКОЛ

Засідання комісії з перевірки знань заходів безпеки

при поводженні з вогнепальною зброєю N _________

 

 

"__" _________ 20__ року.

 

Комісія у складі:

голови __________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

членів комісії: _________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали)

 

на підставі наказу МВС України від "__" _______ 20__ року N _____

перевірила знання _______________________________________________

(найменування нормативно-правового акта, за яким проводилася перевірка)

 

------------------------------------------------------------------

|N з/п |Звання | П.І.Б. |Посада |Дата перевірки |Оцінка|Примітка|

------------------------------------------------------------------

 

Голова комісії ____________

(підпис)

Члени комісії: ____________

(підпис)

____________

(підпис)

____________

(підпис)

 

 

Додаток 2

До Інструкції із заходів

Безпеки при поводженні

З вогнепальною зброєю

 

 

 

Додаток 3

До Інструкції із заходів

Безпеки при поводженні

З вогнепальною зброєю

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.006 с.)