Тема 3. «Договори про передачу майна у власність.»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. «Договори про передачу майна у власність.»1. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації.

2. Організаційно-правові основи торговельної діяльності.

3. Договір постачання газу населенню.

4. Договір постачання газу юридичним особам.

 

Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

1. Хто може бути сторонами в договорі купівлі-продажу?

2. Що є істотними умовами договору купівлі-продажу?

3. В якій формі може бути вчинений договір купівлі-продажу?

4. З якого моменту у покупця виникає право власності на придбане майно?

5. Які особливості вчинення договорів купівлі-продажу нерухомого майна?

6. Які права і обов'язки мають сторони за договором купівлі-продажу?

Рекомендована література до Теми 3:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 4. «Договори про передачу майна у користування»

1. Поняття, правова характеристика договору прокату.

2.Права та обов’язки сторін в договорі прокату.

3. Особливості оренди державного то комунального майна.

4. Види житла та житлового фонду.

5.Закон України «Про фінансовий лізинг».

Рекомендована література до Теми 4:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

МОДУЛЬ 2

Тема 5. «Договори з виконання робіт.»

1. Відповідальність сторін за договором підряду.

2. Договір побутового підряду.

3. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

1. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору, договорів купівлі-продажу, постачання?

2. Що є предметом договору підряду?

3. Як встановлюється ціна і строк за договором побутового підряду?

4. Який порядок укладання договору будівельного підряду?

5. З чого складається кошторис?

6. Які функції виконує генеральний підрядчик?

7. Які строки пред'явлення позову щодо виявлених у роботі недоліків?

8. Які правові наслідки настають у разі, коли замовник своєчасно не з'явився щоб одержати річ за договором побутового підряду?

9. Що є предметом договорів на виконання проектних робіт, на виконання пошукових робіт?

10. В чому полягають особливості предмету договору на виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?

11. Які права і обов'язки мають сторони за договором про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?

Рекомендована література до Теми 5:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 6. «Договори перевезення. Договори транспортного експедирування.»

1. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та обов’язки.

2. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного експедирування.

3. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного експедирування.

4. Договір про надання охоронних послуг.

5. Договір про надання юридичних послуг.

6. Договір про надання медичних послуг.

7. Договір про надання туристичних послуг.

Контрольні запитання для перевірки якості знань:

1. Які існують види договорів перевезень та їх правове регулювання?

2. Що розуміється під договором перевезень вантажу, яка його характеристика, істотні умови?

3. Що розуміється під договором перевезень пасажирів та багажу, яка його характеристика, істотні умови?

4.Що таке коносамент?

5. Як оформлюється договір перевезення на залізничному транспорті?

6. Як оформлюється договір перевезення на автомобільному транспорті?

7. Що таке міські, приміські, міжміські перевезення?

8. Які особливості перевезення вантажу і пасажирів на морському транспорті?

Рекомендована література до Теми 6:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 7. «Договір зберігання. Договір страхування».

1. Договір складського зберігання.

2. Права та обов’язки сторін за договором страхування.

3. Укладання договору страхування, зміст страхового полісу.

4. Відмова у виплаті страхового відшкодування

Рекомендована література до Теми 7:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 8. «Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном».

1. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки.

2. Договір комісії.

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління майном.

Рекомендована література до Теми 8:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

МОДУЛЬ 3

 

Тема 9. «Договори з надання фінансових послуг».

1. Сторони за договором факторингу, їх права та обов’язки.

2. Поняття, предмет та правова характеристика договору факторингу.

Рекомендована література до Теми 9:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 10. «Правове регулювання розрахунків».

1. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

2. Розрахунки за акредитивом.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та обов’язки.

2. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного експедирування.

3. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного експедирування

4. Договір складського зберігання.

5. Права та обов’язки сторін за договором страхування.

6. Укладання договору страхування, зміст страхового поліса.

7. Відмова у виплаті страхового відшкодування.

8. Поняття, предмет та правова характеристика договору факторингу.

9. Сторони за договором факторингу, їх права та обов’язки.

10. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Рекомендована література до Теми 10:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 11. «Договори про спільну діяльність. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика засновницького договору

2. Сторони за засновницьким договором, їх права та обов’язки

3. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності

4. Поняття та види авторського договору

5. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Рекомендована література до Теми 11:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 12. «Договір концесії».

1. Особливі умови договору комерційної концесії.

2. Припинення договору комерційної концесії.

3. Проблеми комерційної концесії в Україні.

Рекомендована література до Теми 12:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 13. «Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи».

1. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

2.Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Рекомендована література до Теми 13:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 14. «Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)».

1.Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт).

2. Підстави цивільно-правової відповідальності

3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Рекомендована література до Теми 14:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 15. «Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи».

1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого.

2. Порядок відшкодування шкоди, завданої здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я.

Рекомендована література до Теми 15:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 16. «Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами».

1.Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.

2.Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.

3.Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними особами.

Рекомендована література до Теми 16:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 17. «Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Право на відшкодування моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави».

1. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

2. Право на відшкодування моральної шкоди.

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Рекомендована література до Теми 17:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.01 с.)