ТЕМА 1. Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.Практичне заняття № 1 – 2 год.

План

Задача 1.

Для придбання машини у Даріна невистачало 2 тис. гривень, які він отримав у борг під розписку у свого батька з зобов'язанням поверну­ти борг через два роки. Через рік батько Даріна помер. Після його смерті був знайдений заповіт, у якому єдиним спадкоємцем був призначений його син - Дарін.

Що сталося з борговим зобов'язанням Даріна?

 

Задача 2.

За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20 % від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту. Сплативши 75 % боргу, позичальник прострочив сплату решти боргу на 4 місяці. У зв'язку з цим кредитор пред'явив до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки.

Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її розмір в декілька разів перевищує суму залишку основного боргу. Він зазна­чив, що більша частина боргу їм сплачена, на цей момент у нього про­блеми з роботою, і він не має змоги сплатити решту боргу.

Яке рішення вправі винести суд? Який вид неустойки застосову­вався сторонами? Чи має суд право зменшити суму неустойки, що обу­мовлена договором?

 

Задача 3.

Відділення банку "Порто-франко" надало кредит ТОВ "Промінь". ВАТ "Фобос" прийняло на себе гарантійне зобов'язання за виконання ТОВ "Промінь" кредитного договору у межах суми основного боргу та відсотків за користування кредитом.

У зв'язку з тим, що основний боржник - ТОВ "Промінь" - кредит не повернув, банк пред'явив до ВАТ "Фобос", як до гаранту, позов про стягнення суми основного боргу та відсотків за користування кредитом, а до ТОВ "Промінь" - позов про стягнення штрафу за прострочення повернення кредиту.

Яке рішення повинен винести господарський суд? В якому обсязі несе відповідальність гарант за договором? Чи можливе стягнення з га­ранту суми штрафу?

 

Задача 4.

Іванов В. вирішив купити квартиру, про що домовився з хазяїном квартири - Стороженко Д. Договір купівлі-продажу вони домовилися підписати через тиждень, для чого повинні були зустрітися у нотаріальній конторі. На підтвердження своїх намірів Іванов В. передав Стороженко Д. гроші в сумі 10 % від вартості квартири. В обумовлений строк Іванов В. прийшов до нотаріальної контори, але Стороженка там не було. Коли Іванов розшукав Стороженка, той повідомив йому, що знайшов більш вигідного покупця і вже продав квартиру, а йому - Іванову - він згоден повернути отримані від нього гроші.

Іванов пред'явив до Стороженка позов про повернення подвійної суми завдатку. Крім того, він вимагав відшкодування збитків, яких він зазнав, оскільки він вже встиг укласти з фірмою "Аргус" договір на ре­монт квартири, та відшкодування моральної шкоди.

Як вирішити цю справу? Як повинна бути оформлена угода про
завдаток?

 

Задача 5.

Блохін І. звернувся в банк з проханням про надання кредиту і от­римав його під заставу нерухомого майна - житлового будинку та зе­мельної ділянки. Застава була оформлена договором іпотеки.

Через деякий час представник банку запропонував Блохіну І. замі­нити договір іпотеки договором купівлі-продажу, пояснюючи це трудно­щами, пов'язаними з реєстрацією договору іпотеки. Представник банку запевнив, що інтереси заставодавця будуть гарантовані умовами дого­вору купівлі-продажу, згідно з якими банк візьме на себе обов'язання , продати житловий будинок та ділянку Іванову, якщо він своєчасно спла­тить свій борг.

Дайте правову кваліфікацію запропонованої пропозиції.

 

Задача 6.

Петров О. 10 січня 2008 р. отримав за договором позики у Конкіна П. 100 тис. гривень терміном на 2 роки. З метою забезпечення вико­нання договору позики боржником, сторони оформили договір застави. Згідно з договором, у випадку невиконання боржником - заставодавцем своїх обов'язків за договором позики, кредитор - заставотримач має право отримати суму боргу із вартості заставленого майна переважно перед наступними кредиторами. 12 липня 2008 р. Петров уклав договір позики з Мухіним С під заставу того ж самого майна. Термін нового договору складав один рік.

Коли кредитори отримують можливість реалізувати свої вимоги за цими договорами застави? В якому обсязі задовольнять свої вимоги кредитори? Чи має значення предмет договору застави для реалізації вимог кредиторів?

 

Задача 7.

Між філією "Агропромбанку" і ТОВ "Гала" був укладений договір банківського кредитування терміном на один рік. У забезпечення повер­нення кредиту та відсотків за користування сторонами був укладений договір застави рухомого майна, яке належить третій особі - приватно­му підприємству "Берег".

Свої обов'язки ТОВ "Гала" в строк не виконало, у зв'язку з чим філія банку подала позов про стягнення з нього заборгованості за дого­вором. Разом з ТОВ "Гала" до відповідальності, як заставодавця, було притягнуто ПП "Берег".

Господарський суд прийняв рішення про стягнення суми боргу за кредитним договором з вартості заставленого майна.

Був проведений аукціон з продажу заставленого майна за початко­вою оцінкою. Пізніше аукціон був визнаний таким, що не відбувся, і майно ПП "Берег" було передано філії банку за початковою вартістю.

Які помилки були допущені судом при розгляді справи? Як вони мають бути вирішені? Назвіть умови участі третьої особи у заставному договорі та умови проведення заставного аукціону. За яких умов застав­не майно передається кредитору - заставоодержувачу?

 

Задача 8.

Підприємство "Вітязь" звернулося до господарського суду з позовом стягнути з ткацької фабрики "Обрій" штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, які вказані у договорі, але відповідає вимогам Держстандарту України.

1. Яке рішення повинен внести господарський суд?

2. Які існують види забезпечення виконання зобов’язання?

 

Задача 9.

Підприємство оптової торгівлі товарами "Посередник" відвантажило універмагу "Північний" партію кондиціонерів, виготовлених заводом "Південмаш". Під час приймання товару завідуючий універмагом заявив, що 7 кондиціонерів не працюють і направив підприємству оптової торгівлі претензію з вимогою замінити кондиціонери та заплатити штраф за поставку неякісних товарів. Підприємство вимогу універмагу відхилило, мотивуючи свою позицію тим, що у договорі поставки з універмагом його відповідальність за поставку товарів належної якості не передбачена, крім того, з такими вимогами необхідно звертатися до заводу „Південмаш”, який є виробником цих кондиціонерів. Універмаг з доказами підприємства не погодився, вважаючи, що він не вправі звертатися з подібними вимогами до заводу, який виробляє кондиціонери, оскільки між ним і заводом договірні відносини відсутні.

1. Хто в цьому випадку повинен нести відповідальність за поставку неякісних товарів?

2. Як вирішити спір?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких передбачається програмою) Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо способів забезпечення виконання зобов’язань; аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення способів забезпечення виконання зобов’язань; правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

ТЕМА 2. Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання

Практичне заняття №2 – 2 год.

План

Задача 1.

Директор заводу "Нептун" доручив робітнику заводу - наладчику Власову відремонтувати верстату.

Чи виникло зобов'язання? Як змінилася б ситуація, якби Власов не був робітником заводу?

Задача 2.

Туристична компанія "Глобус" купила для свого центрального офісу 2 комп'ютера в магазині "Фаргус" і 2 тумби під комп'ютери в меблевому магазині "Інтер'єр". Доставити куплені речі з магазину в офіс компанії на службовому автомобілі ВАЗ-2107 було доручено начальнику адміністра­тивно-господарської частини Макарову і водію Борисенко. На зворотно­му шляху водій Борисенко не справився з керуванням автомобіля, у ре­зультаті чого відбулося зіткнення з автомобілем "Volvo", що належить на праві приватної власності Клімову. У результаті зіткнення істотно пост­раждали обидва автомобілі, комп'ютери були зіпсовані, а Макаров одер­жав тілесні ушкодження і згодом був визнаний інвалідом 2-ої групи.

Скільки виникло зобов'язань? Що є підставами їх виникнення? Визначите суб'єктів (кредитора і боржника) і зміст кожного з зобов'язань.

Задача 3.

Для проведення ремонтних робіт у власній квартирі Неправський зайняв у сусідки Попової мішок цементу і зобов'язався повернути через місяць рівну кількість цементу або його вартість грошима. Через місяць Неправський повернув Попової такий же мішок цементу. Проте Попова прийняти цемент відмовилася і зажадала повернути його вартість гро­шима, мотивуючи це тим, що в даний час їй потрібні гроші. Неправсь­кий на таку пропозицію не погодився.

Як повинен бути вирішений спір?

Задача 4.

Сатанеєв, який збирав протягом багатьох років колекцію монет, вирішив розпродати її, розділивши зібрані їм монети по країнах, в обігу яких вони знаходяться. На приналежність до кожної країни припадала однакова за вартістю кількість монет. Руднєв, приятель Сатанеєва, вия­вив бажання приобрести якусь із серій монет, але пообіцяв оплатити покупку через 10 днів - в день одержання зарплати. У вказаний день зарплата була виплачена, і Руднєв прийшов за покупкою. До цього часу він вирішив, що купить монети, що є особливо цінними. Проте саме ці монети виявилися вже проданими. Від одержання іншої зали­шеної йому серії монет він відмовився і вважав себе вільним від будь-яких зобов'язань. Сатанеєв відправив колекцію Руднєву поштою і через суд зажадав її оплати, тому що він вважав, що право вибору предмету виконання за укладеним договором належить йому.

Проаналізуйте аргументи сторін.

Задача 5.

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року побудувати будинок Скрябіну. Виконав половину роботи, виконроб по­мер. Син виконроба, будучи його спадкоємцем, зажадав від Скрябіна сплатити вартість виконаної Маліковим частини роботи. Скрябін відмо­вився задовольнити вимогу, посилаючись на незавершеність роботи. Син виконроба для вирішення спору звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести районний суд?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких передбачається програмою) Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо цивільно-правових договорів; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення цивільно-правових договорів; правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:попередній договір, пропозицію уклати договір, відповідь на пропозицію.

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.009 с.)