Тема 26. «Опіка, піклування та патронат над дітьми»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 26. «Опіка, піклування та патронат над дітьми»1. Теми рефератів:

1. Опіка та піклування над дітьми, які знаходяться у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

2. Поняття та зміст договору про патронат.

2. Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні питання для перевірки якості знань:

1. Опіка та піклування над дітьми.

2. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

3. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини.

4. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

5. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

6. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

7. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

8. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини.

9. Припинення опіки, піклування над дитиною.

10. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків.

11. Патронат над дітьми.

12. Договір про патронат.

13. Згода дитини на проживання у сім’ї патронатного вихователя.

14. Плата за виховання дитини.

15. Обов’язки патронатного вихователя.

16. Припинення договору пор патронат.

Рекомендована література до Теми 26:1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55.

Індивідуальні завдання

 

Тема 1. «Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань».

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання різних видів способів забезпечення виконання зобов’язань: неустойки, завдатку, застави, поруки, гарантії, притримання. Висвітліть проблемні питання підстав припинення зобов’язань.

Тема 2. «Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання».

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання поняття, змісту, порядку укладання цивільно-правових договорів.

Тема 3. «Договори про передачу майна у власність.»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання договорів роздрібної купівлі-продажу, договорів поставки. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. Поняття та зміст договору про постачання енергетичних й інших ресурсів через приєднану мережу.

 

Тема 4. «Договори про передачу майна у користування»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання договорівнайму. Основні різновиди договору найму (оренди). Договір прокату. Договірнайму (оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої споруди. Найм (оренда) транспортного засобу. Поняття договору найму житла.

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання договорів лізингу. Форма та зміст договору лізингу. Права та обов’язки сторін договору лізингу. Договір позички.

 

Порівняйте договір лізингу з кредитним договором, договором купівлі-продажу у розстрочку, із загальними положеннями про договір найму (оренди):

- за суб’єктним складом;

- за об’єктами;

- за порядком укладення та формою договору;

- за змістом;

- за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Порівняйте договір фінансового лізингу і договір лізингу морського судна. Див. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року і ст.ст. 215-221 Кодексу торговельного мореплавства України.

Тема 5. «Договори з виконання робіт.»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання договорівпідряду. Види договорів з виконання робіт.

Теми рефератів:

1. Відповідальність сторін за порушення взятих зобов’язань за договором підряду.

2. Права та обов'язки сторін за договорами про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт.

Накресліть схему:

1. Види договорів з виконання робіт.

Тема 6. «Договори перевезення. Договори транспортного експедирування.»

Накресліть схему:

1. Види транспортних договорів;

2. Види транспорту.

 

Теми рефератів:

1. Особливості договору перевезення швидкопсувних вантажів.

2. Трубопровід як один з видів транспорту.

3. Договір про надання охоронних послуг.

4. Договір про надання юридичних послуг.

5. Договір про надання медичних послуг.

6. Договір про надання туристичних послуг.

Тема 7. «Договори зберігання. Договори страхування.»

Накресліть схему:

1. Види страхування.

2. Види обов'язкового страхування.

 

Теми рефератів:

1. Договір страхування вантажу.

2. Виконання страхових зобов'язань.

 

Тема 8. «Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.»

 

Теми рефератів:

1. Торговельне посередництво у сфері підприємницької діяльності.

2. Особливості комісійної торгівлі непродовольчими товарами.

 

 

Тема 9. «Договори з надання фінансових послуг.»

Накресліть схему:

1. Види кредиту.

 

Теми рефератів:

1. Правові форми безготівкових розрахунків (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, акредитив, чек, вексель).

2. Факторинг.

Тема 10. «Форми та види розрахунків»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання розрахунків як видів правочинів.

Тема 11. «Договори про спільну діяльність. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».

Накресліть схему:

1. Види договорів про спільну діяльність.

 

Теми рефератів:

1. Відмінність засновницького договору від договору про спільну діяльність.

2. Особливості і специфіка засновницького договору.

3. Види договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Складіть проект засновницького договору.

Тема 12. «Договір концесії»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання договорів концесії.

Тема 13. «Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи»

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання недоговірних зобов’язань.

Тема 14. «Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкти). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)»

Накресліть схему:

1. Склад цивільного правопорушення.

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.

Тема 15. «Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи».

Складіть проект позовної заяви до суду про відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров’ю фізичної особи.

Тема 16. «Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами»

 

Накресліть таблицю порівняння відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами, органами державної влади, правоохоронними та судовими органами з графами:

- суб’єкти завдання шкоди;

- суб’єкти відповідальності за завдану шкоду;

- можливість регресу.

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.011 с.)