ТЕМА 11. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів. У зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-правових договорів, до якої належать договори про спільну діяльність та договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.

Ключові слова: договір про спільну діяльність, договір простого товариства, засновницький договір. Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних прав інтелектуальної власності.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: поняття та зміст договорів про спільну діяльність, простого товариства, засновницького договору, договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних прав інтелектуальної власності.

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; застосовувати норми цивільного права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 

ТЕМА 12. Договір комерційної концесії.

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів. У зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-правових договорів, до якої належать договори комерційної концесії. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.

Ключові слова: договір комерційної концесії.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: поняття та зміст договору комерційної концесії.

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо договорів комерційної концесії; застосовувати норми цивільного права щодо договорів комерційної концесії до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:договори комерційної концесії.

 

ТЕМА 13. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Роль і значеня теми зумовлена тим, що система недоговірних зобов’язань достатньо розгалужена. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих зобов’язань на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.

Ключові слова: недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, конкурс, майнові інтереси іншої особи, усунення загрози життю, здоров’ю, майну.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: поняття та зміст недоговірних зобов’язань, публічної обіцянки винагороди, конкурсу, усунення загрози життю, здоров’ю, майну.

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій.

ТЕМА 14. Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди.

Ключові слова: деліктне зобов'язання, деліктоздатнаособа,кредитор, боржник, шкода, вина, протиправність поведінки, протиправна дія, самозахист.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: систему зобов’язань з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій.

ТЕМА 15. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди.

Ключові слова: деліктне зобов'язання, деліктоздатнаособа,кредитор, боржник, шкода, вина, протиправність поведінки, протиправна дія.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: систему зобов’язань з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій.

ТЕМА 16. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди.

Ключові слова: деліктне зобов'язання, деліктоздатнаособа,кредитор, боржник, шкода, вина, протиправність поведінки, протиправна дія, орган державної влади, судові та правоохоронні органи, малолітня особа, неповнолітня особа, субсидіарна відповідальність.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: систему зобов’язань з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.008 с.)