Семінарське заняття № 3- 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття № 3- 2 год.План:

1. Договір купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу.

2. Сторони договору їх права та обов’язки. Строк та момент виконання обов’язку продавця передати товар. Правові наслідки порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості товару.

3. Гарантійні строки. Ціна і оплата товару. Продаж товару у кредит. Особливості купівлі-продажу товару на біржі.

4. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Продаж товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. Договір з умовою про доставку товару покупцеві. Поняття договору найму-продажу.

5. Поняття, сторони, порядок і форма укладання договору поставки. Істотні умови та зміст договору.

6. Зміна і розірвання договору поставки.

7. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

8. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу; його відмінність від подібних договорів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Договір купівлі-продажу. Предмет договору. Товар та майно. Гарантійні строки. Ціна і оплата товару. Асортимент, комплектність, кількість. Договір поставки. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу.

Рекомендована література до Теми 3:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 3. Договори про передачу майна у власність

(Договір міни. Договір дарування. Поняття, форма і сторони договору ренти. Поняття договору довічного утримання (догляду).

Семінарське заняття № 4- 2 год.

План:

1. Загальна характеристика договору міни.

2. Особливості правового регулювання товарообмінних операцій у зовнішньоекономічної діяльності.

3. Поняття договору дарування. Предмет, форма, сторони договору дарування. Сторони у договорі дарування, їх права та обов’язки. Розірвання договору дарування. Пожертва й права пожертвувача.

4. Поняття, форма і сторони договору ренти. Забезпечення виплати ренти і відповідальність за прострочення виплати ренти.

5. Поняття договору довічного утримання (догляду). Форма, сторони і особливості договору довічного утримання. Обов’язки сторін за договором довічного утримання.

6. Припинення договору довічного утримання й правові наслідки розірвання договору довічного утримання.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Загальна характеристика договору міни. Поняття договору дарування. Предмет, форма, сторони договору дарування. Сторони у договорі дарування, їх права та обов’язки. Розірвання договору дарування. Пожертва й права пожертвувача. Поняття, форма і сторони договору ренти. Забезпечення виплати ренти і відповідальність за прострочення виплати ренти. Поняття договору довічного утримання (догляду). Форма, сторони і особливості договору довічного утримання. Обов’язки сторін за договором довічного утримання. Припинення договору довічного утримання й правові наслідки розірвання договору довічного утримання.

Рекомендована література до Теми 3:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

Тема 4. Договори про передачу майна у користування

Семінарське заняття № 5 - 2 год.

План:

1. Поняття та предмет договору найму. Строк договору найму.

2. Права та обов’язки сторін. Права третіх осіб на річ, передану у найм.

3. Поняття договору піднайму. Припинення договору найму.

4. Основні різновиди договору найму (оренди).

5. Договір прокату. Предмет та особливості договору прокату. Плата за прокат речі. Особливості договору прокату.

6. Договір найму (оренда) земельної ділянки.

7. Найм будівлі або іншої споруди. Порядок державної реєстрації договору будівлі або споруди, плата за користування.

8. Найм (оренда) транспортного засобу. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем.

9. Поняття договору найму житла. Сторони у договорі найму житла.

10. Предмет і форма договору найму житла. Обов’язки наймача житла. Строк договору найму житла.

11. Договір піднайму житла. Розірвання договору найму житла.

12. Поняття договору лізингу. Форма та зміст договору лізингу.

13. Права та обов’язки сторін договору лізингу.

14. Поняття та сторони договору позички. Форма та предмет договору позички. Зміст та строк договору позички.

15. Розірвання договору позички. Припинення договору позички.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Поняття та предмет договору найму. Договір прокату. Права третіх осіб на річ, передану у найм. Договір піднайму. Договір лізингу. Договір позички.

Рекомендована література до Теми 4:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Модуль 2

Тема 5. Договори з виконання робіт.

Семінарське заняття № 6 - 2 год.

План:

1. Договір підряду та його характерні ознаки. Зміст договору підряду. Права та обов’язки сторін. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи. Поняття кошторису. Строки виконання роботи. Порядок оплати роботи.

2. Відповідальність сторін за договором підряду.

3. Договір побутового підряду. Форма, поняття, зміст, основні умови укладання і виконання договору побутового підряду.

4. Поняття договору будівельного підряду. Обов’язки сторін за договором будівельного підряду. Порядок, строк і укладання договору будівельного підряду.

5. Загальна характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Обов’язки підрядника та замовника. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт.

6. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Порядок виконання робіт за договором. Права сторін на результати робіт. Обов’язки сторін. Відповідальність виконавця за порушення договору.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Договір підряду.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання роботи. Порядок оплати роботи. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Рекомендована література до Теми 5:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування

Семінарське заняття № 7 - 2 год.

План:

1. Поняття, види, сторони договору з надання послуг.

2. Поняття договорів перевезення вантажів, види, предмет, сторони.

3. Поняття договорів перевезення пасажирів, предмет, сторони, форма, права та обов’язки сторін.

4. Поняття, предмет та форма договору транспортного експедирування.

5. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та обов’язки.

6. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного експедирування.

7. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного експедирування

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: договір з надання послуг, договір перевезення; договір транспортного експедирування, основні і допоміжні договори, довготермінові і навігаційні договори, перевізник, відправник, пасажир, чартер, своєчасна доставка, нестача, псування, договір буксирування.

Рекомендована література до Теми 6:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 7. Договори зберігання. Договори страхування

Семінарське заняття № 8 - 2 год.

План:

1. Поняття та види договору зберігання.

2. Сторони за договором зберігання, їх права та обов’язки.

3. Договір складського зберігання.

4. Спеціальні види договорів зберігання.

5. Поняття, предмет та форма договору страхування.

6. Сторони та учасники за договором страхування.

7. Права та обов’язки сторін за договором страхування.

8. Укладання договору страхування, зміст страхового поліса.

9. Відмова у виплаті страхового відшкодування.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: договір зберігання, договір страхування; зберігач, поклажодавець, страхувальник, страховик, страховий випадок, страховий ризик, складські документи, складська квитанція, просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво, сертифікований товарний склад, особисте страхування, майнове страхування, добровільне страхування, обов'язкове страхування, страхові агенти, страхові брокери, страхове відшкодування, страховий платіж, перестрахування, співстрахування.

Рекомендована література до Теми 7:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

Тема 8. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.

Семінарське заняття № 9 - 2 год.

План:

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення.

2. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки.

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії.

4. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки.

5. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління майном.

6. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення. Форма договору доручення. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки. Припинення договору доручення. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії. Форма договору комісії. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки. Припинення договору комісії. Види договору комісії. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління майном. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки.

Рекомендована література до Теми 8:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

МОДУЛЬ 3

Тема 10. Форми та види розрахунків.

Семінарське заняття № 10 - 2 год.

План:

1. Форми та види розрахунків.

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

3. Розрахунки за акредитивом.

4. Розрахунки за інкасовими дорученнями.

5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Задача 1.

Товариство з обмеженою відповідальністю передало в обслуговуючий банк заяву про відкриття акредитиву на користь заводу-постачальника для оплати устаткування, що поставлялося. Товариству був відкритий відкличний акредитив строком на 30 днів. За умовами акредитиву платежі повинні були здійснюватися проти рахунку-фактури за поставлене устаткування, товарно-транспортної накладної і сертифікату якості. Через 5 днів банк-емітент на прохання платника скоротив термін дії акредитиву до 20 днів, а також зменшив на ретину суму акредитиву. Сповіщення виконуючому банку (банку постачальника) про зміну умов акредитиву банк-емітент направити не встиг. Через 15 днів після відкриття акредитиву завод представив виконуючому банку всі необхідні документи, окрім сертифіката якості. Виконуючий банк провів виплату по акредитиву на користь заводу без обліку зменшення його суми. Після здійснення платежу товариство опротестувало дії виконуючого банку: по-перше, акредитив міг бути змінений, або анульований у будь-який час; по-друге, платіж акредитиву був здійснений порушуючи договір і акредитивну заяву за відсутності такого важливого документа, як сертифікат якості. Виконуючий банк не погодився з аргументами покупця і, в свою чергу, повідомив, що екземпляр сертифіката якості був представлений в банк наступного дня після платежу, а повідомлення про зміну акредитиву виконуючий банк не одержував.

1. У чому суть акредитиву як форми розрахунків?

2. Які види акредитиві ви знаєте?

3. Хто має рацію у виниклій суперечці?

 

Задача 2.

Державне підприємство повинно було заплатити кооперативу «Блискавка» за послугу з ремонту швацького устаткування. Генеральний директор підприємства підписав розрахунковий чек, але не проставив у ньому остаточну суму, що підлягає сплаті, запропонувавши це зробити головному бухгалтеру. Наступного дня через невстановлені причини чек зник із сейфа генерального директора і був негайно пред’явлений до оплати товариством «Кентавр», що одержав по ньому гроші в межах всієї суми ліміту, вк5азані на оборотній стороні чека. Спроба повернути гроші з рахунку товариства «Кентавр» не дала результатів, оскільки засоби були зняті з розрахункового рахунку, а керівники товариства зникли. Підприємство заявило претензію банку, посилаючись на те, що провини підприємства у втраті чека немає, а банк повинен був прийняти всі необхідні заходи для перевірки достовірності чека, особливо з урахуванням того, що в чеку була вказана сума, рівна всім засобам чекодавця, що були на окремому рахунку.

Дайте правовий аналіз доводам сторін.

 

Задача 3.

Акціонерне товариство «Іскра» купило продукти хачування у товариства з обмеженою відповідальністю «Синявіно». Грошові кошти повинні були бути перераховані як аванс платіжним дорученням на рахунок продавця. Проте, зважаючи на помилку операціоніста банку, гроші були перераховані на рахунок іншого підприємства. В результаті через місяць ТОВ «Синявіно» пред’явило до АТ «Іскра» вимогу про сплату пені за прострочення оплати куплених продуктів. У свою чергу АТ «Іскра» зажадало від банку сплати неустойки за неправильне списання банком сум, а також відшкодування збитків, що є упущеною вигодою АТ «Іскра». Банк відмовився задовольнити вимоги покупця, посилаючись на те, що в договорі банківського рахунку між ним і АТ «Іскра» взагалі не встановлено будь-якої відповідальності банку за порушення ним своїх зобов'язань. Навпаки, в цьому договорі міститься пункт, що знімає відповідальність банку за упущену вигоду клієнта.

Дайте правовий аналіз доводам сторін. Вирішіть справу.

Задача 4.

Акціонерне товариство «Дніпромаш», що купило у машинобудівного заводу «Вимпел» метало ріжучі верстати, видало останньому перевідний вексель як засіб платежу за придбану продукцію. Перевідний вексель містив безумовний наказ АТ «Дніпромаш» товариству з обмеженою відповідальністю «Ера» «Дніпромаш»заплатити вказану у векселі суму заводу «Вимпел». Вексель був акцептований ТОВ «Ера». Завод «Вимпел» зробив на оборотній стороні свій індосамент і вручив своєму кредиторові – акціонерному товариству «Сигнал». Коли АТ «Сигнал» через три місяці пред’явило вексель платнику – ТОВ «Ера», то останнє відмовилося прийняти його, посилаючись на те, що первинним векселедержателем є завод «Вимпел», у відношенні якого і був здійснений акцепт. АТ «Сигнал» зробило протест по векселю і пред’явило до «Вимпела» позов.

1. Яка юридична природа векселя, індосаменту, акцепту?

2. Чи обґрунтована позиція ТОВ «Ера»?.

3. Чи зміниться рішення, якщо вексель буде подано до оплати через 7 місяців з моменту складання ?

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: форми та види розрахунків; готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, платіжне доручення, вимога-доручення, акредитив, чек, інкасоване доручення.

Рекомендована література до Теми 10:1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.013 с.)