Тема: Автомобільний транспорт України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Автомобільний транспорт України.Мета заняття :

1) В ході обговорення поставлених питань закріпити знання, отримані на лекціях з питань розвитку і сучасного стану автомобільного транспорту і напрямів його подальшого розвитку.

2) Отримати уявлення про роль і місце автомобільного транспорту в транспортній системі України.

3) Вивчити структуру і завдання органів управління автомобільним транспортом.

План проведення заняття.

1. Загальна характеристика автомобільного транспорту України.

В ході обговорення поставленого питання з'ясуванню підлягає:

- основне призначення автомобільного транспорту;

- переваги і недоліки автомобільного транспорту;

- характеристика парку громадського і особистого автомобільного транспорту.

 

2. Органи управління автомобільним транспортом.

В ході обговорення цього питання з'ясуванню підлягає:

- структура, завдання органів управління автотранспортом;

- основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність автотранспорту;

- державна служба автомобільних доріг України.

3. Класифікація і види автодоріг.

В ході обговорення цього питання з'ясуванню підлягає:

- густина мережі автомобільних доріг України;

- класифікація автомобільних доріг за значенням, по виду покриття, по категоріях;


- складові частини автодоріг.

4. На контурній карті України нанести:

- найважливіші міжнародні автомобільні дороги, що проходять по території Украіни;

- найважливіші національні автомобільні дороги України;

- автомобільні пункти пропуску через державний кордон України;

- МТК, які проходять по території України.

Практичне заняття 5

Тема: Трубопровідний транспорт України.

Мета заняття :

1) В ході обговорення поставлених питань закріпити знання, отримані на лекціях з питань розвитку і сучасного стану трубопровідного транспорту України і напрямів його подальшого розвитку.

2) Отримати уявлення про роль та місце магістрального й промислового трубопровідного транспорту.

3) Вивчити структуру і завдання органів управління трубопровідним транспортом, законодавчу базу його діяльності.

 

План проведення зайняття.

1. Загальна характеристика трубопровідного транспорту України

В ході обговорення цього питання з'ясуванню підлягає:

- основне призначення трубопровідного транспорту;

- переваги і недоліки трубопровідного транспорту;

- характеристики основних нафтопроводів і газопроводів, що проходять по території України.

2. Управління трубопровідним транспортом.

В ході обговорення цього питання обговоренню підлягає:


-державне управління і державний контроль у сфері трубопровідного

транспорту;

-основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність

трубопровідного транспорту;

-відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транс-

порт.

 

3. На контурній карті України нанести:

- магістральні газопроводи, що проходять по території України;

- транс'європейські нафтопроводи, що проходять через територію України;

- міжнародні продуктопроводи, що проходять по території України;

- газовимірювальні станції(ГІС).

Оформлення звітів про практичні заняття

Звіт про практичні заняття оформляється в письмовому вигляді, в ньому стисло відображаються відповіді на всі обговорювані по кожному заняттю питання. До звіту додається контурна карта з нанесеною на неї інформацією відповідно завдань до практичних занять. Текстова частина звіту оформляється на аркушах форматом А - 4 (210 х 297) мм, контурна карта форматом А-4(210х297)мм.
Звіт включає: титульний аркуш; зміст; звіти про практичні заняття «Основні показники й вимірники роботи транспорту» - варіант завдання відповідає останней цифрі шифру студента, № 1, 2, 3, 4 та 5; контурні карти (окремо по кожному заняттю).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Аксьонов І.Я. Єдина транспортна система. М.: Вища школа, 1991. - с. 380.

2. Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт і доставка вантажів. М.: Транспорт, 1990. - с. 278.

3. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновський А.Д. Єдина транспортна система. М.: Транспорт, 1992. - с. 304.

4. Правдін Н.В., Негрій В.Я., Подкопаєв В.А. Взаємодія різних видів транспорту. - М.: Транспорт, 1989. - с. 208.

Додаткова

1. Закон України «Про транспорт». Затверджений постановою Верховної Ради України №233/ 94-ВР від 10.11.1996 р.

2. Транспортна стратегія України на період до 2020 рр. Розпорядження КМ України від 20.10.2010 р., № 2174-р.

3. Бакаєв А.А. і ін. Міжнародні транспортні коридори України: Мережі й моделювання. Том 1. Наземні види транспорту, Київ, КУЭТГ, 2003. - с. 516.

4. Галабурда В.Г. і ін. Єдина транспортна система \ М.: Транспорт, 2001. - 303 с.

5. Зеркалов Д.В. Транспортна система України. Довідник. - К.: Основа, 2007. - 620 с.

6. Зеркалов Д.В. Транспорт України: Довідник. У двох книгах. Кн.1, Кн.2.- К.: Основа, 2002, 2003.- 462 с., -564 с.

7. Левковець П.Р. Міжнародні перевезення й транспортне право : навч. посіб. / П.Р.Левковець, В.С.Марунич. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Арістей, 2006. - 416 с.

8. Марінцева К.В. Пасажирські перевезення : підручник / К.В. Марінцева. - К. : Нау-Друк, 2009. - 228 с.

9. Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні: в 2-х т. / Ред. В. Г, Дідик; М-У юстиції України, Державний департамент з питань адаптації законодавства. - К. : Ніка-Прінт, 2006

10. Соболєв Ю.В., Диканб В.Л. Єдина транспортна система: навчальний посібник. Харків: Олант, 2002. - 288 с.

11. Цвєтов Ю.М., Єдін А.О. і ін. «Основи організації транспортного забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків України», Київ, ВАТ «НКТП – Центр», 2000. - с. 581.

12. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. У двох книгах. - Кн.1. (544 с.), Кн.2. (504 с.) – К.: Арістей, 2007.

13. Періодичні науково-технічні журнали: Порти України, Залізничний транспорт України, Залізниці миру, Морський флот і ін.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 

1. Єдина транспортна система України в особливий період [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM002138.html.

2. Транспортна система України [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.zerkalov.org.ua/node/258.

3. Автомобільний транспорт. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії [Електронний ресурс].

4. Ріст і розвиток транспортних систем. Наземний транспорт [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://www.metodolog.ru/node/4525.

5. Значення транспортного комплексу в народному господарстві [Електронний ресурс].

6. Автомобільний транспорт - Правове регулювання в Україні [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://www.lawgroup.com.ua/ru/autoua.

7. Водний і повітряний транспорт [Електронний ресурс].

8. Громадський транспорт (Україна) [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://bydlovoz.lviv.ua/vodnyj-ta-povitryanyj-transport/mizhnarodni-avialiniji-ukrajiny.

9. Транспорт України [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://geoswit.ucoz.ru/index/0-274. - Назва з екрана.

10. Громадський транспорт України: проблеми й перспективи [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://otherreferats.allbest.ru/transport/00011901_0.html.

11. Про шляхи сполучення [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://topilna.ucoz.ua/forum/8-91-1.

12. Історія транспорту [Електронний ресурс].

Режим доступу : ttp://www.liveinternet.ru/users/tomash_design/rubric/1564813/.

ДОДАТОК 1

Залізниці України

Донецька залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Придніпровська залізна дорога, Південна залізниця, Південно-Західна залізниця

Морські порти України

Одеський порт; Іллічівський порт; Південний порт; Ренійський порт; Усть-Дунайський порт; Білгород-Дністровський порт; Ізмаїльський порт; Миколаївський порт; Порт Октябрськ; Скадовський порт; Херсонський порт; Євпаторійський порт; Ялтинський порт; Керченський порт; Севастопольський порт; Феодосійський порт; Бердянський порт; Маріупольський порт

 

Одеський порт включений в наступні міжнародні транспортні коридори:
1) Пан-європейський № 9; 2) Гданськ - Одеса (Балтійське море - Чорне море), 3) Європа - Кавказ - Азія (ТРАСЕКА).

 

Морські рибні порти України

Іллічівський рибний порт; Керченський рибний порт; Маріупольський рибний порт; Севастопольський рибний порт

Річкові порти УкраїниКиївський річковий порт; Чернігівський річковий порт; Херсонський річковий порт; Миколаївський річковий порт; Дніпропетровський річковий порт; Запорізький річковий порт; Дніпродзержинський річковий порт; Нікопольський річковий порт; Кременчуцький річковий порт; Новокаховський річковий порт; Черкаський річковий порт.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.031 с.)