Показники транспортної забезпеченості й доступності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники транспортної забезпеченості й доступностіПоказники транспортної забезпеченості й доступності відбивають рівень транспортного обслуговування господарських об'єктів і населення й залежать від довжини мережі шляхів сполучення, їх пропускної й провізної спроможності, конфігурації розміщення транспортних ліній і інших факторів. Очевидно, що показники тим вище, ніж більш розвинена мережа шляхів сполучення. Відмінності у забезпеченні шляхами сполучення окремих країн і регіонів характеризуються:

- територіальним показником густоти мереж

ds = 1000 Lе / S, (8)

вимірюваним відношенням довжини експлуатаційної довжини мережі Lедо 1000 км2 площі території S.

Однак при рівній площі двох регіонів потреба у транспорті буде більше в регіоні, чисельність населення якого N більше. Тоді можна використовувати

- показник густоти мережі по населенню

dn =10000 Lе / N, (9)

що характеризує транспортну забезпеченість населення, вимірюваний відношенням довжини експлуатаційної довжини мережі Lе до 10000 чол.

Для узагальненої характеристики транспортної забезпеченості території з обліком і площі, і чисельності населення використовується:

- узагальнений показник густоти мережі

(10)

При однаковій чисельності населення й площі території потреба в перевезеннях може бути різна залежно від структури, об'ємів і розміщення виробництва. З урахуванням об'єму пропонованих до перевезення вантажів Q, (тис. т) і обжитої площі S0використовується:


- універсальний показник густоти мережі

(11)

Для комплексної оцінки транспортної забезпеченості регіону, що має шляхи повідомлень різних видів транспорту використовується

- комплексний показник густоти мережі

(12)

враховуючий наведену довжину шляхів сполучення Lприв, вимірювану в наведених км і обжиту площу So . Запропоновані наступні коефіцієнти приведення 1 км експлуатаційної довжини різних видів транспорту до 1 км довжини залізниць

к нав= Lе / Lз.буд. (13)

з урахуванням зіставлення рівнів пропускної і провізної спроможності магістралей:

- для вдосконаленої автомагістралі k нав = 0,45,

- для автодороги зі звичайним твердим покриттям k нав = 0,15,

- для річкового шляху k нав= 0,25,

- для магістрального газопроводу k нав = 0,30,

- для нафтопроводу середнього діаметра k нав = 1,0

Користуючись формулою визначення комплексної густоти мережі dк, можна, хоча й з великим ступенем умовності, зіставити транспортну забезпеченість різних країн і регіонів миру.

dsжд, dsавто, dsзаг - показники густоти транспортної мережі відповідно для залізничного, автомобільного й для всіх видів транспорту (загальний). Слід ураховувати також:


- показники інтенсивності використання транспорту

dsінт=Σ (P·L)нав / S (14)

 

(15)

(16)

У деяких випадках замість вантажообігу, тобто транспортної роботи, використовують об'єм перевезень, доходи або витрати транспорту.

Відношення наведеного вантажообігу ( т-км) до 1 грн. або 1 дол. національного доходу (тобто валового внутрішнього продукту - ВВП) країни є макроекономічний показник рівня транспортного обслуговування dм:

dм = Σ (P·L)нав / ВВП. (17)

На порівнянну одиницю національного доходу в Індії dм рівно приблизно 2 нав. т-км, у Японії -1,2 прив. т-км, у США - 4 прив. т-км, у Росії - 14 прив. т-км на 1 дол.

Показник транспортної доступності dдост (годин) може бути визначений як середньозважена величина витрат часу на переміщення вантажів і пасажирів у регіоні залежно від конфігурації розміщення й густоти його транспортної мережі:

по вантажних перевезеннях:

dвантдост = (ΣP·tван)·So / (ΣP·Lван)·Lнав (18)

по пасажирських перевезеннях:

dпасдост = (ΣN·tпас)·So / (ΣN·Lпас)·Lнав (19)

де ΣP·tван -сумарний час доставки вантажів в регіоні за рік, т-г, ΣN·tпасс -сумарний час переміщення пасажирів в регіоні за рік, пас-г.

Цей якісний показник характеризує надійність транспортного обслуговування споживачів транспортних послуг. Рівень транспортної доступності для споживачів транспортних послуг у певній мірі свідчить про рівень цивілізації й розвитку інфраструктури у державі, а його підвищення сприяє поліпшенню соціально - економічного становища країни.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 457; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.006 с.)