В експерименті на собаці з павлівською фістулою вивідної протоки підшлункової залози зібрано травний сік. Які ферменти були виявлені при його аналізі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В експерименті на собаці з павлівською фістулою вивідної протоки підшлункової залози зібрано травний сік. Які ферменти були виявлені при його аналізі?A. Ентерокіназа, ліпази, амілаза, протеази.

B. Ліпази, амілаза, трипсиноген, хімотрипсиноген.

C. Ліпази, амілаза, пепсиногени, трипсин.

D. Амілаза, ліпази, ентерокіназа, трипсиноген.

E. Амілаза, ліпази, трипсиноген, желатиназа.

Гуморальними стимуляторами жовчовиділення є:

A. Панкреотичний пептид B. Глюкагон C. Кальцитонін D. Вазоактивний інтестинальний пептид

E. Холецистокінін

Які зміни виникнуть у процесі дихання при подразненні центрального кінця перерізаного блукаючого нерва?

A. Дихання глибоке і рідке

В. Дихання поверхневе і часте

С. Виникне затримка дихання

D. Дихання не зміниться

E. Дихання буде глибоким і частим

Який фактор спричиняє зростання розчиненого кисню у крові?

A. При зниженні парціального тиску О2 в атмосферному повітрі

B. Підвищення парціального тиску СО2 в альвеолярному повітрі

C. Збільшення парціального тиску О2 в альвеолах

D. При підвищенні температури

Е. При зміні рН крові

При обстеженні хворого перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що час кровотечі становить 10 хвилин. Дефіцит яких форменних елементів може бути причиною таких змін?

A. Еритроцитів В. Тромбоцитів С. Лімфоцитів Д. Лейкоцитів Е. Моноцитів

Вказати механізм, який є причиною прискорення ШОЕ у вагітних жінок.

А. Збільшення об’єму крові

В. Збільшення концентрації альбумінів

С. Зменшення об’єму крові

D. Збільшення концентрації фібриногену

Е. Посилення функції кісткового мозку

При обстеженні людини, яка постійно проживає в горах, виявлено зміни показників крові. Вкажіть яких:

А. Збільшення кількості еритроцитів

В. Зменшення рівня гемоглобіну

С. Поява в крові еритробластів

D. Змін не відбувається

Е. Зменшення кількості ретикулоцитів

Для попередження зсідання крові при визначенні ШОЕ кров змішують з цитратом натрію. Які іони зв’язує цей реактив?

А. Калію В. Кальцію С. Магнію D. Хлору Е. Натрію

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску. Яка біологічно активна речовина є пусковою ланкою гіпертензії?

A. Адреналін

B. Ренін

C. Вазопресин

D. Норадреналін

E. Ангіотензин ІІ

У нічний час величина діурезу істотно зменшується. Який основний фізіологічний механізм цього явища?

A. Перерозподіл іонів натрію в крові.

B. Зменшення синтезу сечовини.

C. Посилення утворення метаболітів.

D. Підвищення тонусу нервових центрів гіпоталамуса.

E. Падіння фільтраційного тиску в нефроні.

Зубець Р ЕКГ відображає деполяризацію:

A. Обох передсердь B. Тільки правого передсерця C. Тільки лівого передсердя

D. Синусового вузла E. Пучок Гіса

У пацієнта похилого віку, який скаржиться на фізичну слабкість, у спокої спостерігається частота серцевих скорочень 48 уд./хв. Яка структура, найбільш імовірно, є водієм ритму серця.

A. Пучок Гіса B. Атріоветрикулярний вузол C. Синоатріальний вузол

D. Ніжки пучка Гіса E. Волокна Пуркін’є

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20 %. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A. Збільшення системного артеріального тиску

B. Збільшення проникності ниркового фільтру

C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

D. Збільшення коефіцієнта фільтрації

E. Збільшення ниркового плазмотоку

У пацієнта 63 років після тривалого вживання препаратів калію з приводу порушення серцевого ритму наступило стійке підвищення системного кров’яного тиску. Який наймовірніший механізм виникнення гіпертензії в даному випадку?

A. Посилення секреції вазопресину

B. Посилення секреції альдостерону

C. Активація симпато-адреналової системи

D. Підвищення базального тонусу судин

E. Підвищення тонусу судинного рухового центру

В якій фазі серцевого циклу всі клапани серця закриті?

A. Швидкого вигнання.

B. Асинхронного скорочення.

C. Ізометричного скорочення.

D. Повільного вигнання.

E. Активного наповнення.

Після вживання якої їжі енерговитрати будуть зростати найбільше?

A.Тільки білкової B. Тільки жирної C. Тільки вуглеводної

D. Вуглеводної та білкової E. Жирної та вуглеводної

Які рецептори ротової порожнини збуджуються раніше за інших?

A. Больові B. Холодові C. Теплові D. Тактильні E. Смакові

У спортсмена перед відповідальними змаганнями підвищені частота серцевих скорочень, артеріальний тиск. Які зміни в зсіданні крові будуть спостерігатися?

A. Пригнічення зсідання

B. Гіпокоагуляцію

C. Гіперкоагуляцію

D. Активацію фібрінолізу

E. Пригнічення фібринолізу

 

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda timpani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Мало слини рідкої

B. Багато слини рідкої

C. Не виділялася слина

D. Мало в,язкої слини

E. Багато в,язкої слини

Головні клітини шлунку виділяють:

A. Бікарбонати B. Соляну кислоту C. Муцин D. Протеолітичні ферменти E. Ліпазу

 

У клінічній лабораторії визначали групу крові хворого. При змішуванні досліджуваної крові зі стандартними сироватками в деяких лунках сталися структурні зміни крові, створилися дрібні гранули. Який механізм цих структурних змін?

A. Гемоліз В. Аглютинація С. Плазмоліз Д. Зсідання Е.Преципітація

Обкладочні клітини шлунку виділяють:

A. Пепсиноген B. Соляну кислоту C. Муцин D. Гастриксин E. Ліпазу

У пацієнта з хворобою Крона в товстому кишечнику виявляються атонiчнi і розширені сегменти, що є причиною функціональної непрохідності. Порушення яких з перерахованих регуляторних механізмів найбільш ймовірно в розвитку атонії ?

A. Місцевих рефлекторних

B. Складнорефлекторних

C. Умовнорефлекторних

D. Нейрогуморальних

E. Гуморальних

У жінки 55 років при обстеженні виявлено слабке скорочення жовчного міхура після введення в 12-типалу кишку 30 мл рідкого масла. З недостатністю якого гормона це найбільш вірогідно може бути пов,язано ?

A. Мотиліну

B. Гастрину

C. Холецистокініну

D. Бомбезину

E. Секретину

Через 40 хв після прийому рідкої і твердої їжі, бідної жирами, хворому через катетер в 12-палу кишку вводять емульсію довголанцюгових жирних кислот. Що буде через 10 хв. після інфузії?

A.Зменшиться евакуація шлункового вмісту

B. Збільшиться амплітуда скорочень пілоруса

C. Збільшиться евакуація шлункового вмісту

D. Зменшиться частота скорочень пілоруса

E. Знизиться тиск в проксимальному відділі шлунку

У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломеролонефрит, який характеризувався олігоурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках більш всього суттєве для виникнення цих змін?

A. Канальцева реабсорбція

B. Секреція гормонів

C. Канальцева секреція

D. Клубочкова фільтрація

E. Сечовиведення

Всмоктування глюкози гальмують:

A. Тироксин В. Інсулін С. Серотонін Д. Гістамін Е. Глюкокортикоїди

У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі ?

A. Альдостерону В. Вазопресину С. Натрійуретичного Д. Кальцитоніну Е. Адреналіну

Які частини легенів здорової людини, що знаходиться у вертикальному положенні, вентилюються краще ?

A. Верхні B. Нижні C. Середні D. Область кореня легень E. Задні

У пацієнта з травмою м’ягких тканин визначено показники згортання крові, вкажіть вірну послідовність активації зовнішнього шляху згортання крові.

A. IV –VIIІ: ФВ –Ха

B. ІІІ-VIIІ: ФВ –Хіа

C. ІІІ-IV-Ха

D. IV-VІІа –Ха

E. ІІІ-VIIа –Ха

При обстеженні хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено зменшення активності протизгортаючих компонентів крові, вміст яких з перерахованих факторів може бути знижений в крові?

А. Х-фактора В. Протромбінази С. Фібріногену D. Антитромбіну ІІІ Е. Протромбіну

До реанімації привезли хворого з порушенням кислотно-лужного гомеостазу. Після проведенного лікування рН крові стабілізувалося. Проте, було визначено зміни рН сечі до 4,5. Завдяки якому процесу у нирках відбулися вищевказані зміни?

A. Секреції іонів Н+

B. Гідролізу глюкози

C. Фільтрації лужних іонів

D. Реабсорбції іонів Na+

E. Секреції сечовини

Адаптація до високої температури супроводжується збільшенням потовиділенням і в зв,язку з цим - збільшенням у крові концентрації одного з гормонів:

A. Тироксину В. Альдостерону С. Адреналіну Д. Кальцитоніну Е. Інсуліну

Серце дає поодинокі скорочення завдяки:

A. Усі відповіді вірні

B. Скороченій фазі відносної рефрактерності

C. Наявності екзальтаційної фази

D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.014 с.)