D. Високомолекулярні білки , еритроцитиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

D. Високомолекулярні білки , еритроцитиE. Вода

При обмеженому прийомі води діурез зменшується, а осмолярність сечі збільшується внаслідок:

A. Збільшення секреції вазопресину та збільшення секреції альдостерону

B. Зменшення секреції вазопресину та зменшення секреції альдостерону

C. Збільшення секреції вазопресину та зменшення секреції альдостерону

D. Зменшення секреції вазопресину та збільшення секреції альдостерону

E. Правильної відповіді немає

У обстежуваного при повторному аналізі дихальний коефіцієнт (ДК) рівний 1,0. Три місяці тому він становив 0,7. Чим викликане збільшення ДК?

A. Однобічним вживанням вуглеводів

B. Вживанням великої кількості жирів

C. Виключно білковим харчуванням

D. Зменшенням вживанням білків

E. Зменшенням вживання вуглеводів

В склад підшлункового соку входять:

A. Пепсиноген

B. Соляна кислота

C. Гастрин

D. Холецистокінін

E. Хемотрипсиноген

Як повинен дихати хворий з нормальним опором дихальних шляхів, але з дуже малою здатністю легенів розтягуватися, щоб робота дихання була мінімальною ?

A. Часто і поверхнево B. Рідко і глибоко C. Часто і глибоко D. Рідко і поверхнево E. За типом задишки

Сурфактанти виробляються:

A. Альвеолярними макрофагами

B. Бокаловидними клітинами

C. Пневмоцитами I типа

D. Пневмоцитами II типа

E. Опорними клітинами

 

Надходження жовчі в 12-палу кишку відбувається внаслідок:

A. Скорочення жовчного міхура і скорочення пілоричного сфінктеру.

B. Скорочення жовчного міхура і скорочення сфінктеру Одді

C. Розслаблення жовчного міхура і розслаблення сфінктеру Одді

D. Розслаблення жовчного міхура і скорочення сфінктеру Одді

E. Скорочення жовчного міхура і розслаблення сфінктеру Одді

Залишковий об,єм – це:

А. Кількість повітря, що залишається в легенях після максимально глибокого видиху

B. Кількість повітря, що залишається в легенях після спокійного видиху

C. Кількість повітря, яка міститься в легенях на висоті максимального вдиху

D. Максимальна кількість повітря, яку людина може видихнути після спокійного вдиху

E. Найбільша кількість повітря, яку людина може видихнути після максимально глибокого вдиху

Якому відділу дихального центра належить функція автоматії?

A. Нейронам середнього мозку

B. Вентральному ядру довгастого мозку

C. Дорсальному ядру довгастого мозку

D. Верхній частині варолієва мосту

E. Нейронам шийного відділу спинного мозку

При реєстрації фонокардіограми в дитини 12 років, був зафіксований четвертий тон. Чим обумовлена поява цього тону?

A. Систолою шлуночків

B. Систолою передсердь

C. Закриттям атриовентрикулярних клапанів

D. Закриттям напівмісячних клапанів

E. Швидким наповненням шлуночків кров'ю

Чому дорівнює тиск у порожнині лівого шлуночка під час систоли (період напруги):

A. 5-8 мм рт. ст.

B. 60-80 мм рт. ст

C. 10-15 мм рт.ст

D. 120-130 мм рт. ст.

E. 30-40 мм рт. ст.


Гарно серверований стіл, апетитний вигляд їжі викликає секрецію шлункового соку, яка є:

A. Специфічною ознакою збудження

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою безумовного рефлексу

Які з перерахованих гормонів виробляються інкреторною частиною підшлункової залози ?

A. Інсулін і тиреокальцiтонiн

B. Трийодтиронiн і тироксин

C. Інсулін і глюкагон

D. Глюкоза й альдостерон

E. Альдостерон і паратгормон

У чоловіка 45 років, зайнятого фізичною працею середньої ваги, енерговитрати визначалися методом прямої біокалориметрії. Який показник при цьому враховувався ?

A.Виділене тепло

B. Склад харчового раціону

C. Обсяг поглиненого кисню

D. Обсяг виділеного СО2

E. Дихальний коефіцієнт

Експериментальним шляхом вдалося підвищити гідростатичний тиск в кишках тварин. Як зміниться

Всмоктування в кишках і за рахунок якого механізму ?

A. Сповільниться за рахунок дифузії

B. Прискориться за рахунок активного транспорту

C. Не зміниться

D. Сповільниться за рахунок активного транспорту

E. Прискориться за рахунок фільтрації

Через який час після першого потрапляння антигену в організм накопичується досить висока концентрація антитіл?

A. 2-3 дні В. Один день С. 2-3 тижні Д. Один тиждень Е. Один місяць

У хворого на променеву хворобу з'явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

A. Нейтропенія В. Лімфопенія С. Еозинопенія Д. Тромбоцитопенія Е. Еритропенія

У хворого проведена блокада язико-глоткового нерва. Які зміни смаку будуть спостерігатися?

A. Відсутність сприйняття гіркого

B. Відсутність сприйняття кислого

C. Відсутність сприйняття солодкого

D. Відсутність сприйняття солоного

E. Усі відповіді вірні

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульони і

овочеві відвари тому що вони містять речовини, які стимулюють шлункову секрецію:

A. Соляну кислоту

B. Велику кількість вуглеводів

C. Велику кількість жирів

D. Екстрактивні речовини і гістамін

E. Гастрін

Яка роль ентерокінази в процесі травлення ?

A. Стимулює жовчевиділення

B. Гальмує активність ферментів підшлунковго соку

C. Стимулює виділення ферментів шлункового соку

D. Посилює моторику кишки

E. Активує трипсиноген підшлункового соку

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушений в найзначнішій мірі?

A. Слиновиділення

B. Слиноформування

C. Ковтання

D. Жування

E. Секреція шлункового соку

Який основний неорганічний компонент шлункового соку ?

A. Пепсин

B. Вугільна кислота

C. Молочна кислота

D. Кисла фосфатаза

E. Соляна кислота

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти потрібно йому обмежити в своєму раціоні?

A. Фрукти

B. Овочі багаті на білки (боби, соя)

C. Кисломолочні продукти

D. Нежирне відварне м,ясо

E. Здоба, жирне м,ясо, міцні відвари

Градієнт парціальних тисків для О2 необхідний для газоообміну в легенях за звичайних умов:

A. 110 мм рт.ст. B. 90 мм рт.ст. C. 60 мм рт.ст. D. 40 мм рт.ст. 20 мм рт.ст.

 

Яку кількість кисню може приєднати 1 г гемоглобіну ?

A. 1,0 мл B. 1,2 мл C. 1,25 мл D. 1,3 мл E. 1,34 мл

Волокна блукаючого нерва, які інервують підшлункову залозу:

A. Стимулюють її активність

B. Гальмують її активність

C. Стимулюють активність з виділенням великої кількості ферментів

D.Стимулюють активність з виділенням великої кількості бікарбонатів

E. Гальмують її активність, але стимулюють утворення бікарбонатів

Рух ворсинок тонкого кишечника регулюється:

A. Вазопресином В. Окситоцином С. Вілікініном Д. Гістаміном Е. Мотиліном

 

У гладеньких м,язах бронхів присутні рецептори:

A. α- адренорецептори

B. β1 - адренорецептори

C. β2- адренорецептори

D. Н - холінорецептори

E. М,Н - холінорецептори

До якого відділу дихального центру потрапляють імпульси від периферичних хеморецепторів ?

A. Середній мозок

B. Вентральне ядро довгастого мозку

C. Дорсальне ядро довгастого мозку

D. Варолієв міст

E. Шийний відділ дихального центру

Градієнт тисків для СО2 необхідний для газообміну в легенях за звичайних умов:

A. 12 мм рт.ст. B. 10 мм рт.ст. C. 8 мм рт.ст. D. 6 мм рт.ст. Е. 4 мм рт.ст.

 

Яку функцію в транспорті газів виконує карбоангідраза?

A. Прискорює реакцію утворення вугільної кислоти у плазмі

B. Прискорює реакцію утворення вугільної кислоти в еритроцитах

C. Прискорює утворення солі вугільної кислоти у плазмі

D. Сповільнює реакцію дегідратації в еритроцитах у крові альвеолярних капілярів

E. Прискорює реакцію дисоціації карбогемоглобіну

 

Тривалість комплекса QRS у нормі

A. 0,04-0,12 с B. 0,02-0,05 с C. 0,06-0,10 с D. 0,06-0,20 E. Ні одна відповідь не вірна

При реєстрації потенціалу дії кардіоміоцитів має місце збільшення тривалості фази плато. Це зв’язано з:

A. Активацією каналів натрію

B. Активацією швидких кальцієвих каналів

C. Активацією повільних кальцієвих каналів

D. Інактивацією каналів калію

E. Інактивацією повільних кальцієвих каналів

 

Сумарним показником активності системи дихання є:

A. Споживання кисню за 1 хв.

B. Градієнт концентрації газу

C. Коефіцієнт дифузії

D. Киснева ємність легень

E. Коефіцієнт утилізації кисню

Довільна затримка дихання на протязі 50 сек викличе в організмі:

A. Алкалоз B. Гіпероксемію C. Гіпокапнію D. Ацидоз E. Гіперкапнію та алкалоз

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.013 с.)