B. Безумовні симпатичні рефлексиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B. Безумовні симпатичні рефлексиC. Симпатичні рефлекси

D. Катехоламіни

E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни

Які ефекти у роботі серця можна очікувати у схвильованої людини в результаті збудження симпатичної нервової системи ?

А. Позитивні інотропний, батмотропний, тонотропний і негативні хронотропний і дромотропний

ефекти.

B. Негативні батмотропний і дромотропний, позитивні хронотропний і інотропний ефекти.

C. Позитивні хронотропний, інотропний, батмотропний і дромотропний ефекти.

D. Позитивний хронотропний без проявів дромотропного, батмотропного, інотропного і

тонотропного ефектів.

E. Позитивні батмотропний, інотропний, хронотропний і негативні дромотропний ефекти.

На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A. Зменшення частоти скорочень

B. Зменшення частоти і сили скорочень

C. Зменшення сили скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Зупинка серця в систолі

Дослідами виявлено, що тонус судин головного мозку регулюється метаболічними факторами і впливом нервових імпульсів. Які фактори відіграють головну роль у зменшенні тонусу судин головного мозку і збільшенні кровотоку?

A. Збільшення концентрації аденозина

B. Збільшення напруги РО2 у крові

C. Збільшення концентрації СО2 у крові

D. Збільшення концентрації Н+

E. Збільшення тонусу парасимпатичного відділу ВНС

У чому полягає головна функція слини новонародженої дитини?

A. Усі відповіді вірні

B. Приймає участь у гідролізі білків

C. Приймає участь у гідролізі жирів

D. Виконує захисну функцію

E. Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання

Хворому видалили частину шлунку. Якого режиму харчування він повинен дотримуватись ?

A. Великими порціями 2 рази на день

B. Невеликими порціями 6-8 разів на день

C. Звичайний режим 3 рази на день

D. Приймати їжу вранці

E. Приймати їжу під час обіду 1 раз

В експерименті при стисненні ниркової артерії відзначалося підвищення артеріального тиску. З дією якого гуморального фактора зв'язаний отриманий ефект?

A. Інсуліна

B. Ангіотензина

C. Антидіуретичного гормону

D. Адренокортикотропного гормону

E. Тироксина

У хворого високий артеріальний тиск. Для його зниження фізіологічно необґрунтованим буде використання:

A. Бета1- адреноблокаторів

B. Гангліоблокаторів

C. Альфа-адреноблокаторів

D. Мінералокортикоїдів

E. Антагоністів кальцієвих каналів (група препаратів, що зменшують вхід іонів Са++у клітини)

В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Кількість сечі збільшилась тому, що:

A. Зменшиться онкотичний тиск первинної сечі

B. Збільшиться онкотичний тиск первинної сечі

C. Збільшиться осмотичний тиск первинної сечі

D. Збільшиться гідростатичний тиск перфузійного розчину

E. Зменшиться осмотичний тиск первинної сечі

В якому випадку буде проходити клубочкова фільтрація?

A. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

B. Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 40 мм.рт.ст.

C. Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

D. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

E. Тиск в капілярах 20 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

В регуляції водно-сольового обміну в організмі приймають безпосередню участь:

A. Глюкокортикоїди

B. Вазопресин, альдостерон

C. Катехоламіни

D. Альдостерон, катехоламіни

E. Ангіотензин-2, глюкокортикоїди

Регуляція Н+ крові здійснюється нирками за рахунок:

A. Секреції Н+ і виведення їх з кислими фосфорними солями та солями амонію

B. Секреції Н+ та реабсорбція бікарбонатів

C. Реабсорбції Н+ та секреції К+

D. Реабсорбції бікарбонатів та секреції К+

E. Секреції Н+, реабсорбція бікарбонатів та К+

У хворого проведена блокада язико-глоткового нерва. Які зміни смаку будуть спостерігатися?

A. Відсутність сприйняття гіркого

B. Відсутність сприйняття кислого

C. Відсутність сприйняття солодкого

D. Відсутність сприйняття солоного

E. Усі відповіді вірні

Який із зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

A. Секреція кишкового соку

B. Секреція шлункового соку

C. Моторика товстої кишки

D. Скорочення сфінктера Одді

E. Моторика тонкої кишки

Через які хеморецептори опосередковується судиннозвужуюча дія норадреналіну?

A. α-адренорецептори.

B. β-адренорецептори.

C. Н-холінорецептори.

D. М-холінорецептори.

E. Н1-гістамінорецептори.

Хворому на хронічний панкреатит з високою протеолiтичною активністю панкреатичного соку призначений атропін. До якого з перерахованих фізіологічних ефектів приводить призначення холiнолiтичних речовин типу атропіну ?

A. Пригнiчується моторика кишечника

B. Пригнiчується вироблення гастроiнтестинальних гормонiв

C. Знижується активнiсть ферментiв

D. Збільшується секрецiя слизу

E. Пригнiчується секреція панкреатичного соку

У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?

A. Проміжний

B. Середній

C. Кора

D. Задній

E. Спинний

Рефлекс Герінга-Брейєра має направлення на:

A. Зміну видиха на вдих

B. Зміну вдиху на видих

C. Виникнення першого вдиху новонародженого

D. Затримку дихання

E. Виникнення задишки

При підйомі в гори виникає гіпоксія. Назвіть найважливішу компенсаторну реакцію, яка виникає першою:

A. Збільшення кількості еритроцитів

B. Збільшення кількості капілярів у тканинах

C. Зміна активності внутрішньоклітинних окислювальних ферментів

D. Гіпервентиляція

E. Збереження СО2 в крові

 

При лабораторному обстеженні чоловіка віком 54 роки було встановлено, що його кліренс 120 мл/хв. Кліренс свідчить про:

A. Швидкість канальцевої реабсорбції

B. Швидкість канальцевої секреції

C. Швидкість канальцевої фільтрації

D. Швидкість клубочкової реабсорбції

E. Швидкість клубочкової фільтрації

В якому випадку в організмі людини буде позитивний білковий баланс (за азотом)?

A. Під час росту організму

B. У похилому віці

C. При голодуванні

D. При значному зменшенні вмісту білка і збільшенні вмісту вуглеводів в їжї

E. При тривалих та інтенсивних фізичних навантаженнях

 

Карбоангідраза знаходиться:

A. Тільки у плазмі

B. Тільки в еритроцитах

C. Як в плазмі, так і в еритроцитах

D. В альвеолоцитах

E. В інтерстиціальному просторі

Яка сполука не транспортує СО2?

A. Бікарбонат натрію

B. Карбоксигемоглобін

С. Бікарбонат калію

D. Вугільна кислота

Е. Карбогемоглобін

 

Пацієнтка по призначенню лікаря приймає антикоагулянти. Які обов’язкові клінічні дослідження показників крові при цьому?

A. визначення показника гематокриту

B. визначення кількості еритроцитів

C. визначення кількості лейкоцитів

D. визначення основних показників коагулограми

E. визначення ШОЕ

 

Хворий 58 років звернувся зі скаргами на набряки і стійке підвищення тиску. При клінічному обстеженні в нього виявлене хронічне захворювання нирок з порушенням ниркового кровотока. Активація якого регуляторного механізму стала причиною підвищення тиску в даного хворого:

A. Парасимпатичної нервової системи

B. Симпатичної нервової системи

C. Антидіуретичного гормону

D. Ренін-ангіотензинової системи

E. Натрійуретичного пептиду

У молодої людини 30 років виявлений високий артеріальний тиск (систолічний -155 мм рт. ст., діастолічний - 90 мм рт. ст.). Через кілька годин кров'яний тиск став нормальним. При участі яких рефлекторних центрів це могло відбутися?

A. Спинномозкових сакральних центрів

B. Спинномозкових торако-люмбальних центрів

C. Бульбарного судиннорухового центра

D. Мозочкових тонічних центрів

E. Інтракардіальної нервової системи

 

Під час пологів з ручним відшаруванням плаценти у жінки виникла гостра серцева недостатність і масивна маточна кровотеча. Назвіть причину ускладнень, які виникли.

А. Порушення мікроциркуляторного гемостазу

В. Гемофілія А

С. Гемофілія В

D. ДВЗ-синдром

Е. Підвищення фібринолізуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)