Виявили, що під час виконання тривалого фізичного навантаження у спортсмена ДК становив 0,7; цеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виявили, що під час виконання тривалого фізичного навантаження у спортсмена ДК становив 0,7; цепри фізичному навантаженні здійснюється переважно окисленням:

A. Білків

B. Вуглеводів

C. Ліпідів

D. Лактату

E. Пірувату

Під час гарячки вживання аспірину призводить до тимчасового зниження температури тіла завдяки

блокаді утворення пірогенів, що підвищують рівень температурної установочної точки гіпоталамуса, а саме:

B. Простагландину Е2

C. Цитокінів

D. Адреналіну

E. Серотоніну

F. Адренокортикотропіну

 

У досліджуваного пацієнта виявлена норма рH артеріальної крові, укажіть межі норми.

A. 7.40 - 7.50

B. 7.25 - 7.35

C. 7.36 - 7.44

D. 7.35 - 7.40

E. 7.33 - 7.52

 

У хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено пониження активності протизгортаючої системи крові. Вміст яких перерахованих факторів може бути знижений в крові?

A. Фібриногену.

B. Протромбінази.

C. Протромбіну.

D. Х-фактору.

E. Гепарину.

Яку кров необхідно переливати новонародженому з гемолітичною хворобою новонароджених, яка була викликана резус-конфліктом?

А. 0 (1), Rh+ В. 0 (1), Rh- С. АВ (IV), Rh- D. Одногрупну, Rh- Е. Одногрупну, Rh+

Які лейкоцити знаходяться в збільшеній кількості у крові дітей до 3 років?

А. Нейтрофіли В. Лімфоцити С. Еозинофіли D. Моноцити Е. Базофіли

У хворого після резекції частини тонкого кишечнику виникли порушення стану: сухість шкіри, випадіння волосся, блідість шкіри і слизових оболонок, серцебиття, задишка. При дослідженні крові виявили: кількість еритроцитів 4,0х1012/л, гемоглобін - 80 г/л, КП - 0,7. З’ясувати причину порушень складу крові.

А. Недостатня кількість міді

В. Недостатня кількість цинку

С. Недостатня кількість заліза

D. Недостатня кількість нікелю

Е. Недостатня кількість селену

Найсильнішим стимулятором почуття спраги у людини є:

A. Альдостерон

B. Ренін

C. Ангіотензин-1

D. Ангіотензин-2

E. Натрійуретичний гормон

Аналіз крові хворого виявив прискорення ШОЕ, що обумовлено:

А. Тяжкою фізичною працею В. Запальним процесом С. Прийомом їжі

D. Емоційним стресом Е. Купанням у холодній воді

Чому не рекомендують робити загальний аналіз крові після фізичного навантаження?

А. Виникає фізіологічна лейкопенія

В. Виникає фізіологічний тромбоцитоз

С. Виникає фізіологічний лейкоцитоз

D. Виникає фізіологічна тромбоцитопенія

Е. Виникає нормохромна анемія

Як зміниться тонус судин нижніх кінцівок, якщо хворому зробити двостороннє перерізання прикордонного симпатичного стовбура на рівні поперекових сегментів?

A. Тонус судин понизиться. B. Тонус судин не зміниться. C. Тонус судин підвищиться.

D. Спочатку не зміниться,потім підвищиться. E. Спочатку підвищиться, потім відновиться.

У хворого внаслідок кровотечі спостерігається значне зниження об'єму крові. Який гомеостатичний показник буде відновлюватися організмом насамперед?

A. Вміст Са++ в крові B. Осмотичний тиск C. Онкотичний тиск D. Вміст Na+ в крові E. Об'єм циркулюючої крові

Назвіть частини нефрону, де не відбувається секреція речовин

A. Проксимальний каналець В. Дистальний каналець С. Петля Генлє

Д. Збірна трубочка Е. Правильної відповіді немає

При двосторонньому видаленні нирок у тварин швидко настає смерть внаслідок:

A. Накопичення натрію

B. Накопичення глюкози

C. Накопичення продуктів азотистого обміну

D. Накопичення калію

E. Накопичення хлору

Склад первинної сечі відрізняється від плазми крові відсутністю:

A. Високомолекулярних білків

B. Глюкози

C. Амінокислот

D. Бікарбонатів

E. Хлоридів

Тепло, продуковане організмом працівників гарячого цеху в умовах високих температур і низької вологості витрачається переважно випаровуванням, що може призвести до захворювання. Який вид обміну є визначальним при цьому?

A.Водно-сольовий B. Вуглеводний C. Вітамінний D. Білковий E. Жировий

При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яка є:

A. Неспецифічною ознакою збудження

B. Специфічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу

При подразненні парасимпатичних нервів, що інервують товсту кишку, спостерігається:

A. Посилення секреції кишкового соку, багатого на слиз

B. Послаблення секреції кишкового соку, багатого на слиз

C. Посилення секреції кишкового соку, багатого на ферменти

D. Послаблення секреції кишкового соку, багатого на на ферменти

E. Правильної відповіді немає

Яким з нижчеперелічених речовин здійснюється лізис тромбу?

А. Гепарином В. Антитромбином ІІІ С. Фібрином D. Протеїном С Е. Плазміном

Хворий скаржиться на біль в нижній частині живота, частий стул. При копрологічному дослідженні виявлено збільшення кількості нейтрального жиру в калі. Дефіцит якого ферменту є причиною неповного перетравлювання жирів ?

A. Ентерокінази B. Мальтази C. Амінопептидази D. Пепсиногену E. Панкреатичної ліпази

У плазмі крові збільшена концентрація іонів калію, що супроводжується збільшенням секреції цього іону в дистальних відділах нефрона. Це призведе також до зменшення секреції в цьому ж відділі нефрона:

A. Аміаку В. Іонів кальцію С. Іонів магнію Д. Іонів натрію Е. Іонів водню

Підвищення секреції альдостерону викликають:

A. Ангіотензин-2, зменшення концентрації калію в плазмі крові

B. Ангіотензин-1

C. Збільшення концентрації натрію в плазмі крові

D. Ангіотензин-2, збільшення концентрації калію в плазмі крові

E. Зменшення концентрації калію в плазмі крові

При обстеженні основного обміну у особи 35 років виявили збільшення основного обміну на 50 %. Який

З гормонів найбільш ймовірно викликав цю зміну?

A. Тироксин B. Вазопресин C. Паратгормон D. Альдостерон E. Пролактин

“Стрес очікування”, який переживає пацієнт в очікуванні стоматологічної процедури видалення зуба, супроводжується у нього сухістю в роті, тахікардією, підвищеною пітливістю та поліурією. Активацією яких процесів пояснюється підвищене сечоутворення ?

A. Катаболізму жирів

B. Швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ)

C. Швидкості кругообороту крові

D. ХОК

E. Частоти серцевих скорочень

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Які зміни слід очікувати у цього хворого ?

A. Зміна еластичних властивостей легень.

B.Схильність альвеол до спадіння і неможливість їх швидкого pозправлення.

C. Зменшення трахеобронхіального секрету.

D. Порушення кровообігу в легенях.

E. Розростання сполучної тканини легень.

У хворого після захворювання печінки виявлено зниження протромбіну крові. Яка найбільш можлива причина порушення гемостазу?

A. Порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу.

B. Порушення першої фази коагуляційного гемостазу.

C. Порушення другої фази коагуляційного гемостазу.

D. Порушення процесу фібринолізу.

E.Порушення антикоагулярних властивостей крові.

При споживанні деяких продуктів або лікарських препаратів може виникнути висип на шкірі - алергійна реакція. Які відхилення в лейкоцитарній формулі спостерігатимуться при цьому?

А. Еозинопенія

В. Базофілія

С. Еозинофілія

D. Базофілопенія

Е. Лейкоцитоз

Які відхилення в аналізі крові ви можете побачити у людини із запальним процесом?

А. Тромбоцитопенія

В. Тромбоцитоз

С. Еритроцитоз

D. Прискорення ШОЕ

Е. Анемія

 

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м,ясо тому, що смажене м,ясо містить речовини, які стимулюють шлункову секрецію:

A. Соляну кислоту

B. Велику кількість вуглеводів

C. Велику кількість жирів

D. Екстрактивні речовини і гістамін

E. Гастрін

Домінуючу роль у регуляції секреторної функції тонкої кишки відіграють:

A. Місцеві рефлекси

B. Умовні подразники

C. Безумовні подразники слизової рота

D. Секретин, ХЦК-ПЗ

E. Мотилін,соматостатин

 

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що інервують привушну слинну залозу. У результаті з фістули привушної слинної залози виділилося:

A. Мало слини рідкої

B. Багато рідкої слини

C. Не виділялася слина

D. Мало в,язкої слини

E. Багато в,язкої слини

Моторику шлунку посилюють:

A. Гастрин

B. Секретин

C. Глюкагон

D. Вазоактивний інтестинальний пептид

Е. ХолецистокінінПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.012 с.)