У чому полягає головна функція слини новонародженої дитини?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У чому полягає головна функція слини новонародженої дитини?A. Усі відповіді вірні

B. Приймає участь у гідролізі білків

C. Приймає участь у гідролізі жирів

D. Виконує захисну функцію

E. Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання

Пепсини гідролізують білки з максимальною швидкістю при рН:

A. 0,8-1,5

B. 3,2-3,5

C. 1,5-2,0

D. 5,6-6,5

E. 7,0-8,1

Корисний результат першого етапу зовнішнього дихання, це підтримування постійності:

А. Функціональної залишкової ємкості
В. ЖЄЛ
С. Коефіцієнта альвеолярної вентиляції
Д. Загальної ємкості легень
Е. Газового складу альвеолярного повітря

 

У хворого з хронічним гломерулонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?

A. Тромбоцитів

B. Лейкоцитів.

C. Еритроцитів.

D. Нейтрофілів

E. Лімфоцитів

 

Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити

A. АВ(IV), RH(-).

B. 0(I), RH(-).

C. А(II), RH(+).

D. А(II), RH(-).

E. АВ(IV), RH(+).

Хворому зі значними опіками зробили пересадку донорської шкіри, але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу він почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

А. Еритроцити

В. Т-лімфоцити

С. В-лімфоцити

D. Базофіли

Е. Еозинофіли

Е. Інсулін

При обстеженні хворого перед операційним втручанням в щелепно-лицьовій ділянці виявлено, що кількість лейкоцитів 7,5х109/л, нейтрофілів 51%, моноцитів 6%, лімфоцитів 11%, еозинофілів 4%. Який з показників не відповідає нормі?

А. Лейкоцити В. Нейтрофіли С. Моноцити D. Лімфоцити Е. Еозинофіли

Який з нижчеперелічених показників є одним з найбільш інформативних для діагностики синдрому внутрішньо-судинного зсідання крові?

А. Показники тромбоеластограми В. Етаноловий тест С. Фібриноліз D. Ретракція згустку

Е. Протромбіновий час

При дифузії СО2 в альвеоли відбувається:

А. Посилюється дисоціація оксигемоглобіну

B. Активізується асоціація гемоглобіну з киснем

С. Підвищується ступінь дисоціації Н2СО3

D. Збільшується транспорт СО2 кров,ю

E. Прискорюється поглинання СО2 кров,ю

 

У вагітної жінки кількість еритроцитів – 3,6х1012 /л, гемоглобін – 100 г/л, кольоровий показник – 0,83. Які вітаміни їй потрібно призначити?

A. В6, В12, альфа-токоферол

B. В1, В6, В12

C. В2, В6, В12

D. В6, В12, аскорбінову кислоту

E. В6, В12, фолієву кислоту

У спортсмена 20 років в результаті постійного фізичного навантаження розвинулась функціональна гіпертрофія лівого шлуночка серця. Який морфо-функціональний процес лежить в її основі?

А. Збільшення кількості жирової тканини

B. Збільшення кількості сполучної тканини

C. Збільшення кількості провідних кардіоміоцитів

D. Збільшення кількості фібробластів

E. Збільшення розміру клітин і кількості скоротливих органел

Після важкої фізичної роботи в крові в чоловіка визначена велика кількість молочної

Кислоти. Як це позначиться на стані судин серця?

A. Підвищиться тонус усіх судин

B. Стан судин не зміниться

C. Збільшиться тонус артерій і артеріол

D. Зменшиться тонус артерій і артеріол

E. Зменшиться кількість функціонуючих капілярів

Дефекація відбувається внаслідок:

A. Скорочення м,язів прямої кишки та розслаблення м,язів сфінктерів

B. Скорочення м,язів прямої кишки та скорочення м,язів сфінктерів

C. Розслаблення м,язів прямої кишки та розслаблення м,язів сфінктерів

D. Розслаблення м,язів прямої кишки та скорочення м,язів сфінктерів

E. Правильної відповіді немає

В експерименті збільшили наповнення кров,ю передсердь. Це призвело до зменшення реабсорбції Nа+ і води в ниркових канальцях. Збільшена секреція якого гормону спричиняє цей результат ?

A. Альдостерону В. Вазопресину С. Натрійуретичного Д. Реніну Е. Ангіотензину II

Яке твердження не є вірним щодо фізіології камер серця і судин?

A. Обидва шлуночки перекачують кров в артерії.

B. Лівий шлуночок перекачує кров у легеневу артерію.

C. Ліве передсердя одержує кров з легеневих вен.

D. Праве передсердя одержує кров з порожніх вен.

E. Кров правого і лівого відділів серця не змішується

У жінки 30 років хвилинний обсяг крові в стані спокою складає 5 л/хв. Який обсяг крові проходить у неї через

Судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л

B. 2,0 л

C. 3,75 л

D. 1,5 л

E. 2,5 л

У якій фазі серцевого циклу всі клапани серця закриті?

A. Швидкого вигнання.

B. Асинхронного скорочення.

C. Ізометричного скорочення.

D. Повільного вигнання.

E. Активного наповнення.

 

Назвіть частини нефрону, які приймають участь у фільтрації ?

A. Ниркове тільце

B. Проксимальний каналець

C. Дистальний каналець

D. Петля Генлє

E. Збірна трубочка

За медичними показаннями хворому ввели внутрішньовенно 500 мл ізотонічного розчину NaCl, що призвело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого гормону зросте в крові за цих умов?

A. Натрій-уретичного гормону передсердь

B. Вазопресину

C. Альдостерону

D. Ангіотензину ІІ

E. Реніну

Безпосереднім фактором, який впливає на секрецію альдостерону клубочковим шаром кори наднирників, є:

A. Ні один з указаних факторів

B. Ренін

C. Ангіотензиноген

D. Ангіотензин 2

E. Конвертуючий ензим плазми (катепсин)

Симпатичні нервові волокна, які інервують підшлункову залозу:

A. Стимулюють її активність

B. Гальмують її активність

C. Стимулюють активність з виділенням великої кількості ферментів

D.Стимулюють активність з виділенням великої кількості бікарбонатів

E. Гальмують її активність, але стимулюють утворення ферментів

 

Глюкоза всмоктується за рахунок:

A. Дифузії

B. Фільтрації

C. Осмосу

D. Первинно-активного транспорту

E. Вторинно-активного транспорту

Які частини легенів здорової людини, що знаходиться у вертикальному положенні, перфузуються краще ?

A. Верхні В. Нижні C. Середні D. Область кореня легень E. Область основи легень

Як зміниться зовнішньосекреторна функція підшлункової залози при збільшенні вироблення пакреозиміну і секретину?

A. Секреція підвищиться.

B. Секреція не зміниться.

C. Недостатня секреторна реакція на харчові речовини.

D. Зменшиться вміст підшлункової амілази.

E. Збільшиться секреція бікарбонатів

Вуглекислий газ транспортується в організмі в основному у вигляді:

А. Солей вугільної кислоти
В. Метгемоглобіну
С. Оксигемоглобіну
Д. Карбоксигемоглобіну
Е. Відновленого гемоглобіну

При вдиханні суміші повітря з низьким вмістом кисню у випробуваного виникло підвищення глибини та частоти дихання. Які рецептори в найбільшому ступені реагують підвищенням активності на гіпоксемію?

А. Рецептори легеневої тканини
В. Хеморецептори дуги аорти
С. Хеморецептори довгастого мозку
Д. Хеморецептори каротидних тілець
Е. Рецептори повітроносних шляхів легень

 

Після вживання меду у підлітка з'явилася кропив'янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

A. Базофілія В. Нейтрофілія С. Моноцитоз Д. Лімфоцитоз Е.Еозинофілія

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивного фізичного навантаження кількість еритроцитів у крові збільшилась із 4,0х109/л до 4,5х109/л. Що є причиною цього?

A. Вихід еритроцитів із депо

B. Активація еритропоеза

C. Втрата води організмом

D. Збільшення хвилинного об'єму крові

E. Пригнічення руйнування еритроцитів

У хворого мають місце позаклітинні набряки тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки і т. ін.). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш вірогідною причиною розвитку набряків?

А. Осмотичного тиску плазми крові

В. Онкотичного тиску плазми крові

С. В’язкості крові

D. Гематокриту

Е. рН

При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію крові викликали стандартні сироватки І і ІІ груп і не викликала сироватка ІІІ групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?

А. В В. С С. А і В D. Д і С Е. А

Перша фаза ДВЗ-синдрому, головним чином, пов’язана з:

А. Активацією фібринолізу

В. Активацією гемокоагуляції

С. Зменшення кількості факторів зсідання крові

D. Тромбоцитопенією

Е. Активацією первинних антикоагулянтів

Лікар запідозрив у хворого напад гострого апендициту і для перевірки своєї версії призначив терміновий аналіз крові. Які зміни в аналізі крові підтвердять передбачуваний діагноз?

А. Еритроцитоз, прискорення ШОЕ, лейкопеніяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.017 с.)