Головна вимога до пічного опалення - наявність тяги, тобто достатньої кількості кисню для згорання палива. Чому можливі важкі отруєння і смерть людей у разі недотримання цієї вимоги?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головна вимога до пічного опалення - наявність тяги, тобто достатньої кількості кисню для згорання палива. Чому можливі важкі отруєння і смерть людей у разі недотримання цієї вимоги?А. В крові накопичується метгемоглобін

В. В крові накопичується сульфгемоглобін

С. В крові накопичується оксигемоглобін

D. В крові накопичується карбоксигемоглобін

Е. В крові накопичується карбогемоглобін

Спортсменка приймає участь у марафонському забігу, під час якого втрачає з потом воду та хлоріди натрію, втрати води з потом вона поповнює під час бігу питтям дистильованої води. Після закінчення забігу спортсменка найвірогідніше матиме:

А. Зменшення гематокритного показника

В. Зменшення осмолярності плазми

С. Збільшення онкотичного тиску

D. Збільшення внутрішньоклітинної осмолярності

Е. Гіпопротеїнемію

Який гормон використовують при лікуванні хворих на виразкову хворобу з метою зменшення виділення кислоти та підвищення цитопротективних процесів, а також при гострій та хронічній діареї?

A. Нейротензин

B. Енкефалін

C. Секретин

D. Бомбезин

E. Соматостатин

В експерименті виявили, що тиск крові в капілярах клубочка – 47 мм рт.ст., тиск первинної сечі в капсулі нефрона – 10 мм рт.ст., онкотичний тиск первинної сечі – 0 мм рт.ст. Визначити, при якій величині онкотичного тиску плазми (в мм рт.ст.) припиняється клубочкова фільтрація:

A. 57

B. 47

C. 37

D. 27

E. 10

У хворого виявлені множинні синці на тілі, тривалість кровотечі по Дуке 25 хвилин, число тромбоцитів крові 26х109/л. Для якого патологічного стану характерні такі ознаки?

А. Тромбоцитопенія

В. Гемофілія А

С. Гемофілія В

D. Гіпофібриногенемія

Е. Гіпопротромбінемія

Експериментальним шляхом вдалося підвищити гідростатичний тиск в кишках тварин. Як зміниться

Всмоктування в кишках і за рахунок якого механізму ?

A. Сповільниться за рахунок дифузії

B. Прискориться за рахунок активного транспорту

C. Не зміниться

D. Сповільниться за рахунок активного транспорту

E. Прискориться за рахунок фільтрації

Волокна блукаючого нерва, які інервують підшлункову залозу:

A. Стимулюють її активність

B. Гальмують її активність

C. Стимулюють активність з виділенням великої кількості ферментів

D.Стимулюють активність з виділенням великої кількості бікарбонатів

E. Гальмують її активність, але стимулюють утворення бікарбонатів

Рух ворсинок тонкого кишечника регулюється:

A. Вазопресином

B. Окситоцином

C. Вілікініном

D. Гістаміном

E. Мотиліном

Під час операцій, які здійснюються з використанням апарату штучної вентиляції легень (АШВЛ), у хворого нерідко виникає дихальний ацидоз, який супроводжується зміною рН сечі. Який з наведених відділів нефрона нирок забезпечує ці зміни та в який бік?

A. Залуговування, петля Генлє

B. Закислення, петля Генлє

C. Закисленя, нирковий фільтр

D. Закислення, дистальний каналець

E. Залуговування, збиральні трубочки

Фактори, що визначають величину кровяного тиску:

A. Робота серця, периферичний опір судин, ОЦК, фізико-хімічні властивості крові

B. Сила скорочення міокарда шлуночків

C. ОЦК, в’язкість крові

D. Стан периферичних судин

E. Кількість міжклітинної рідини

Які фізіологічні властивості міокарду відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?

A. Збудливість, автоматію, скоротливість

B. Збудливість, провідність, автоматію

C. Збудливість, скоротливість, рефрактерність

D. Cкоротливість, автоматію , провідність

E. Скоротливість, рефрактерність, автоматію.

Вкажіть місце найкращого прослуховування клапанів легеневого стовбура:

A. 2 міжребір'я зліва по краю грудини

B. 2 міжребір'я справа по краю грудини

C. Точка Боткіна

D. В основі мечеподібного відростка

E. 5 міжребір'їя зліва по серединно-ключичній лінії

У неадаптованої до спеки людини спостерігається значна втрата води і солей за рахунок посиленого потовідділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?

A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

B. Осморецептори гіпоталамусу

C. Осморецептори печінки

D. Волюморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на задуху в стані спокою та при навантаженні. Лабораторне дослідження крові виявило зміну форми еритроцитів у вигляді серпа. Як змінюється вміст оксигемоглобіну в крові та киснева ємність крові при цьому?

A. Не змінюється вміст гемоглобіну та киснева ємність крові

B. Спостерігається збільшення вмісту гемоглобіну та кисневої ємності крові

C. Зменшується вміст гемоглобіну та киснева ємність крові

D. Вміст гемоглобіну не змінюється, а киснева ємність крові зростає

E. Усе невірно.

При отруєнні чадним газом хворий відчув кволість, швидку втомлюваність. Як при цьому зміниться киснева ємність крові?

A. Не зміниться

B. Збільшення кисневої ємності крові

C. Спочатку збільшення кисневої ємності крові, а потім її зменшення

D. Зменшення кисневої ємності крові

E. Усе невірно

Для визначення величини ниркового плазмотоку розраховують коефіцієнт очищення:

A. ПАГ

B. Інуліну

C. Ендогенного креатиніну

D. Діодрасту

E. Глюкози

Швидкість клубочкової фільтрації при звуженні вивідної артеріоли збільшиться за рахунок:

A. Підвищення тиску крові в капілярах клубочка

B. Зниження тиску крові в капілярах клубочка

C. Збільшення ниркового кровотоку

D. Зменшення ниркового кровотоку

E. Правильної відповіді немає

Назвіть частину нефрону, функцією якої є створення гіперосмолярності в мозковій речовині нирок

A. Проксимальний каналець

B. Дистальний каналець

C. Висхідна частина петлі Генлє, збірна трубочка

D. Нисхідна частина петлі Генлє

E. Збірна трубочка, нисхідна частина петлі Генлє

На процеси сечоутворення в нефроні безпосередньо впливають:

A. Глюкокортикоїди

B. Вазопресин, альдостерон,ангіотензин-2

C. АКТГ, альдостерон

D. Альдостерон, глюкокортикоїди

E. Ангіотензин-2, АКТГ, глюкокортикоїди

Факторами, що стимулюють виділення реніну є:

A. Активація симпатичної нервової системи, зменшення концентрації Na+, збільшення об,єму циркулюючої крові

B. Зменшення концентрації натрію в крові, активація симпатичної нервової системи, збільшення концентрації натрію в канальцевій рідині, зменшення об,єму циркулюючої крові

C. Збільшення концентрації натрію в крові, зменшення об,єму циркулюючої крові

D. Збільшення концентрації натрію в канальцевій рідині, збільшення об,єму циркулюючої крові

E. Зменшення об,єму циркулюючої крові

Пацієнт піддався сильному стресу. Які зміни відбудуться в судинній системі?

A. Уповільнення кровотоку B. Зниження тиску крові. C. Тиск крові не міняється.

D. Підвищення тиску крові. E. Зменшення частоти пульсу.

Який із приведених тривалих компенсаторних процесів має місце при зміні положенні тіла людини з горизонтального на вертикальне?

A. Зменшення ЧСС

B. Збільшення тонусу судин

C. Зменшення загального периферичного опору судин

D. Зменшення систолического обсягу

E. Збільшення інтервалу PQ

Здорова жінка у віці 25 років (ріст 158 див, маса тіла –55 кг) звернулася за рекомендаціями щодо дієти для підтримки ваги тіла. Лікар порадив співвідношення білків, жирів, вуглеводів 1:1:4. Якому раціону харчування це відповідає?

A. сбалансованому

B. З підвищеним змістом білків

C. Зі зниженим змістом вуглеводів

D. З підвищеним змістом жирів

E. Зі зниженим змістом білків

У пацієнта, що точно виконував рекомендації з дотримання визначеної дієти протягом 10 днів було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. (Результат ДК=1,0). Якої дієти дотримувався пацієнт?

A. З переважним змістом вуглеводів

B. З переважним змістом білків і жирів

C. З переважним змістом жирів і вуглеводів

D. Змішаної

E. З переважним змістом білків і вуглеводів

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушений в найзначнішій мірі ?

A. Слиновиділення

B. Слиноформування

C. Ковтання

D. Жування

E. Секреція шлункового соку

Який основний неорганічний компонент шлункового соку ?

A. Пепсин

B. Вугільна кислота

C. Молочна кислота

D. Кисла фосфатаза

E. Соляна кислота

Якщо крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо, то її Р50 може бути:

А.26 мм рт.ст. B. 24 мм рт.ст. C. 22 мм рт.ст. D. 29 мм рт.ст. E. 18 мм рт.ст.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.012 с.)