Після виконання аварійних робіт на глибині моря 100 м водолаз відчув біль в м'язах, запаморочення, задишку, напади блювання. Що необхідно застосувати для попередження кесонної хвороби ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Після виконання аварійних робіт на глибині моря 100 м водолаз відчув біль в м'язах, запаморочення, задишку, напади блювання. Що необхідно застосувати для попередження кесонної хвороби ?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

МОДУЛЬ – 2

У студента після стандартного фізичного навантаження в перші хвилини відпочинку визначили величину ДК, який становив 1,2. Причиною такої величини ДК є:

A. Окислення вуглеводів

B. Окислення білків

C. Окислення ліпідів

D. Витіснення СО2 з бікарбонатів

E. Дисоціація окисгемоглобіну

Для проведення ультразвукового дослідження сечового міхура пацієнт повинен був випити 2 л питної води. У результаті в організмі були активовані регуляторні процеси. З яких рецепторів почнеться запуск регуляції водно-сольового гомеостазу?

A. Барорецепторів В. Осморецепторів С. Хеморецепторів Д. Волюморецепторів Е. Механорецепторів

 

Після виконання аварійних робіт на глибині моря 100 м водолаз відчув біль в м'язах, запаморочення, задишку, напади блювання. Що необхідно застосувати для попередження кесонної хвороби ?

A. Повільне піднімання з глибини

B. Повільне занурення на глибину

C. Швидке піднімання з глибини

D. Швидке занурення на глибину

E. Вдихання на глибині чистого кисню

У чому полягає головна функція слини новонародженої дитини?

A. Усі відповіді вірні

B. Приймає участь у гідролізі білків

C. Приймає участь у гідролізі жирів

D. Виконує захисну функцію

E. Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання

Пепсини гідролізують білки з максимальною швидкістю при рН:

A. 0,8-1,5

B. 3,2-3,5

C. 1,5-2,0

D. 5,6-6,5

E. 7,0-8,1

Корисний результат першого етапу зовнішнього дихання, це підтримування постійності:

А. Функціональної залишкової ємкості
В. ЖЄЛ
С. Коефіцієнта альвеолярної вентиляції
Д. Загальної ємкості легень
Е. Газового складу альвеолярного повітря

 

У хворого з хронічним гломерулонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?

A. Тромбоцитів

B. Лейкоцитів.

C. Еритроцитів.

D. Нейтрофілів

E. Лімфоцитів

 

Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити

A. АВ(IV), RH(-).

B. 0(I), RH(-).

C. А(II), RH(+).

D. А(II), RH(-).

E. АВ(IV), RH(+).

Хворому зі значними опіками зробили пересадку донорської шкіри, але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу він почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

А. Еритроцити

В. Т-лімфоцити

С. В-лімфоцити

D. Базофіли

Е. Еозинофіли

Е. Інсулін

При обстеженні хворого перед операційним втручанням в щелепно-лицьовій ділянці виявлено, що кількість лейкоцитів 7,5х109/л, нейтрофілів 51%, моноцитів 6%, лімфоцитів 11%, еозинофілів 4%. Який з показників не відповідає нормі?

А. Лейкоцити В. Нейтрофіли С. Моноцити D. Лімфоцити Е. Еозинофіли

Який з нижчеперелічених показників є одним з найбільш інформативних для діагностики синдрому внутрішньо-судинного зсідання крові?

А. Показники тромбоеластограми В. Етаноловий тест С. Фібриноліз D. Ретракція згустку

Е. Протромбіновий час

При дифузії СО2 в альвеоли відбувається:

А. Посилюється дисоціація оксигемоглобіну

B. Активізується асоціація гемоглобіну з киснем

С. Підвищується ступінь дисоціації Н2СО3

D. Збільшується транспорт СО2 кров,ю

E. Прискорюється поглинання СО2 кров,ю

 

У вагітної жінки кількість еритроцитів – 3,6х1012 /л, гемоглобін – 100 г/л, кольоровий показник – 0,83. Які вітаміни їй потрібно призначити?

A. В6, В12, альфа-токоферол

B. В1, В6, В12

C. В2, В6, В12

D. В6, В12, аскорбінову кислоту

E. В6, В12, фолієву кислоту

У спортсмена 20 років в результаті постійного фізичного навантаження розвинулась функціональна гіпертрофія лівого шлуночка серця. Який морфо-функціональний процес лежить в її основі?

А. Збільшення кількості жирової тканини

B. Збільшення кількості сполучної тканини

C. Збільшення кількості провідних кардіоміоцитів

D. Збільшення кількості фібробластів

E. Збільшення розміру клітин і кількості скоротливих органел

Після важкої фізичної роботи в крові в чоловіка визначена велика кількість молочної

Кислоти. Як це позначиться на стані судин серця?

A. Підвищиться тонус усіх судин

B. Стан судин не зміниться

C. Збільшиться тонус артерій і артеріол

D. Зменшиться тонус артерій і артеріол

E. Зменшиться кількість функціонуючих капілярів

Дефекація відбувається внаслідок:

A. Скорочення м,язів прямої кишки та розслаблення м,язів сфінктерів

B. Скорочення м,язів прямої кишки та скорочення м,язів сфінктерів

C. Розслаблення м,язів прямої кишки та розслаблення м,язів сфінктерів

D. Розслаблення м,язів прямої кишки та скорочення м,язів сфінктерів

E. Правильної відповіді немає

В експерименті збільшили наповнення кров,ю передсердь. Це призвело до зменшення реабсорбції Nа+ і води в ниркових канальцях. Збільшена секреція якого гормону спричиняє цей результат ?

A. Альдостерону В. Вазопресину С. Натрійуретичного Д. Реніну Е. Ангіотензину II

Яке твердження не є вірним щодо фізіології камер серця і судин?

A. Обидва шлуночки перекачують кров в артерії.

B. Лівий шлуночок перекачує кров у легеневу артерію.

C. Ліве передсердя одержує кров з легеневих вен.

D. Праве передсердя одержує кров з порожніх вен.

E. Кров правого і лівого відділів серця не змішується

У жінки 30 років хвилинний обсяг крові в стані спокою складає 5 л/хв. Який обсяг крові проходить у неї через

Судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л

B. 2,0 л

C. 3,75 л

D. 1,5 л

E. 2,5 л

У якій фазі серцевого циклу всі клапани серця закриті?

A. Швидкого вигнання.

B. Асинхронного скорочення.

C. Ізометричного скорочення.

D. Повільного вигнання.

E. Активного наповнення.

 

Назвіть частини нефрону, які приймають участь у фільтрації ?

A. Ниркове тільце

B. Проксимальний каналець

C. Дистальний каналець

D. Петля Генлє

E. Збірна трубочка

За медичними показаннями хворому ввели внутрішньовенно 500 мл ізотонічного розчину NaCl, що призвело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого гормону зросте в крові за цих умов?

A. Натрій-уретичного гормону передсердь

B. Вазопресину

C. Альдостерону

D. Ангіотензину ІІ

E. Реніну

Безпосереднім фактором, який впливає на секрецію альдостерону клубочковим шаром кори наднирників, є:

A. Ні один з указаних факторів

B. Ренін

C. Ангіотензиноген

D. Ангіотензин 2

E. Конвертуючий ензим плазми (катепсин)

Симпатичні нервові волокна, які інервують підшлункову залозу:

A. Стимулюють її активність

B. Гальмують її активність

C. Стимулюють активність з виділенням великої кількості ферментів

D.Стимулюють активність з виділенням великої кількості бікарбонатів

E. Гальмують її активність, але стимулюють утворення ферментів

 

Глюкоза всмоктується за рахунок:

A. Дифузії

B. Фільтрації

C. Осмосу

D. Первинно-активного транспорту

E. Вторинно-активного транспорту

Які частини легенів здорової людини, що знаходиться у вертикальному положенні, перфузуються краще ?

A. Верхні В. Нижні C. Середні D. Область кореня легень E. Область основи легень

Як зміниться зовнішньосекреторна функція підшлункової залози при збільшенні вироблення пакреозиміну і секретину?

A. Секреція підвищиться.

B. Секреція не зміниться.

C. Недостатня секреторна реакція на харчові речовини.

D. Зменшиться вміст підшлункової амілази.

E. Збільшиться секреція бікарбонатів

Вуглекислий газ транспортується в організмі в основному у вигляді:

А. Солей вугільної кислоти
В. Метгемоглобіну
С. Оксигемоглобіну
Д. Карбоксигемоглобіну
Е. Відновленого гемоглобіну

При вдиханні суміші повітря з низьким вмістом кисню у випробуваного виникло підвищення глибини та частоти дихання. Які рецептори в найбільшому ступені реагують підвищенням активності на гіпоксемію?

А. Рецептори легеневої тканини
В. Хеморецептори дуги аорти
С. Хеморецептори довгастого мозку
Д. Хеморецептори каротидних тілець
Е. Рецептори повітроносних шляхів легень

 

Після вживання меду у підлітка з'явилася кропив'янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

A. Базофілія В. Нейтрофілія С. Моноцитоз Д. Лімфоцитоз Е.Еозинофілія

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивного фізичного навантаження кількість еритроцитів у крові збільшилась із 4,0х109/л до 4,5х109/л. Що є причиною цього?

B. Ренін

C. Вазопресин

D. Норадреналін

E. Ангіотензин ІІ

А. Стрептокіназа

В. Фенілін

С. Ацетилсаліцилова кислота

D. Гепарин

Е. Пентоксифілін

D. Гострий запальний процес

Е. Зниження імунітету

У лабораторії І.П.Павлова в експериментах на собаках був простежений процес виділення шлункового соку, який носить фазовий характер. Які фази і в якій послідовності забезпечують нормальний процес секреції шлункового соку?

A. Безумовнорефлекторна, секреторна, кишкова.

B. Гуморальна (шлункова), рефлекторна (кишкова), механічна.

C. Механічна, гуморальна, рефлекторна.

D. Головна (складнорефлекторна), шлункова (нейрогуморальна), кишкова.

E. Умовнорефлекторна, моторна, гуморальна.

B. Синтез соляної кислоти

C. Синтез пепсина

D. Утворення компонентів слизу

E. Гідроліз харчових речовин

E. Холецистокінін

B. Ренін

C. Вазопресин

D. Норадреналін

E. Ангіотензин ІІ

У пацієнта 63 років після тривалого вживання препаратів калію з приводу порушення серцевого ритму наступило стійке підвищення системного кров’яного тиску. Який наймовірніший механізм виникнення гіпертензії в даному випадку?

A. Посилення секреції вазопресину

C. Гіперкоагуляцію

D. Активацію фібрінолізу

E. Пригнічення фібринолізу

 

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda timpani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Мало слини рідкої

B. Багато слини рідкої

C. Не виділялася слина

D. Мало в,язкої слини

E. Багато в,язкої слини

Головні клітини шлунку виділяють:

A. Бікарбонати B. Соляну кислоту C. Муцин D. Протеолітичні ферменти E. Ліпазу

 

У клінічній лабораторії визначали групу крові хворого. При змішуванні досліджуваної крові зі стандартними сироватками в деяких лунках сталися структурні зміни крові, створилися дрібні гранули. Який механізм цих структурних змін?

A. Гемоліз В. Аглютинація С. Плазмоліз Д. Зсідання Е.Преципітація

Обкладочні клітини шлунку виділяють:

A. Пепсиноген B. Соляну кислоту C. Муцин D. Гастриксин E. Ліпазу

У пацієнта з хворобою Крона в товстому кишечнику виявляються атонiчнi і розширені сегменти, що є причиною функціональної непрохідності. Порушення яких з перерахованих регуляторних механізмів найбільш ймовірно в розвитку атонії ?

A. Місцевих рефлекторних

B. Складнорефлекторних

C. Умовнорефлекторних

D. Нейрогуморальних

E. Гуморальних

У жінки 55 років при обстеженні виявлено слабке скорочення жовчного міхура після введення в 12-типалу кишку 30 мл рідкого масла. З недостатністю якого гормона це найбільш вірогідно може бути пов,язано ?

A. Мотиліну

B. Гастрину

C. Холецистокініну

D. Бомбезину

E. Секретину

У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломеролонефрит, який характеризувався олігоурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках більш всього суттєве для виникнення цих змін?

A. Канальцева реабсорбція

B. Секреція гормонів

C. Канальцева секреція

D. Клубочкова фільтрація

E. Сечовиведення

Всмоктування глюкози гальмують:

A. Тироксин В. Інсулін С. Серотонін Д. Гістамін Е. Глюкокортикоїди

E. ІІІ-VIIа –Ха

До реанімації привезли хворого з порушенням кислотно-лужного гомеостазу. Після проведенного лікування рН крові стабілізувалося. Проте, було визначено зміни рН сечі до 4,5. Завдяки якому процесу у нирках відбулися вищевказані зміни?

A. Секреції іонів Н+

B. Гідролізу глюкози

C. Фільтрації лужних іонів

D. Реабсорбції іонів Na+

E. Секреції сечовини

Адаптація до високої температури супроводжується збільшенням потовиділенням і в зв,язку з цим - збільшенням у крові концентрації одного з гормонів:

A. Тироксину В. Альдостерону С. Адреналіну Д. Кальцитоніну Е. Інсуліну

Серце дає поодинокі скорочення завдяки:

A. Усі відповіді вірні

B. Скороченій фазі відносної рефрактерності

C. Наявності екзальтаційної фази

D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерності

B. Іритантні рецептори

C. Юкстамедулярні рецептори

D. Низькопорогові рецептори розтягування

Е. Рецептори дихальних м,язів

Робочий відділ дихального центру локалізується в:

A. Середньому мозку

B. Торакальному відділі спинного мозку

C. Довгастому мозку

D. Варолієвому містку

E. Шийному відділі спинного мозку

D. Високомолекулярні білки

E. Білки і креатинін

У пацієнта в крові виявлені такі зміни: порушення співвідношення білкових фракцій плазми, збільшення концентрації білірубіну, холестерину і фібриногену, ацидоз, поява парапротеїнів. До зміни якого показника в загальному аналізі крові це призведе?

А. Кількості еритроцитів

В. Рівня гемоглобіну

С. Кількості лейкоцитів

D. ШОЕ

Е. Кількості тромбоцитів

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14 *С. Вікна і двері зачинені. Яким чином вона віддає найбільше тепла?

A. Теплорадіація

B. Теплопроведення

C. Конвекція

D. Випаровування

E. Перспірація

C. Осмосу

D. Дифузії та фільтрації

E. Фільтрації та осмосу

B. Вазопресину

C. Натрійуретичного

D. Реніну

E. Ангіотензину II

В. Хвороба Вілебранда

С. Гемофілія А

D. Гемофілія Д

Е. Зниження фактора ХІІ

У хворого з гіперальдостеронізмом в нирках відбувається:

A. Збільшення реабсорбції натрію та зменшення секреції калію

B. Зменшення реабсорбції натрію та ексреції калію.

C. Збільшення реабсорбції натрію та секреції калію.

D. Збільшення екскреції натрію та калію.

Е.Зменшення екскреції натрію та калію

В. Дихальний об,єм

С. Альвеолярна вентиляція легень

Д. Частота дихальних рухів

Е. Резерв дихання

 

 

У хворого знижена активність імунітету. Які клітини є ефекторною ланкою імунної системи організму?

A. Лімфоцити В. Ретикулоцити С. Еритроцити Д. Тромбоцити Е. Еозинофіли

В. Ретракція згустку

С. Етаноловий тест

D. Протамінсульфатний тест

Е. Рівень факторів зсідання

Дитина 9 років скаржиться на серцебиття, задишку, швидку стомленість, головний біль і запаморочення. Об’єктивно: атрофія сосочків язика, хейліт, блідість і сухість шкіри, а також сухість волосся, ламкість нігтів. В аналізі крові виявлена гіпохромна анемія, з ознаками анізо- і пойкилоцитозу, деяке підвищення осмотичної резистентності еритроцитів. Про що це свідчить?

А. Пиридоксиндефіцитну анемію

В. Фолієводефіцитну анемію

С. Залізодефіцитну анемію

E. Зупинка серця

A. Інулін, креатинін

B. Інулін, діадраст

C. Інулін, глюкоза

D. Креатинін, діадраст

E. Парааміногіпурова кислота

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію завдяки дії одного з гормонів:

A. Альдостерону В. Вазопресину С. Натрійуретичного Д. Кортизолу Е. Тироксину

A. Осморецептори печінки

B. Осморецептори гіпоталамусу

C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

D. Волюморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що інервують привушну слинну залозу. У результаті з фістули привушної слинної залози виділилося:

A. Мало слини рідкої B. Багато рідкої слини C. Не виділялася слина D. Мало в,язкої слини E. Багато в,язкої слини

Моторику шлунку посилюють:

A. Гастрин B. Секретин C. Глюкагон D. Вазоактивний інтестинальний пептид Е. Холецистокінін

Реакція?

A. Зниження секреції АДГ

B. Впливом парасимпаттичної нервової системи

C. Впливом симпатичної нервової системи

D. Зниженням секреції АКТГ

E. Збільшення секреції АДГ

Причиною таких змін?

A. Передсердний натрійуретичний фактор В. Альдостерон С. Вазопресин Д. Адреналін Е. Паратгормон

B. Клапани.

C. Прекапілярні сфінктери.

D. Середній шар стінки судини.

E. Посткапилярні сфінктери.

Назвіть відділ нефрону, де реабсорбція речовин ізоосмотична:

A. Проксимальний каналець

B. Дистальний каналець

C. Висхідна частина петлі Генлє

D. Нисхідна частина петлі Генлє

E. Збірна трубочка

При деяких захворюваннях нирок може спостерігатися протеїнурія. Назвіть можливі причини цього явища:

A. У фазу швидкого вигнання

B. У фазу повільного вигнання

C. У фазу швидкого наповнення

D. У фазу повільного наповнення

E. У фазу ізометричного розслаблення

У пацієнта з хворобою Крона в товстому кишечнику виявляються атонiчнi і розширені сегменти, що є причиною функціональної непрохідності. Порушення яких з перерахованих регуляторних механізмів найбільш ймовірно в розвитку атонії ?

A. Місцевих рефлекторних

B. Складнорефлекторних

C. Умовнорефлекторних

D. Нейрогуморальних

E. Гуморальних

E. Загальна ємкість легенів

 

До повної зупинки дихання призведе:

A. Перерізка під варолієвим мостом

При аускультативному дослідженні серця в обстежуваного 20 років, ростом 186 см, масою 69 кг спостерігається випинання грудної клітки, що збігається зі звуковими явищами серця. Який тон чується при верхівковому поштовху, де спостерігається верхівковий поштовх?

Е. Тромбопластину

A. Подовження інтервалу РQ

B. Збільшення амплітуди зубця Р

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Розширення комплекса QRS

E. Збільшення тривалості сегмента ST

Для визначення швидкості клубочкової фільтрації розраховують коефіцієнт очищення:

A. Інуліну В. ПАГ С. Діодрасту Д. Сечовини Е. Глюкози

Фільтрація в нирках може здійснюватись при мінімальному тиску крові в капілярах клубочка:

A. 20 мм рт.ст. В. 40 мм рт.ст. С. 60 мм рт.ст. Д. 80 мм рт.ст. Е. 100 мм рт.ст.

При підвищенні секреції натрій-уретичного гормону діурез збільшиться за рахунок:

A. Звуження ниркових судин і збільшення швидкості клубочкової фільтрації

B. Розширення ниркових судин і зменшення швидкості клубочкової фільтрації

A.Виділене тепло

B. Склад харчового раціону

C. Обсяг поглинутого кисню

D. Обсяг виділеного СО2

E. Дихальний коефіцієнт

A. Секреція кишкового соку

B. Пристінкове травлення

C. Ритмічна сегментація

D. Маятникоподібні рухи

E. Всмоктування

У сечі знайдено велику кількість білка, еритроцитів. Причиною цього може бути збільшення:

A. Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі

B. Ефективного фільтраційного тиску

C. Гідростатич-ного тиску крові в капілярах клубочків

C. Тироксину

D. Вазопресину

E. Глюкагону

Додаткові клітини шлунку виділяють:

A. Пепсиноген B. Соляну кислоту C. Муцин D. Гастриксин E. Ліпазу

У лабораторії І.П.Павлова в експериментах на собаках був простежений процес виділення шлункового соку, який носить фазовий характер. Які фази і в якій послідовності забезпечують нормальний процес секреції шлункового соку?

A. Безумовнорефлекторна, секреторна, кишкова.

B. Гуморальна (шлункова), рефлекторна (кишкова), механічна.

C. Механічна, гуморальна, рефлекторна.

D. Головна (складнорефлекторна), шлункова (нейрогуморальна), кишкова.

E. Умовнорефлекторна, моторна, гуморальна.

D. Усі відповіді вірні

E. Кінцевий діастолічний об’єм

Гуморальна стимуляція секреції підшлункової залози здійснюється:

A. Глюкагоном В. Секретином C. Соматостатином D. Вазопресином E. Кальцитоніном

Амінокислоти всмоктуються шляхом:

A. Дифузії В. Фільтрації С. Осмосу Д. Первинно-активного транспорту

Е. Вторинно-активного транспорту, пов,язаного з Na+

З метою позбавитися зайвої ваги пацієнтка 26 років обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці від початку самолікування в неї поряд із зменшенням ваги тіла, погіршились фізична і розумова працездатність, з,явились набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин найвірогідніше міг призвести до вказаних змін?

A. Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Вітамінів

E. Мінеральних речовин

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda timpani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Мало слини рідкої

B. Багато слини рідкої

C. Не виділялася слина

D. Мало в,язкої слини

E. Багато в,язкої слини

C. Сало

D.Спирт

E. Капустяний сік

А. У новонароджених

В. При інфекційних хворобах

С. При запаленні

D. При лейкозі

Е. Під час сну

Надходження жовчі в 12-палу кишку відбувається внаслідок:

D. Реабсорбції іонів натрію

E. Секреції сечовини

C. Ренін-ангіотензинової

D. Симпатичної

E. Парасимпатичної

Для хворих з гострою стадією гломерулонефрита характерні зміни з боку серцево-судинної системи, що виражаються підвищенні системного артеріального тиску. Які механізми розвитку гіпертонії в даному випадку?

A. Секреція кишкового соку

B. Пристінкове травлення

C. Ритмічна сегментація

D. Маятникоподібні рухи

E. Всмоктування

До основних фізіологічних ефектів альдостерону належать:

A. Зниження артеріального тиску

B. Посилення виведення натрію із організму

C. Зменшення об'єму циркулюючої крові

D. Зменшення осмотичного тиску крові

У адаптованої до спеки людини в жарку погоду посилюється потовідділення, внаслідок чого вона втрачає багато води, і позаклітинне середовище стає більш концентрованим. Збуження яких рецепторів забезпечує високу активність АДГ?

A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

B. Осморецептори печінки

C. Волюморецептори гіпоталамусу

Після дорожньо-транспортної пригоди був травмований чоловік 45 років із втратою крові. В реанімаційному відділенні встановлено: крововтрата, артеріальний тиск крові 100 мм на 55 мм рт.ст., висока активність ренін-ангіотезинової системи. Як при цьому зміниться швидкість клубочкової фільтрації в нирках?

A. Збільшиться В. Не зміниться С. Зменшиться Д. Набуде “хвилеподібного” характеру

Е. Зросте фільтрація натрію

Гемостазу

С. Схильність до кровотечі внаслідок анемії

D. Схильність до кровотечі внаслідок функціональної неповноцінності тромбоцитів

Е. Схильність до тромбоутворення внаслідок активації механізмів гемостазу

Умови праці робітників парникового господарства характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря – 320 , температура загорожі – 250 , відносна вологість повітря – 95 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників у цих умовах?

A. Випаровування поту B. Кондукція C. Радіація D. Конвекція E. Всі шляхи мало ефективні

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda timpani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Мало слини рідкої B. Багато слини рідкої C. Не виділялася слина D. Мало в,язкої слини E. Багато в,язкої слини

C. Інсулін і глюкагон

D. Глюкоза й альдостерон

E. Альдостерон і паратгормон

D. Клубочкової фільтрації

E. Канальцевого синтезу

A. Запальним процесом

B. Тяжкою фізичною працею

C. Втратою крові

D. Стресом

E. Прийомом їжі

В загальному аналізі крові пацієнта помічено збільшення кількості лейкоцитів, які містять гепарин, гістамін, гіалуронову кислоту, фактор активації тромбоцитів, тромбоксани, лейкотрієни і простагландини. Які, на ваш погляд, це лейкоцити?

А. Еозинофіли В. Базофіли С. Лімфоцити D. Моноцити Е. Нейтрофіли

У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску, а також підвищився рівень глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A. Фолікулін

B. Прогестерон

C. Глюкагон

D. Адреналін

E. Хемотрипсиноген

D. Пневмоцитами II типа

E. Опорними клітинами

 

Надходження жовчі в 12-палу кишку відбувається внаслідок:

A. Скорочення жовчного міхура і скорочення пілоричного сфінктеру.

B. Скорочення жовчного міхура і скорочення сфінктеру Одді

C. Розслаблення жовчного міхура і розслаблення сфінктеру Одді

D. Розслаблення жовчного міхура і скорочення сфінктеру Одді

B. Систолою передсердь

C. Закриттям атриовентрикулярних клапанів

D. Закриттям напівмісячних клапанів

E. Швидким наповненням шлуночків кров'ю

Чому дорівнює тиск у порожнині лівого шлуночка під час систоли (період напруги):

A. 5-8 мм рт. ст.

B. 60-80 мм рт. ст

C. 10-15 мм рт.ст

D. 120-130 мм рт. ст.

E. 30-40 мм рт. ст.


Гарно серверований стіл, апетитний вигляд їжі викликає секрецію шлункового соку, яка є:

C. Інсулін і глюкагон

D. Глюкоза й альдостерон

E. Альдостерон і паратгормон

A.Виділене тепло

B. Склад харчового раціону

C. Обсяг поглиненого кисню

D. Обсяг виділеного СО2

E. Дихальний коефіцієнт

C. Ліпідів

D. Лактату

E. Пірувату

D. 7.35 - 7.40

E. 7.33 - 7.52

 

У хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено пониження активності протизгортаючої системи крові. Вміст яких перерахованих факторів може бути знижений в крові?

A. Фібриногену.

B. Протромбінази.

C. Протромбіну.

D. Х-фактору.

E. Гепарину.

D. Ангіотензин-2

E. Натрійуретичний гормон

Аналіз крові хворого виявив прискорення ШОЕ, що обумовлено:

А. Тяжкою фізичною працею В. Запальним процесом С. Прийомом їжі

D. Емоційним стресом Е. Купанням у холодній воді

Тепло, продуковане організмом працівників гарячого цеху в умовах високих температур і низької вологості витрачається переважно випаровуванням, що може призвести до захворювання. Який вид обміну є визначальним при цьому?

A.Водно-сольовий B. Вуглеводний C. Вітамінний D. Білковий E. Жировий

При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яка є:

Хворий скаржиться на біль в нижній частині живота, частий стул. При копрологічному дослідженні виявлено збільшення кількості нейтрального жиру в калі. Дефіцит якого ферменту є причиною неповного перетравлювання жирів ?

A. Ентерокінази B. Мальтази C. Амінопептидази D. Пепсиногену E. Панкреатичної ліпази

У плазмі крові збільшена концентрація іонів калію, що супроводжується збільшенням секреції цього іону в дистальних відділах нефрона. Це призведе також до зменшення секреції в цьому ж відділі нефрона:

A. Аміаку В. Іонів кальцію С. Іонів магнію Д. Іонів натрію Е. Іонів водню

Підвищення секреції альдостерону викликають:

A. Ангіотензин-2, зменшення концентрації калію в плазмі крові

B. Ангіотензин-1

C. Збільшення концентрації натрію в плазмі крові

С. Еозинофілія

D. Базофілопенія

Е. Лейкоцитоз

D. Прискорення ШОЕ

Е. Анемія

 

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м,ясо тому, що смажене м,ясо містить речовини, які стимулюють шлункову секрецію:

A. Соляну кислоту

B. Велику кількість вуглеводів

C. Велику кількість жирів

D. Екстрактивні речовини і гістамін

E. Гастрін

Домінуючу роль у регуляції секреторної функції тонкої кишки відіграють:

A. Місцеві рефлекси

B. Умовні подразники

C. Безумовні подразники слизової рота

D. Секретин, ХЦК-ПЗ

E. Мотилін,соматостатин

 

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що інервують привушну слинну залозу. У результаті з фістули привушної слинної залози виділилося:

A. Мало слини рідкої

B. Багато рідкої слини

C. Не виділялася слина

D. Мало в,язкої слини

E. Багато в,язкої слини

Моторику шлунку посилюють:

A. Гастрин

B. Секретин

C. Глюкагон

D. Вазоактивний інтестинальний пептид

Е. Холецистокінін

C. 37

D. 27

E. 10

У хворого виявлені множинні синці на тілі, тривалість кровотечі по Дуке 25 хвилин, число тромбоцитів крові 26х109/л. Для якого патологічного стану характерні такі ознаки?

А. Тромбоцитопенія

В. Гемофілія А

С. Гемофілія В

D. Гіпофібриногенемія

Е. Гіпопротромбінемія

C. Вілікініном

D. Гістаміном

E. Мотиліном

Під час операцій, які здійснюються з використанням апарату штучної вентиляції легень (АШВЛ), у хворого нерідко виникає дихальний ацидоз, який супроводжується зміною рН сечі. Який з наведених відділів нефрона нирок забезпечує ці зміни та в який бік?

A. Залуговування, петля Генлє

B. Закислення, петля Генлє

C. Закисленя, нирковий фільтр

A. ПАГ

B. Інуліну

C. Ендогенного креатиніну

D. Діодрасту

E. Глюкози

Швидкість клубочкової фільтрації при звуженні вивідної артеріоли збільшиться за рахунок:

B. Збільшення тонусу судин

C. Зменшення загального периферичного опору судин

D. Зменшення систолического обсягу

E. Збільшення інтервалу PQ

Здорова жінка у віці 25 років (ріст 158 див, маса тіла –55 кг) звернулася за рекомендаціями щодо дієти для підтримки ваги тіла. Лікар порадив співвідношення білків, жирів, вуглеводів 1:1:4. Якому раціону харчування це відповідає?

A. сбалансованому

B. З підвищеним змістом білків

C. Зі зниженим змістом вуглеводів

D. З підвищеним змістом жирів

E. Зі зниженим змістом білків

У пацієнта, що точно виконував рекомендації з дотримання визначеної дієти протягом 10 днів було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. (Результат ДК=1,0). Якої дієти дотримувався пацієнт?

E. Залишковий об,єм

В препараті червоного кісткового мозку людини виявляються скупчення гігантських клітин, які знаходяться у тісному контакті з синусоїдними капілярами. Які форменні елементи крові утворюються з цих клітин?

А. Лейкоцити

В. Лімфоцити

С. Еритроцити

D. Моноцити

Е. Кров’яні пластинки

Чоловік, 27 років, звернувся до лікаря зі скаргами на слабкість, швидку втомлюваність, запаморочення. В анамнезі - хронічний гломерулонефрит. В аналізі крові виявлено нормохромну анемію. Поясніть причину цієї анемії.

А. Збільшення продукції еритропоетинів

В. Зменшення концентрації заліза

С. Зниження концентрації міді

B. Гастрин

C. Глюкагон

D. Нейротензин

E. Соматостатин

Назвіть фактори, які не визначають швидкість клубочкової фільтрації в нефроні:

A. Тиск крові в капілярах клубочка

B. Онкотичний тиск плазми крові

У клініці у пацієнтів із захворюваннями шлунка проводять шлункове зондування з метою отримання шлункового соку. Скільки соку утворюється за добу і які його основні складові частини у людини за нормальних умов?

A. Гастрин

B. Секретин

C. Аденозін

D. Бульбогастрон

E. Ентерогастрон

З метою позбавитися зайвої ваги пацієнтка 26 років обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці від початку самолікування в неї поряд із зменшенням ваги тіла, погіршились фізична і розумова працездатність, з,явились набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин найвірогідніше міг призвести до вказаних змін?

A. Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Вітамінів

E. Мінеральних речовин

D. Білків

E. Жиророзчинних вітамінів

D. Холецистокінін

E. Панкреотичний пептид

Пацієнту призначено антибіотик пеніцилін. У якому з відділів нефрона відбувається його секреція й виділення з організму:

A. Проксимальних канальцях

B. Низхідному відділі петлі Генлє

C. Висхідному відділі петлі Генлє

D. Дистальних канальцях

E. Збиральних трубочках

D. Сурфактанти

E. Колагенові волокна стінок альвеол

У пацієнта 40 років виявлений зсув лівої нирки вниз і підвищений артеріальний тиск (180/100 мм рт. ст.). Порушення яких механізмів регуляції артеріального тиску, ймовірно обумовили такий стан серцево-судинної системи?

A. Збільшення синтезу глюкокортикоїдів

B. Підвищення тонусу парасимпатичного відділу

C. Зменшення синтезу антидіуретичного гормону

D. Зменшення тонусу симпатичного відділу ВНС

C. Споживання кисню

D. Кількість оксигемоглобіну в крові

E. Киснева ємкість крові

B. Оксігемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Дезоксігемоглобін

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.098 с.)