Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульони і 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульони іовочеві відвари тому що вони містять речовини, які стимулюють шлункову секрецію:

A. Соляну кислоту

B. Велику кількість вуглеводів

C. Велику кількість жирів

D. Екстрактивні речовини і гістамін

E. Гастрін

 

Яка роль ентерокінази в процесі травлення?

A. Стимулює жовчевиділення

B. Гальмує активність ферментів підшлунковго соку

C. Стимулює виділення ферментів шлункового соку

D. Посилює моторику кишки

E. Активує трипсиноген підшлункового соку

Антагоністи карбоангідрази підвищують діурез внаслідок:

A. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації

B. Зменшення швидкості клубочкової фільтрації

C. Збільшення реабсорбції води в канальцях нефрону

D. Зменшення реабсорбції води в канальцях нефрону

E. Зменшення секреції іонів водню та реабсорбції натрію в дистальних канальцях

Значення поживних речовин для забезпечення нормального енергетичного обміну організму людини визначається їх енергетичною цінністю, яка різна для вуглеводів (В), білків (Б) та жирів (Ж) і складає:

A. В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38,94 кДж (9,3 ккал/г).

B. В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 22,61 кДж (5,6 ккал/г), Ж – 17,17 кДж (4,1 ккал/г).

C. В – 22,11 кДж (5,6 ккал/г), Б – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38 кДж (9,3 ккал/г).

D. В – 38,94 кДж (9,3 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 17,16 кДж (4,1 ккал/г).

E. В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 22,61 кДж (5,6 ккал/г).

У пацієнтки діагностовано гемофілію. Яка симптоматика даного захворювання?

А. Схильність до кровотечі внаслідок порушення судинної ланки системи гемостазу

В. Схильність до кровотечі і утворення гематоми внаслідок порушення коагуляційного

Гемостазу

С. Схильність до кровотечі внаслідок анемії

D. Схильність до кровотечі внаслідок функціональної неповноцінності тромбоцитів

Е. Схильність до тромбоутворення внаслідок активації механізмів гемостазу

Умови праці робітників парникового господарства характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря – 320, температура загорожі – 250, відносна вологість повітря – 95 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників у цих умовах?

A. Випаровування поту B. Кондукція C. Радіація D. Конвекція E. Всі шляхи мало ефективні

В екпериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda timpani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Мало слини рідкої B. Багато слини рідкої C. Не виділялася слина D. Мало в,язкої слини E. Багато в,язкої слини

Які з перерахованих гормонів виробляються інкреторною частиною підшлункової залози?

A. Інсулін і тиреокальцiтонiн

B. Трийодтиронiн і тироксин

C. Інсулін і глюкагон

D. Глюкоза й альдостерон

E. Альдостерон і паратгормон

Під час операції в області грудної порожнини у хворого були пошкоджені блукаючі нерви. Як після цього у хворого зміниться дихання?

A. Стане більш рідким і глибоким

B. Не зміниться

C. Стане більш частим

D. Стане більш поверхневим

E. Припиниться

 

При лікуванні хворих часто використовують білкові кровозамiнники. Який процес сечоутворення може порушуватися при надмірному введенні цих препаратів?

A. Канальцевої реабсорбцiї

B. Канальцевої секреції

C. Концентрування сечі

D. Клубочкової фільтрації

E. Канальцевого синтезу

В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що призвело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого гормону зросте в крові за цих умов?

A. Натрій-уретичного гормону передсердь

B. Вазопресину

C. Альдостерону

D. Ангіотензину ІІ

E. Реніну

Яка речовина з перелічених буде збуджувати іритантні рецептори, що може призвести до бронхоспазму?

A. Атропін B. Адреналін C. Гістамін D. Дофамін E. Норадреналін

 

Аналіз крові хворого виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:

A. Запальним процесом

B. Тяжкою фізичною працею

C. Втратою крові

D. Стресом

E. Прийомом їжі

У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?

А. Час кровотечі по Дуке

В. Кількість тромбоцитів у крові

С. Загальний час зсідання крові

D. Тромбіновий час

Е. Вміст плазмінів у крові

В загальному аналізі крові пацієнта помічено збільшення кількості лейкоцитів, які містять гепарин, гістамін, гіалуронову кислоту, фактор активації тромбоцитів, тромбоксани, лейкотрієни і простагландини. Які, на ваш погляд, це лейкоцити?

А. Еозинофіли В. Базофіли С. Лімфоцити D. Моноцити Е. Нейтрофіли

У хворої дитини лікарі констатували гельмінтоз. Активність яких клітин в крові буде збільшуватися у дитини?

А. Базофілів В. Еозинофілів С. Нейтрофілів D. Моноцитів Е. Лімфоцитів

У хворого на ішемічну хворобу серця за даними ангіографічного дослідження виявлено зменшення на 50 % радіусу лівої низхідної коронарної артерії. У скільки разів буде знижене кровопостачання за даних умов у відповідності із законом Пуазейля?

A. В 4 рази. B. В 2 рази. C. В 16 разів. D. В 8 разів. E. В 12 разів.

Який вид м’язового скорочення притаманний серцевому м’язу?

A. Суцільний тетанус.

B. Поодиноке.

C. Зубчастий тетанус.

D. Тонічне скорочення.

E. Ізометричне скорочення.

Здавлювання шиї в області сонної артерії привело до зниження артеріального тиску і ЧСС. Який механізм лежить в основі цього ефекту?

A. Реакція на ішемію мозку

B. Гуморальна регуляція

C. Місцева регуляція

D. Безумовнорефлекторна регуляція

E. Умовнорефлекторна регуляція

У хворого реєструється підвищений артеріальний тиск. Переважно на які судини впливає ангіотензин-ІI?

A. Дрібні артерії, артеріоли

B. Капиляри

C. Судини, що амортизують

D. Ємнісні судини

E. На всі типи судин

При відхиленні сумарного електричного вектора серця вліво від нормального положення:

A. Ні одна вiдповідь не вірна

B. Зубець R у ІІІ стандартному відведенні буде більший ніж у І

C. Зубець R у відведенні aVF буде більший ніж у I стандартному відведенні

D. Зубець Т у ІІ відведенні буде нижче ізолінії

E. Зубець R у відведенні І буде більший, ніж у відведенні ІІ

У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску, а також підвищився рівень глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A. Фолікулін

B. Прогестерон

C. Глюкагон

D. Адреналін

При обстеженні чоловіка 58 років виявлено зменшення моторно-евакуаторної

Функції шлунку. Який з наведених факторів стимулює моторну функцію шлунку?

A. Аденозін B. Секретин C. Гастрин D. Бульбогастрон E. Ентерогастрон

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

A. Білків B. Фосфоліпідів C. Полісахаридів D. Нуклеїнових кислот E. Жиророзчинних вітамінів

Симпатичні нервові волокна, які інервують підшлункову залозу:

A. Стимулюють її активність

B. Гальмують її активність

C. Стимулюють активність з виділенням великої кількості ферментів

D.Стимулюють активність з виділенням великої кількості бікарбонатів

E. Гальмують її активність, але стимулюють утворення ферментів

Глюкоза всмоктується за рахунок:

A. Дифузії В.Фільтрації С. Осмосу Д. Первинно-активного транспорту Е. Вторинно-активного транспорту

У здорової людини після значної м'язової роботи відзначається збільшення ХОК до 25-30 л/хв. Які з приведених механізмів забезпечують зазначений ефект?

A. Ослаблення сили серцевих скорочень

B. Збільшення частоти серцевих скорочень

C. Зниження частоти серцевих скорочень

D. Збільшення частоти і сили серцевих скорочень

E. Зменшення венозного припливу до серця

Які з перерахованих гормонів впливають на обмін натрію в організмі за рахунок збільшення його реабсорбцiї канальцями нирок?

A. Глюкокортикоїди В. Паратгормон С. Мiнералокортикоїди Д. Тироксин Е. Андроген

Назвіть частину нефрону, в якій не відбувається реабсорбція води?

A. Проксимальний каналець

B. Дистальний каналець

C. Висхідна частина петлі Генлє

D. Нисхідна частина петлі Генлє

E. Збірна трубочка

Величина тиску фільтрації в нормі дорівнює:

A. 20 мм рт.ст. В. 40 мм рт.ст. С. 60 мм рт.ст. Д. 80 мм рт.ст. Е. 100 мм рт.ст.

В нормі в капсулі нирки не фільтруються:

A. Глюкоза

B. Натрій

C. СечовинаПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 372; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.018 с.)