При повному (з водою) аліментарному голодуванні виникли генералізовані набряки. Який з патогенетичних факторів в цьому випадку є провідним?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При повному (з водою) аліментарному голодуванні виникли генералізовані набряки. Який з патогенетичних факторів в цьому випадку є провідним?А. Зниження осмотичного тиску плазми крові

В. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

С. Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини

D. Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини

Е. Зниження онкотичного тиску плазми крові

У хворого виявлені множинні синці на тілі, тривалість кровотечі по Дуке 25 хвилин, кількість тромбоцитів крові 25х109/л. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

А. Гемофілія В

В. Хвороба Вілебранда

С. Гемофілія А

D. Гемофілія Д

Е. Зниження фактора ХІІ

У хворого з гіперальдостеронізмом в нирках відбувається:

A. Збільшення реабсорбції натрію та зменшення секреції калію

B. Зменшення реабсорбції натрію та ексреції калію.

C. Збільшення реабсорбції натрію та секреції калію.

D. Збільшення екскреції натрію та калію.

Е.Зменшення екскреції натрію та калію

Яким терміном позначено частку повітря в легенях, яка обмінюється за один дихальний цикл?

A. Функціональна залишкова ємкість

B. Хвилинна легенева вентиляція

C. Дихальний коефіцієнт

D. Об'єм мертвого простору

E. Коефіцієнт легеневої вентиляції

Чемпіони з ниряння занурюються на глибину до 100 м без аквалангу і повертаються на поверхню за 4-5 хв. Чому в них не виникає кесонна хвороба?

A. Ниряльщик не дихає, розчинення газів в крові не відбувається.

B. Знижується парціальний тиск кисню.

C. Підвищується парціальний тиск вуглекислого газу.

D. Швидке виділення газів із крові при підйомі.

E. Швидке розчинення газів в крові при підйомі.

До метаболічних функцій легень відноситься:

A. Перетворення ангіотензину I в ангіотензин II

B. Утворення еритропоетину

C. Утворення реніну

D. Утворення ангіотензиногену

E. Інактивація брадікініну

 

Акт вдиху змінюється актом видиху. Що є пусковим механізмом у здійсненні рефлексу Геринга-Брейера?

A. Подразнення пневмотаксического центра.

B. Недолік кисню в крові.

C. Збільшення обьема грудної клітки.

D. Подразнення механо-інтерорецепторів легень при вдиху.

E. Подразнення рефлексогенних зон аорти.

 

У пацієнта з дефіцитом фактора Хагемана виявлено порушення фібринолізу. Який з наведених факторів активує фібриноліз за внутрішнім механізмом?

A. Х В. ІІІ С. VІІа Д. ХІІа Е. ІХа

Напруга дихальних газів у венозній крові, що притікає до легень, складає:

A. Ні одна відповідь не вірна

B. кисню 100 мм рт.ст., вуглекислого газу - 46 мм рт.ст.

C. кисню 100 мм рт.ст., вуглекислого газу - 40 мм рт.ст.

D. кисню 46 мм рт.ст., вуглекислого газу - 40 мм рт.ст.

E. кисню 40 мм рт.ст., вуглекислого газу - 100 мм рт.ст.

До динамічних показників системи дихання не належить:

А. Хвилинний об,єм дихання

В. Дихальний об,єм

С. Альвеолярна вентиляція легень

Д. Частота дихальних рухів

Е. Резерв дихання

 

 

У хворого знижена активність імунітету. Які клітини є ефекторною ланкою імунної системи організму?

A. Лімфоцити В. Ретикулоцити С. Еритроцити Д. Тромбоцити Е. Еозинофіли

В яких структурах головного мозку локалізовані центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

А. В довгастому мозку
В. В спинному мозку
С. В середньому мозку
Д. В таламусі
Е. В гіпоталамусі

У робітників, що виробляють цемент, підсилюється рефлекс кашлю, що обумовлено збудженням:

А. Юкстакапілярних рецепторів
В. Іритантних рецепторів
С. Хеморецепторів легень
Д. Терморецепторів легень
Е. Больових рецепторів плеври

Які показники можна використовувати для діагностики порушень мікроциркуляторного гемостазу?

А. Кількість фібріногену

В. Ретракція згустку

С. Етаноловий тест

D. Протамінсульфатний тест

Е. Рівень факторів зсідання

Дитина 9 років скаржиться на серцебиття, задишку, швидку стомленість, головний біль і запаморочення. Об’єктивно: атрофія сосочків язика, хейліт, блідість і сухість шкіри, а також сухість волосся, ламкість нігтів. В аналізі крові виявлена гіпохромна анемія, з ознаками анізо- і пойкилоцитозу, деяке підвищення осмотичної резистентності еритроцитів. Про що це свідчить?

А. Пиридоксиндефіцитну анемію

В. Фолієводефіцитну анемію

С. Залізодефіцитну анемію

D. Цианкобаламіндефицітну анемію

Е. Гемолітичну анемію

У досліджуваного величина АТ 125/75 мм рт.ст., після фізичного навантаження 140/90 мм.рт.ст. Який тип реакції серцево-судинної системи у досліджуваного ?

A.Нормостенічний B. Гіперстенічний C. Гіпостенічний D. Астенічний E. Нетиповий

У клініку надійшов пацієнт із діагнозом «недостатність клапанів аорти». На яку точку при аускультації серця повинен звернути увагу лікар, що виконує об'єктивне дослідження?

A. На точку Боткіна

B. На верхівку серця

C. На основу мечеподібного відростка

D. На 2 – е міжребір'я ліворуч

E. На 2 – е міжребір'я справа.

На час народження людини еритропоез повністю здійснюється

А. В кістковому мозку В. В печінці С. В нирках D. В лімфатичних вузлах Е. В селезінці

У пацієнта різко знижений вміст альбумінів у плазмі крові. Які симптоми виникнуть при цьому?

А. Порушення сечоутворення

В. Набряки на обличчі та кінцівках

С. Зменшення об’єму крові

D. Збільшення гематокриту

Е. Зменшення гематокриту

Після пересадки серця у пацієнта розпочалося відторгнення трансплантату. Які клітини імунної системи, в першу чергу, викликають це явище?

А. Нейтрофіли В. Т- лімфоцити С. Макрофаги D. Еозинофіли Е. В-лімфоцити

Які рецептори ротової порожнини збуджуються раніше за інших?

A. Теплові B. Холодові C. Тактильні D. Больові E. Смакові

Обкладочні клітини шлунку виділяють:

A. Пепсиноген B. Соляну кислоту C. Муцин D. Гастриксин E. Ліпазу

У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:

A. Депооляризації B. Реполяризації C. Деполяризації та реполяризації D. Скорочення E. Розслаблення

При обстеженні хворого виявлено зниження вмісту антитіл у крові. Вкажіть причину цього явища.

А. Зниження кількості еозинофілів

В. Зниження кількості лімфоцитів

С. Зниження кількості В-лімфоцитів

D. Зниження кількості нейтрофілів

Е. Зменшення активності Т-супресорів

Під час операційного втручання сталося рефлекторне посилення впливу блукаючого нерва на серце. Що при цьому може виникнути ?

A. Збільшення провідності атріовентрикулярного вузла

B. Збільшення збудливості міокарда

C. Посилення скорочень міокарда

D. Збільшення частоти серцевих скорочень

E. Зупинка серця

У хворого виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього підвищення.

A. Розширення артеріол

B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

У людини зареєстрована електрокардіограма зі зниженою амплітудою зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

A. Електричну діастолу серця.

B. Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C. Поширення збудження по шлуночкам

D. Електричну систолу серця.

E. Поширення збудження по передсердям

Назвіть частини нефрону, на які впливає вазопресин?

A. Проксимальний каналець

B. Дистальний та проксимальний каналець

C. Висхідна частина петлі Генлє

D. Нисхідна частина петлі Генлє

E. Збірна трубочка, дистальний каналець

В експерименті виявлено, що тонус судин серця регулюється метаболічними факторамі. Який метаболічний фактор у найбільшій мері обумовлює зниження тонусу цих судин?

A. Збільшення кількості простагландина Е

B. Підвищення напруги РО2 у крові

C. Підвищення концентрації молочної кислоти в крові

D. Зменшення напруги РО2 у крові

E. Зменшення концентрації аденозина в крові

Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?

A. Інулін, креатинін

B. Інулін, діадраст

C. Інулін, глюкоза

D. Креатинін, діадраст

E. Парааміногіпурова кислота

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію завдяки дії одного з гормонів:

A. Альдостерону В. Вазопресину С. Натрійуретичного Д. Кортизолу Е. Тироксину

В деяких випадках при гострому гломерулонефриті у хворих розвивається анемія. Які причини її виникнення ?

A. Порушення процесів сечоутворенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.013 с.)