A. Відсутність сприйняття солодкогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. Відсутність сприйняття солодкогоB. Відсутність сприйняття солоного

C. Відсутність сприйняття кислого

D. Відсутність сприйняття гіркого

E. Усі відповіді вірні

Чому дорівнює парціальна напруга О2 у венозній крові?

A. 110 мм рт.ст B. 100 мм рт.ст. C. 90 мм рт.ст. D. 60 мм рт.ст. Е. 40 мм рт.ст.

 

У хворого через три доби після незначної кровотечі у крові підвищена кількість ретикулоцитів. В якому органі вони утворюються?

A. У лімфатичних вузлах В. У селезінці С. У кістковому мозку Д. У лімфатичній тканині кишечника

B. У печінці

 

Як відомо, специфічний клітинний імунітет відіграє важливу роль. Яка із залоз приймає участь у формуванні специфічного клітинного імунітету?

A. Кора наднирків. В. Аденогіпофіз. С. Щитовидна. Д. Статеві. Е. Вилочкова (тимус).

Факт батьківства при народженні дитини встановлюється по фактору крові, який забезпечує її групову належність. Які особливості крові новонародженого необхідно при цьому враховувати?

A. Низький вміст аглютиногенів в плазмі крові

B. Наявність аглютиногенів на мембрані еритроцитів

C. Наявність аглютиногенів іншої системи

D. Відсутність аглютинінів в плазмі новонародженого

E. Відсутність аглютиногенів на мембрані еритроцитів

Після накладання джгута на плече (5 хвилин) у досліджуваного спостерігаються на передпліччі багаточисленні петехії. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?

А. Нейтрофілів В. Еритроцитів С. Моноцитів D. Базофілів Е. Тромбоцитів

У жінки наприкінці вагітності при дослідженні білків плазми крові виявили збільшення вдвічі концентрації фібриногену та зменшення альбуміно/глобулінового коефіцієнту. Такі зміни призведуть найвірогідніше до збільшення:

А. Гематокритного показника

В. Онкотичного тиску крові

С. Осмотичного тиску крові

D. Швидкості осідання еритроцитів

Е. Об’єму циркулюючої крові

У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Яка можлива причина цього?

A. Правильної відповіді немає

B. Зниження в крові трийодтирозину

C. Підвищення тонусу парасимпатичної системи

D. Зниження тонусу симпатичної системи

E. Збільшення утворення реніну

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшились ЧСС, СО і ХОК. Який рівень регуляції в першу чергу забезпечує ці реакції?

A. Екстракардіальний B. Інтракардіальний C. Гіпоталамус D. Кора великих півкуль E. Базальні ганглії

У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с. В якій ділянці провідникової системи серця розташований водій ритму?

A. Атріовентрикулярний вузол B. Синусовий вузол C. Пучок Гіса D. Ліва ножка Гіса E. Права ножка Гіса

У хворого виник напад тахікардії. Що йому треба ввести?

A. Бета-адреноблокатори B. Бета-адреноміметики C. М-холіноблокатори D. М-холінолітики

E. Правильної відповіді немає

У функціонуванні організму велику роль відіграють процеси регуляції розширення і звуження судин. Назвіть гормон,що викликає вазоконстрикцію:

A. Глюкагон В. Альдостерон С. Тироксин Д. Норадреналин Е. Паратгормон

У пацієнта з хворобою Крона в товстому кишечнику виявляються атонiчнi і розширені сегменти, що є причиною функціональної непрохідності. Порушення яких з перерахованих регуляторних механізмів найбільш ймовірно в розвитку атонії ?

A. Місцевих рефлекторних

B. Складнорефлекторних

C. Умовнорефлекторних

D. Нейрогуморальних

E. Гуморальних

У пацієнта 32 років тривала рвота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону активізує збереження води у організмі?

A. Тироксину B. Кальцітоніну C. Вазопресину D. Соматостатину E. Мелатоніну

Гетерометрична міогенна ауторегуляція базується на :

A. Ефекті Анрепа B. Законі “ все або нічого” C. Законі Франка-Старлінга

D. Феномені “сходинки Боудіча” E. Градієнті автоматії

Особливістю потенціалу дії робочого кардіоміоцита є:

A. Наявність фази гіперполяризації

B. Наявність деполяризації

C. Наявність фази швидкої реполяризації

D. Наявність фази повільної реполяризації – фази плато

E. Наявність фази спонтанної деполяризації

Кровотеча привела до зниження артеріального тиску. Який із зазначених процесів при цьому має місце?

A. Зменшення частоти імпульсації в каротидному синусі

B. Збільшення парасимпатичного впливу на серце

C. Зменшення ЧСС

D. Зниження тонусу судин

E. Зростання частоти импульсації в аортальному синусі

Об’єм повітря, який людина вдихує або видихує при спокійному диханні, називається:

A. Життєва ємкість легенів

B. Резервний об’єм видиху

C. Резервний об’єм вдиху

D. Дихальний об’єм

E. Загальна ємкість легенів

 

До повної зупинки дихання призведе:

A. Перерізка під варолієвим мостом

B. Відокремлення спинного мозку від довгастого

C. Перерізка середнього мозку

D. Перерізка у торакальному відділі спинного мозку

E. Перерізка блукаючих нервів

Неможливість зворотного струму крові із шлуночків у передсердя забезпечується:

A. Аортальним і легеневим напівмісяцевими клапанами.

B. Тристулковим і легеневим напівмісяцевим клапанами.

C. Мітральним і аортальним напівмісяцевим клапанами.

D. Мітральним і тристулковим клапанами.

E. Мітральним і легеневим напівмісяцевим клапанами

При аускультативному дослідженні серця в обстежуваного 20 років, ростом 186 см, масою 69 кг спостерігається випинання грудної клітки, що збігається зі звуковими явищами серця. Який тон чується при верхівковому поштовху, де спостерігається верхівковий поштовх?

A. Перший. У лівому п'ятому міжребір'ї по серединоключичній лінії.

B. Перший. У лівому четвертому міжребір'ї по серединоключичній лінії.

C. Перший. У лівому четвертому міжребір'ї по парастернальній лінії.

D. Другий. У лівому п'ятому міжребір'ї по серединоключичній лінії.

E. Другий. У лівому четвертому міжребір'ї по серединоключичній лінії.

Поранення слизової оболонки порожнини рота виникають щодня під час прийому їжі, однак, кровотеча швидко припиняється за рахунок наявності в ротовій рідині:

А. Антигепаринового фактору

В. Фібринстабілізуючого фактору

С. Лізоцину

D. Муцину

Е. Тромбопластину

У нормі приносна артеріола клубочка нефрона істотно ширше, ніж виносна. Чому сечоутворення зменшиться якщо приносна артеріола стане більш вузькою, ніж виносна ?

A. Виникне склероз ниркової тканини.

B. Фільтраційний тиск підвищиться.

C. Порушиться реабсорбція натрію.

D. Порушиться секреція сечовини.

E. Фільтраційний тиск знизиться.

Людина з'їла 0,5 л підсоленого по смаку супу (ізотонічний розчин). Які з нижче перерахованих рецепторів насамперед прореагують на зміни водного балансу організму?

A. Осморецептори гіпоталамусу

B. Осморецептори печінки

C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

D. Волюморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

Яка роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи?

A. Затримання води та NaCl в організмі, регуляція кровообігу.

B. Регуляція артеріального тиску, водно-сольового обміну в організмі.

C. Підтримання артеріального тиску, виведення води та NaCl з організму.

D. Підвищення системного артеріального тиску через нирки, утримання води та NaCl в організмі.

E. Зниження артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі

Хворий приймає препарати, які блокують кальцієві канали. На які процеси у міокарді вони впливають?

A. Збудливість

B. Електромеханічне співспряження

C. Провідність

D. Автоматизм

E. Засвоєння ритму

У пацієнта має місце зниження швидкості проведення імпульсу по атріовентрикулярному вузлу. Це спричинить:

A. Подовження інтервалу РQ

B. Збільшення амплітуди зубця Р

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Розширення комплекса QRS

E. Збільшення тривалості сегмента ST

Для визначення швидкості клубочкової фільтрації розраховують коефіцієнт очищення:

A. Інуліну В. ПАГ С. Діодрасту Д. Сечовини Е. Глюкози

Фільтрація в нирках може здійснюватись при мінімальному тиску крові в капілярах клубочка:

A. 20 мм рт.ст. В. 40 мм рт.ст. С. 60 мм рт.ст. Д. 80 мм рт.ст. Е. 100 мм рт.ст.

При підвищенні секреції натрій-уретичного гормону діурез збільшиться за рахунок:

A. Звуження ниркових судин і збільшення швидкості клубочкової фільтрації

B. Розширення ниркових судин і зменшення швидкості клубочкової фільтраціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.012 с.)