Чоловікові 50 років під час операції видалили частку підшлункової залози. Застосування яких харчів йому необхідно обмежить у своєму раціоні?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чоловікові 50 років під час операції видалили частку підшлункової залози. Застосування яких харчів йому необхідно обмежить у своєму раціоні?A. Постного вареного м’яса B. Кисломолочних продуктів C. Овочів D. Фруктів E. Смаженого м’яса

Хворий переніс операцію з приводу трансплантації нирки. Чи буде регулюватися функція пересадженої нирки?

A. Не буде

B. Буде за нервовими механізмами

C. Буде за нервовими і гуморальними механізмами

D. Буде завдяки нервовій та внутрішньонирковій ауторегуляції

E. Буде завдяки гуморальній та внутрішньонирковій ауторегуляції

Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо спостерігається під впливом:

A. Зменшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

B. Алкалозу

C. Гіпокапнії

D. Гіпертермії

E. ні одна відповідь не є вірною

Як змінюється дихання, якщо повітря проникає у плевральну порожнину?

A. Виникає задишка

B. Дихання стає глибоким і рідким

C. Дихання стає неможливим

D. Дихання стає поверхневим і рідким

E. Виникає дихання Куссмауля

 

Які можливі зміни в лейкоцитарній формулі може знайти лікар у хворого бронхіальною астмою ?

A. Лейкоцитоз В. Базофілію С.Еозинофілію Д. Лейкопенію Е. Зсув лейкоцитарної формули вліво

 

Жінці 38-ми років після складної хірургічної операції була перелита одногрупна еритроцитарна маса в обсязі 800 мл. Які зміни з боку крові, найбільш вірогідно, будуть відмічатися?

A. Виникне тромбоцитоз

B. Зменшиться гематокритне число

C. Виникне лейкопенія

D. Збільшиться гематокритне число

E. Виникне масовий гемоліз еритроцитів

Кількість еритроцитів у чоловіка на протязі декількох років була 4,8х1012/л. Після переселення з родиною в іншу місцевість, кількість еритроцитів збільшилась до 7,0х1012/л. В яку місцевість переїхав цей чоловік?

А. Біля моря

В. У гірську місцевість

С. У долину

D. У село

Е. У лісисту місцевість

При аналізі крові хворого виявлене незначне підвищення кількості лейкоцитів без змін інших показників. Яку дію виконав, ймовірніше всього, цей пацієнт перед дослідженням, незважаючи на попередження лікаря?

А. Палив тютюн В. Випив 200 мл соку С. Не снідав D. Поснідав Е. Випив 200 мл солодкого чаю

В лікарню звернулась мати 10-річної дитини зі скаргами на почервоніння шкіри, сверблячий висип, закладення носу, сльозотечію, що викликані пилком квітучої амброзії. В яких клітинах крові утворюється гістамін, який викликає таку реакцію?

А. Нейтрофілах В. Базофілах С. Еозинофілах D. Моноцитах Е. Лімфоцитах

Який показник вентиляційної здатності легенів використовується для діагностики обструктивних захворювань легень

A. Хвилинний об,єм дихання

B. Життєва ємкість легенів

C. Визначення об,єму і швидкості форсованого видиху методом Вотчала-Тіффно

D. Дихальний об,єм

E. Загальна ємкість легенів

Вкажіть виняток з переліку факторів, що забезпечують легеневу вентиляцію:

A. Герметичність грудної порожнини та її здатність до зміни об’єму

B. Сполучення альвеол з навколишнім середовищем

C. Атмосферний тиск в плевральній порожнині

D. Наявність в альвеоалах шару, утворенного розчином сурфактантів

E. Розтяжність та еластичність легенів

У хворого на ЕКГ виявлений зсув сегмента S-T і подовження зубця Т (до 0,25 с). З порушенням якої функції серця зв'язані зазначені зміни на електрокардіограмі?

A. Деполяризацією шлуночків

B. Деполяризацією передсердь

C. Реполяризацією передсердь

D. Реполяризацією шлуночків

E. Проведенням порушення через АВ вузол.

Під час емоційного стресу має місце значне підвищення тонусу симпатоадреналової системи. Які зміни діяльності серця найвірогідніші за цих умов ?

A. Аритмії

B. Зупинка серця внаслідок тетанічного скорочення серцевого м’яза

C. Зменшення частоти та сили серцевих скорочень

D. Діяльність серця залишається незмінною

E. Зростання частоти та сили серцевих скорочень

Місце найкращого вислуховування ІІ тону

A. 5-е міжребір'я зліва по середино-ключичній лінії

B. Точка Боткіна

C. В основі мечеподібного відростка

D. 2-е міжребір'я зліва по краю грудини

E. 4-ге міжребір'я справа по краю грудини

Систолічний об'єм крові дорослої здорової людини в стані спокою складає:

A. 30-40 мл. B. 40-60 мл. C. 65-80 мл. D. 85-105 мл E. 100-150 мл

Секрецію реніну гальмують:

A. Активація симпатичної нервової системи

B. Ангіотензин-2,альдостерон, активація симпатичної нервової системи

C. Альдостерон, ангіотензин-2, збільшення об,єму циркулюючої крові

D. Збільшення об,єму циркулюючої крові, активація симпатичної нервової системи

E. Зменшення об,єму циркулюючої крові

У чоловіка 58 років у період видужування після тривалої пневмоноії, що важко протікала, було встановлено зміну одного з параметрів білкового обміну в організмі. Укажіть найбільш значимий.

A. Азотистий баланс

B. Коефіцієнта зношуваності

C. Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт

D. Білок сечі

E. Креатинин сечі

При деяких захворюваннях нирок може спостерігатися гематурія. Назвіть можливі причини цього явища ?

A. Підвищення проникності ниркового фільтра

B. Зменшення проникності ниркового фільтра

C. Зменшення реабсорбції натрію в нирках

D. Підвищення тиску фільтрації

E. Зменшення тиску фільтрації

Антагоністи альдостерону підвищують діурез шляхом:

A. Збільшення клубочкової фільтрації

B. Зменшення реабсорбції води в канальцях

C. Зменшення реабсорбції натрію і секреції калію в дистальних канальцях нефрону

D. Збільшення реабсорбції натрію і секреції калію в дистальних канальцях

E. Зменшення реабсорбції натрію в дистальних канальцях

У хворого внаслідок закриття просвіту сечовода каменем значно зменшилось сечоутворення. Які можливі причини цього явища ?

A. Зменшення величини реабсорбції води

B. Збільшення гідростатичного тиску первинної сечі

C. Зменшення гідростатичного тиску первинної сечі

D. Зменшення тиску крові в судинному клубочку

E. Збільшення тиску крові в судинному клубочку

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушений в найзначнішій мірі ?

A. Слиновиділення

B. Слиноформування

C. Ковтання

D. Жування

Вода у кишечнику всмоктується за рахунок:

A. Дифузії

B. Фільтрації

C. Осмосу

D. Дифузії та фільтрації

E. Фільтрації та осмосу

У тварини досліджували тонус судин вуха по кровонаповненню. При цьому перерізали на шиї симпатичний нерв і подразнювали його периферичний кінець. Як мінявся тонус судин під час подразненя нерва?

A. Артерії звужувалися

B. Тонус судин не мінявся

C. Артерії розширювалися

D. Вени звужувалися

E. Вени розширювалися

Хворий втратив багато рідини, внаслідок чого виник стан дегідратації. Які виникнуть зміни в порівнянні з нормою?

A. Підвищення проникливості збірних трубочок для води

B. Підвищення венозного тиску

C. Підвищення концентрації натрійуретичного гормону

D. Підвищення швидкості екскреції сечі

E. Зменшення активності реніну

У хворого проведена блокада язико-глоткового нерва. Які зміни смаку будуть спостерігатися?

A. Відсутність сприйняття гіркого

B. Відсутність сприйняття кислого

C. Відсутність сприйняття солодкого

D. Відсутність сприйняття солоного

E. Усі відповіді вірні

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварин ?

A. Секретин

B. Холецистокінін-панкреозимін

C. Гастрин

D. Нейротензин

E. Глюкагон

У хворого 38 років виконане хірургічне виручання з метою резекції 12-палої кишки, що призвело до:

A. Зменшення секреції гастріну

B. Прискорення випорожнення шлунку

C. Стимуляції моторики жовчного міхура

D. Активації абсорбції ліпідів

E. Зменшенню секреції холецистокініну та секретину

Який із перелічених показників артеріальної крові найбільше впливає на регуляцію дихання за нормальних умов

A. РО2 B. РСО2 C. рН крові D. Осмотичний тиск крові E. Концентрація оксигемоглобіну

У хворого напад тахікардії був припинений натисканням на очні яблука (рефлекс Даніні-Ашнера). В основі зниження частоти серецевих скорочень при цьому лежить посилення впливу на синоатріальний вузол:

A. Блукаючих нервів

B. Симпатичних нервів

C. Автономної нервової системи

D. Симпатоадреналової системи

E. Катехоламінів

У спортсмена на старті перед змаганням відзначається підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можна пояснити вказані зміни?

А. Кори великих півкуль

B. Довгастого мозку

C. Середнього мозку

D. Гіпоталамусу

E. Проміжного мозку

Розслаблення гладеньких м,язів бронхів зумовлюється:

A. Підвищенням тонусу блукаючого нерваПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.011 с.)