В експерименті виявлено, що тонус судин регулюється метаболічними і нервовими факторами. Який фактор є ведучим у розширенні судин легень і збільшенні кровотоку в них?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В експерименті виявлено, що тонус судин регулюється метаболічними і нервовими факторами. Який фактор є ведучим у розширенні судин легень і збільшенні кровотоку в них?A. Підвищення напруги СО2 і зменшення напруги О2 у крові

B. Зниження напруги СО2 і збільшення напруги О2 у крові

C. Підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС

D. Підвищення тонусу симпатичного відділу ВНС

E. Зменшення тонусу парасимпатичного відділу ВНС

Визначте компоненти ІІ тону:

A. Закриття напівмісяцевих клапанів, турбулентний рух крові, вібрація стінок шлуночків у фазу ізометричного скорочення.

B. Відкриття напівмісяцевих клапанів, турбулентний рух крові, закриття атрио-вентрикулярних клапанів.

C. Вібрація стінок шлуночків у фазу ізометричного скорочення, турбулентний рух крові, коливання початкових відділів аорти і легеневого стовбура.

D. Закриття напівмісяцевих клапанів, турбулентний рух крові, відкриття атрио-вентрикулярних клапанів, коливання початкових відділів аорти і легеневого стовбура.

E. Закриття напівмісяцевих клапанів зворотним струмом крові.

У хворого внаслідок внутрішньої кровотечі спостерігається зниження об'єму крові більш ніж на 350 мл. Збудження яких рецепторів приводить до зростання синтезу АДГ?

A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

B. Осморецептори печінки

C. Осморецептори гіпоталамусу

D. Волюморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшення концентрації в крові

А. Адреналіну В. Тироксину С. Соматотропіну D. Тромбомодуліну Е. Плазміну

Киснева ємкість крові плода більш, ніж немовляти, через великий вміст:

А. Hb A B. Hb P C. Hb F D. Hb CO2 E. Hb CO

Абсолютний дефіцит вітаміну К в організмі призведе до:

А. Порушення адгезії тромбоцитів

В. Дисбактеріозу кишечнику

С. Гіперкоагуляції

D. Порушення агрегації тромбоцитів

Е. Зменшення кількості факторів зсідання крові

Чим ви можете пояснити збільшення швидкості осідання еритроцитів при більшості інфекційних і запальних захворюваннях?

А. Зміною в’язкості крові

В. Зміною величини і форми еритроцитів

С. Зміною кількості еритроцитів

D. Порушенням співвідношення білкових фракцій крові

Е. Метаболічним ацидозом

 

Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:

A. Життєва ємність легень

B. Загальна ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Резервний об’єм видиху

E. Дихальний об’єм

 

Який етап дихання у немовляти турбує акушерів щойно після пологів?

A. Зовнішнє дихання

B. Дифузія газів у легенях

C. Транспорт газів кров’ю

D. Дифузія газів у тканинах

E. Внутрішнє дихання

При клінічному обстеженні хворого було встановлено, що кількість еритроцитів в його крові складає 7,1х1012/л. Як називається таке явище?

А. Еритропенія

В. Анізоцитоз

С. Поліцитемія (еритроцитоз)

D. Пойкелоцитоз

Е. Лейкоз

Головні клітини шлунку виділяють:

A. Бікарбонати B. Соляну кислоту C. Муцин D. Протеолітичні ферменти E. Ліпазу

Гарно серверований стіл, апетитний вигляд їжі викликає секрецію шлункового соку, яка є:

A. Ознакою безумовного рефлексу

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Специфічною ознакою збудження

При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинація еритроцитів крові викликали стандартні сироватки І і ІІІ груп і не викликала сироватка ІІ групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?

А. В

В. С

С. А і В

D. А

Е. D і C

Дитині 5 років. Яку фізіологічну особливість його аналізу крові ви відмітите?

А. Кількість нейтрофілів більше ніж лімфоцитів

В. Кількість нейтрофілів і лімфоцитів однакове

С. Кількість лімфоцитів більш ніж нейтрофілів

D. Еритропенія

Е. Тромбоцитоз

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда 0,35mV (норма 0,3-0,5mV), тривалість 0,14с (норма 0,1-0,25с). Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

A.Реполяризації

B. Деполяризаці.

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо спостерігається під впливом:

А. Алкалозу

В. Гіпокапнії

С. Зменшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

D. Гіпертермії

E. ні одна відповідь не є вірною

 

При порушенні цілості грудної клітки або легенів тиск у плевральній порожнині стає:

А. Вище атмосферного

B. Нище атмосферного

C. Не змінюється

D. Рівним атмосферному

E. Підвищеним під час вдиху.

При обробці атипових кардіоміоцитів фармакологічною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу. Що впливало на кардіоміоцити?

A. Тироксин

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Ацетилхолін

E. Атріопептид

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A. Ангіотензин-ІІ

B. Вазопресин

C. Адреналін

D. Норадреналін

E. Серотонін

Підвищену секрецію вазопресину викликають:

A. Збільшення осмотичного тиску крові, зменшення ОЦК

B. Зменшення осмотичного тиску крові

C. Збільшення ОЦК

D. Зменшення ОЦК, зменшення осмотичного тиску крові

E. Збільшенні онкотичного тиску крові

Після надмірного пиття діурез збільшується, а осмолярність сечі зменшується внаслідок:

A. Збільшення секреції вазопресину

B. Зменшення секреції вазопресину

C. Збільшення секреції вазопресину та зменшення секреції альдостерону

D. Зменшення секреції вазопресину та збільшення секреції альдостерону

E. Збільшення секреції натрій-уретичного гормону

При подразненні симпатичних нервів у яких судинах не зареєстрована реакція відповіді?

A. Венулах

B. Великих артеріях

C. Артеріолах

D. Великих венах

E. Капілярах

Перший тон, утворений правим шлуночком, прослуховується:

B. На грудині, де прикріплюється мечоподібний відросток

C. У другому міжребір'ї ліворуч від грудини

D. Над напівмісяцевими клапанами

E. Над атриовентрикулярними клапанами в 5-ому міжребір'ї

К. У проекції верхівки серця

Проводять дослідження на каротидном синусі собаки. Як зниження напруги РО2 у крові, яка проходить через синус, уплине на системний артеріальний тиск?

A. Понизить

B. Підвищить

C. Незмінить

D. Підвищить з наступним зниженням

E. Знизить з наступним підвищенням

У спортсмена після інтенсивного тренування відзначалося значне зниження тонусу судин в області працюючих м'язів. Що привело до такого ефекту?

A. Рефлекторне зниження тонусу судин

B. Ренін-ангіотензиновий механізм

C. Вплив метаболітів

D. Аксон-рефлекс

E. Збільшення серцевого викиду

До ендотеліальних факторів, що впливають на тонус периферичних судин відносяться:

A. Енкефалін, соматостатин

B. Гістамін, гастрин

C. Простагландин, АТФ

D. Серотонін, глюкагон

E. Ендотелін, NO

За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий час у неї виникло відчуття спраги. Збудження яких рецепторів викликало у неї це відчуття?

A. Осморецептори гіпоталамусу

B. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

C. Осморецептори печінки

D. Волюморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

Після здачі крові у донора виникає відчуття спраги. Яка речовина є сигнальною в цьому випадку?

A. Ангіотензин

B. Альдостерон

C. АДГ

D. Адреналін

E. Норадреналін

При підвищеній затримці води і солей в ізотонічних співвідношеннях осмотичний стан рідин організму не порушується, однак підвищується кількість міжклітинної рідини, що приводить до набряків. Який з нижче перерахованих чинників не може спричинити стан ізотонічної гіпергідратації?

A. Збільшення гідростатичного тиску крові

B. Падіння онкотичного тиску

C. Неадекватна екскреція натрію

D. Зниження гідростатичного тиску крові

E. Гіперальдостеронізм

Який із зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

A. Скорочення сфінктера Одді

B. Секреція кишкового соку

C. Моторика товстої кишки

D. Секреція шлункового соку

E. Моторика тонкої кишки

Хворому на хронічний панкреатит з високою протеолiтичною активністю панкреатичного соку призначений атропін. До якого з перерахованих фізіологічних ефектів приводить призначення холiнолiтичних речовин типу атропіну ?

A. Знижується активнiсть ферментiв

B. Пригнiчується вироблення гастроiнтестинальних гормонiвПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)