E. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальнийМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний 

Вопрос 198

 

Яку назву мають явища, що виникають внаслiдок "половинного" пошкодження спинного мозку (порушення рухiв на боцi травми, больової i температурної чутливостi - на протилежному, пропрiоцептивної i тактильної чутливостi - частково з обох)?

A. Синдром Броун-Секара

B. Зони Захар'їна-Геда

C. Закон Бела-Мажандi

D. Домiнанта Ухтомського

E. Гальмування Сєченова

 

Вопрос 199

 

Де розташованi центри колiнних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L II, стегновий

C. T VII - T XII, стегновий

D. I - S III, м'язово-шкiрний

E. С V - C VIII, серединний

 

Вопрос 200

 

Де розташованi центри рефлексу з ахiллового сухожилка i якi нерви причетнi до його здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L III, стегновий

C. T VII - T XII, стегновий

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

Вопрос 201

Де розташованi центри черевних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L III, стегновий

C. T VII - T XII, мiжребернi

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

 

Вопрос 202

 

Де розташованi центри пiдошовних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L V - S I, сiдничний

C. T VII - T XII, мiжребернi

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

 

Вопрос 203

 

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років вияв-лені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному й грудному відділах. Які функції були порушені пр житті?

A. Моторні функції верхніх кінцівок

B. Моторні функції нижніх кінцівок

C. Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

D. Чутливість нижніх кінцівок

E. Чутливість верхніх кінцівок

 

Вопрос 204

 

У результаті травми у чоловіка 40 років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в ділянці іннервації цих корінців?

A. Втрата всіх видів чутливості

B. Порушення функції посмугованих скелетних м’язів

C. Порушення функції гладеньких м’язів

D. Втрата температурної та вібраційної чутливості

E. Втрата больової чутливості

 

Вопрос 205

 

У результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним перери-вом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?

A. Дихання припиняється

B. Дихання не змінюється

C. Зростає частота дихання

D. Зростає глибина дихання

E. Зменшиться частота дихання

 

Вопрос 206

 

У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів. Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?

A. Температурних

B. Пропріоцептивних

C. Зорових

D. Дотикових

E. Слухових

 

Вопрос 207

 

У чоловіка 60 років рівень цукру в крові становить 6,8-7,0 ммоль/л, вміст інсуліну у крові - нормальний, кількість інсулінових рецепторів зменшена. Який механізм гіперглікемії?

A. Зменшення кількості інсулінових рецепторів і зниження толерантності до глюкози

B. Порушення гіпоталамічного глюкостатичного механізму

C. Глюконеогенез переважає над гліконеогенезом

D. Порушена глюконеогеназна функція печінки

E. Підвищена гліколітична функція печінки

 

Вопрос 208

 

Якi з перерахованих гормонiв мають протизапальну дiю?

A. Адреналiн

B. Мiнералокортикоїди

C. Глюкокортикоїди

D. Глюкагон

E. Інсулiн

 

Вопрос 209

 

Якi гормони виробляються мозковою речовиною надниркових залоз?

A. Глюкокортикоїди, мiнералокортикоїди

B. Адреналiн, норадреналiн

C. Адреналiн, андрогени

D. Норадреналiн, глюкокортикоїди

E. Кортикотропiн, естрогени

 

Вопрос 210

 

Якi з перерахованих гормонiв специфiчно впливають на обмiн натрiю в органiзмi за рахунок збiльшення реабсорбцiї його канальцями нирок?

A. Глюкокортикоїди

B. Мiнералокортикоїди

C. Паратгормон

D. Андрогени

E. Антидіуретичний гормон

 

Вопрос 211

 

Вкажiть вiрну послiдовнiсть стадiй загального адаптацiйного синдрому за Г.Сельє. Стадiї:

A. Резистентностi, виснаження, тривоги

B. Тривоги, резистентностi, виснаження

C. Виснаження, резистентностi, тривоги

D. Тривоги, виснаження, резистентностi

E. Резистентностi, тривоги, виснаження

 

Вопрос 212

 

Яке призначення альдостерону?

A. Залучений до ренiн-ангiотензивної системи

B. Впливає на водно-сольовий обмiн

C. Пiдвищує активний транспорт Nа+ через клiтинні мембрани

D. Стимулює виведення К+ нирками в обмiн на Н+

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 213

 

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові

A. Адреналіну

B. Тироксину

C. Соматотропіну

D. Кортизолу

E. Плазмінів

 

Вопрос 214

 

Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але пра-цевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?

A. Надниркові

B. Прищитоподібні

C. Сім’яники

D. Підгрудинна

E. Щитоподібна

 

Вопрос 215

 

У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?

A. Гіпофункція кори надниркових залоз

B. Гіперфункція кори надниркових залоз

C. Гіперфункція щитоподібної залози

D. Гіпофункція щитоподібної залози

E. Гіперфункція підгрудинної залози

 

Вопрос 216

 

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?

A. Адреналіну

B. Тіреоліберину

C. Кортикотропіну

D. Кортизолу

E. Соматотропну

 

Вопрос 217

 

Після перенесеного стресу у людини похилого віку підвищився артеріальний тиск. Чому?

A. Активувалась симпато-адреналова система

B. Підвищився тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

C. Активувалась функція статевих залоз

D. Розвинулись процеси гальмування в ЦНС

E. Збільшилась кількість депонованої крові

 

Вопрос 218

 

Якi гормони видiляються статевими залозами?

A. Лютропiн

B. Люлiберин

C. Пролактин

D. Естрогени

E. Усi вiдповiдi вiрнi

Вопрос 219

Вкажiть гормон жiночих статевих залоз:

A. Фолiкулостимулюючий гормон

B. Пролактин

C. Прогестерон

D. Лактотропiн

E. Тестостерон

 

Вопрос 220

 

Вкажiть чоловiчi статевi гормони

A. Естрогени

B. Андрогени

C. Прогестерон

D. Лютропiн

E. Соматостатин

 

Вопрос 221

 

Яка послiдовнiсть стадiй менструального циклу в органiзмi жiнки є вiрною?

A. Передовуляцiйний перiод - пiсляовуляцiйний перiод - овуляцiя - перiод спокою

B. Передовуляцiйний перiод - овуляцiя - пiсляовуляцiйний перiод - перiод спо-кою

C. Передовуляцiйний перiод - перiод спокою - постовуляцiйний перiод – овуляцiя

D. Овуляцiя - перiод спокою - постовуляцiйний перiод - передовуляцiйний перiод

E. Постовуляцiйний перiод - передовуляцiний перiод - овуляцiя - перiод спокою

 

Вопрос 222

 

Якi ефекти гормонiв статевих залоз вiднесено до вторинних статевих ознак?

A. Особливостi енергетичного обмiну

B. Особливостi психомоторної сфери

C. Особливостi скелету

D. Особливостi розподiлу волосяного покрову i пiдшкiрної жирової основи

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 223

 

Яку дію статевих гормонів віднесено до забезпечення первинних статевих ознак?

A. Диференціювання статі в ембріональному періоді

B. Розвиток зовнішніх статевих органів

C. Місячні циклічні зміни в статевому апараті

D. Вироблення статевих клітин

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 224

 

При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?

A. Недостатність гормональної функції яєчників

B. Гіперфункція щитоподібної залози

C. Гіпофункція щитоподібної залози

D. Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

E. Гіперфункція мозкової речовини наднирників

 

Вопрос 225

 

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

A. Пролактину

B. Соматостатіну

C. Адренокортикотропного гормону

D. Інсуліну

E. Глюкагону

 

Вопрос 226

 

У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки макулінізації: підсилення росту во-лосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:

A. Андрогенів

B. Естрогенів

C. Соматотропного гормону

D. Тироксину

E. Мінералокортикоїдів

 

Вопрос 227

 

Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацеп-тивів, які містять статеві гормони?

A. Гонадотропних

B. Вазопресину

C. Тіреотропного

D. Соматотропного

E. Окситоцину

 

Вопрос 228

 

До лікаря звернулися батьки хлопчика 10 років, у якого відмічалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна запідозрити?

A. Тестостерону

B. Вазопресину

C. Тиреотропного

D. Соматотропного

E. Окситоцину

 

Вопрос 229

 

Результати дослідження стероїдних гормонів в плазмі крові здорової жінки із ре-гулярними 28-добовими менструальними циклами свідчить, що протягом останніх 12-ти годин відмічався пік концентрації естрадіолу. Вміст прогестерону був незначний. Розвиток якої ситуації можна очікувати протягом наступних 3 діб?

A. Овуляції

B. Початку менструації

C. Закінчення менструації

D. Зниження базальної температури

E. Регресії жовтого тіла

599. У кабінеті під час реєстрації ЕЕГ у пацієнта задзвонив мобільний телефон. Які зміни виникнуть на ЕЕГ?

- Бета-ритм посилиться

+ Альфа-ритм зміниться на бета-ритм

- Альфа-ритм зміниться на дельта-ритм

- Альфа-ритм посилиться

- Бета-ритм зміниться на альфа-ритм

?

600. У лікарню звернувся хворий зі скаргами на вибіркову нездатність виконувати математичні підрахунки, яка виникла після травми головного мозку. В якій зоні кори головного мозку локалізується ураження?

- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

+ Нижня ділянка лівої лобової частки

- Веретеноподібна закрутка на внутрішній поверхні правої скроневої частки

- Потилична ділянка кори

?

601. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту втрачена здатність розпізнавати обличчя. Яка частина мозку ушкоджена?

- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

- Потилична ділянка кори

+ Внутрішня поверхня правої скроневої частки

- Нижня ділянка лівої лобової частки

?

602. Для робітників конвейєрного цеху заводу розробили рекомендації щодо ефективної організації робочого часу і підвищення працездатності. Яка особливість праці в цьому цеху викликає найбільше навантаження на робітників?

- Соціальна неефективність праці

- Підвищення інтелектуального компоненту

+ Монотонність праці

- Підвищення відповідальності

- Стан «оперативного спокою»

?

603. Випробовуваного розбудили, коли йому снився сон. Під час якої фази сну його розбудили ?

- Наркотичний

+ Щодобовий "парадоксальний"

- Гіпнотичний

- Щодобовий повільний

- Летаргічний

?

604. Дочка приїхала у гості до матері. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, аромати збудили у неї апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) в даному випадку викликав таку поведінку?

- Домінантна мотивація

- Акцентор результату дії

+ Обстановочна аферентація

- Пусковий стимул

- Пам'ять

?

605. И.П. Павлов встановив, що тип ВНД зумовлюється силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування в ЦНС. Яким способом можна перевірити силу процесу збудження у тварини (людини)?

- Загальмувати умовний рефлекс

- Піддати неврозу

- Перевірити швидкість стомлення

+ Виробити умовний рефлекс.

- Зареєструвати ЕЕГ

?

606. Структури лімбічної системи взаємодіють з різними відділами мозку. Вкажіть найважливіші впливи скроневої частки на емоції:

- Свідомо управляє проявом емоцій

+ Забезпечує активнішу обробку різного роду сенсорних сигналів

- Забезпечує підключення пам'яті

- Забезпечує підключення вегетативної нервової системи для прояву емоційної поведінки

- Несвідомо управляє виникненням емоцій

?

607. У основі сприйняття глядачем образів і дій при прогляданні фільму лежить:

- Сенсорна пам'ять

+ Короткочасна пам'ять

- Словесно-логічна пам'ять

- Найближча пам'ять

- Довгочасна пам'ять

?

608. У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артері-альний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?

- Безумовні симпатичні

- Умовні симпатичні та парасимпатичні

- Умовні парасимпатичні

- Безумовні парасимпатичні

+ Умовні симпатичні

?

609. Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт, найімовірніше, стимулює її бажання?

+ Батьківський

- Вітальний

- Імітаційний

- Статевий

- Зоосоціальний

?

610. Умовний слиновидільний рефлекс на дзвінок зникає при:

+ Викликанні рефлексу без підкріплення їжею

- Пошкодженні спинного мозку на рівні L2-L4

- Відшаруванні сітківки

- Пошкодженні чотириголового м’яза стегна

- Пошкодженні пірамідного шляху

?

611. Спортсмен перейшов на тренерську роботу і продовжує регулярно обстежуватись у фізкультурному диспансері. Які особливості ритмів ЕЕГ можна виявити у цього чоловіка віком 65 років, якщо він здоровий?

- Судомні розряди

- Атипові високочастотні хвилі

- Депресія бета-ритму

+ Сповільнення альфа- і тета-ритму

- Активацію скроневих ділянок

?

612. Який вид гальмування виникає у людини, яка тривалий час знаходиться в приміщенні з високим рівнем шуму.

- Умовне гальмування

- Внутрішнє гальмування

- Диференційне гальмування

- Згасальне гальмування

+ Позамежне гальмування

?

613. Людина на короткий проміжок часу [декілька секунд] запам'ятала номер телефону. Після дзвінка абоненту він вже зміг відтворити використаний порядок цифр . Який вид пам'яті лежав в основі процесу запам'ятовування?

- Довготривала пам'ять

- Іконічна пам'ять

+ Найближча пам'ять

- Вторинна і третинна пам'ять

- Короткочасна пам'ять

?

614. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність відчувати смаки. Як зветься це захворювання?

+ Агевзія

- Гіперосмія

- Аносмія

- Гіпоосмія

- Гіпогевзія

?

615. У пацієнта обстежували вестибулярну сенсорну систему. Для цього його обертали у кріслі Барані в положенні з головою, нахиленою донизу на 30°. В яких півколових каналах у пацієнта виникало позачергове збудження?

- У задньому вертикальному

+ У горизонтальних

- У всіх каналах

- У передньому вертикальному

- В обох вертикальних (передньому і задньому)

?

616. Травматичне пошкодження спірального органу в області овального вікна призводить до:

- Ослабленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

+ Ослабленню сприйняття низько- і високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

- Ослабленню сприйняття високочастотних звукових коливань

?

617. У обстежуваного виявлено анізокорію (неоднаковий розмір зіниць при однаковому освітленні). Які нейрони пошкоджені, якщо з боку головного мозку патології не виявлено?

- Пігментні клітини сітківки.

+ Сітківка.

- Війчасте тіло.

- Чотиригорбкове тіло.

- Зовнішнє колінчасте тіло.

?

618. У хворого порушений зіничний рефлекс при збереженні функції зору. Яке функціональне пристосування втрачене?

+ Регуляція освітлення сітківки.

- Інтенсивність кольоросприйняття.

- Регуляція тонусу райдужки.

- Сприйняття глибини простору.

- Цілісність рефлекторної дуги.

?

619. Який функціональний механізм зорового аналізатора дозволяє людині сприйняти двогодинний кінофільм із візуальнимми спецефектами?

- Наявність бінокулярного зору.

+ Збудження одночасно багатьох нейронів кори.

- Вироблення колбочками хлоролабу і еритролабу.

- ГАМК-ергічна передача імпульсів.

- Оклюзія у підкіркових центрах.

?

620. Чоловік 30 років працює рентгенологом. В процесі роботи йому часто приходиться переходити із затемненого приміщення в освітлене. Щоразу йому приходиться перечекати деякий час, щоб звикнути до освітлення. Які процеси в зоровій сенсорній системі?

- Дивергенція нервових імпульсів.

+ Переключення з системи паличок на систему колбочок.

- Регуляція просвіту зіниці.

- Підсилення імпульсів від паличок.

- Регуляція нервових імпульсів.

?

621. У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?

- Зменьшилось поле зору на білий колір

- Порушено кольоровий зір

- Зменьшилось поле зору на червоний колір

+ Порушена здатність до оцінки зорових образів

- Зменьшилось поле зору на чорний колір

?

622. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?

- Слухові

+ Зорові

- Смакові

- Дотикові

- Нюхові

?

623. В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру було зруйновано?

- Медіальні колінчасті тіла

- Червоні ядра

- Латеральні колінчасті тіла

- Верхні горбики чотирьохбугір'я

+ Нижні горбики чотирьохбугір'я

?

624. У пацієнта віком 60 років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

- М’язів середнього вуха

+ Органу Корті ближче до овального віконця

- Барабанної перетинки

- Євстахієвої труби

- Органу Корті ближче до гелікотреми

?

625. В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу?

- Тактильних

- Суглобових

- Сухожильних органів Гольджи

- Больових

+ М’язових веретен

?

626. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років з симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в області коркового представництва слухового аналізатору. В якій області кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?

- В сомато-сенсорній області

- В лобних долях

- В потиличній області

+ В скроневій області

- В тім’яних долях

?

627. До лікаря отоларинголога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на погіршення слуху після приймання діуретиків, що могло бути пов’язаним з:

- Надлишком Na+ в крові

- Дефіцитом Na+ в крові

- Дефіцитом Ca2+ в крові

- Надлишком K+ в крові

+ Дефіцитом K+ в крові

?

628. У пацієнта, що звернувся до лікаря отоларинголога, ліве вухо однаково погано сприймає звук як шляхом повітряної, так і кісткової провідності, що може бути пов’язаним з захворюванням:

- Середнього вуха зліва

- Зовнішнього вуха зліва

- Внутрішнього вуха зправа

- Середнього вуха зправа

+ Внутрішнього вуха зліва

?

629. В експерименті на морській свинці виключення лабіринту зправа, шляхом обробки його хлороформом, привело до підвищення тонусу:

- Всіх екстензорів

- Екстензорів зправа

+ Екстензорів зліва

- Флексорів зліва

- Флексорів зправа

?

630. У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено, що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу мембрани рецептору при цьому спостерігалися?

- Реверсія.

+ Гіперполяризація.

- Вихід на рівень плато.

- Зникнення потенціалу

- Деполяризація.

?

631. Майбутні водії проходили медкомісію. Обстежували колірний зір. При цьому перевіряли сприйняття різних комбінацій кольорів. Якої комбінації сприйняття кольорів ніколи не може бути?

- Зелений – сприймається, червоний – не сприймається.

+ Синій – не сприймається, блакитний – сприймається

- Зелений – не сприймається, червоний – сприймається.

- Синій – сприймається, зелений – не сприймається.

- Синій – не сприймається, зелений – сприймається.

?

632. У лабораторному експерименті вивчали електричні явища у провідниковому відділі слухової сенсорної системи. Була зафіксована електрична активність слухового нерва - 100 імп/с. Якому стану відповідає названа електрична активність?

- Дії звуків низької частоти.

- Дії голосних звуків.

+ Абсолютній тиші.

- Дії тихих звуків.

- Дії звуків високої частоти.

?

633. Дитина ненавмисно порізала палець. Спочатку виникло відчуття гострого болю, а потім виник пекучий, ниючий біль, що довго не проходив. Якими речовинами викликаний пекучий біль?

- Fe3+.

- Ca2+, Mg2+.

+ H+, K+.

- Na+, Cl-.

- Fe2+,

?

634. До чого призводить цикл фотохімічних реакцій у зорових рецепторах паличках і активація кальмодуліну?

- Дифузія іонів калію в клітину

- Дифузія іонів калію з клітини

- Дифузія іонів магнію з клітини

- Дифузія іонів кальцію з клітини

+ Змінюється проникність мембрани до натрію

?

635. Для отримання прав водіїв молода людина 23 років пройшла огляд у лікаря окуліста. Встановлено, що пацієнт не розрізняє червоний і зелений кольори. Вкажіть як називається порушення кольорового зору.

+ Протанопія і дейтеранопія

- Дальтонізм

- «Куряча сліпота»

- Тританопія

- Протанопія

?

636. Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

- Вестибулорецепторів півколових каналів

- Пропріорецепторів

- Механорецепторів шкіри ступні

- Фоторецепторів сітківки ока

+ Вестибулорецепторів маточки і мішечка

?

637. У балерини під час танцю при обертанні в ліву сторону очні яблука швидко рухаються вліво, це є наслідком активації:

- Рецепторів сухожиль

- М’язових веретен

- Отолітових вестибулорецепторів

+ Вестибулорецепторів півколових каналів

- Рецепторів суглобів

?

638. У тварини зникли орієнтовні рефлекси на звукові подразнення і збереглися на спалах світла після перерізу мозку:

- Нижче ядер Дейтерса

- Між мостом і середнім мозком

+ Між передніми і задніми двогорбиками

- Між довгастим мозком і мостом

- Між довгастим і спинним мозком

?

639. У людини формуються звукові відчуття, якщо камертон ставлять на тім’я, але вони зникають, якщо його підносять до вушної раковини. Причиною цього є порушення функції:

+ Звукопровідного апарату вуха

- Середнього вуха

- Зовнішнього вуха

- Звукосприймаючого апарату вуха

- Слухових кісточок

?

640. У людини значно порушено сприйняття звуків високої частоти. Причиною цього, найімовірніше, є порушення функції:

- Слухових кісточок

- Вершини завитки

+ Основи завитки

- Середнього вуха

- Внутрішнього вуха

?

641. В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

- Високої та середньої

- Низької

+ Середньої

- Високої

- Низької та середньої

?

642. У жінки під час пологів збільшені пороги больової чутливості внаслідок активації такої системи (таких систем):

+ Антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та гіпофізарно-надниркова

- Симпато-адреналова

- Гіпофізарно-надниркова та антиноцицептивна

?

643. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

- Дотикові

- Слухові

- Температурні

+ Зорові

- Смакові

?

644. У людини під час травми пошкоджена скронева зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

- Дотикові

- Зорові

- Температурні

+ Слухові

- Смакові

?

645. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

- Симпатичний умовний

- Парасимпатичний умовний

- Мета симпатичний

- Парасимпатичний безумовний

+ Симпатичний безумовний

?

646. Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

+ Релейнi

- Асоцiативнi

- Інтраламiнарний комплекс

- Неспецифiчнi

- Ретикулярнi

?

647. Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

- А - альфа

- А - бета

+ А - гама

- В

- С

?

648. Якi механiзми збудження м'язових веретен?

- Збудження альфа-мотонейронiв

- Скорочення екстрафузальних волокон

+ Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон

- Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

- Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон

ВНД+аналізатори

Якi головнi характеристики умовного рефлексу?

A. Індивiдуальний, природжений, потребує адекватного подразника, постiйний

* B. Індивiдуальний, набутий, не потребує адекватного подразника, тимчасовий

C. Видовий, природжений, потребує адекватного подразника, постiйний

D. Видовий, природжений, потребує адекватного подразника, тимчасовий

E. Індивiдуальний, природжений, не потребує адекватного подразника, постiйний

 

Якi ознаки бачення при залученнi колбочок?

A. фотопiчне, нечiтке, хроматичне, периферичне

B. ахроматичне, чiтке, центральне, скотопiчне

C. фотопiчне, ахроматичне, центральне, нечiтке

D. скотопiчне, периферичне, ахроматичне, нечiтке

* E. фотопiчне, хроматичне, чiтке, центральнее

 

Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?

* A. Зовнішнє

B. Позамежне

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізніле

 

Людина сиділа в кріслі з заплющеними очима, коли задзвонив телефон. Як зміниться у нього ЕЕГ?

A. Бета-ритм зміниться на тета-ритм.

* B. Альфа-ритм зміниться на бета-ритм.

C. Підсилиться альфа-ритм.

D. Підсилиться тета-ритм.

E. Тета-ритм зміниться на альфа-ритм.

 

Яка з відповідей характеризує властивості темперамента меланхоліка?

A. Енергійність, рішучість

* B. Невпевненість у собі, нерішучість

C. Дратівливість

D. Балакучість

E. Життєрадісність

 

Після травми у людини були пошкоджені півколові канали внутрішнього вуха з обох сторін. На які подразники не зможе реагувати ця людина?

* A. На зміну руху з кутовим прискоренням.

B. На шкірні подразники.

C. На світло.

D. На звук.

E. На зміну швидкості прямолінійного руху.

 

Якi головнi характеристики безумовних рефлексiв?

A. Індивiдуальнi, природженi, потребують адекватного подразника, постiйнi

B. Індивiдуальнi, набутi, не потребують адекватного подразника, тимчасовi

* C. Видовi, природженi, потребують адекватного подразника, постiйнi

D. Видовi, природженi, потребують адекватного подразника, тимчасовi

E. Індивiдуальнi, природженi, не потребують адекватного подразника, постiйнi

 

При адаптації до сенсорних подразників відбувається:

A. Послаблення відчуття у разі застосування одночасно з первинним подразником сенсорних подразників іншого типу

B. Інтенсивне відчуття, якщо уживаний подразник застосовують повторно

C. Відчуття, що локалізується у руці, якщо подразнюють нерви плечового сплетення

* D. Зменшення відчуття, якщо уживаний подразник застосовують постійно

E. Зменшення рівня порогу збудження у сенсорних нервах внаслідок того, що на рецептори безпосередньо впливає інша речовина

 

Яким терміном І. П. Павлов позначив одночасно вироблюваний ланцюг умовних рефлексів як показник синтетичної діяльності кори головного мозку?

A. Імпринтінг

B. Свідомість

* C. Динамічний стереотип

D. Інстинкт

E. Диференціювання

 

В чому принципова рiзниця мiж рецепторним потенцiалом (РП) та збуджуючим постсинаптичним потенцiалом (ЗПСП) в нервових синапсах?

A. бiльша тривалiсть ЗПСП

B. менша тривалiсть РП

C. рiзна iонна природа РП та ЗПСП

* D. бiльша тривалiсть РП

E. бiльша амплiтуда РП

 

У хворого після перенесеної операції з приводу травми кінцівки з порушенням структури м`якотного нервового волокна, а саме його оболонки, виникали сильні больові відчуття в місці поранення вже після первинного загоювання рани. Що сприяло виникненню такого відчуття ?

A. Пошкодження температурних рецепторів шкіри .

* B. Відновлення цілісності лише безмієлінових С–волокон і початок зростання нерва.

C. Пошкодження больових рецепторів шкіри.

D. Наявність м`якітної оболонки нервового волокна

E. Пошкодження тактильних рецепторів шкіри.

 

У здорової людини визначають пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменший ?

* A. Хінін.

B. Хлорид натрію.

C. Глюкоза.

D. Сахароза.

E. Лимонна кислота

 

При переведеннi погляду з близьких на далеко розташованi предмети вiдбувається:

* A. зменшення оптичної сили кришталика

B. оптична сила кришталика залишається без змiн

C. збiльшення оптичної сили кришталика

D. не вiрна нi одна з вiдповiдей

E. усi вiдповiдi вiрнi

 

Якi умови необхiднi для вироблення умовного рефлексу?

A. Збіжності в часi умовного i безумовного подразникiв з випередженням першого

B. Переважання сили безумовного подразника

C. Вiдсутнiсть стороннiх подразникiв, iндиферентнiсть подразника, обраного за умовний

D. Здоровий активний стан тварини

* E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Які з наведених рецепторів не є вільні нервові закінчення ?

A. Дотику

B. Больові

C. Холодові

D. Сверблячка

* E. Смаку

 

У пацієнта обстежували периферичне поле зору. Лікар встановив, що поле зору для білого кольору більше у всіх напрямках, ніж поле зору для червоного та зеленого кольорів. З чим це пов’язано?

A. З порушенням функції колбочок

B. З порушенням функції паличок

* C. З тим, що колбочки розташовані в центрі сітківки, палички – на периферії

D. З покращенням функції колбочок

E. З покращенням функції паличок

 

В яких дiлянках язика переважно розташованi рецептори, що сприймають кисле?

* A. на кiнчику язика

B. на середнiй дiлянцi язика

C. на бiчних дiлянках язика

D. на коренi язика

E. на усiй поверхнi язика

 

Якi з названих рецепторiв вiдносяться до первинно-чутливих?

A. слуховi

B. смаковi

C. вестибулярнi

* D. нюховi

E. зоровi

 

При переведеннi погляду з далеких на близько розташованi предмети вiдбувається:

A. розслаблення вiйчастого м'язу та натягнення циннових зв'язок

* B. скорочення вiйчастого м'язу та розслаблення циннових зв'язок

C. скорочення вiйчастого м'язу та натягнення циннових зв'язок

D. розслаблення вiйчастого м'язу та розслаблення циннових зв'язок

E. стан вiйчастого м'язу та циннових зв'язок залишається без змiн

 

Що таке тританопiя?

A. несприймання червоного кольору

B. несприймання зеленого кольору

* C. несприймання синього кольору

D. повне несприймання кольорiв

E. нормальне кольоросприймання

 

При пресбiопiї (старечiй далекозоростi) найближча точка чiткого бачення може становити (в сантиметрах):

A. 0,5

B. 4

C. 7

D. 10

* E. 50

 

Який з наведених принципiв класифiкацiї умовних рефлексiв невiрний?

A. За рецепторним полем, до якого адресується умовний подразник

B. За ефектором, який приймає участь в здiйсненнi умовного рефлексу

C. За бiологiчним значенням

* D. За силою умовного подразника

E. За часом безумовного пiдкрiплення

 

Якi функцiї виконує зовнiшнє вухо?

A. є звуковловлювачем та резонатором

B. є мiсцем розташування бiологiчно активних точок

C. сприяє локалiзацiї джерела звуку

D. захищає вiд зовнiшнiх несприятливих факторiв

* E. усi вiдповiдi вiрнi

 

За яким принципом слухова система визначає локалiзацiю джерела звуку ?

A. по рiзницi фаз звукової хвилi, що надходить до обох вух (для низьких частот)

B. по рiзницi iнтенсивностi високих звукiв завдяки екранiзуючим властивостям тканин голови

C. по неодночасностi надходження звукової хвилi до обох вух (для низьких частот)

* D. усi вiдповiдi вiрнi

 

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргою на порушення рівноваги, вегетативні розлади (зміну частоти серцевих скорочень, посилення потовиділення, блювоту). З роздратуванням якої сенсорної системи це пов'язано?

A. Больової

B. Пропріоцептивної

* C. Вестибулярної

D. Слухової

E. Зорової

 

Як називається око з нормальною довжиною очного яблука при нормальнiй оптичнiй силi?

A. гiперметропiчнеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.087 с.)