D. Пiдгрудинна залоза (тимус)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

D. Пiдгрудинна залоза (тимус)E. Статевi залози

Вопрос 139

Гормон якої з ендокринних залоз є регулятором дiяльностi зорового аналiзатора (зокрема, чутливостi до свiтла та кольоросприймання?)

A. Надниркових залоз (мозкової речовини);

B. Надниркових залоз (коркової речовини)

C. Шишкоподiбної залози (епiфiза)

D. Гiпофiза (передньої частки)

E. Гiпофiза (задньої частки)

 

Вопрос 140

 

Якi з перерахованих гормонiв виробляються передньою часткою гiпофiза?

A. Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, кортикотропiн, гонадотропнi гормони

B. Вазопресин (антидіуретичний гормон), окситоцин, мелатонін

C. Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, мелатонін, антидіуретичний гор-мон

D. Тіреотропний гормон, кортикотропiн, вазопресин, антидиуретичний гормон

E. Тіреотропний гормон, вазопресин, кортикотропiн, окситоцин

 

Вопрос 141

 

Які функцiї гормону передньої частки гiпофiзу соматотропiну?

A. Сприяє збiльшенню росту, активує остеобласти епiфiзiв трубчастих кiсток, не впливає на зкостенiння росткової зони хрящів

B. Збiльшує масу тiла, активує остеокласти, прискорює енхондральне зкостенiння

C. Сприяє збiльшенню росту й маси тiла, активує остеобласти, затримує зко-стенiння росткової зони хрящiв

D. Не впливає на масу тiла, збiльшує зрiст, затримує зкостенiння трубчастих кiсток

E. Не впливає на зрiст, активує остеобласти, прискорює зкостенiння хрящiв трубчастих кiсток

 

Вопрос 142

 

Після пологів у породілі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофунк-цію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A. Аденогіпофізу

B. Нейрогіпофізу

C. Щитоподібної залози

D. Підшлункової залози

E. Надниркових залоз

 

Вопрос 143

 

Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?

A. Зменшення меланотропіну

B. Зменшення тиреотропіну

C. Збільшення вазопресину

D. Збільшення тиреотропіну

E. Збільшення окситоцину

 

Вопрос 144

 

При клiнiчному обстеженнi встановлено: пiдвищення основного обмiну на 40%, пiдсилене потовидiлення, тахiкардiю, худорлявiсть. Функцiї якої з ендокринних залоз порушено i в якому напрямку?

A. Задньої долi гiпофiзу, гiперфункцiя

B. Щитоподібної залози, гіперфункція

C. Гiпофункцiя щитоподібної залози

D. Прищитоподібних залоз, гіпофункція

E. Пiдгрудинної залози (тимусу), гіперплазія

 

Вопрос 145

 

Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нор-мальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?

A. Соматотропіну

B. Гонадотропного

C. Адренокортикотропного

D. Тиреотропного

E. Тироксину

 

Вопрос 146

 

У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Що є головним наслідком цього?

A. Кретинізм

B. Нанізм

C. Гігантизм

D. Гіпопітуітарізм

E. Гіперпігментація шкіри

 

Вопрос 147

 

У дитини тиміко-лімфатичний статус. Що призвело до цього?

A. Збільшення підгрудинної залози

B. Зменшення підгрудинної залози

C. Збільшення щитоподібної залози

D. Зменшення щитоподібної залози

E. Збільшення при щитоподібних залоз

 

Вопрос 148

 

У хворого похилого віку спостерігали збільшення та потовщення пальців на руках та ногах, носа, нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов’язані дані порушення?

A. Соматотропного

B. Гонадотропного

C. Адренокортикотропного

D. Тиреотропного

E. Тироксину

 

Вопрос 149

 

Який з гормонiв є гiпоглiкемiзуючим?

A. Соматостатин

B. Глюкагон

C. Адреналін

D. Інсулін

E. Глюкокортикоїди

Вопрос 150

Після того, як вранці людина одягнеться, вона поступово перестає відчувати одяг, відбувається адаптація. Ці процеси на рівні рецепторів виявляються зміною проникності мембран до іонів:

A. Підвищується проникність до іонів калію

B. Знижується проникність до іонів калію

C. Знижується проникність до іонів натрію

D. Підвищується проникність до іонів натрію

E. Знижується проникність іонів кальцію

 

Вопрос 151

 

Зниження фiзiологiчних властивостей м'яза пiд катодом при тривалiй дiї сильного постiйного струму це:

A. Кателектротон

B. Анелектротон

C. Катодична депресiя

D. Фiзичний електротон

E. Хронаксiя

 

Вопрос 152

 

Що є основою акомодацiї тканини?

A. Пiдвищення амплiтуди потенцiалiв дiї

B. Зникнення мембранного потенцiалу

C. Пiдвищення проникливостi мембрани для Na+

D. Припинення роботи Са++-каналiв

E. Інактивацiя Na+-каналiв i пiдвищення проникливостi мембрани для К+

 

Вопрос 153

 

Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії не виклика-ють збудження, а викликають тільки тепловий ефект. Як можна пояснити це явище?

A. Стимул попадає в фазу субнормальної рефрактерності

B. Інтенсивність стимулу менше порогової величини

C. Стимул попадє в фазу абсолютної рефрактерності

D. Тривалість стимулу менше корисного часу

E. Розвивається акомодація

Вопрос 154

Мiнiмальна сила, що викликає максимальне скорочення м'яза, це:

A. Хронаксiя

B. Реобаза

C. Корисний час

D. Мiнiмальний порiг подразнення

E. Максимальний порiг подразнення

 

Вопрос 155

 

У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак у роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною є:

A. Явища гальванізму

B. Пошкодження чутливих нервових волокон

C. Застосування неякісної пластмаси

D. Занесення інфекції

E. Пошкодження смакових рецепторів

 

Вопрос 156

 

Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті й пе-чію язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?

A. Гальванометрію

B. Мастикаціографію

C. Оклюзіографію

D. Електроміографію

E. Рентгенографію

 

Вопрос 157

 

Яка частина нейрона має вищу концентрацію Na+-каналів на 1 мм2 клітинної мем-брани?

A. Дендрити

B. Ділянки тіла клітини біля дендритів

C. Початковий сегмент аксона

D. Мембрана аксона під мієліном

E. Жодна з наведених вище частин

 

Вопрос 158

 

Яким з перелічених волокон властива найменша швидкість проведення збудження?

A. А_альфа-волокна

B. А_бета-волокна

C. А_гама-волокна

D. В-волокна

E. С-волокна

 

Вопрос 159

 

Яким з перелічених волокон властива набільша швидкість проведення збудження?

A. А_альфа-волокна

B. А_бета-волокна

C. А_гама-волокна

D. В-волокна

E. С-волокна

 

Вопрос 160

 

До якого типу належать автономні прегангліонарні нервові волокна?

A. А_альфа-волокна

B. А_бета-волокна

C. А_гама-волокна

D. В-волокна

E. С-волокна

Вопрос 161

До якого типу належать автономні постгангліонарні нервові волокна?

A. А_альфа-волокна

B. А_бета-волокна

C. А_гама-волокна

D. В-волокна

E. С-волокна

 

Вопрос 162

 

Жінці 52 років перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

A. Фізіологічної цілісності

B. Ізольованого проведення збудження

C. Анатомічної цілісності

D. Функціонування мікротрубочок

E. Аксонного транспорту

 

Вопрос 163

 

В експерименті після обробки нервово-м’язового препарату жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується цими препаратами?

A. Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

B. Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

C. Зміна проникності для різних речовин

D. Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі

E. Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

Вопрос 164

В експерименті на нервово-м’язовому препараті жаби вивчають одиночні скоро-рочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м’яза після обробки препарату курареподібною речовиною?

A. Зникнуть

B. Збільшиться сила

C. Збільшиться тривалість

D. Зменшиться тривалість

E. Не зміняться

 

Вопрос 165

 

Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх ске-летних м’язів. Що є причиною цього?

A. Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B. Порушення виділення ацетилхоліну

C. Блокада Са 2+ – каналів пресинаптичної мембрани

D. Порушення синтезу холінестерази

E. Порушення синтезу ацетилхоліну

 

Вопрос 166

 

У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

A. Натрієві

B. Калієві

C. Швидкі кальцієві

D. Повільні кальцієві

E. Хлорні

 

Вопрос 167

 

В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка ви-кликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів через постсинаптичну мембрану збільшилась у даній ситуації?

A. Калію

B. Натрію

C. Кальцію

D. Магнію

E. Марганцю

 

Вопрос 168

 

Що таке електромеханiчне спряження м'яза?

A. Виникнення потенцiалу дiї i проведення його вздовж клiтинної мембрани й у глибину м'язового волокна по трубочках

B. Вивiльнення Ca++ з бокових цистерн саркоплазматичного ретикулуму й дифузiя його до мiофiбрил

C. Активацiя системи тропонiн-тропомiозину та зчеплення актину з мiозином

D. Взаємодiя ("ковзання") актинових i мiозинових ниток, яка призводить до укорочення мiофiбрили

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 169

 

Роль Са++ в м'язовому скороченнi:

A. Гальмує роботу Nа+-К+-насоса

B. Викликає розпад АТФПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)