B. Порушення зв'язкiв вiд чорної речовини i завдяки цьому дефiцит дофамiнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B. Порушення зв'язкiв вiд чорної речовини i завдяки цьому дефiцит дофамiнуC. Дефiцит холiнестерази i завдяки цьому надлишок ацетилхолiну

D. Пошкодження нейросекреторних клiтин супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамусу, котрi синтезують АДГ

E. Пошкодження надниркових залоз i завдяки цьому дефiцит норадреналiну

 

Вопрос 108

 

У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?

A. Мозочка

B. Гіпокампу

C. Ретикулярної формації

D. Червоних ядер

E. Вестибулярних ядер

 

Вопрос 109

 

У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пош-кодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

A. Ретикулярної формації

B. Гіпокампу

C. Чотиригорбикового тіла

D. Кори великих півкуль

E. Чорної субстанції

 

Вопрос 110

 

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?

A. Задній мозок

B. Гіпоталамус

C. Довгастий мозок

D. Кора великих півкуль

E. Мозочок

 

Вопрос 111

 

У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?

A. Чорної субстанції

B. Таламуса

C. Червоних ядер

D. Мозочка

E. Ретикулярної формації

 

Вопрос 112

 

Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:

A. Мозочка

B. Рухової кори

C. Базальних гангліїв

D. Чорної субстанції

E. Вестибулярних ядер

 

Вопрос 113

 

У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, уражені:

A. Мозочок

B. Базальні ганглії

C. Лімбічна система

D. Таламус

E. Прецентральна звивина кори великих півкуль

 

Вопрос 114

 

У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?

A. Мозочок

B. Чорна субстанція

C. Ретикулярна формація

D. Червоні ядра

E. Вестибулярні ядра

 

Вопрос 115

 

Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини?

A. Мозочок

B. Таламус

C. Гіпоталамус

D. Прецентральна звивина кори великих півкуль

E. Базальні ганглії

 

Вопрос 116

 

Де розташований ефекторний нейрон еферентного вiддiлу рефлекторної дуги автономної нервової системи (АНС)?

A. В одному з вузлiв АНС поза межами ЦНС

B. У бокових рогах спинного мозку

C. У довгастому мозку

D. У довгастому мозку та бокових рогах спинного мозку

E. У спинальних вузлах

 

Вопрос 117

 

Якi структурнi елементи мiстяться в метасимпатичнному вiддiлi автономної не-рвової системи?

A. Еферентнi та аферентнi нейрони

B. Еферентнi та аферентнi волокна

C. Аферентнi нейрони

D. Вставнi нейрони

E. Аферентнi, вставнi та еферентнi нейрони

 

Вопрос 118

 

В яких закiнченнях автономної нервової системи звiльняється ацетилхолiн?

A. В усiх преганглiонарних, бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних, частинi постганглiонарних симпатичних

B. У преганглiонарних i постганглiонарних парасимпатичних

C. В усiх преганглiонарних

D. У бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних i частинi постганглiонарних симпатичних

E. У постганглiонарних парасимпатичних

 

Вопрос 119

 

Якi функцiї органiзму можна вiднести до автономних?

A. Сприйняття зовнiшнiх подразнень i руховi реакцiї поперечносмугастих м'язiв

B. Обмiн речовин, травлення

C. Дихання, кровообiг

D. Видiлення, розмноження

E. Обмiн речовин, травлення, дихання, кровообiг, видiлення, розмноження

 

Вопрос 120

 

Яка назва у комплекса центральних i периферичних нервових клiтинних структур, котрi регулюють функцiональний рiвень внутрiшнього середовища, необхiдний для адекватних реакцiй?

A. Автономна нервова система

B. Автономна нервова система

C. Ганглiонарна нервова система

D. Вiсцеральна нервова система

E. Вченими запропонованi всi наведенi назви

 

Вопрос 121

 

Якi з наведених особливостей вiдрiзняють автономну нервову систему вiд сома-тичної?

A. Функцiї не контролюються свiдомiстю; еферентний вiддiл рефлекторної дуги має два нейрони - ефекторний i вставний

B. Еферентнi волокна на шляху до органа перериваються в ганглiях

C. Центральнi й периферичнi вiддiли розташовані нерiвномiрно; немає сегментарностi; має велику територiю iнервацiї

D. Медiаторами є ацетилхолiн, адреналiн, норадреналiн

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 122

 

Що є складовими симпатичної частини автономної нервової системи?

A. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII, паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

B. Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв

C. Автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

D. Нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку

E. Усi перерахованi структури

 

Вопрос 123

 

Що є складовими парасимпатичної частини автономної нервової системи?

A. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII

B. Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв; нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку; автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

C. Паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

D. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СІ до СVIII

E. Усi перерахованi структури

 

Вопрос 124

 

За якими ознаками метасимпатична нервова система вiдрiзняється вiд iнших ча-стин автономної нервової системи?

A. Іннервує тiльки внутрiшнi органи, яким властивий автоматизм

B. Поряд з загальним вiсцеральним аферентним шляхом має власний сенсорний ланцюг

C. Володiє значно бiльшою, нiж симпатична i парасимпатична нервова системи, незалежнiстю вiд ЦНС

D. Не має прямих синаптичних контактiв з еферентною частиною соматичної ре-флекторної дуги

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 125

 

Яку назву має вiддiл нервової системи, розташований в стiнках органiв, котрим притаманна автоматiя, i здiйснює регуляцiю дiяльностi цих органiв?

A. Метасимпатична нервова система

B. Автономна нервова система

C. Парасимпатична частина автономної нервової системи

D. Симпатична частина автономної нервової системи

E. Можна вживати будь-яку з наведених назв

 

Вопрос 126

 

Де здiйснюється переключення аферентних сигналiв на асоцiативнi й еферентнi клiтини в дузi автономного рефлексу?

A. У превертебральних i паравертебральних ганглiях

B. В iнтрамуральних ганглiях

C. У спинному мозку

D. У довгастому мозку

E. На усiх указаних рiвнях

 

Вопрос 127

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на поздовжнi й циркулярнi м'язи травної системи?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 128

 

У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунто-ваним буде використання для зняття нападу активаторів:

A. Бета-адренорецепторів

B. Альфа-адренорецепторів

C. Альфа- та бета-адренорецепторів

D. Н-холінорецепторів

E. М-холінорецепторів

 

Вопрос 129

 

Якi функцiї антидіуретичного гормону?

A. Сприяє зниженню осмотичного тиску в плазмi кровi, регулює дiяльнiсть нирок, дiє як вазоконстрiктор (у малих дозах);

B. Забезпечує осморегулюючий рефлекс, спричиняє реабсорбцiю води в нисхiдному вiддiлi петлi Генле, дiє як вазодилятатор;

C. Зменшує дiурез, пiдвищує реабсорбцiю води в дистальному сегменті ка-нальців і збиральних трубках нирок, дiє як вазоконстрiктор (у великих до-зах);

D. Причетний до гомеостазуючої функцiї нирок, знижує проникливiсть клiтинних мембран до води, дiє як вазоконстрiктор;

E. Сприяє пiдвищенню осмотичного тиску кровi, пригнiчує реабсорбцiю води в нирках, пiдвищує проникливiсть клiтинних мембран до води.

 

Вопрос 130

 

Якi речовини є гуморальними регуляторами функцiй органiзму?

A. Електролiти й мiкроелементи

B. Гормоноїди (система АПУД)

C. Гормони

D. Метаболiти

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 131

 

Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?

A. Ліберини

B. Статини

C. Енкефаліни

D. Ендорфіни

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 132

 

Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?

A. Ліберини

B. Статини

C. Енкефаліни

D. Ендорфіни

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 133

 

Яка з речовин виконує функції вторинного месенджера?

A. Аденілатциклаза

B. цАМФ

C. Іони калію

D. Іони хлору

E. Креатин фосфат

 

Вопрос 134

 

При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

A. Вазопресин

B. Натрійуретичні фактории

C. Альдостерон

D. Кортизол

E. Ренін

 

Вопрос 135

 

Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?

A. Вазопрессин

B. Натрійуретичні фактории

C. Альдостерон

D. Кортизол

E. Окситоцин

 

Вопрос 136

 

При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?

A. Еритропоетину

B. Реніну

C. Кортизолу

D. Адреналіну

E. Тестостерону

 

Вопрос 137

 

Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. Вазопрессину

B. Окситоцину

C. Інсулину

D. Трийодтироніну

E. Кортизолу

 

Вопрос 138

 

Яка з ендокринних залоз причетна до органiзацiї клiтинного iмунiтету?

A. Наднирковi залози

B. Прищитовиднi залози

C. Щитовидна залозаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.014 с.)