B. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокоюC. Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани

D. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані при збудженні клітини

E. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини

 

Вопрос 23

 

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

A. Потенціал дії не виникає

B. Амплітуда потенціалу дії зменшується

C. Амплітуда потенціалу дії збільшується

D. Тривалість потенціалу дії збільшується

E. Тривалість потенціалу дії зменшується

 

Вопрос 24

 

В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?

A. Суперномальностi

B. Вiдносної рефрактерностi

C. Субнормальностi

D. Абсолютної рефрактерностi

E. Взагалi не виникне

 

Вопрос 25

 

На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація

 

Вопрос 26

 

На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація

 

Вопрос 27

 

Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?

A. Пiд анодом

B. Пiд катодом

C. Пiд обома електродами

D. Нi пiд одним з полюсiв

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 28

 

Що є мiрою збудливостi?

A. Хронаксiя

B. Лабiльнiсть нерва

C. Корисний час

D. Порiг подразнення

E. Величина скорочення м'яза

Вопрос 29

У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?

A. У мотонейронах спинного мозку

B. У залозистих клітинах

C. У міоцитах скелетного м’яза

D. У міоцитах гладкого м’яза

E. У кардіоміоцитах

 

Вопрос 30

 

Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:

A. Закон скорочення

B. Закон електротону

C. Полярний закон

D. Правило "все або нiчого"

E. Закон середнiх навантажень

Вопрос 31

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

A. Не зміниться (суттєво не зміниться)

B. Припиниться

C. Стане більш рідким

D. Стане більш глибоким

E. Стане більш частим

 

Вопрос 32

 

У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?

A. Правої половини спинного мозку

B. Рухової кори зліва

C. Лівої половини спинного мозку

D. Передніх стовбів спинного мозку

E. Задніх стовбів спинного мозку

 

Вопрос 33

 

Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?

A. Втрата рухів

B. Втрата дотикової чутливості

C. Втрата температурної чутливості

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість

 

Вопрос 34

 

У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

A. Припиниться

B. Стане поверхневим і рідким

C. Стане глибоким і частим

D. Стане поверхневим і частим

E. . Стане глибоким і рідким

 

Вопрос 35

 

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

A. Спино-таламічного

B. Медіального спинокортикального

C. Заднього спино-мозочкового

D. Латерального спинокортикального

E. Переднього спино-мозочкового

 

Вопрос 36

 

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?

A. Втрата чутливості

B. Втрата рухових функцій

C. Зниження тонусу м’язів

D. Підвищення тонусу м’язів

E. Втрата чутливості і рухових функцій

 

Вопрос 37

 

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 38

 

У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?

A. Проміжний

B. Середній

C. Кінцевий

D. Задній

E. Спинний

 

Вопрос 39

 

У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

A. Мозочок

B. Довгастий мозок

C. Спинний мозок

D. Гіпоталамус

E. Таламус

 

Вопрос 40

 

Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?

A. Гiпофiз (задня частка)

B. Наднирковi залози (коркова речовина)

C. Пiдгрудинна залоза (тимус)

D. Прищитоподібна залоза

E. Пiдшлункова залоза

Вопрос 41

Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?

A. Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами

B. Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами

C. Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами

D. Інсулiн - бета-клiтинами, глюкагон - альфа-клiтинами

E. Інсулiн - бета-клiтинами, калiкреїн - альфа-клiтинами

Вопрос 42

Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?

A. Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

B. Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гіперглікемію

C. Синтез глiкогену в печiнцi i м’язах, гiперглiкемiю

D. Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

E. Депонування глiкогену в печiнцi, мобiлiзацiю глiкогену з мя’зiв

 

Вопрос 43

 

У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?

A. Зменшення глюкози

B. Збільшення глюкози

C. Зменшення білків

D. Збільшення білків

E. Зменшення кальцію

 

Вопрос 44

 

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?

A. Інсуліну

B. Глюкагону

C. Естрадіолу

D. Тестостерону

E. Паратгормону

 

Вопрос 45

 

У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

A. Тиреокальцитоніну

B. Тироксину

C. Інсуліну

D. Альдостерону

E. Паратгормону

 

Вопрос 46

 

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A. Прищитоподібних залоз

B. Гіпофізу

C. Кори наднирників

D. Шишкоподібної залози

E. Тимусу

 

Вопрос 47

 

Вкажiть головнi функцiї таламусу?

A. Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку

B. Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї

C. Участь у мiжцентральних взаємодiях

D. Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 48

 

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?

A. Сухожилкові рецептори Гольджи

B. М’язові веретена

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори

 

Вопрос 49

 

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A. Червоних ядер

B. Вестибулярних ядер

C. Покришки

D. Чорної речовини

E. Ретикулярної формації

 

Вопрос 50

 

У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?

A. Нижні горбики покришки

B. Верхні горбики покришки

C. Чорна речовина

D. Ядра ретикулярної формації

E. Червоне ядро

 

Вопрос 51

 

У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.046 с.)