B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслабленняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслабленняC. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 81

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

 

Вопрос 82

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?

A. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 83

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 84

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 85

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктер зiницi?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

Вопрос 86

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на вiйковий м'яз?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - незначне розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

 

Вопрос 87

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї шкiри, черевної порожнини, скелетних м'язiв у станi спокою?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

B. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - не дiють

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

D. Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

E. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - не дiють

 

Вопрос 88

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на коронарнi ар-терiї?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

B. Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - звуження

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

D. Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

E. Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 89

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на судини мозку?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

D. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - можливе розширення

E. Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють

Вопрос 90

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї статевих органiв?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

D. Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

E. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

 

Вопрос 91

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на слиннi залози?

A. Симпатичні - секрецiя, парасимпатичні - секрецiя

B. Симпатичні - зниження секрецiї, парасимпатичні - секрецiя

C. Смпатичні - не дiють, парасимпатичні - секрецiя

D. Сатичні - не дiють, парасимпатичнi - не дiють

E. Симпатичні - секрецiя, парасимпатичнi - не дiють

 

Вопрос 92

 

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 93

 

Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:

A. М-холінорецепторів

B. Н-холінорецепторів

C. Альфа-адренорецепторів

D. Бетта-адренорецепторів

E. Н2-рецепторів

 

Вопрос 94

 

У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?

A. Нижче червоних ядер

B. Між спинним та довгастим мозком

C. Нижче вестибулярних ядер

D. Вище червоних ядер

E. Спинного мозку

 

Вопрос 95

 

Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?

A. Задні горбики покришки

B. Передні горбики покришки

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

E. Чорну речовину

 

Вопрос 96

 

Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A. Горбики покрівлі

B. Медіальні ядра ретикулярної формації

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

E. Чорну речовину

 

Вопрос 97

 

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?

A. Стовбур мозку

B. Шийний відділ спинного мозку

C. Передній мозок

D. Проміжний мозок

E. Середній мозок

 

Вопрос 98

 

Якi функцiї належать базальним ядрам?

A. Програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв

B. Іннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон

C. Програмування рухiв, регуляцiя пози, пластичного тонусу м'язiв

D. Опрацювання зорової iнформацiї перед надходженням її до кори

E. Усi перераховані

 

Вопрос 99

 

Що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрику-лярного ядер гiпоталамусу?

A. Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)

B. Рилiзiнг-фактори

C. Окситоцин, статини

D. Антидiуретичний гормон, окситоцин

E. Усе перераховане

Вопрос 100

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь чорна речовина?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 101

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь синя пляма?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 102

 

Якi з наведених груп функцiй притаманнi мозочку?

A. Регуляцiя тонусу м'язiв, пози i рiвноваги

B. Координацiя рухiв; узгодження мiж рефлексами пози й цiлеспрямованими рухами; корегування рухiв завдяки узгодженню між антагоністами та синергістами за часом і силою

C. Регуляцiя швидких автоматизованих рухiв, зокрема, створення програми та її iнiцiацiя

D. Адаптацiйно-трофiчна функцiя - задоволення потреб працюючих м'язiв шляхом залучення вегетативних центрiв

E. Усi наведенi

 

Вопрос 103

 

Якi групи симптомiв найбiльш характернi для пошкоджень мозочка?

A. Атаксiя

B. Астазiя

C. Дистонiя

D. Астенiя

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 104

 

Якi структури функцiонально вiднесено до базальних ганглiїв?

A. Хвостате ядро

B. Блiда куля, чорна речовина

C. Субталамiчна дiлянка, огорожа

D. Лушпина

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 105

 

До яких фiзiологiчних процесiв причетнi базальнi ганглiї?

A. Регуляцiї пози, тонусу м'язiв за пластичним типом; здiйснення стереотипних по-вiльних "хробакоподiбних" рухiв

B. Забезпечення загального рухового фону, мiмiки, iнтонацiї

C. Органiзацiї узгоджених з основним додаткових рухiв (жестикуляцiя)

D. Інiцiацiї та прикорочення рухiв, головним чином, повiльних; запам'ятовування моторних програм

E. До усiх перерахованих

 

Вопрос 106

 

Пошкодження яких структур головного мозку призводить до розвитку синдрому Паркiнсона (маскоподiбне обличчя, вiдсутнiсть жестикуляцiї, обережна хода мiлкими кроками, пластична ригiднiсть, тремтiння спокою)?

A. Мозочка

B. Таламуса

C. Базальних ганглiїв

D. Стовбура мозку

E. Спинного мозку

 

Вопрос 107

 

Порушення перш за все якого медiаторного процесу призводить до розвитку синдрому Паркiнсона?

A. Порушення зв'язкiв вiд синьої плями i завдяки цьому дефiцит норадреналiнуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.017 с.)