Особисті офіційні документи: доручення, розпискиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особисті офіційні документи: доручення, розпискиДоручення – це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

Реквізити доручення:

1) назва підприємства (організації), яке видає доручення;

2) назва виду документа;

3) номер, дата, місце видачі;

4) посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення;

5) назва підприємства (організації), від якої повинні бути одержані товарно-матеріальні цінності;

6) номер і дата видачі супровідного документа (наряду, рознарядки тощо);

7) термін дії доручення;

8) зразок підпису особи, якій видано доручення;

9) назва документа, що посвідчує особу, якій видано доручення одержувача цінностей (паспорт, посвідчення);

10) підписи службових осіб, які видали доручення;

11) печатка підприємства (організації), що видала доручення.

Доручення поділяються на дві групи.

ü Офіційні:

- разові – це доручення одноразової дії на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- спеціальні – це доручення, які надають повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків (на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу);

- загальні – це доручення, які надають право на здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном.

Їх оформляє установа, організація, підприємство.

Зразок

Доручення

м. Київ ________________________________ (дата цифрами та літерами)

Видане______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса і посада)

у тому, що йому доручається представництво інтересів ______________________

(назва організації)

в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов’язаних з __________________________________________________________

(зазначити питання, з якого здійснюється представництво)

Для виконання представницьких функцій надаються такі права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних й адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві й третім особам;

Укладати всі встановлені законом угоди, одержувати майно, розписуватися й здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження, що надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на_____________________________

Доручення зареєстроване за №______________________

Керівник підприємства (особистий підпис)

Головний бухгалтер (особистий підпис)

М.п.

ü Особисті доручення надають повноважень однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу тощо).

Зразок

Доручення

Я, Іванченко Гаврило Микитович, доручаю Бабіній Тетяні Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за листопад 2012 року.

Доручення дійсне до 1 грудня 2012 року.

 

05.11.2012 р. (підпис Іванченка Г.М.)

Начальник служби ТЗ (підпис) О.О. Ярощук

05.11.2012 р.

Розпискаце обліково-фінансовий документ, що письмово підтверджує певні дії: передача й одержання грошей, документів, товарів від підприємства або приватної особи.

Реквізити розписки:

1) назва виду документа;

2) текст:

– прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

– прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка передала цінності;

– у чому конкретно дано розписку (вказують точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами цифрами);

– відомості про документ (паспорт, посвідчення), що освідчує особу,яка отримує цінності;

– підстава передачі й отримання цінності;

3) дата;

4) підпис особи, яка отримала цінності;

5) завірення підпису (у приватній розписці).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразок

Розписка

Я, Сидорчук Світлана Михайлівна, отримала від Олексюк Надії Андріївни гроші в сумі 500 (п’ятсот) гривень.

Зобов’язуюся повернути всю суму 01.01.12.

Домашня адреса: 675849, виданий Дарницьким відділом РВВС України м. Києва 27 листопада 1967 р.

26.11.12. (підпис)

Підпис Сидорчук С.М. засвідчую.

Начальник ЖЕКу № 1011 (підпис) ПІБ

Печатка

Вправа 52. Заповніть формуляр-зразок офіційного доручення, назвіть його реквізити.

Доручення

м. Київ ____________________________

(дата цифрами та літерами)

Видане_________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові, адреса і посада)

у тому, що йому доручається представництво інтересів у ____________

(назва організації)

усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, з ____________________________________(зазначити питання, з якого здійснюється представництво)

Для виконання представницьких функцій надаються такі права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних й адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві й третім особам. Укладати всі встановлені законом угоди, одержувати майно, розписуватися й здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження, що надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на _______________________

Доручення зареєстроване за № _______________________

Начальник

Головний бухгалтер

Вправа 53. Складіть документ, в якому йдеться про те, що:

а) Поліщук Павло Опанасович 17 вересня 2012 р. отримав у магазині „Канцтовари” товарів на суму 150 гривень;

б) Івлєв Сергій Опанасович просить прийняти його до училища за спеціальністю маляр-штукатур;

в) пані Степанова Наталя Миколаївна дійсно мешкає в м. Маріуполі з 1 вересня 2012 р. за адресою: вул. Полєтаєва, б. 60, кв.12.

Тест № 23. Розташуйте в правильній послідовності реквізити розписки:

1) завірення підпису;

2) назва виду документа;

3) дата;

4) текст;

5) підпис особи, яка отримала цінності.

Тест № 24. Знайдіть помилки в даному документі, обравши варіант відповіді:

1) ім’я та по батькові мають бути написані повністю;

2) відсутній підпис особи, яка дала в борг гроші;

3) відсутня вказівка, яка свідчить про місто, де відбувалися події;

4) треба розшифрувати підпис повністю, а посередині підписатися.

Розписка

Я, Антонович С.І., одержала від Іваненка Анатолія Андрійовича гроші в сумі 300 (триста) гривень.

Зобов’язуюсь повернути дану суму до 15 жовтня 2012 року.

10 лютого 2013 року Підпис

Засвідчення Підпис

Вправа 54. Напишіть зразок доручення (за вибором): на одержання стипендії; на отримання поштового переказу. Усно назвіть реквізити даного доручення.

Тест № 25. Доручення – це:

1) документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені виконувати певні юридичні дії;

2) документ, в якому зафіксовано відомості про певні фінансові операції;

3) документ, який складається під час звільнення або переведення працівника;

4) документ, в якому подається інформація про події, факти, явища дійсності.

Тест № 26. Оберіть варіанти видів доручення:

1) офіційне;

2) разове;

3) спеціальне;

4) загальне;

5) особисте;

6) службове;

7) стандартне.

Тест № 27. Прочитайте зразок доручення та проаналізуйте його за наявністю помилок.

Доручення

Я, Ляховець Юрій Іванович, доручаю Кузьміній Є.В. поштовий переказ за № 259 від 20 вересня 2012 року.

Доручення дійсне до 20 жовтня 2012 року.

15 вересня 2012 р. /підпис/ Ю.І. Ляховець

Підпис Ляховця Ю.І. засвідчує:

Нотаріус /підпис/ О.М. Петренко

17.09.2012 р.

1) без помилок, документ написаний правильно;

2) є помилка, у ньому відсутня назва підприємства;

3) так, відсутній підпис бухгалтера;

4) так, прізвища та ініціали в тексті документа мають бути вказані повністю, а не скорочено;

5) так, не потрібний підпис нотаріуса.

Правопис слів

Іншомовного походження

Подвоєння приголосних в іншомовних словах

Подвоєння приголосних відбувається Не відбувається
1. При збігу приголосних: апперцепція, сюрреалізм, ірреальний, інновація, імміграція. 1. У загальних назвах: клас, група, каса, шасі, маса, інтермецо.
2. У власних і географічних назвах (і похідних від них): Голландія (голландський), Марокко (марокканський), Руссо (руссоїст). Слова-винятки:аннали, бонна, нетто, брутто, ванна, манна, мадонна, тонна, білль (законопроект), булла, вілла, мулла, мірра, дурра, донна, панна, пенні, мотто, панно, гетто, гамма (гамма-випромінювання), але: гама (музична). Порівняйте: лампочка на 40 ват Ватт (прізвище)

Передача звуків

І и ї
1. На початку слова (загальні/власні назви): ідея, Індія, Ізраїль, інструктор, інспекція, ілюзія. 2. Після приголосних та й (загальні/власні назви): аудієнція, клієнт, Віардо, тріумф, радій, дієта, стронцій. 3. У кінці слів на -ія (загальні/власні назви): Греція, мерія, артерія, хімія, грація. 4. Після приголосних, перед наступними приголосними і в кінці слів (власні назви): Капрі, Лісабон, Ніл, Дідро, Севілья, Грімм, Сочі, Анрі. 5. Після приголосних у кінці невідмінюваних слів (загальні назви): журі, мерсі, таксі, шасі. 6. В усіх інших випадках після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступними приголосними (загальні назви): бізнес, пюпітр, фінанси, гігант, кіно, хірург, ніша, вірус. Винятки: бурмистер, вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера; башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак; диякон, єпископ, митрополит, християнство. 1. Після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (“Де ти з’їси цю чашу жиру” – «Правило дев’ятки»),перед приголосними (загальні назви): диплом, методика, стимул, позиція. 2. У географічних назвах на -ида, -ика, -ри перед приголосними: Америка, Мадрид, Флорида, Рим, але: Ріо-де-Жанейро, Австрія. 3. У географічних назвах після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними: Алжир, Лейпциг, Чилі, алеВіші, Шіофок. 4. У ряді інших географічних назв після д, т та в інших випадках за традиційною вимовою (і в похідних):Китай (китаєць), Сирія, Аргентина, Тибет, Пакистан, Кордильєри, Бразилія, Брати-слава, Єгипет, Палестина, Сицилія, Ватикан. 1. Тільки після голосних (заг. / власні назви): Каїр, мозаїка, наївний, Куїнджі, руїни, атеїст, Ізраїль, Ізмаїл.
Примітка! У складних словах на початку 2-ї частини та після префікса пишеться і: староіндійський, антиісторичний, дезінфекція, розіграш, безідейний.У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих пишеться у, а не ю: брошура, журі, парашут, а також парфуми.

Е Є
1. Після букв, що позначають тверді приголосні: легенда, декан, педагог, ректор, телефон. 2. На початку слова: етап, екзамен, енергія. 3. Після а, о, у в серединіслова: силует, проект. 4. У префіксах де-, ре-: реконструкція, денаціоналізація, девальвація. 1. Після апострофа, м’якого знака, букв е, і, й: п’єдестал, портьєра, абітурієнт, Фейєрбах (але діез). 2.На початку слова, коли іншомовне евимовляється в українській мові як звукосполучення йе: Європа, єгер, єнот, Євпаторія.

Вправа 55. Поясніть правопис поданих слів, обґрунтуйте свою відповідь.

Белетристика, ват, грип, інтелект, колектив, комісія, метал, брутто, контрреволюція, бонна, Торрічеллі, лот, дилер, Міссурі, аташе, фіксувати, Ніцца, папір, діалектика, радіус, Замбезі, Россіні, література, мозаїка, Ізмаїл, Ізраїль, дифтонг, Сардинія, силует, Чикаго, речитатив, зиґзаґ, безідейний, Балтика, Париж.

Вправа 56. Наведені слова запишіть українською мовою. Поясніть написання и, і, ї.

Альтернатива, аппендицит, аферист, героика, депрессия, дирижер, интеллигент, инцидент, позитивизм, президиум, привилегированный, репрессия, сенсация, специфический, ультиматум, цивилизация, эрудиция, дилогия, антипод, винегрет.

Вправа 57. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви, поясніть правопис.

Ауд…тор…я, груп…а, ф…з…ка, л…кц…я, а…тестат, каб…нет, сем…нар, консультац…я, автор…тет, барок…о, Ка…р, ц…стерна, д…скус…я, д…спут, пр…ор…тет, д…дакт…ка, д…сц…пл…на, конт…нгент, в…з…т, тер…тор…я.

Вправа 58.Із поданих пар слів оберіть слова, які написані правильно, та запишіть їх. Прокоментуйте свій вибір.

Джинси – джінси, династія – дінастія, шифр – шіфр, Алжир – Алжір, Калькута – Калькутта, Шілер – Шиллер, біль – білль, єхідна – єхидна, руссоїст – русоіст, жюрі – журі.

Вправа 59. У поданих словах вставте літеру е або є. Прокоментуйте свій вибір.

Студ...нт, л...кція, каф...дра, проф...сор, доц....нт, ат...стат, с...мінар,...кскурсія, муз...й, фой..., р...жим, абон...м...нт, ...ф...ктивний, кол...кція, п...дагогіка, р...ф...рат, ко...фіці...нт, ре...стр, д...бют, бар...ль...ф, ...нтузіазм, стип...ндія, дис...ртація, т...риторія, ...пископ, фе...рверк, ...н...ргія, кар’...ра, пінц...т, г...ній, ...зуїти, ід...нтичний, тра..кторія, ...пізод, орі...нтир.

Вправа 60. Перекладіть поданий текст, порівняйте написання слів іншомовного походження в російській та українській мовах.

Историко-экологические аспекты освоения Азовского моря

Тысячи лет обитает человек на берегах Азовского моря и, естественно, это в значительной степени сказалось на природной среде.

Антропогенная нагрузка выражалась в интенсивном развитии в бассейне Азовского моря энергетики, угольной, металлургической и химической отраслей промышленности, водного транспорта, сельского хозяйства и коммунального хозяйства. И уже с конца 30-х годов ХХ века начали проявляться первые признаки неблагополучия, а начиная с 80-х годов отчетливо обозначились причины надвигающейся экологической катастрофы.

Колоссальное воздействие на естественный ход океанографических и биологических процессов в водоеме оказало зарегулирование стока крупных рек Дона и Кубани.

Существенным является биотоническое загрязнение, которое заключается в появлении несвойственных Азовскому морю гидробионтов. Это некоторые виды моллюсков, кишечнополостных. Особенно опасным явлением стало вторжение в Азовское море экзотических видов гидробионтов (С.Боєв).

Вправа 61. Доберіть 10-15 слів іншомовного походження, пов’язаних з вашою майбутньою спеціальністю; запишіть їх і поясніть правопис.

Тест № 28. Знайдіть відповідники у словах іншомовного походження:

1) після букв д, т, з, с, л, н; 2) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р; 3) після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р; 4) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н; 5) після букв д, т, з, с, ц, л, н; 6) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х. а) м’який знак пишеться; б) апостроф пишеться; в) літера И пишеться; г) літера І пишеться.  

Тест № 29. Вставте потрібну літеру на місці пропуску:

1) б…знес 2) п…юпітр 3) фінанс…ст 4) Ізма…л 5) ілюз…он 6 цез…й 7) баз…с 8) Ку…нджі 9) Ч…каго 10) Австр…я 11) к…таєць 12) дез…нфекція 13) порт…єра 14) ін…єкція 15) Х…юстон 16) Н…ютон 17) комп…ютер 18) медал…он 19) Антракт…да 20) Ват…кан 21) мад…яр 22) параш…т 23) ж…рі 24) Ват…кан 25) Ш…офок   а) и б) і в) ї г) м’який знак ґ) апостроф д) інші літери е) нічого не треба встав-ляти

Тест № 30. Чи відбувається подвоєння в поданих словах:

1) грип… 2) тон…а 3) труп…а 4) ал…ея 5) піаніс…имо 6) бал…істичний 7) інтермец…о 8) бюл…етень 9) ван…а 10) вет…о 11) дол.…ар а) так б) ні в) інший варіант

Тест № 31. Чи правильно записані подані іншомовні слова:

1)католицизм, кипарис, колібрі, колізія, батальйон, п’єдестал; 2)круіз, маіс, маоізм, мультіплікація, провінциалізм, рант’є; 3)стоїцизм, сюіта, таксист, таксі, шкіпер, кон’юнктура, кювет; 4) шовінізм, шрифт, штатив, дезінформация, дос’є, медальон; 5) акумулятор, артиллерист, силует, Пакістан, ксьондз, паціент. а) так; б) ні; в) 1 помилка; г) 2 помилки; д) 3 помилки.

Вправа 62. Перекладіть подані іншомовні слова, складіть з ними словосполучення, поясніть правопис: аппарат; группа; диаграмма; диссоциация; дроссельный; миллиметр; калориметрирование; киловатт; классификация; коэффициент; кристаллический; масса; металл; пластмасса; прессовый; процесс; симметричность; сумма; ферромагнитный; целлюлозный; швеллер; эмиссия; эффективный; алгебраический; алюминий; барий; дендритный; диаметр; гелиосварка; деформация; индуктивный; ионизация; калий; кинетический; консистенция; материал; натрий; осциллятор; потенциал; рутиловый; статический; стационарный; стерильность; стронций; термический; титан; цилиндр; ювенальный; эмпирический; физиологический.

Вправи на СРС

Тест № 32. Довідка – це:

1) документ, який засвідчує біографічні та юридичні факти, діяльність окремих службових осіб;

2) документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу;

3) документ, який містить інформацію про якісь події.

Тест № 33. Довідки бувають:

1) особисті;

2) службові;

3) типові;

4) розпорядчі;

5) інформаційні.

Вправа 63. З’ясуйте, чи є помилки в даному документі? Назвіть їх, укажіть реквізити довідки. Запишіть відредагований документ.

Довідка

05.07.2010 р. № 9 ………………м. Маріуполь

Мороз Дмитро Олегович навчається на другому курсі факультету транспортних технологій ДВНЗ «ПДТУ», спеціальність “Митний контроль”.

Довідка видана для подання до ЖЕКу.

Декан факультету транспортних

технологій ПДТУ ……… (підпис) ………. В.К.Губенко

1) документ написаний правильно;

2) відсутня назва підприємства;

3) відсутній підпис бухгалтера;

4) відсутній підпис ректора.

Вправа 64. Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте їх написання.

Полесье, Приазовье, Запорожье, Подолье, Триполье, Побужье, Закарпатье, соломенный, побережье, воссоединение, Илья, Геннадий, Филипп, Савва, Ипполит, оттенок, знания, бездорожье, чувство, млекопитающие, наугад, роскошью, Росью, Медью, осью, веселье, оттепель, обочина, священник.

Вправа 65. Від поданих слів утворіть нові слова або форми слів, в яких відбувається подвоєння літер. Наприклад: осінь – осінній, осінню (орудний відм.)..

Клітина, чути, заповідь, донецький, благати, закон, година, догана, день, кордон, стіна, корінь, мить, вчити, читати, малювати, жити, лити, суд, вогонь, вина, кінь, річ, сила, баштан, повінь, Оболонь, подорож, чавун, глибина, пісня.

Вправа 66. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів без-, роз-, від-, під-, об-, над.

Дати, з’єднати, бити, Дністер, дивитися, дах, обризкати, зброя, далекий, земля, дякувати, звітний, звучний.

Вправа 67.Замість крапок вставте, де потрібно, пропущені букви.

Терт...я, благословен...ий, стат...я, оздоблен...я, реформен...ий, стін...ий, недоторкан...ий, річ...ю, стат...ей, улюблен...ий, священ...ий, священ...ик, незнищен...ий, невблаган...ий, Поволож...я, вил...єш, Галич...ина, Донеч...ина, ван...а, передміст...я, суд...ів, жит...євість, спросон...я, цуцен...я, сіл...ю, бездоріж...я, воз...’єднан...я, затиш...я, притаман...ість, старан...ий, окаян...ий, дан...ий, л...яний, гайдамач...ина, нескінчен...ий, орлин...ий, левин...ий, кін...ий, веснян...ий, божествен...ий, буквен...ий, весіл...я, безімен...ий, роз...броєн…ий, промін...я, від...ати, Іл...івна, Віолет...а, Інес...а, Кирил...о, Маріан...а, Ел...а, Рим...а, Апол...он, Ген...адій.

Питання для самоперевірки

1. Що таке терміни? Чи відрізняються вони від професіоналізмів? Чи завжди доцільно вживати іншомовні слова за наявності власне українських слів? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть основні джерела збагачення української мови? Чим відрізняються іншомовні слова від варваризмів?

3. З яких мов найбільше запозичені терміни науки, мистецтва, спорту?

4. Який документ називається довідкою? Види довідок, особливості їх оформлення.

5. Який документ називається дорученням? Назвіть види доручень, їх реквізити.

6. Коли виникає потреба оформляти розписку? Які вимоги щодо її оформлення?

7. Поясніть «правило дев’ятки», до яких слів можна застосовувати його?

8. Чому подані іншомовні слова пишуться по-різному: диплом, дієта, Дідро? Поясніть свій вибір.

9. Розкажіть, що ви знаєте про подвоєння та подовження в українській мові.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.009 с.)