Розділ 5 Особливості вживання іменників і прийменниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 5 Особливості вживання іменників і прийменниківПовторення: відмінювання іменників ІІ відміни: закінчення -а/-я, -у/-ю.

СРС:

1) організаційні документи: інструкції, правила;

2) правопис складних іменників.

 

Морфологічні особливості вживання іменників і прийменників у ділових і наукових текстах

 

При використанні іменників у ділових текстах слід пам'ятати про таке.

1. Перевага віддається абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам книжного походження: гарант, довідка, екзотика, екскурсія, ємність, єство, журі, звершення, зона, кон'юнктура, лабораторія, маркетинг, номенклатура, об'єктивність, побор­ник, прецедент та ін.

Неправильно правильно

анонімка анонімний лист

сотняга гривень сто гривень

заліковка залікова книжка

маршрутка маршрутне таксі

фарбовка фарбування

кадровик кадровий працівник

астматик хворий на астму

хитрун хитрий

забудько людина, яка забуває

пустуха дівчина (жінка), яка пустує

горбань людина з горбом (горбата

людина)

ручище велика, сильна рука

авто автомобіль

товарняк потяг, який перевозить вантаж

(вантажний потяг)

водичка вода

злодюга злодій

2. Написання іменників на означення статусу, професії, посади, звання (переважно) у чоловічому роді.

Неправильно неправильно

викладачка хімії викладач хімії

касирка (касирша) заводу касир заводу

лаборантка (лаборантша) відділу лаборант відділу

бригадирка (бригадирша) цеху бригадир цеху

працівниця фірми працівник фірми

учителька школи учитель школи

Слова, що пов’язуються з найменуванням посади чи звання, узгоджуються із цим лише в чоловічому роді (незалежно від статі працівника), наприклад: бухгалтер фірми виявив, старший інспектор комісії записав, висококваліфікований кухар ресторану переміг.

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад, завідувач відділу Якубова Тетяна Василівна зазначила, що...

Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, дипломантка, дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін.

NB!

ü Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, швачка (на відміну від шевця, який шиє лише взуття).

ü Рахівниця — прилад для лічби (не фах).

ü Збірні іменники, що позначають:

а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тва­рин, предметів тощо заміняти іменниками у формі множини, наприклад:

Неправильно правильно

студентство студенти

професура професори

дітва, дітвора діти

малеча малі діти

піхота піхотинці

птаство птахи

мишва миші

черва черви

комашня комахи

ганчір'я ганчірки

пахощі запахи

штовханина поштовхи

генералітет генерали

б) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем роботи, проживання та національною приналежністю треба передавати за допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад:

Неправильно правильно

акторство гра на кону театру та в кіно

друкарство виготовлення друкарської продукції

поштарі працівники пошти

циркачі працівники цирку

заводчани працівники заводу

городяни мешканці міста

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи:

статус – знавцю, колего, товаришу

посаду – директоре, завідувачу, голово

звання – професоре, капітане, академіку

професію – лаборанте, перекладачу, секретарю

родича – батьку, мати, сестре, тітко

ім'я – Ігоре (Ігорю), Олеже, Миколо, Юрію, Маріє, Ольго, Наталю, Любове

ім'я по батькові — Іллічу, Анатолійовичу, Євгеновичу, Іллівно, Анатоліївно, Євгенівно;

прізвище — Сороко, Каркачу, Багалію, Бондаре

Наприклад: Шановний пане полковнику!

Вельмишановна панно Ївго!

Дорога пані Валеріє! Колего Дмитре!

Друже Ілле Васильовичу!

Пане Петрашу!

Добродію Чорноволе!

NB!Прізвища у звертаннях іноді можуть мати також форму Н. відмінка.

 

5. Уникати двозначності та багатозначності іменників бездодаткового пояснення.

Неправильно правильно

Голова Костюк О. П. зауважила. Голова зборів Костюк О.Я. зробила зауваження.

На сходах стояв дипломат На сходах стояв невеликий металевий дипломат.

Щодо вживання прийменників в українській мові, то кожна мова має свою специфіку щодо побудови словосполучень, а саме підрядного зв’язку керування. Тому при побудові словосполучень і речень слід звертати увагу на правильне поєднання слів. Наприклад, у період радянської України існувала форма на Україні, хоча в Росії, у Франції, в Англії, після того, як Україна стала незалежною державою знову запанувала форма в Україні. Або часто у засобах масової інформації можна почути словосполучення, типу згідно наказу, згідно опитування, тоді як правильною є форма згідно з опитуванням, згідно з наказом. Крім того, досить частою помилкою у ЗМІ є вживання конструкцій з прийменником по: переклад буває неправильним через неправильне вживання прийменника або надмірне вживання прийменників узагалі. Наприклад, словосполучення мастерская по ремонту обуви перекладається як майстерня ремонту (налагодження) взуття, а не майстерня по ремонту

Вважається, що за певними прийменниками закріплені свої значення, які слід враховувати в діловому мовленні. Наприклад, прийменники в (у), на, з, над, перед, вздовж, при, домають просторове значення: їхати в автобусі; навчатися в коледжі; працювати на фірмі; повернутися з відрядження; пролітати над дахом; хвилюватися перед іспитом; повертатися до рідного міста; просуватися вздовж колії. Прийменники за, у, до, о, через, над, з указують на часове значення:за певний час; у потрібні терміни; до пізньої години; о сьомій вечора; через тиждень тощо. Прийменники від, через, з, у силу, з нагоди, завдяки, всупереч указують на причину: через брак часу; завдяки домовленості; всупереч пропозиціям; з нагоди святкування. Прийменники для, на, заради мають значення мети: для потреби; заради справи; на власний розгляд. Прийменник проти вказує на порівняння: проти попереднього кварталу, проти того місяця.

1. Російський прийменник по перекладається так: по, за, з, у (в), для (у значенні мети), після (у значенні часу), щодо,немає прийменника.

Рос. Укр.

по приказу за наказом

занятие по украинскому заняття з української

пришел по делу прийшов у справі

по борьбе с преступностью для боротьби із злочинністю

по окончании университета після закінчення університету

ехать по улице Артема їхати вулицею Артема

по внедрению щодо впровадження

приказ по университету наказ по університету

2.Рос. слово следующий має 2 варіанти перекладу: наступний (коли був попередній), такий (коли далі йде перелічення чогось).

Рос. Укр.

на следующей неделе наступного тижня

учитывая следующие предложения враховуючи такі пропозиції

приведем следующие примеры наведемо такі приклади

3. Після прикметників у вищому ступені, коли далі йде порівняння, обов’язково вживаються прийменники від, за і сполучник ніж.

Рос. Укр.

легче воздуха легший від повітря

дороже золота дорожчий за золото

сильнее брата сильніший, ніж брат

4. Після прикметників багатий, скупий, хворий тощо перед іменником вживається прийменник на.

Рос. Укр.

богатый полезными ископаемыми багатий на корисні копалини

скупой словами скупий на слова

5.При вказівці на час вживаються прийменники о, за, на.

Рос. Укр.

в 15.30 о 15-й 30

без 15-ти 9 за 15 хвилин дев’ята

6.Прийменник вне перекладається як поза.

Рос. Укр.

внештатный позаштатний

внеочередной позачерговий

7. Прийменник о перекладається як про.

Рос. Укр.

вопрос о подготовке питання про підготовку

8. Прийменник в перекладається як в, до, з.

Рос. Укр.

в учебном заведении в навчальному закладі

отослать в школу відіслати до школи

в целях экономии з метою економії

Зверніть увагу на наявність повторюваних усталених словосполучень дієслівного типу, де вибір прийменника неможливий. Їх треба запам’ятати: витрати на, відрахування на, винагорода за, покладатися на, у відповідь на, у відповідності з, відповідно до, у зв’язку з, згідно з, на додаток до тощо.

За кожним прийменником закріплено свій відмінок, основні з них: біля, без, міжз родовим відмінком (біля установи); в (у, уві) – із знахідним, місцевим (працювати в університеті); з, від, од – з родовим (передати від постачальників); до з родовим відмінком (до попередніх висновків); з (із, зі) – із родовим, знахідним, орудним відмінками (від місяця до місяця); за – з родовим, знахідним, орудним (за останній тиждень); край, крім – з родовим відмінком (крім бухгалтерії); на – із знахідним, місцевим (спізнився на годину); над, під – із знахідним, орудним (над останніми показниками); о, об, по – із знахідним і місцевим (наказ по факультету); між, поміж – із родовим, орудним, знахідним (між нашими організаціями); під (попід) – з орудним відмінком (під керівництвом) тощо.

Вправа 92. З’ясуйте, чи правильним є застосування даних слів і словосполучень у текстах офіційно-ділового стилю?

Парковка; товарняк; хворий грипом; чудова викладачка; практикантка (практикантша) цеху; директор Іванова; інспектор Крилова повідомила; завідуючий кафедри; завідувач кафедри; шановне студентство; освітяни; працівники освіти; шановний Іван Олегович; шановний Юрію Петровичу; дорогий друже; роботящий чоловік; працьовитий чоловік; головатий учень; розумний учень; план завеликий; план надто великий.

Вправа 93. Перекладіть подані словосполучення, що вживаються в офіційно-діловому та науковому стилях, підкресліть прийменники: по примеру наших коллег, агент по недвижимости; приложение к акту; борьба за существование; изъятие из обращения бумаги; отчисление в бюджет; давать заключение по делу; счета по дебету; в защиту кого; вне конкуренции; извещение о получении; по требованию суда; в зависимости от вида энергии; в том числе разнородных металлов; к термическому классу; с использованием механической энергии; в настоящее время; существует более 150 способов сварки; приведенный на рис. 1-7; плотность энергии в пятне дуги составляет; теплопередача от дуги к изделию.

Вправа 94. Відредагуйте подані речення, виправивши помилки у вживанні іменників і прийменників.

1. В Бухаресті завершився чемпіонат по художній гімнастиці. 2. Зустрічаємось завтра без чверті десять. 3. По найбільш скромним підрахункам пожежа завдала збитку для підприємства на 2 мільярда карбованців. 4. По закінченні школи я вступатиму в університет. 5. Він уже давно не живе по цьому адресу. 6. Нарада по цьому питанню почнеться в десять годин. 7. Контракт був розірваний по нашій ініціативі. 8. Можна мені переглянути твій конспект по математиці? 9. По неуважності ти робиш багато помилок. 10. Просимо вас повідомити щодо виконання замовлення о факсу. 11. Я хочу до вас звернутися по приватній справі. 12. Розрізняють такі види дугової зварки. 13. На сьогодні існує понад 150 засобів зварювання. 14. Застосування зварки тиском значно розширило діапазон зварюваних матеріалів, у тому числі різнорідних металів, а також неметалевих матеріалів, виключило виникнення при зварці тріщин, пористості, сприяло зменшенню деформації зварних узлів. 15. При цьому максимальна щільність енергії в плямі дуги становить 105 Вт/см2

Вправа 95.Прочитайте поданий текст, випишіть із нього ключові словосполучення (прийменникові й безприйменникові). З’ясуйте стиль тексту, проаналізуйте роль іменників у висловленні основної думки тексту.

Борису Патону було доручено розробити електричну схему нових автоматичних зварювальних головок, що реалізують відкрите в 1942 р. В.Дятловим явище саморегулювання дуги. З цим завданням молодий інженер упорався блискуче. Винятково проста конструкція, надійність і зручність у роботі не лише дали змогу випускати нові головки в умовах простих механічних майстерень, а й вирішували проблему кадрів при їх експлуатації. Як відзначав у своїх спогадах Є.Патон, «пробний пуск першої нової головки відбувся у листопаді 1942 р., а до кінця війни вона вже зварила сотні кілометрів швів на бортах бойових машин! Починаючи з січня наступного року ми встановлювали на всіх нових верстатах тільки спрощені одномоторні головки А-80, виготовлені в майстернях інституту. Вони переможно вирушили по всіх заводах військової промисловості і відіграли величезну роль у випуску продукції для фронту. Це був поворотний момент у поширенні швидкісного зварювання на оборонних підприємствах країни». В 1943 р. Б.Патон одержав свій перший орден «Знак Пошани».

Поряд з цією практичною роботою Б.Патон з самого початку своєї діяльності провадив дослідження. Істотний внесок у з'ясування фізичної картини зварювального процесу при зварюванні під флюсом зробили його праці з А.Макарою, що довели ще в 1943 р. наявність дугового процесу під шаром флюсу. В післявоєнні роки він активно включився в дослідження процесів металургії зварювання, теплових процесів при нагріванні і плавленні електродного дроту. Дослідження Б.Патоном процесу нагрівання електрода при автоматичному зварюванні під флюсом довело, що при більшій щільності струму тепловиділення в електроді від проходження струму стає зіставним з його нагріванням від дуги. Це веде до істотного зростання вагової швидкості плавлення електрода (тобто до збільшення продуктивності процесу) і зміни характеру проплавлення шва. Ці дослідження стали теоретичною базою для розробки в 1948 р. способу і технології зварювання під флюсом тонким електродним дротом. Спосіб, що дістав назву шлангового напівавтоматичного дугового зварювання під флюсом, дав змогу підняти продуктивність і якість зварювання криволінійних, наріжних та інших швів складної конфігурації, недосяжних для зварювання автоматами у монтажних і заводських умовах. Апаратура, розроблена для його реалізації, стала технологічною і конструктивною базою для нової генерації зварювальної техніки (Інтернет-видання: http://fizika.kiev.ua/index.php?option=com_Phocadown load & view).

Тест № 36. Оберіть правильний варіант словосполучень:

поставити за приклад – поставити в приклад;

по наказу керівника – за наказом керівника;

працювати по сумісництву – працювати за сумісництвом;

згідно доповіді – згідно з доповіддю;

по багатьох причинах – з багатьох причин;

протягом семестру – на протязі семестру;

ввести до складу комісії – ввести у склад комісії;

звільнити по власному бажанню – звільнити за власним бажанням;

поступати в університет – вступати до університету;

до відома платників – для відому платників;

заслуговувати уваги – заслуговувати на увагу.

Тест № 37. З’ясуйте, чи правильно перекладені подані групи словосполучень?

а) По требованию – на вимогу; в адрес – на адресу; из-за неосторожности – через недбалість; б) насчет отпуска – з відпустки; поехать в командировку поїхати до відрядження; согласно приказу – згідно наказу; в) назначить дежурного в соответствии с правилами внутреннего распорядка – призначити чергового відповідно до правил внутрішнього розпорядку; пришлось по вкусу – прийшлося до смаку; по обыкновению – зазвичай; г) за наличные деньги – готівкою; к вашему сведению – до вашого відома; к началу года – до початку року. 1. Ні, неправильно. 2. Так, правильно. 3. Помилка при перекладі другого словосполучення. 4. Помилка при перекладі третього словосполучення.  

 

 

Протокол. Витяг з протоколу

Протокол – це документ колегіальних органів, в якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених питань.

Реквізити протоколу:

1. Назва виду документа (середина рядка без крапки).

2. Порядковий номер.

3. Назва зборів із зазначенням їх характеру.

4. Назва установи, підприємства.

5. Дата, місце проведення зборів.

6. Кількісний склад учасників.

7. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голови, секретаря).

8. Порядок денний (питання подаються в називному відмінку).

9. Текст протоколу.

10. Перелік додатків до протоколу (із вказівкою на кількість сторінок).

11. Підписи керівників зборів, конференцій (голови, секретаря).

Розрізняють такі види протоколів:

ü стислі (мають лише ухвалу або поширену резолюцію);

ü повні (містять записи виступів доповідачів та інших учасників нарад, конференцій тощо. Сюди також вносять запитання доповідачеві та виступи під час обговорення доповіді);

ü стенографічні (весь хід зборів записується дослівно: і доповіді, і виступи, і обговорення, і поставлені питання та відповіді на них. Стенограма додається до протоколу).

Зразок

Протокол № 1

10.09.2005 р. м. Маріуполь

Зборів студентів металургійного факультету групи МО-99-1

 

Голова: І.О.Дмитренко

Секретар: А.С.Переверзєва

Присутні: декан факультету Харлашин П.С., куратор групи Ляховець Я.І., 15 студентів групи МО-99-1.

Відсутні: студенти групи Яковенко В.О., Павлова О.Л., Чичко В.Д., Ярошенко В.М.

Порядок денний:

1. Затвердження плану навчальної роботи групи на 2005-2006 навчальний рік (інформація куратора Ляховця Я.І.).

2. Про підготовку до першого атестаційного контролю (інформація старости групи Дмитренка І.О.).

І. СЛУХАЛИ:

Ляховець Я.І. доповів про план роботи групи на 2005-2006 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Харлашин П.С. – указав на необхідність серйозного ставлення до плану роботи на новий навчальний рік.

Дмитренко І.О. – закликав студентів групи взяти активну участь в обговоренні та затвердженні плану.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план роботи групи на 2005-2006 навчальний рік.

2. Інформацію взяти до відома та виконання.

ІІ. СЛУХАЛИ: ................................................

ВИСТУПИЛИ: ...............................................

УХВАЛИЛИ: .................................................

Голова (підпис) І.О. Дмитренко

Секретар (підпис) А.С. Переверзєва

Витяг із протоколу один із наймасовіших видів документації. Він надсилається або передається окремим особам (підприємствам) на їх вимогу. Витяг є короткою (усіченою) формою протоколу і відображає одне окреме питання з нього.

Реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Номер документа, з якого робиться витяг.

3.Назва організації, де проходило засідання, нарада.

4.Дата проведення засідання, наради.

5.Номер питання, що розглядалося, і його суть (як його сформульовано в протоколі).

6.Винесена ухвала з цього питання.

7.Підписи осіб, що підписали оригінал.

Зразок

Витяг із протоколу № 14

засідання профспілкового комітету студентів ПДТУ

від 15.05.2001

ІІІ. Слухали:

Заяву студента гр. ПТМ-97-2 Петренка І.М. про надання йому безкоштовної путівки до табору відпочинку ПДТУ “Олімп” (с. Юріївка).

Ухвалили:

Враховуючи відмінне навчання студента Петренка І.М. та його активну участь у культурному та спортивному житті ПДТУ, нагородити його безкоштовною путівкою до табору відпочинку ПДТУ “Олімп” з 02.07.01 по 15.06.01.

 

Голова (підпис) С.Г.Греков

Секретар (підпис) В.І.Іващенко

Вправа 95. Виправте помилки в документі, поясніть свої дії.

Протокол

15.05.2004

Загальних зборів орендного швейного об’єднання „Каштан” Укршвейпрому.

Присутні: О.І.Іваненко тощо.

Повістка денна

1. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни.

2. Розподіл грошових премій.

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію голови пана Лисенка В.І. про стан дисципліни в колективі об’єднання та необхідність створення комісії з питань контролю дисципліни.

Інформацію Сидоренко А.С. про розподіл грошових премій.

ІІ. ВИСТУПИЛИ: Дмитренко І.Б., Іванова А.Г. з пропозицією включити до складу комісії 15 осіб та розподілити грошові премії між переможцями робочого змагання.

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 1. До 15.06.2004 створити комісію з питань контролю дисципліни в колективі об’єднання у складі 15 чоловік. Список додається. 2. Призначити грошові премії переможцям робочого змагання.

 

Голова зборів М.І.Книш (підпис)

Секретар О.С.Загоруйко (підпис)

Вправа 96. У витягу з протоколу на відміну від протоколу не слід указувати:

1) відсутніх;

2) порядок денний;

3) пункт «виступили»;

4) секретар зборів;

5) дату проведення зборів.

Вправа 97. Напишіть зразок витягу з протоколу зборів профспілкового комітету цеху з питання обрання вас бригадиром бригади зварювальників.

Вправа 98. Напишіть службову записку на ім’я керівника установи про необхідність списання обладнання у зв’язку з його непридатністю.

Відмінювання

Іменників ІІ відміни

До ІІ відміни належать іменники чоловічого роду, які закінчуються на приголосний (бік, велетень, край) або мають закінчення в називному відмінку(батько, Дніпро, Петро), а також іменники середнього роду з закінченнями -о, -е, -я* (вікно, море, весілля).

Іменники ІІ відміни поділяються на 3 групи:

ü тверда, до якої належать іменники чоловічого роду на твердий приголосний (крім шиплячих) та на (дуб, палац, Петро); переважна більшість іменників на (вир, стовбур, явір; звір, комар, снігур**) та іменники середнього роду на (вікно, залізо);

ü м'яка: іменники чоловічого роду на м'який приголосний (боєць, край); на -ар, -ир, якщо наголос в однині падає на корінь (козир – козиря, лікар – лікаря) або переходить із суфікса на закінчення (буквар – букваря, пухир – пухиря); і середнього роду на -е, -я (море, життя);

ü мішана: іменники чоловічого роду на шиплячий (вантаж, дощ), на -яр, якщо при відмінюванні наголос переходить з суфікса на закінчення (тесляр – тесляра) та середнього роду з закінченням при основі на шиплячий приголосний (ложе, плече, явище).

Іменники чоловічого роду залежно від їх лексичного значення можуть мати закінчення -а (-я) або -у (-ю).

-а (-я): -у (-ю):
Назви конкретних пред-метів: живих – осіб (робітника, студента, Андрія), тварин (ведмедя, коня) і дерев*** (дуба, ясеня) і неживих (гвинта, малюнка, олівця). Речовинні (азоту, асфальту, квасу, борщу, меду, спирту), збірні (ансамблю, батальйону, лісу, оркестру, тексту) і абстрактні назви (авралу, бігу, грипу, світогляду), в тому числі: - назви установ, організацій (університету, колгоспу, штабу); - просторові поняття (абзацу, валу, лугу, майдану; але: горба, хутора, ліска, садка тощо); - явища природи (вітру, дощу); - почуття (болю, страху); - ігри і танці (вальсу, футболу).
Назви машин та їх деталей (автомобіля, дизеля, комбайна, поршня).
Назви населених пунктів (Воронежа, Маріуполя, Лондона); назви річок з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі (Дінця, Дністра, Іртиша), а також з суфіксами присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (-їн) (Тетерева).
Назви одиниць вимірюваннядовжини, ваги, часу тощо (гектара, грама, метра, місяця; але: року, віку), назви місяців і днів тижня (вівторка, жовтня), назви грошових одиниць (долара, карбованця). Назви будівель, споруд та їх частин (вокзалу, каналу, коридору, поверху*).
Переважна більшість географічних назв, у тому числі назви річок, озер, гір, островів, країн, областей тощо (Амуру, Дунаю, Байкалу, Ельбрусу, Криту, Єгипту, Донбасу).

Закінчення термінів рекомендуємо перевіряти за словниками (орфографічними, перекладними та ін.).

У деяких іменників зміна закінчення впливає на значення: алмаза (коштовний камінь) – алмазу (мінерал), блока (частина споруди, машини) – блоку (об'єднання держав), інструмента (одиничне) – інструменту (збірне).

Вправа 99. Поставте іменники в родовому відмінку однини, запи­шіть у дві колонки залежно від закінчення і поясніть правопис. Перевірте себе за “Орфографічним словником”.

а) Квітень, Ужгород, старт, туризм, ювілей, сантиметр, статус, Буг, Острог (місто), циферблат, ентузіазм, мільярд, карбованець, завод, інститут, десяток, долар, роман, Вашингтон (місто), інвентар, листопад, ідеалізм, Дніпрогес, вир, кілометр.

б) Документ, договір, наказ, лист, план, протокол, стіл, Волгоград, Степан, гай, палац, вокзал, град, барвінок, вівторок, сад, роман, верстат, тролейбус, Кавказ, ґрунт, дощ, Париж, балет, рік, хліб, відмінок, мінімум, інститут, успіх, кінець, мороз, Сибір, штаб, голос, ваучер, брокер, абзац, факт, формуляр, об'єкт, принцип, проект.

в) Курс, кандидат, блок, факультет, мир, комітет, лауреат, колектив, ювілей, план, аналіз, вагон, мільйон, успіх, керівник, імпульс, декан, стандарт, прогул, спеціаліст, брат, розвиток, аметист, прапор, внесок, Поділ, господар, учасник, снігопад, край, тролейбус, радіус, фініш, цвях, футбол, звук, Головкиївміськбуд, благоустрій, загін, пошук, соняшник, ключ, сторож, чемпіонат, гість, маршрут, інтер’єр, плащ, приріст, трамвай, випуск, Алтай, Іран, Кіпр, Лондон, Рим, Канів, Буг, Волгоград, Сахалін.

Вправа 100. Перекладіть подані слова зі зварювальної лексики українською мовою та поставте їх у формі родового відмінка (якщо можливі варіанти закінчення, то утворіть із ними словосполучення й поясніть свій вибір): трансформатор, электрод, диаметр, материал, минимум, металл, разряд, режим, род, состав, газ, изделие, аппарат, стекло, столб, пар, анод, бур, газопровод, выгар, выпрямитель, горелка, давление, зажим, зазор, запал, износ, испаритель, кислород, лист, нагреватель, окисел, провар, пузырь, резчик, сечение, слиток, содержание, торец, углерод, чугун.

Вправи на СРС

Вправа101. Спишіть, знімаючи риску. Поясніть написання іменників.

Газо/балон, гази/відновлювачі, газо/шлак, швидко/дія, ампер/метр, рівно/вага, тепло/передача, тепло/провідність, трьох/дюймовка, восьми/гранник, гідро/меліоратор, авіа/зв'язок, фото/любитель, радіо/сигнал, контр/атака, контр/адмірал, вакуум/фільтр, енерго/система, електродо/тримач, вальт/ампер, інтер/металіди, термо/механіка, мікро/виступ, механо/обробка, ультра/звук, двадцяти/ліття, хліб/сіль, овоче/сховище, ново/будова, інженер/зварювальник, член/кореспондент, приват/доцент, Римський/Корсаков, Гулак/Артемовський, проф/спілка, пів/оберта, пів/ящика, пів/лимона, пів/кола, пів/України.

Вправа 102. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою, де треба, знімаючи риску, поясніть правопис іменників. Складіть 5 речень на професійну тематику.

Ампер/метр металло/обработка, равно/весие, тепло/содержание, опытная сварка, опыт показывает, отношение числа к; рабочие и служащие; рабочий процесс; мини/трансформатор, метало/искатель, электродо/зажим, ультра/фиолет, высоко/проводность, полу/автомат, со/ударение.

Тест № 38. Розташуйте подані реквізити інструкції в потрібному порядку:

1) назва виду документа;

2) заголовок;

3) гриф затвердження;

4) індекс;

5) дата;

6) текст;

7) місце видання;

8) підпис;

9) види погодження.

Вправа 103. Продовжіть подані речення.

1) Посадові інструкції – це документи, що визначають організаційно-правове становище…

2) Інструкція затверджується…

3) Інструкція – це правовий акт, який створюється органами…

4) Виділяють такі групи інструкцій: посадові…

5) Правила – це службові документи організаційного характеру, в яких викладають…

6) Серед груп правил виділяють такі: правила внутрішнього трудового розпорядку…

Питання для самоперевірки

1. Коли складається такий документ, як протокол? Чим витяг із протоколу відрізняється від протоколу? Які реквізити входять до складу цих документів: спільні й відмінні.

2. Яким іменникам віддається перевага в текстах офіційно-ділового та наукового стилів? Іменники на позначення статусу, посади, звання вживаються в якому роді?

3. Оберіть правильний варіант форми іменника для офіційного звертання: шановне професорство / шановні професори. Поясніть свій вибір.

4. Чи правильним є словосполучення викладач Іванова О.О. повідомила? Поясніть свою відповідь.

5. Що ви знаєте про форму іменників, які вживаються для звертання до тієї чи іншої особи?

6. Назвіть варіанти перекладу прийменника по з російської мови на українську.

7. З яким значенням вживаються такі прийменники: після, для, завдяки?

8. Що ви знаєте про вживання прийменників після прикметників у вищому ступені, коли далі йде порівняння? Наведіть приклади таких конструкцій.

9. Які документи називаються правилами? Назвіть їх основні реквізити.

10. У чому полягає мета створення інструкцій? Назвіть їх основні реквізити.

11. Розкажіть про особливості закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.

12. Наведіть приклади складних іменників та поясніть їх написання.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 426; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.011 с.)