Правила вживання м’якого знакаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила вживання м’якого знакаМ’який знак пишеться:

1) після приголосних д, дз, т, з, с, ц, л, н (“де ти з’їси ці лини”) у кінці слова або складу на позначення їх м’якості: ожеледь, кажуть, поршень, близько, хлопець, дзьоб, жаль;

2) у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-: український, поліський, козацький, донецький, запорізький, боягузький, військо, людськість, Донецьк;

3) у зменшувально-пестливих суфіксах -еньк-, -есеньк, -ісіньк-, -юсіньк,-оньк-: батенько, худесенький, свіжісінький, тонюсінький, голівонька;

4) після [р] м’який знак ставиться тільки перед о: утрьох, чотирьох, забрьоханий, а також у слові Горький;

5) у середині слова після [л′] перед м’якими приголосними: їдальня, сільський, Михальчук;

6) у буквосполученнях -льц-, -льч- → -льк-; -ньц-, -ньч- -ньк-; -сьц-, -сьч--ськ-:лялька – ляльці, ляльчин, донька – доньці, доньчин, Тодоська – Тодосьці, Тодосьчин;

7) у дієсловах на -ть, -ться, а також у наказовій формі дієслова: працюють, обговорюється, станьте, будьмо;

8) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) ІІ відміни: друкарень, пісень, бажань, знань, сердець, кілець.

NB! М’який знак пишеться як виняток у словах: тьмяний, різьбяр, женьшень, Маньчжурія, бриньчати.

М’який знак не пишеться:

1) після губних приголосних б, п, в, м, ф та шиплячих ж, ч, ш, щ: дріб, степ, любов, вісім, верф, ріж, ніч, читаєш, борщ;

2) після р у кінці складу або слова: секретар, гіркий, ларки, інженер;

3) після н передшиплячими та суфіксами -ств(о), -ськи(ий): доменщик, інший, Уманщина, ремінчик, селянський, громадянство;

4) після м’яких, пом’якшених (крім л), якщо за ними йдуть інші м’які приголосні: дзвякнути, цвях, кінський, хоч кінь, безбатченко, хоч батько, Федченко, хоч Федько, прип’ятський, хоч Прип’ять, пісня, майбутнє;

5) у буквосполученнях -лц-, -лч- → -лк-; -нц-, -нч- -нк-; -сц-, -сч--ск-:Наталка – Наталці, Наталчин, Тетянка – Тетянці, Тетянчин; Параска – Парасці, Парасчин.

6) між подовженими м’якими приголосними: буття, ллється, сіллю, галуззя;

7) після л в іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о): держално, ціпилно;

8) після ц в іншомовних словах та деяких вигуках: палац, Суец, шприц, Шварц, паяц, клац.

NB! Без м’якого знака пишуться імена: Наталя, Омелян, Касян, Тетяна, Уляна; без м’якого знака пишуться слова: баский, різкий, боязкий, в’язкий, дерзкий, різкий, ковзкий, плаский.

Вправа 7. Поясніть написання поданих слів.

Доньчин, льон, читальня, шприц, степ, вузький, лікар, женьшень, кінь, дзьоб, ходить, рибальство, волинський, швець, квітці, Горький, тішся, няньчити, Харків, тюрма, близькість, сибірський, сільський, кобзар, кущ, інжир, воротар, ковзкий, військо, польський, сімдесят, доменщик, хлопець, вишеньці, загальнообов’язковий, у зв’язку, об’єднання, суб’єкти, з’ясувати, Лук’янченко, не з’явитися, торф’яний, кар’єра, п’ятиденка, пред’явник, об’єкт, довір’я, дзвякнути, тьмяний, цвях, інтерв’ю, пюре, дерев’яний, пів’ящика, серйозний, безіменний, зекономити, з’їзд, морквяний, об’єм.

Вправа 8. Перекладіть слова українською мовою і поясніть написання.

Летчик, дёготь, Харьков, читаешь, украинский, шестьдесят, доменщик, казацкий, серьезный, горький, няньке, Горький, слесарь, секретарь, поверь, общество, четкость, Наталья, клюв, плачь, славянский, резчик, пекарь, работниц, желаний, льют, страничка, резкий, украинский, доченьке.

Вправа 9.Перекладіть словосполучення українською мовою. Зіставте написання в обох мовах.

Пять объявлений, выполнять задание с любовью, дорожить матерью, назвать имя и фамилию, воссоединение независимых государств, предъявить иск, дезинформация о ведении переговоров, объединение сообществ, двухъярусный коттедж, Лукъян Ильич сообщил, пламя победы, выяснить обстоятельства, воздушный перелет, подъезд к железной дороге, душистый аромат сирени, харьковчанин Ильенко, разноцветные перья.

Вправа 10. Поставте іменники в давальному відмінку.

Дочка, донька, рибалонька, бджілка, нянька, сопілка, жінка, футболка, валер’янка, ніченька, фіалка, зіронька, доріженька, зірка, білка, квітка, внученька, русалонька, галка, Галька, спілка, монголка, редька, черешенька.

Вправа 11. Замість рисок поставте, де треба, апостроф. Поясніть його вживання.

П/ятирічка, від/ємний, мавп/ячий, солов/ї, м/ята, без/ідейний, вітр/як, над/їхати, краков/як, м/ята, в/ялий, п/янкий, Мар/яна, пів/юрти, моркв/яний, п/ятсот, верб/яний, з/ясовано, об/їждчик, духм/яний, здоров/я, тім/я, прислів/я, з/економити, над/яр/я, з/одягти, пів/яблука, пів/Ялти, пів/ємкості, верф/ю, присв/ячений, кр/юк, з/явитися, пред/явник, кор/явий, Лук/яниха, медв/яний, підв/язка, Захар/їн, В/ячеслав, тьм/яний, Прип/ять, львів/янин.

Тест № 6. Знайдіть відповідність у написанні поданих слів:

1) пишеться через м’який знак; 2) пишеться через апостроф; 3) нічого не треба вставляти; 4) у першому випадку нічого не треба, а в другому – м’який знак; 5) у першому випадку нічого не треба, а в другому – апостроф; 6) у першому – апостроф, а в другому – м’який знак; 7) інший варіант написання. а) дон…ка, нен…чин, живет…ся, сяд…те; б) під...їхати, роз...ясни-ти, кур...єр; в) розз...явити, дух-м...яний, пів...ананаса; г) радіс…т.., муд-ріс…т…; д) чер…в…як; е) п…ял…ця, в…язен…; є)ковал..с..кий, різ…б...яр.

Вправа 12. Спишіть речення, вставляючи, де треба, апостроф.

1. ...Жах стулив усім уста, і білі бороди, немов зів/ялі, упали на груди. 2. Він чує, що ноги самі, без його волі, носять його по подвір/ї... 3. Вона кинулась до хати, але там жаріли лише головешки та стрибало де-не-де полум/я. 4. Здавалось, якась могутня зелена хвиля залляла підгір/я шпичастих гір, п/ялась догори, до тих жовтих шпилів, що дивились зі своєї високості далеко за прут... 5. А він сам – хіба він мало поклав тут здоров/я? 6. З виноградником цим зв/язано так багато споминів. 7. Є, зародив Господь, радісно б/ється Замфірове серце, а очі сміються до здорових грон. 8. Віз в/їхав у вузьке міжгір/я. 9. Вогонь шаленів, скакав, перевертався, танцював серед диму, п/явся догори... 10. Чи не вдатися мені б до примар/я... 11. Все це було обкладено лопатками, відрами, бляшанками, залізними ланцюгами і другим дріб/язком. 12. Колеса торохтіли по битій дорозі, струменти в скрині немилосердно тарабанили, ланцюги бр/яжчали, як кайдани... 13. Вони гинуть непомітно для людського ока глибоко під землею, у темр/яві... 14. Не стало вже й розкішних кущів, з якими зв/язано стільки спогадів, які годували його життя ціле (М. Коцюбинський).

Вправа 13. З поданими словами складіть 5-7 речень (тематика: Мої враження про...):пов’язати, м’який, безвітряний, солов’ї, порятунок, рясно, повітря, медвяний, арф’яр, священний, полум’яніти, вйокнути, запам’ятати, обов’язок, різьбярство, духмяний.

Вправа 14. Відредагуйте подані речення.

1. Для всіх працівників встановили пятиденний працьовий тиждень з двома вихідними днями 2. Власник або уповноважений ним орган зобовязаний за свої гроші організувати проведення ...медичних осмотрів працівників... (Кодекс законів про працю України). 3. Письмове повідомлення на імя керівника учреждения, організації, в якому змальовується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових поручений. 4. Якщо ви вирішили написати статтю, с першу зосередьтеся на зясуванні таких питань 5. Документи розрізняють ще й за структурними признаками, вони можуть бути стандартними, що залежить від багатьох обєктивних і субєктивних факторів (С.Шевчук).

Вправа 15. Перекладіть подані слова українською мовою, введіть їх у словосполучення, порівняйте правопис: возможность, другой, запрещается, заводской, индуктивностью, количество, концентрируется, латунь, низкий, осевой, полярность, рентгеновский, свинец, степень, стоимость, устойчивость, уменьшать, цветной.

Вправи на СРС

Вправа 16. 1. Розставте наголос у поданих словах: беремо, була, валовий, везти, верба, випадок, запитання, виразний, вісімдесят, дванадцять, гостей, дошка, ідемо, колесо, котрий, новий, кропива, курятина, легкий, металургія, ненависний, ознака, листопад, приятель, товстий, до того, чого, для нього, терези, дівки, твердий, старий, Полтавщина.

2. Укажіть, які з поданих слів мають смислорозрізнювальний наголос, а які – дублетний: завжди, договір, тепло, поверх, помилка, алфавіт, фарфор, дзвони, батьківщина.

Вправа 17. Поставте наголос у поданих словах і прокоментуйте його.

Щавель, решето, верба, олень, спина, кропива, квартал, кілометр, барометр, шістдесят, близький, одинадцять, взяли, плести, сімдесят, після чого, новий, статуя, партер, взяла, воджу, заняття, гуртожиток, лікарські рослини, сільськогосподарський, вести, легкий, сосна, прийдемо, прийму, дочка, бюлетень, візьмемо, широко, висіти, колесо, ремінь, читання, дрова, будемо, машинопис, ненависть, привезли, монолог, каталог, некролог, завдання, феномен, донька, чотирнадцять, випадок, старий, вісімдесят, приятель, подружка, центнер, екскурс, разом, зокрема, комбайнер, середина, листопад, обіцянка, вітчим, абихто, ваги, визвольний, вичерпний, у цілому, немає грошей, гусениця, дефіс, заміжня, кладовище, лантух, ласувати, солодощі, либонь, набряк, пиха, наклеп, зрання, котрий.

Вправа 18. Випишіть у першу колонку слова з дублетним наголосом, а у другу – слова, в яких наголос сприяє диференціації слів. Тепло, ласо, білизна, договір, довідник, образи, привід, заклад, милувати, маляр, заголовок, назавжди, первісний, весняний, паша, деревина, відомість.

Вправа 19. Поставте наголос у словах, прокоментуйте. Перевірте себе за словником.

Завдання, змагання, дослідження, намагання, читання, писання, питання, знання, звання, спання, вболівання, лікування, недоїдання, відправлення, затримання, засідання, оперування, звертання, копання, гоління, одужання, зібрання, збирання.

Вправа 20. Поставте наголос у формах займенників: мого, твоєму, тебе, до тебе, мене, у мене, твоєї, його, до нього, твого.

Вправа 21. Поясніть різницю між поданими російськими та українськими словами – міжмовними омонімами:

рос. укр.
жáлкий жалкúй
жáлоба жалóба
потрéбовать потребувáти
рóдина родúна
замáх зáмах
злодéй злóдій
чúсленный числéнний

Вправа 22. Вставте, де потрібно, пропущені м’який знак чи апостроф, підкресліть контрольні моменти: п...юпітр, ар...єргард, Б...єлград, обов...язок, медв...яний, черв...як, верф...яний, рутв...яний, пів...язика, комп...ютер, транс...європейс...кий, близ...кіс...т..., бур..., дин...ці, яблун...ці, партизан...ці, воз...ня, читал...ня, в...язкіс...т..., волин...с...кий, монсен...ор, чес...т...ю, Рив...єра, фаміл...ярний, шансон...є, шин...йон, кав...ярня, Лук...янович, л...он, виноградар..., бл...юз, зобов...язання, бур...ячиння, Валер...ян, звір...ячий, павіл...он, бунтар..., чес...тю, дон...ці, кіл...кіс...т..., варшав...янка, брукв...яний, в...язка, Св...ятослав, між...ярусний, б...язевий, валер...янка, вітр...як, пів...ящика, дит...ясла, пів...Єфрата, п...єдестал, Руж...є, бар...єр, ад...ютант, мен...ший, шіст...надцят..., бджіл...ці, жил...ці, пол...ці (від полка), маз...зю, в намис...ті, Омел...ян, кан...он, т...охкати, модел...єр, порт...єра, прес-пап...є, повір...я, сер...йозний, щас...тя, с...в...ятковий, без...ідейний, без...ядерний, з...організувати, деб...ют, автопавіл...он, барел...єф, зав...яз..., круп...яний, сіл...с....кий, Закарпат...тя.

Вправа 23. Поясніть правопис поданих слів, обґрунтуйте свою відповідь.

Інтерв’ю, прем’єр, курйоз, медальйон, Фур’є, Монтеск’є, Лавуазьє, мільярд, віньєтка, адью, монпансьє, ад’юнкт, Гюго, нюанс, фюзеляж, Мюнхен, Руж’є, Амудар’я, Х’юстон, Іх’ямас.

Вправа 24.Перекладіть слова українською мовою, порівняйте правопис, поясніть написання.

Бильярд, бульвар, бюджет, гильотина, дебют, донья, дюйм, интерьер, каньон, карьера, колье, компаньон, курьер, курьез, Лурье, меню, пьедестал, Пьемонт, Ньютон, Ульяна, Севастьян, Наталья, Емельян, Демьян.

Вправа 25. Вставте м’який знак або апостроф, де потрібно.

Авен…ю, автопавіл…йон, ал…янс, барел…єф, бул…йон, бл…юз, бутон…єрка, б…юро, вар…єте, вуал…ю, дос…є, д…юшес, з…економити, кс…ондз, к…ювет, л…кс, міл…йонер, модел…єр, Мол…єр, Н…юфаундленд, порт…єра, прес-пап…є, Рив…єра, Севіл…я, фаміл…ярний.

Вправа 26. Із поданих пар слів виберіть ті, які написані правильно, і запишіть їх. Прокоментуйте свій вибір.

Барб’є – Барбьє, п’єса – пьєса, кон'юнктура – коньюнктура, фокстер’єр – фокстерьєр, шев’йот – шевйот, шиньйон – шинйон, Монтескьє – Монтеск’є, прем’єра – премьєра, бьязь – бязь, М’юнхен- Мюнхен.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні норми та принципи українського правопису. Які особливості української орфоепії?

2. В якому році вийшов останній український правопис? Які зміни відбулися в ньому?

3. Назвіть стилі, що функціонують в сучасній українській літературній мові. Які особливості кожного з них?

4. Назвіть словники та іншу літературу, яка, на вашу думку, здатна допомогти при перекладі текстів наукового та офіційно-ділового стилів.

5. Охарактеризуйте наголос в українській мові. Який наголос називається смислорозрізнювальним, який – дублетним (наведіть приклади)?

6. Дайте відповідь на питання: яким буває наголос наголошення слів в інших мовах)?

7. Назвіть особливості вживання апострофа в українській мові та словах іншомовного походження (наведіть приклади).

8. Розкажіть про вживання м’якого знака в українській мові та іншомовних словах (наведіть приклади).

Розділ 2 Етапи становлення
ділової української мови

Повторення: правопис прізвищ та імен по батькові, особливості відмінювання прізвищ.

СРС:

1) особисті офіційні документи: резюме;

2) зміни в системі приголосних звуків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 394; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)