Розділ 6 Особливості вживання прикметників і займенників

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 6 Особливості вживання прикметників і займенників 

Повторення: правопис складних прикметників.

СРС:

1) довідково-інформаційні документи: звіти, плани робіт;

2) правопис прийменників, займенників.

 

Морфологічні особливості вживання прикметників і займенників у ділових і наукових текстах

 

1) При вживанні прикметників перевага надається прикметникам книжного походження: балансовий, валютний, ґрунтовний, еквівалентний, конфіденційний, нейтральний, організаційний, парламентський, регіональний та ін.

Неправильно правильно

роботящий працьовитий

довжелезний дуже довгий

багатющий дуже багатий

безвихідне становище безпорадне становище

головатий розумний

згоден згодний

рад радий

вечірняя вечірня

молодії молоді

2) У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: дуже, більш, менш та ін. Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, але слід уникати вживання суфікса -іш-.

Неправильно правильно

працьовитіший дуже працьовитий

завеликіший більший, надто великий

невдаліший менш вдалий

більш рішучіший більш рішучий

найбільш доцільніший найбільш доцільний

менш оптимальніший менш оптимальний

найменш продуктивніший найменш продуктивний

3) Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується двох сторін та поєднується зі словами: договір, угода, домовленість, співробітництво, відносини, взаємини, стосунки,зустрічі, зв'язки, обов'язки, переговори.

4) У формах місцевого відмінка однини чоловічого та середнього роду слід використовувати закінчення -ому.

Неправильно правильно

на попереднім з'їзді на попередньому з'їзді

на старім обладнанні на старому обладнанні

5) Замість розмовної форми треба користуватися конкретним визначенням.

Неправильно правильно

чималий, чималенький, великий, більший за ...,

великуватий, завеликий дуже великий

якнайдовшу, щонайдовшу дуже довгу, надзвичайно довгу

6) Уникають уживання присвійних прикметників, замінюючи їх іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне точне означення, іменник-прізвище (посада, звання тощо) ставлять у родовому відмінку, це ж стосується тих випадків, коли є кілька однорідних членів.

Неправильно правильно

студентові досягнення досягнення студента, або студентські досягнення

Іваненкові пропозиції пропозиції Іваненка В. П.

ректорові розпорядження розпорядження ректора

материна, батькова і другова поради поради матері, батька і друга

Ø Але усталеним є вживання присвійних прикметників:

а) у термінологічних словосполученнях: адамове яблуко, архімедова спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль, кесарів розтин, петрові батоги, рентгенівський апарат, штрумова система та ін.;

6) у крилатих висловах: аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська мова, дамоклів меч, прокрустове ложе, сізіфова праця та ін.

7) Уникають уживання прикметників, що походять від географічних назв із додатковим іменником, який вносить пояснення.

Неправильно правильно

білоцерківський житель житель м. Біла Церква

маріупольська адреса адреса в м. Маріуполь

китайські товари товари з Республіки Китай

Ø Але усталеним є вживання подібних прикметників, які означають географічні назви, що походять:

а) від топонімів та інших географічних назв: Харківська область, Приморський район, Краснодарський край, Ленінградський проспект, Керченська протока, Казахська затока, Дніпровський лиман, Чукотський півострів та под.;

б) від імен, прізвищ чи псевдонімів: Соломонові острови, Маґелланова протока, Баренцове море, (місто Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве, селище Кіровське та под.).

8) Прикметник узгоджується з іменником на позначення певних професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді.

Неправильно правильно

старша викладачка старший викладач

досвідчена інженер досвідчений інженер

непрофесійна водій непрофесійний водій

нова професорша новий професор

винахідлива капітан винахідливий капітан

9) Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та 3. відмінках множини й мають переважно закінчення , а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із числівником п'ять і більше.

Неправильно правильно

два нестандартних підходи два

нестандартні підходи

чотири зварювальних апарати чотири

зварювальні апарати

10) Для визначення часу за роком треба вживати відповідні прикметники в Р. відмінку без прийменника у (в), або ж прислівник.

Неправильно правильно

у минулому році ... торік ... (минулого року)

у позаминулому році позаторік ...

11) Треба звератати увагу на узгодження прикметникових закінчень з іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що існують у певній сукупності.

Неправильно правильно

медичні приладдя медичне приладдя

величезні каміння величезне каміння

пошкоджені дроти пошкоджений дріт

кучеряві волосся кучеряве волосся

12) Щодо вживання займенників, то їх слід уникати (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо в автобіографії, заяві, службових записках).

Неправильно правильно

Прошу Васнадати мені грошову допомогу у зв'язку з моїмскрутним матеріальним... Я пропоную усунути п. Куліша В.Д. з посади лаборанта, яку вінобіймав, у зв'язку йогонеодноразовими порупорушеннями службових обов'язків і перевести йогона.. Ним, Пінчуком О. В., було залучено до своїхрозробок... У зв'язку зі скрутним матеріальним становищем прошу надати грошову допомогу Пропоную усунути п. Куліша В.Д. з посади лаборанта у зв'язку з неодноразовим порушенням службових обов'язків і перевести на... Пінчуком О. В. було залучено до розробок

13) Слід уникати вживання займенників:

- із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький,нікогісінько;

- складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто,сякйй-такйй, хтозна-який, хто-небудь і под.;

- усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, тог, тою, у всім, на чим і под.

14) Слід використовувати тільки нормативні форми займенників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів:

Неправильно правильно

на моїм на моєму

сей захід цей захід

у кожнім у кожному

которий день поспіль котрий день поспіль

був відсутній якийсь час був відсутній деякий час

свойого зобов'язання свого зобов'язання

невідь-скільки часу невідомо скільки часу

казна-який звіт невідомо який звіт

абичим завершили невідомо чим завершили

котрогось із присутніх декого із присутніх

15) Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку.

Неправильно правильно

мною запроваджено я запровадив

ми запропонували нами запропоновано

ними привезено вони привезли

вами доведено ви довели

16) Уникати двозначності, що може виникнути, якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічної пов'язаний:

Неправильно правильно

Пенсіонерка мешкає Аварійна квартира,

в аварійній квартирі, в якій мешкає пенсіонерка,

потребує

її треба відремонтувати. ремонту.

17) Якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій:

Неправильно правильно

Він своїми руками відре- Вінвласноруч

відремонтував

монтував свою машину. особисту машину.

18) Якщо вжито зворотний займенник із неконкретним співвіднесенням, то:

Неправильно правильно

Комісія запропонувала Комісія запропонувала

адміністрації взяти надати послуги адміністрації

на себе функції щодо... в

розслідуванні…

19) Якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником:

Неправильно правильно

Цими приладдями користувалися. Цим приладдям користувалися.

20) Якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор.відмінка:

Неправильно правильно

Усією групою пішли Група в повному складі

пішла

на заняття. на заняття.

Виконано за однією моєю Виконано за умови або

умовою. Виконано лише за

умови.

21) Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присутності тих, про кого йдеться.

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи (від імені організації, установи, закладу – Нагадуємо..., Надсилаємо..., Повідомимо...). Паралельно вживається форма 3-ї особи однини (Адміністрація повідомляє..., Ректорат просить..., Об'єднання інформує...).

NB! Запам'ятайте правильну форму займенників у таких словосполученнях:

Неправильно правильно

Дякую Вас. Дякую Вам.

Пробачте мене. Пробачте мені.

Скільки годин? Котра година?

Властивий для нього. Властивий йому.

Характерний йому. Характерний для нього.

Телефонував до нього. Телефонував йому.

Вибачити його. Вибачити йому.

Кепкувати над ним Кепкувати з нього.

Окремі учасники. Деякі учасники.

22) Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мовленні додержуватися Р. чи 3. відмінків їх, ніж присвійного займенника їхній.

Неправильно правильно

їхнє обладнання їх обладнання

Надійшли їхні пропозиції. Надійшли їх пропозиції.

Реалізовано їхню продукцію. Реалізовано їх

продукцію.

Оглянуто їхній об'єкт. Оглянуто їх об'єкт.

Тест № 38. Чи правильно записані дані групи словосполучень:

1) більш тепліша зустріч, менш радісніший прийом;

2) дуже правильне рішення, найвищий рівень;

3) найменш продуктивніший процес, найбільш прийнятна пропозиція;

4) менш оптимальний вибір, дуже небезпечніші заходи.

Тест № 39. Оберіть правильний варіант.

а) Цей диплом чи сей диплом?

б) Мною запроваджено чи я запровадив?

в) Подякувати Вас чи подякувати Вам?

г) Телефонував до нього чи телефонував йому?

д) Їхні договори укладені чи їх договори укладені?

Вправа № 104. Оберіть варіант перекладу словосполучення: на предыдущем занятии – на попередньому занятті, на попереднім занятті; студенческие достижения – студентові досягнення, досягнення студента, студентські досягнення; в прошлом году – минулого року, у минулому році; в каждое воскресенье – в кожну неділю, кожної неділі, щонеділі; киевские жители – київські мешканці, мешканці Києва; сварочное оборудование – зварювальне обладнання, зварювальні обладнання; бывший коллектив – колишній коллектив, бувший колектив; знающий инженер – знаючий інженер, обізнаний інженер; руководящий цехом – керуючий цехом, керівник цеху; помогающий практикантам – допомагаючий практикантам, той, хто допомагає практикантам; ведущий ученый – ведучий учений, провідний учений; режущее устройство – ріжучий пристрій, різальний пристрій; растущий уровень – рівень зростаючий, рівень, що зростає.

Тест № 40. Визначте, які з поданих слів не відповідають нормам літературного слововживання.

а) торічний б) учбовий

в) багаточисельний г) нечисленний

д) відовідальний е) співставляти

э) наступний ж) слідуючий

з) діючий і) такий

Вправа 105. Виправте помилки, допущені при перекладі поданих конструкцій за фахом, поясніть свої дії.

Оточуюче середовище; чинна установка; залізнодорожній транспорт; маленька відстань; малочисленні зміни; досвідним шляхом; непозитивний вплив; поверхній шар; поперечний переріз; надмежовий (предельный) випадок; переважливе (преобладающее) значення; приложене зусилля; самопроізвольне утворення; слідуючим чином; существенні зміни; по зовньому виду; з економних (экономических) намірів; ефектний результат; самий легкоплавкий метал; більш сприятливіший; найважливий спосіб; холостий хід; вугляний електрод; на сьогодніший час;вчасний (временный) опір; осліпуча (ослепительная) яскравість; поперечні коливання; переміжний (переменный) струм; стельове (потолочное) положення; присадочний метал; стрибкообразний перехід; сквозний отвір; легуючий метал.

 

Характеристика

Характеристика –це документ щодо особового складу, в якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу та який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Текст характеристики повинен складатися з таких частин:

- трудова діяльність працівника;

- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (досягнення, покарання, заохочення);

- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

- висновки;

- призначення характеристики (при потребі).

Зразок

Характеристика

Юрченка Віктора Івановича,

студента групи ОМП-03 ПДТУ, 1985 року народження

Юрченко В.І. протягом навчання зарекомендував себе як здібний та цілеспрямований студент. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та міцні знання з усіх дисциплін, усебічно розвинений. Уже другий рік складає сесії на „відмінно”. Багато працює над підвищенням свого наукового рівня, бере участь у студентських науково-практичних конференціях.

У групі Юрченко В.І. виконує обов’язки старости групи та є членом студентського сенату університету. Завжди активний у різних заходах з суспільно корисної праці. Під час літніх канікул очолював будівельну бригаду студентського будзагону, особисто показував приклад сумлінного ставлення до праці.

Серед одногрупників і викладачів користується повагою та авторитетом. Уміє поводитися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це говорить.

За відмінне навчання та активну громадську позицію факультет клопочеться про надання Юрченку Віктору Івановичу стипендії міського голови.

Декан факультету (особистий підпис) В.К.Губарев

Куратор (особистий підпис) В.В. Мазан

Тест № 41. Проаналізуйте помилки, що допущені в даному документі (укажіть усі можливі варіанти).

1. У характеристиці була неправильно оформлена шапка.

2. Слід поділяти текст характеристики на частини: навчання, громадська робота та характеристика власних якостей.

3. Закінчується документ так: ліворуч – посада людини, яка підписує характеристику, праворуч – розшифровується прізвище.

4. Шапка не потрібна, потрібна тільки назва документа.

на студента ІІІ курсу

фізичного факультету

Яновського М.В.

Яновський М.В. навчається на фізичному факультеті з 1996 року. До навчання відноситься добросовісно. Навчається в основному на “5” і “4”. Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, приймає активну участь у роботі наукового гуртка кафедри теоретичної фізики, дважди виступав на студентських наукових конференціях. Сумлінно вивчає іноземну мову, зайняв перше місце на університетській олімпіаді по англійській мові. Яновський М.В. приймає активну участь у громадському житті кафедри і факультету. Він є учасником хорової капели, захищав честь факультету на першості університету по футболу. Кидається в очі виняткова скромність та дисциплінованість Яновського. Сам тактовний і справедливий, він користується авторитетом викладачів, студентів і товаришів.

доц.О.П.Гаркавий Декан фізичного факультетуПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.01 с.)