Розділ 8 Особливості вживання числівників 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 8 Особливості вживання числівниківПовторення: правопис та відмінювання числівників.

СРС:

1) довідково-інформаційні: запрошення й оголошення;

2) розділові знаки в простому ускладненому реченні.

Морфологічні особливості вживання числівників у ділових і наукових текстах. Зв’язок числівників з іменниками

1. Уживати треба тільки книжні числівники:

Неправильно правильно

півлітра, половина літра 500 мл (0,5 л)

півсотні, половина сотні 50 (п'ятдесят)

пара два, дві, двоє

десяток десять

сотня сто

півтораста тонн 150 т (сто п'ятдесят тонн)

чверть літра 0,25 л (нуль цілих і двадцять п'ять сотих літра)

чвертькілометрова відстань довжиною 0,25 км

1,5 см, півтора сантиметра 1 см 5 мм (один сантиметр п'ять міліметрів)

1,5 тис., півтори тисячі 1500 (одна тисяча п'ятсот)

20,5 кг, двадцять із половиною кілограмів 20 кг 500 г (двадцять кілограмів п'ятсот грамів)

дюжина стільців 12(дванадцять) стільців

в однім варіанті в одному варіанті

одно місце в одне місце

Але можливі конструкції типу: половина міста, піввулиці, півпідвал, півострів, чвертьфінал, півтора раза, півтори рибини, півтора кавуна.

Слово половина не може вживатися з означенням більше, значна, переважна половина не може бути більшою, меншою, значною і под.).

Неправильно правильно

Більша (значна, переважна) працівників. Більше половини працівників половина працівників.

2. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості обмежуються, а нечасте їх використання здійснюється через зазначення рамок або за допомогою таких слів: більше, менше, понад – для більшої точності та достовірності мовлення.

Неправильно правильно

кількасот 300-700

кількадесят 40-60

кільканадцять 15~18

декілька 5~7

біля тисячі до тисячі (із тисячі)

майже тисяча близько тисячі

порядку десяти чоловік до десяти чоловік

3. В умові математичної задачі дробові числівники слід читати й писати повністю: три четвертих, п'ять шостих, дев’ять десятих.

У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і що у знаменнику стоїть 2, 3, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити: половина, третина, чверть – без числівника одна.

Неправильно правильно

0,5 або 1/2 інформації половина інформації

3/4 податків 75 % (сімдесят п'ять відсотків податків)

менше однієї чверті даних менше чверті даних

завезено одну третину вантажу завезено третину вантажу

Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошуванні вживають форму дробових числівників: одну третину було укомплектовано, а дві третіх залишилося.

4. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне чи без назви іменника або одиниці виміру, часові межі пишуть словами.

Неправильно правильно

Із 5 замовлень ми отримали лише 2 Із п'яти замовлень ми отримали лише два

Чекаю Вас із 4 апаратами Чекаю на Вас із чотирма апаратами

Відрядження на 2-3 місяці Відрядження на два-три місяці

5. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам, за винятком членування (рубрикації) тексту.

6. Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових меж та складні й складені числівники на початку речення.

Неправильно правильно

6-й тиждень... Шостий тиждень...

50-ті роки... П'ятдесяті роки...

2 години... Дві години...

16-го квітня... Шістнадцятого квітня...

25 днів... Двадцять п'ять днів...

7. Порядковий числівник другий (-а,-е,-і) треба вживати лише після числівника перший (-а,-е,-і) або після будь-якого порядкового числівника (на означення послідовності, порядку). В інших випадках слід уживати займенник інший.

Неправильно правильно

Один проект розглянули 20.12.2001, Один проект розглянули 20.12.2001,

а другий – 20.01.2002 а інший – 20.01.2002

8. У формах М. відмінка однини порядкові числівники мають закінчена -ому, а не -їм.

Неправильно правильно

на першім етапі на першому етапі

на восьмім апараті на восьмому повороті

9. Не можна використовувати паралельні й розмовні форми на позначення часу й уживати для цього прийменник в (у).

Неправильно правильно

Зустріч відбудеться пів на сьому Зустріч відбудеться о 18.30

(до сьомої) вечора (о 18 год. ЗО хв).

За чверть до 10 ранку всі розійшлися. О 9.45 (о 9 год 45 хв) усі розійшлися.

Збори завершилися в 13 дня. Збори завершились о 13.00

(о 13 год).

Початок засідання в 4 години. Початок засідання о 16.00

(о 16 год).

10. Називаючи точний час, треба пам'ятати, що до 30 хв. треба вживати прийменник на, а після 30 хв. – прийменник за.

Неправильно правильно

пів сьомої (години) пів на сьому (годину)

п'ятнадцять (хвилин) восьмої (години) п'ятнадцять (хвилин) на восьму (годину)

без десяти (хвилин) три (години) за десять (хвилин) третя (година)

Отже, час позначається порядковими числівниками, правильними є таке питання щодо часу: о котрій годині?, котра година? Можна: чверть на сьому і чверть по шостій, за двадцять сьома і двадцять до сьомої.

Неправильно правильно

Зараз одинадцять (11) годин. Зараз одинадцята година

(або 11.00).

Буду відсутній до дванадцяти (годин). Буду відсутній до дванадцятої (години).

Зателефонуйте після десяти (годин). Зателефонуйте після десятої (години).

NB!У певному контексті прийменник навказує приблизність (Повернуся на 10 годину), а прийменник о (об)указує на точний час (Повернусь о 10 годині, або Повернусь об 11 годині).

11.Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йдуть слова: кількість, розмір, сума, – а далі числівник із поясненням кількості, розміру, суми (чого).

Неправильно правильно

Книжки кількістю 7 екземплярів. Книжки в кількості 7 примірників.

Допомога розміром у 4 мільйони доларів. Допомога в розмірі 4 млн доларів США.

Грошова субсидія на суму 11 грн 70 к. Субсидія в сумі в 11 грн. (гривень) 70 к.

При прислівниках типу завтовшки, завглибшки, завширшки, завдовжки, заввишки та при Ор.відмінку іменників вага, діаметр, місткість перевага надається безприйменниковим конструкціям: Надійшов вантаж вагою 350 т; цистерна місткістю 85 т була порожньою.

Також без прийменника слід використовувати числівники в таких конструкціях: обстеження двома циклами опитування (іспит), одним заходом дослідження, трьома етапами

Неправильно правильно

Відстань у 700 км автобус здолав за 9 год. Відстань 700 км автобусом подолав за 9 год.

Уникнути прийменниково-відмінкової форми можна дляперебудови речення.

Неправильно правильно

Будинок був висотою в 70 метрів. Висота будинку була 70 метрів

Будинок був заввишки з 70 метрів. Висота будинку дорівнювала 70 метрів.

Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допомогою пропусків: 20 705 149, 174 000, але не розбивають на групи цифри в числах, що позначають номер (після знака №) у марках машин механізмів, у позначеннях нормативних документів.

12) Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери чи позначення одиниць виміру треба ставити лише після останнього: у 7, 13, 15 та 19-му будинках; пакунки на 5, 10 і 12 кг.

13) Ступінь точності числових значень величин, що наводяться в документі, має забезпечувати найбільшу їх інформативність, при цьому треба, щоб у ряду однотипних даних ступінь точності (кількість цифр після коми) був однаковим: заготівок 1,50; /,75; 2,00 см.

Вправа 124. Відредагуйте подані сполуки з числівниками, поясніть свої дії.

1) Двоє наших співробітниць перебувають у відрядженні. 2) З доповідями на конференції виступили троє професорів нашого університету. 3) Я зміг відповісти тільки на четверо питань. 4) Двадцять двоє слідчих були нагороджені премією у розмірі двоє мільйонів карбованців. 5) Півтора відер води я вилив під грушу. 6) Для цієї паски треба взяти 5-6 фунти сиру, протерти через сито, покласти 3-4 склянок цукру, 2 склянки вершкового масла, вбити також 4-5 яйця, покласти ваніль чи корицю, додати 1,5 – 2 склянок густої сметани, 1 – 1,5 склянок родзинок і вимішати. 7) Для роботи нам потрібна сотня електродів. 8) План перевиконали десь біля 30 відсотків. 9) Три четвертих працівників цеху захворіли на грип. 10) На першім етапі нашої угоди ми домовились про таке.

Тест № 48. Оберіть правильний варіант вживання часу в українській мові.

а) пів шостої години

б) пів на шосту годину

в) двадцять хвилин п’ятої години

г) двадцять хвилин на п’яту годину

ґ ) без трьох хвилин два

д) за три хвилини друга

е) в півшостої ранку

є) о пів на шосту ранку

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 374; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)