Розрахунок щільності мережі магістральних вулиць і дорігМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок щільності мережі магістральних вулиць і дорігЩільність транспортної мережі визначаємо за формулою:

______________км/км2

де Lс — величина щільності мережі; — загальна довжина транспортної мережі по місту, км; Тп — площа сельбищної території міста, км2.

Намічена транспортна мережа є (не є) задовільною._____________________________________________________________________________________________________________________________

4.7. Планувальна організація санітарно-захисних зон

На ділянках планувального застосування в санітарних зонах запроектовано розмістити ____________________________________________________________________

загальною площею ___________ га. Решта площі є озеленена територія. Припромислове озеленення складає__________ га, присельбищне __________ га.

4.8. Розміщення комунальних об’єктів і об’єктів інженерної інфраструктури

Водозабори в запроектованому місті розташовано __________________________________________________________________________________

Розміри ділянок ____________ га, санітарно-захисні зони ____________________________________________________________________

Очисні споруди розташовано ____________________________________________________________________ розміри ділянок ________________ га санітарно-захисні зони ________________________________________

Енергопостачання міста здійснюється від мереж районної енергетичної системи через понижувальні підстанції. Вони розташовані ___________________________________розмір ділянки ___________ га.

Теплоелектроцентралі розташовані______________________________________розмір ділянки _______га.

У відокремленому житловому районі запроектовано спорудження опалювальної районної котельної, що розташована _________________________________________________розмір ділянки _____________ га.

Газонаповнювальні станції розташовано ___________________________________________________,розміри їх ділянок ____________ га.

У приміській зоні виділена ділянка під кладовище, її територія складає __________ га.

4.9. Формування ландшафтно-рекреаційних територій

У проекті передбачається формування безперервної системи озеленених територій. До складу територій загальноміського користування входять міський парк площею ________________ га,

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

Існуючі масиви зелених насаджень перетворені в міські лісопарки, площа яких складає ________________ га.

Площа озеленених територій житлових районів становить:

Площа озеленених територій житлових районів складає:

_____________________= тис.м2 ______________= га,

_____________________= тис.м2 ______________= га,

_____________________= тис.м2 ______________= га,

де ; ; - площа озеленених територій відповідних житлових районів;

- кількість населення районів;

- питомий показник озеленення житлових районів згідно з табл.2 _______________ м2/чол.

У напрямках пішохідного руху вздовж магістралей передбачаються бульвари, сквери, пішохідні алеї.

Розсадники дерев, чагарникових рослин і квітково-оранжерейних господарств розміщують ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

їх загальна площа складає 80 га.

Розрахунок балансу територій і техніко-економічних показників

Техніко-економічні показники

1. Кількість населення:

існуючого __________________________________________________тис. чол.

на перспективу _____________________________________________тис. чол.

2. Площа території міста всього ___________________________________га,

у тому числі в межах міської забудови _______________________________га.

3. Щільність населення*___________________________________________га.

4. Показник потреби в сельбищній території __________________ 1000чол/га

5. Довжина вуличної мережі _______________________________________км;

у тому числі магістралей _________________________________________км.

6. Щільність магістральної мережі**____________________________км/км2

7.Забезпеченість зеленими насадженнями загального користування_________м2/чіл.

8.Кількість великих інженерно-транспортних споруджень ________одиниць

7. Орієнтована вартість міського будівництва __________________млн грн.

8 Питомі показники витрат на 1000 жителі_________________грн./1000 чол

* Щільність населення - кількість населення на 1га території міста

** Щільність магістральної мережі - довжина магістралей, що віднесена до 1,0 км2 території міста (у межах міста)

Таблиця4 - Проектний баланс території

№ п/п Територія Показники за генеральним планом
га % м2/люд
А. СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ
Житлові райони      
2 3 Ділянка загальноміського центру Центр 2 району . Центр 3 району      
Медичний центр      
Спортивні споруди      
Озеленені території у межах житлових районів      
Вулиці, дороги, площі, автомобільні стоянки      
Промислові підприємства      
Зовнішній транспорт      
Інші території      
  Разом по розділу А      
Б. ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ
Промислові підприємства      
Комунально-складські зони      
Зони зовнішнього транспорту      
Вулиці й дороги промислових районів      
Санітарно-захисні зони      
Інші території      
  Разом по розділу Б      
В. ЛАНШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ
Озеленені території загального користування      
Водоймища      
Зони відпочинку      
Інші території      
  Разом по розділу В      
  Всього за генеральним планом      

 

 

Рис.1 - Україна: Фізико-географічне районування

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Зона ІІВ, Підзони: Зона ІІІБ, Підзони:
ІІВ-1 Полісся ІІІБ-1 Південний степ
ІІВ-2 Центральний і Східний лісостеп ІІІБ-2 Степовий Крим, узбережжя
ІІВ-3 Північно- Західний лісостеп   Чорного та Азовського морів
ІІВ-4 Українські Карпати, Закарпаття    
Зона ІІІВ, Підзони: Зона ІVВ, Підзони:
ІІІВ-1 Західний степ ІVВ-1 Гірський Крим
ІІІВ-2 Східний степ ІVВ-2 Південний берег Криму

 

Рис.2- Магістральні вулиці: а) загальноміського значення з неперервним рухом; б) те ж з регульованим рухом; в) районного значення.

1-відстань від забудови до червоної лінії; 2-тротуар; 3-розподільна полоса між тротуаром і місцевим проїздом; 4-місцевий проїзд; 5-захисне озеленення; 6-проїжжа частина; 7-центральна розподільна полоса.


 

Виробничі території Смуга відведення залізниці
Сельбищні території Маршрути міського транспорту і зупинки
Ландшафтно-рекреаційні території Територія медичного центру
Комунально-складські зони Територія навчальних закладів
Водоймища Межа міста
Загальноміський центр Існуючі зелені насадження
Центри житлових районів Кладовище
Радіус обслуговування загальноміського центру і центрів житлових районів Ділянки зі схилами більше 29%
Межі сельбищної території Яруги
Межі промислових районів Основні водорозподіли
Номер житлового району Основні тальвеги
площа території, га кількість населення, тис.чол.
Клас шкідливості підприємства   Рис. 9 - Умовні позначення
площа території, га Вантажообіг, тис.т

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. дбн 360-92*. містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

3. Бутягин В.А. Планировка и благоустройство городов. - М.: Стройиздат, 1974.

4. Безлюбченко О.С., Завальний О.В. Урбаністика - Конспект лекцій - Харків: ХДАМГ, 2002.


ДОДАТОК 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)