Практичне заняття № 7. РОЗРАХУНОК ДИМОГАЗОВИХ СУШАРОК
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття № 7. РОЗРАХУНОК ДИМОГАЗОВИХ СУШАРОКМета:визначення вхідних та вихідних параметрів агенту сушіння (топкових газів) та вологого матеріалу, вивчення порядку проведення розрахунку процесу сушіння в однозонній димогазовій сушарці камерного типу з рециркуляцією повітря аналітичним та графічним методами з використанням I – d діаграми.

У промисловості первинної обробки луб’яних культур газова сушка має досить широке розповсюдження. В даний час газові сушарки, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, застосовують для сушки довгого і короткого волокна кенафу. Передбачається впровадження газових сушарок подібного типу на льоно-пенькозаводах для сушки мокрої трести льону і конопель.

Газові сушарки в порівнянні з сушарками із паровим обігрівом мають цілий ряд достоїнств, з яких можна виділити наступні:

- можливість застосування сушильного агента з більш високою температурою для сушки мокрих матеріалів;

- велика економічність газових сушарок по витраті топлива на 1 кг випареної вологи і 1 т висушеної сировини;

- менша металоємність устаткування — не потрібні парові казани і калорифери, паропроводи, конденсатопроводи, конденсатовідвідники і т. д.;

- можливість регулювання параметрів сушильного агента як зміною кількості палива, що подається в топку сушарки, так і зміною співвідношення свіжих газів, рециркуляційних газів і зовнішнього повітря в камері змішування|;

- порівняно мала інерційність регулювання температури сушильного агента;

- легша можливість здійснення автоматичного регулювання режиму сушки при використанні рідкого і газоподібного палива.

На рис. 7.1. приведена розрахункова схема камерної газової сушарки з рециркуляцією газів.

 
 

 

Рис. 7.1. Розрахункова схема камерної газової сушарки з рециркуляцією газів:

1 - топка з камерою допалювання або осадковими камерами і циклоном-іскрогасником; 2 - камера змішування; 3 - сушильна камера; 4 - вентилятор або димосос; 5 - рециркуляційний газохід

 

Газова сушарка складається з двох основних частин: 1) топочного пристрою з камерою допалювання або з осадковими камерами і циклонами-іскрогасниками при спалюванні твердого палива і з камерою змішування; 2) сушильної камери.

У камері змішування до топкових газів підмішують рециркуляційні відпрацьовані гази і зовнішнє повітря для створення робочої суміші, що відповідає режиму сушки. Робоча суміш подається в сушильну камеру вентилятором або димососом.

За відсутності рециркуляційного газоходу схема представлятиме газову камерну сушарку без рециркуляції газів.

Тепловий баланс газової сушарки складають для всієї установки разом з топкою і камерою змішування.

При спалюванні твердого палива рівняння теплового балансу на 1 кг випареної вологи буде наступним, кДж/кг вип. вол.,

 

(7.1)

 

де qτ — питома витрата тепла палива на сушку, кДж/кг вип. вол.;

В — годинна витрата палива, кг/ч;

W — годинна кількість випареної вологи в сушарці, кг/ч;

q1 — питома витрата тепла на випаровування вологи;

q2витрата тепла з фізичним теплом газів, що виходять;

q'2 — витрата тепла на випаровування вологи з палива при його спалюванні;

q3 — витрата тепла з матеріалом;

q4 — витрата тепла з транспортними пристосуваннями сушарки;

q5K — витрата тепла в зовнішнє середовище огорожами корпусу сушарки;

Δq — надбавка на невраховані витрати тепла або неув'язка досвіду, кДж/кг вип. вол.

Перше з доданків в правій частці рівняння - витрати тепла безпосередньо в корпусі сушарки, а другий доданок — витрати тепла в топці, камері змішувача і в газоходах сушарки.

При спалюванні рідкого і газоподібного палива рівняння теплового балансу матиме наступний вигляд, кДж/кг вип. вол.:

 

(7.2)

Рівняння (7.2) не враховує витрату тепла від механічного недопалювання палива.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

1. Для сушки якого волокна використовують димогазові сушарки?

2. Перерахуйте переваги димогазових сушарок у порівнянні з сушарками з паровим підігрівом.

3. Як регулюються параметри сушильного агенту у димогазових сушарках?

4. Які види палива використовують у димогазових сушарках?

5. Охарактеризуйте елементарний вміст палива димогазових сушарок.

6. Перерахуйте основні параметри топкових газів.

7. Дайте визначення коефіцієнта надлишку повітря.

8. Проаналізувати рівняння теплового балансу димогазової сушарки.

9. Дати визначення димогазової сушарки без рециркуляції газів.

10. Дати визначення димогазової сушарки з рециркуляцією газів.

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 


Додаток 1

Таблиця вологого повітря

 

Температура t, оC Параметри Відносна вологість повітря φ, %
-10 Pпар ρпар 13,04 0,11 25,98 0,21 51.97 0.43 77,96 0,64 103,9 0,86 129,9 1,07 155,9 1,28 181,9 1,50 207,8 1,71 233,8 1,93 259,8 2,14
0,0 Pпар ρпар 30,5 0,24 61.1 0.48 122.2 0.97 183,2 1,45 244,3 1,94 305,4 2,42 366,4 2,91 427,5 3,39 488,5 3,87 549,6 4,36 610,6 4,84
Pпар ρпар 61,4 0,47 122.9 0.94 245.7 1.88 368,5 2,82 491,3 3,76 614,1 4,76 736,9 5,64 859,7 6,58 982,3 7,52 8,46 9,4
Pпар ρпар 117,0 0,86 233.7 1.73 467.9 3.46 701,9 5,19 935,8 6,92 8,64 10,37 12,1 13,83 15,56 17,29
Pпар ρпар 212,5 1,52 424.9 3.04 849.6 6.07 9,11 12,14 15,18 18,21 21,25 24,29 27,32 30,36
Pпар ρпар 369,6 2,56 739.2 5.11 10.23 15,34 20,45 25,56 30,68 35,79 40,9 46,02 51,13
Pпар ρпар 6,17 4,15 8.29 16.59 24,88 33,17 41,47 49,76 58,06 66,35 74,64 82,94
Pпар ρпар 1000,5 6,50 2000.4 13.01 3998.9 26.02 5995,5 39,03 52,04 65,05 78,05 91,06 104,07 117,08 130,00
Pпар ρпар 1567,8 9,90 3134.5 19.80 6264.8 39.59 9557,6 59,39 79,18 98,98 118,77 138,57 158,36 178,16 197,95
Pпар ρпар 2387,7 14,65 4773.3 29.3 9537.9 58.6 87,9 117,2 146,5 175,79 205,9 234,39 263,69 292,9
Pпар ρпар 3544,3 21,15 7084.3 42.31 84.61 126,92 169,23 211,54 253,84 296,15 338,46 380,76 423,07
Продовження додатку 1
99,4 Pпар ρпар 5040,0 29,31 58,63 117,25 175,88 234,5 293,13 351,75 410,38 469,0 527,63 99320,7 586,26
Pпар ρпар 5036,3 29,26 10065,3 58,56 20100,6 117,05 30105,9 175,57 40081,4 234,1 50028,2 292,62 59945,7 351,15 69842,3 409,67 79690,0 468,20 89518,2 526,72 99320,7 585,24
Pпар ρпар 5028,5 28,45 10050,9 56,90 20082,5 113,80 30071,8 170,69 40042,2 227,59 49987,4 284,49 59905,3 341,39 69798,9 398,28 79664,2 455,18 89504,8 512,08 99320,7 568,98
Pпар ρпар 5021,6 27,68 10037,4 55,37 20051,2 110,73 30041,5 166,1 40007,7 211,47 49957,5 276,84 5983,0 332,2 69770,0 387,57 79643,1 422,84 89492,0 498,3 99320,7 553,67
Pпар ρпар 5015,7 26,69 10025,9 53,92 20030,9 107,85 30014,7 161,77 39977,5 215,69 49920,0 269,61 59842,1 323,54 69741,8 377,46 79622,7 431,38 89492.0 485.31 99320,7 539,23
Pпар ρпар 5010,4 26,28 10016,1 52,56 20013,4 105,12 29992,0 157,67 39951,3 210,23 49892,9 262,79 59814,9 315,35 69720,5 367,9 79604,2 420,46 89472.5 473.02 99320,7 525,58
Pпар ρпар 5005,66 25,63 10007,2 51,26 19997,5 102,53 29971,3 153,79 39927,7 205,05 49868,3 256,32 59791,2 307,58 69699,1 358,85 79588,5 410,11 89465.1 461.37 99320,7 512,64
Pпар ρпар 5001,6 25,02 9999,5 50,04 19984,0 100,07 29953,4 150,11 39907,9 200,14 49846,7 250,18 59771,7 300,21 69682,3 350,25 79574,4 400,28 89454.4 450.32 99320,7 500,36
Pпар ρпар 4998,1 24,43 992,8 48,87 19971,9 97,73 29937,7 146,60 39889,8 195,47 49829,0 244,34 59753,0 293,20 69665,8 342,07 79564,0 390,94 89454.4 439.81 99320,7 488,67
180 Pпар ρпар 4995,1 23,88 9987,1 47,76 19961,9 93,39 29924,5 143,27 39874,8 191,02 49812,9 233,78 59738,8 286,53 69653,0 334,29 79554,0 382,04 89442.8 429.8 99320,7 477,55
Pпар ρпар 4992,2 23,35 9981,7 46,96 19952,3 93,39 29911,7 140,08 39860,5 186,78 49798,0 2389,47 59725,0 280,17 69640,6 326,86 79544,5 373,55 89436.4 420.25 99320,7 466,94
Pпар ρпар 4989,8 22,84 9977,0 45,68 19943,9 91,36 29900,9 137,04 39847,4 182,73 49784,8 228,41 59711,9 274,09 69628,7 319,77 79535,4 365,45 89434.6 411.13 99320,7 456,81

 

Параметри водяної пари Рп – парціальний тиск водяної пари, Па; ρпар - густина водяної пари, або абсолютна вологість повітря, г/м3; барометричний тиск Рб – 99360 Па(745 мм рт.ст.).


Додаток 2

Таблиця вологого повітря

Температура, t оC Параметри Відносна вологість повітря
-10 I d Vприв -10,01 0,00 0,76 -9,85 0,08 0,76 -9,64 0,16 0,761 -9,22 0,33 0,761 -8,84 0,49 0,761 -8,42 0,65 0,761 -8,00 0,93 0,761 -763 0,98 0,761 -7,21 1,14 0,762 -6,83 1,30 0,762 -6,41 1,47 0,762 -5,9 1,63 0,762
I d Vприв 0,00 0,00 0,789 0,461 0,19 0,789 0,964 0,38 0,79 1,927 0,77 0,79 2,891 1,15 0,791 3,813 1,53 0,791 5,740 2,30 0,92 5,740 2,30 0,792 6,746 2,69 0,793 7,668 3,07 0,793 8,631 3,46 0,794 9,84 3,85 0,794
I d Vприв 10,014 0,00 0,818 10,978 0,38 0,819 11,780 0,77 0,819 13,911 1,54 0,820 15,838 2,31 0,821 17,807 3,09 0,822 21,746 4,65 0,824 21,746 4,65 0,824 23,715 5,43 0,825 25,685 6,21 0,826 27,6 7,00 0,827 29,6 7,78 0,828
I d Vприв 20,07 0,00 0,85 21,94 0,73 0,85 23,799 1,47 0,85 27,53 2,94 0,85 31,29 4,42 0,85 35,07 5,91 0,86 42,69 8,91 0,86 42,69 8,91 0,86 46,51 10,42 0,85 50,36 11,94 0,86 54,26 13,46 0,87 58,16 15,00 0,87
I d Vприв 30,13 0,00 0,876 33,52 1,33 0,878 36,95 2,67 0,88 43,83 5,36 0,883 51,12 8,08 0,887 57,78 10,82 0,891 71,98 16,37 0,899 71,96 16,37 0,899 79,19 19,19 0,903 86,58 22,03 0,907 93,77 24,89 0,911 101,15 29,78 0,915
I d Vприв 40,14 0,00 0,9 46,13 2,32 0,91 52,16 4,66 0,91 64,40 9,40 0,92 76,76 14,20 0,92 89,29 19,07 0,93 115,02 29,05 0,95 115,02 29,05 0,95 128,17 34,16 0,95 141,54 39,35 0,96 155,1 44,62 0,97 168,39 49,98 0,98
I d Vприв 46,84 0,00 0,93 60,34 3,90 0,94 70,56 7,84 0,95 91,43 15,88 0,95 112,84 24,13 0,97 137,42 32,6 0,98 180,51 50,21 1,00 180,51 50,21 1,00 204,30 59,38 1,02 228,73 68,79 1,04 253,93 78,47 1,05 279,64 88,42 1,07
I d Vприв 60,25 0,00 0,96 76,80 6,33 0,97 93,69 12,78 0,98 128,51 26,10 1,00 164,79 36,98 1,02 202,71 54,48 1,05 283,58 85,44 1,09 283,58 85,44 1,09 326,86 102,00 1,12 372,16 119,35 1,15 419,63 137,54 1,17 469,49 156,65 1,20
I d Vприв 70,31 0,00 0,99 96,58 9,97 1,01 123,73 20,27 1,02 189,71 41,90 1,06 241,59 65,03 1,09 306,88 89,83 1,13 376,6 116,33 1,18 452,44 145,16 1,22 533,93 176,15 1,27 622,17 209,73 1,32 718,04 246,21 1,38 822,62 285,99 1,44
Продовження додатку 2
I d Vприв 80,41 0,00 1,02 121,05 15,32 1,05 163,75 31,41 1,07 255,89 66,15 1,12 358,29 104,77 1,19 472,72 147,96 1,26 601,44 196,55 1,34 747,28 251,62 1,43 913,79 314,53 1,53 1105,75 387,06 1,65 1329,36 471,60 1,78 1593,12 571,24 1,95
I d Vприв 90,46 0,00 1,05 152,01 23,02 1,09 218,26 47,81 1,13 367,09 103,54 1,22 542,73 169,34 1,33 752,90 248,12 1,47 1008,95 344,13 1,63 1327,47 463,62 1,83 1734,36 616,33 2,08 2272,19 814,24 2,42 3015,88 1097,51 2,88 4110,64 1508,85 3,57
99.4 I d Vприв 99,93 0,00 1,08 189,39 33,24 1,13 288,86 70,28 1,20 525,05 158,08 1,35 830,42 271,75 1,55 1237,58 423,39 1,81 1808,24 636,07 2,17 2665,31 955,60 2,72 4094,81 1488,73 3,63 6955,58 2555,95 5,45 15546,2 5761,26 10,92  
I d Vприв 100,56 0,00 1,08 190,02 33,24 1,14 289,53 70,22 1,20 526,22 158,23 1,35 831,09 271,66 1,55 1238,14 423,21 1,81 1808,74 635,76 2,17 2665,60 955,06 2,72 4094,72 1487,82 3,63 6954,60 2554,20 5,46 15535,6 5754,47 10,93  
I d Vприв 110,62 0,00 1,11 200,58 33,18 1,17 300,67 70,09 1,23 538,46 157,90 1,39 844,79 271,05 1,59 1253,73 422,19 1,85 1826,88 634,12 2,23 2687,38 952,42 2,79 4122,75 1483,54 3,73 6994,54 2546,41 5,59 15612,90 5736,61 11,20  
I d Vприв 120,71 0,00 1,14 311,69 69,97 1,26 311,69 69,97 1,26 550,86 157,62 1,42 858,70 270,53 1,63 1269,65 421,31 1,90 1845,53 632,71 2,29 2710,05 950,17 2,86 4152,08 1479,85 3,82 7037,27 2539,86 5,73 15693,43 5720,56 11,48  
I d Vприв 130,77 0,00 1,16 322,88 69,87 1,30 322,88 69,87 1,30 563,26 157,37 1,46 872,78 270,07 1,67 1503,714 420,55 1,95 1864,59 631,48 2,34 2733,43 948,23 2,93 4182,12 1476,53 3,91 7081,31 2533,97 5,87 15777,07 5706,03 11,76  
I d Vприв 140,87 0,00 1,19 232,38 33,04 1,26 334,07 69,78 1,33 575,83 157,16 1,49 886,98 269,67 1,71 1302,21 419,88 1,99 1884,08 630,42 2,40 2757,27 946,50 3,00 4213,59 1473,79 4,01 7126,6 2528,65 6,01 15871,34 5695,28 12,04  
I d Vприв 176,55 0,00 1,22 243,02 33,01 1,28 345,30 69,71 1,36 588,44 156,97 1,53 901,31 296,32 1,75 1318,84 419,29 2,05 1903,77 629,47 2,46 2781,61 944,98 3,07 4964,78 1471,23 4,10 8389,19 2524,09 6,16 15964,32 5685,22 12,32  
I d Vприв 161,06 0,00 1,25 253,62 32,97 1,32 356,57 69,64 1,39 601,06 156,79 1,57 915,77 269,01 1,79 1335,65 418,78 2,09 1923,80 628,64 2,51 2806,46 943,67 3,14 4278,33 1469,09 4,19 7221,76 2520,04 6,30 16054,45 5674,02 12,60  
I d Vприв 171,20 0,00 1,28 264,31 32,95 1,35 367,84 69,58 1,42 613,84 156,66 1,60 930,31 268,74 1,83 1352,57 418,32 2,14 1944,03 627,90 2,57 2831,56 942,47 3,21 4311,55 1467,12 4,29 7271,81 2516,71 6,44 16153,41 5665,95 12,88  
Продовження додатку 2
I d Vприв 181,30 0,00 1,31 274,99 32,92 1,38 379,11 69,52 1,46 626,57 156,53 1,64 944,33 268,50 1,87 1359,63 417,92 2,19 1964,48 627,26 2,63 2857,16 941,47 3,29 4345,45 1465,44 4,38 7322,49 2513,67 6,58 16253,22 5658,49 13,17  
I d Vприв 191,44 0,00 1,34 285,67 32,90 1,41 390,47 69,48 1,49 639,39 156,41 1,67 959,64 268,28 1,92 1387,02 417,62 2,24 1958,14 626,67 2,68 2885,97 940,55 3,36 4379,81 1463,90 4,48 7373,77 2510,86 6,72 16354,66 5651,63 13,45  
I d Vприв 201,54 0,00 1,37 296,36 32,88 1,44 401,78 69,43 1,53 565,41 153,3 1,71 974,38 268,08 1,96 1404,07 417,22 2,28 2005,96 626,15 2,74 2909,03 939,70 3,43 4414,42 1462,47 4,57 7425,60 2508,29 6,86 16463,26 5647,36 13,74  

 

Параметри вологого повітря: І - приведена ентальпія вологого повітря, кДж/кг сухого повітря; d- вологовміст вологого повітря, г вологи/кг сухого повітря; Vприв, - приведений об'єм вологого повітря, м3/кг сухого повітря.

 

 
 

Додаток 3

Параметри сухої насиченої пари

 

 

Тиск пари Рпар, 105Па Температура пари, t, °С Густина пари ρпар, кг/м3 Об'єм пари V, м3/кг Ентальпія кипячої води Ентальпія сухої насиченої пари
ккал/кг кДж/кг ккал/кг кДж/кг
0.1 45,8 0,0681 14,68 45,8 191,9 617.2
0.2 60,1 0.131 7,65 60.1 251,4 623.3
0,5 81,3 0,309 3,24 81,3 340,6 631,8
1.0 99,6 0,590 1.694 99,6 417,4 639,0
1,2 104,8 0,700 1,429 104,9 439,4 640,9
1.4 109,3 0,809 1,236 109,5 458.5 642,5
1.6 113,3 0,916 1,091 113,5 475,4 643,4
1.8 116,9 1,023 0,977 117,2 490,9 645,5
2.0 120,2 1,129 0,885 120,5 504,8 646.7
2,5 127,4 1,392 0,718 127,8 535,4 649.1
3,0 133,5 1,651 0.606 134,0 561,5 651.0
3,5 138,9 1,908 0,524 139.6 584,5 652,7
4.0 143.6 2,163 0,462 144,4 604.7 654,2
4.5 147.9 2,416 0,414 148,8 623.4 655,5
5.0 151,8 2,669 0,375 152,8 640,1 656.7
6,0 158,8 3.169 0,316 160,0 670,5 658.7
7,0 165,0 3.666 0,273 166,5 697,2 660,3
8.0 170,4 4,161 0,240 172,2 720,9 661,5
9.0 175,3 5,654 0,215 177,3 742,8 662,7
10,0 179,9 5,139 1,1946 182,1 762,7 663,7

 

Додаток 4

Параметри сухого повітря

Температура t, °C Питома теплоємність Ср, кДж/(кг×К) Теплопровідність l, 10-2 Вт/(м×К) Кінематична в'язкість n, 10-6 м2 Густина , кг/м3
1,010 2,374 13,70 1,252
1,010 2,455 14,70 1,206
1,015 2,526 15,70 1,164
1,015 2,581 16,61 1,127
1,015 2,674 17,60 1,092
1,015 2,737 18.60 1.056
1,020 2,803 19,60 1,025
1,020 2,860 20,45 0,996
1,024 2,930 21.70 0,968
1,024 3,000 22,90 0,942
1,024 3,070 23,78 0,916
1,028 3,200 26,20 0,870
1,028 3,329 28,45 0,827
1,032 3,460 30,60 0,789
1,036 3,570 33,17 0,755
1,036 3,700 35,82 0,723

 

 

Додаток 5

Рівноважний вологовміст

 

Температура t, оC Відносна вологість
Лляна треста
0,003 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035
0,002 0,005 0,008 0,011 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030
0,001 0,003 0,005 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,020
0,000 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011
0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004
Конопляна треста
0,005 0,010 0,014 0,019 0,023 0,026 0,029 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,038
0,003 0,008 0,012 0,016 0,021 0,024 0,025 0,026 0,028 0,028 0,029 0,031 0,033
0,002 0,005 0,008 0,011 0,015 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,019 0,021 0,022
0,000 0,002 0,003 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,009 0,010 0,011 0,012
0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004
Волокна кенафу
0,004 0,008 0,012 0,015 0,019 0,023 0,027 0,031 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044
0,003 0,006 0,010 0,014 0,018 0,021 0,023 0,026 0,028 0,033 0,033 0,035 0,038
0,002 0,004 0,006 0,009 0,010 0,012 0,013 0,014 0,016 0,021 0,021 0,024 0,025
0,001 0,002 0,003 0,004 0,004 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,011 0,013 0,014
0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005

 

 

 
 

Додаток 6

Психрометрична таблиця для швидкостей повітря більших 2 м/с

Показання сухого термометра tс, оC Відносна вологість повітря, %, при психрометричній різниці c - tm , оC
1,0 2.0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10.0
.81

 

Додаток 7

Номер конденсатовідвідника Умовний прохід αу, мм Розміри, мм Маса, кг
L D d l l1 H h
3,5 4,5 14,5
С 3,0 3,5 4,5 20,65
3,0 3,5 4,5 32,18
8,0 58,27
4,0 8,0 81,0
6,0 10,0 129,0

 

Додаток 8

 

Марка конденсатовідвідника Умовний прохід d, мм Розміри, мм Маса, кг
L l H h D d
КГ–15–16-06 1,5
КГ–20–16-06 2,0
КГ–25–16-06 2,5
КГ–32–16-06 3,6
КГ–50–16-06 6,5

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А., Ляліна Н.П. Термоволога обробка сировини. Підручник / під ред.. Чурсіної Л.А. – Херсон: ХНТУ. – 2007. – 128 с.

2. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2008. – 215 с.

3. Чурсіна Л.А. Термоволога обробка лубоволокнистих матеріалів //Навчальний посібник. – К., 1992.

4. Суметов В.А. Сушка и увлажение лубоволокнистих материалов. – М.: Лёгкая индустрия, 1980. – 336 с.

5. Чурсіна Л.А., Клевцов К.М. Теоретичні основи термовологої обробки матеріалів //Навчальний посібник. – К., 1997. – 96 с.

6. Сажин В.С. Основы технологии сушки. – М.: Химия, 1984. – 286 с.

7. Яковлев Г.П., Храмцов В.Н. Сушильное оборудование в промышленности ПОЛВ. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. – 265 с.

8. Токмаков Е.Н. Сборник задач по сушке и увлажнению лубоволокнистых материалов. – Ярославль, 1985. – 23 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.029 с.)