Практичне заняття № 4. РОЗРАХУНОК СУШАРОК БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ПОВІТРЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття № 4. РОЗРАХУНОК СУШАРОК БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ПОВІТРЯМета: визначення вхідних та вихідних параметрів агенту сушіння та вологого матеріалу, вивчення порядку проведення розрахунку процесу сушіння в однозонній сушарці камерного типу без рециркуляції повітря аналітичним та графічним методами з використанням I – d діаграми.

 

На рис. 4.1 подано розрахункову схему сушарки камерного типу періодичної дії без рециркуляції повітря. Зовнішнє повітря з параметрами t0, φ0, d0, I0 підігрівається у калорифері 2 до стану t1, φ1, d1, I1 і подається вентиляційним пристроєм 1 до сушарки 3, у якій отримує додаткове тепло віддодаткової поверхні підігріву 4.

Відпрацьоване повітря з параметрами t2, φ2, d2, I2 цілком виходить назовні.

З одним кілограмом сухого повітря до сушарки надходить d1/1000 кг пари, а за годину L(d1/1000) вологи, а кількість вологи, що відноситься з сушильної камери, становить L(d2/1000). Отже, кількість вологи, одержаної повітрям в сушильній камері, становить:

 

, (4.1)

 
 

 

Рис. 4.1. Схема сушарки періодичної дії без рециркуляції повітря

 

Якщо вважати, що волога W, яка виділяється з матеріалу, повністю надходить у повітря, яке відводиться з сушарки, то одержимо рівняння:

 

, (4.2)

 

При розрахунку сушарок вважається, що втрати повітря та вологи відсутні, а до визначеної в кінцевому розрахунку кількості повітря та тепла вводяться поправки на присоси та витоки.

Визначаємо кількість циркулюючого в сушильній камері сухого повітря:

, (4.3)

Питома витрата сухого повітря в сушарці:

, (4.4)

(у сушарках без рециркуляції d1=d0).

Об’єм повітря:

, (4.5)

де vпр – знаходять за параметрами того місця сушарки, для якого визначається об’єм.

 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

 

Задача. Побудувати процес, що відбувається в сушильній машині, якщо відомо: t0 = 0 оС, φ=90%, t1=60°C, t2=40°C, W=200 кг вологи/год і Δ= - 400 кДж/кг вип. вологи

 

t0 = 0 оС ЕК=ЕF·(Δ/m)=120·(-400/2000)=24мм

φ=90%

t1=60°C

t2=40°C

W=200 кг вологи/год

Δ= - 400 кДж/кг вип. вологи .

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

 

1. Обґрунтувати в, яких випадках застосовуються сушарки періодичної дії, без рециркуляції повітря?

2. В чому недоліки періодичного сушіння?

3. Подати розрахункову схему сушарки без рециркуляції повітря, характерні особливості її порівняно з сушарками з рециркуляцією повітря.

4. Охарактеризувати приведений обсяг повітря.

5. Як використовується значення приведеного обсягу повітря для розрахунку годинної витрати повітря для сушіння матеріалу?

6. Дати визначення теоретичній та дійсній сушарці без рециркуляції повітря.

7. Який параметр агента сушіння є незмінним під час його підігріву у калорифері?

8. Наведіть рівняння процесу випаровування вологи у сушарці без рециркуляції повітря.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

Задача 1. Визначити витрати тепла та повітря на сушіння матеріалу, якщо t0 = 240 C, φ0 = 70 %, t1 = 900 C, t2 = 500 С, Δ = - 800 кДж/кг вип. вологи і W = 700 кг вологи/год.

Задача 2. Визначити витрати тепла та повітря на сушіння матеріалу, якщо t0 = 200 С, φ0 = 70 %, t1 = 900 С, t2 = 400 С, Δ = - 900 кДж/кг випаруваної вологи і W = 800 кг вологи/год.

Задача 3. Визначити витрати тепла та повітря на сушіння матеріалу, якщо t0 = 140 C, φ0 = 70 %, t1 = 900 C, t2 = 500 С, Δ = 800 кДж/кг вип. вологи і W = 600 кг вологи/год.

Задача 4. Визначити витрати тепла та повітря на сушіння матеріалу, якщо t0 = 180 С, φ0 = 70 %, t1 = 900 С, t2 = 300 С, Δ = - 900 кДж/кг випаруваної вологи і W = 800 кг вологи/год.

Задача 5. Визначити кількість тепла, яка витрачається на випаровування вологи, якщо: G1 =900 кг сух. матер./год; U1= 1.8 кг вологи/кг сух. матер.; U2 =0.14 кг вологи/кг сух. матер.; t2=85 оC, φ2=60%; t0 = 18°С; φ0 =50%.

Задача 6. Визначити витрати тепла з повітрям, що виходить з сушарки без рециркуляції, якщо t0=-15°C; φ0=80%; t2=50°C; φ2=50%; t1=80°C і W=4000 кг вологи/год.

Задача 7. Визначити витрати тепла з транспортером з перфорованих пластин, якщо: 1=90,0 м; q=50 кг/пог. м; τ=22,5 хв; t0 = 18°C; φ0=50%; t1= 105 оC; φ1= 10%;t2=75°С.

Задача 8. Побудувати процес, що відбувається в сушильній машині, визначити теплопродуктивність калориферних установок і необхідні об'ємні витрати агента сушіння для здійснення даного процесу, якщо відомо: t0 = -5 оC; φ0=80%; t2=60°C; φ2=40%; Δ=-600 кДж/кг вип. вологи та W= 150 кг вологи/год.

Задача 9. Скласти тепловий баланс для сушильної машини, що має такі показники: t1 = 77°C; φ1=5%; W=576 кг вологи/год; G2=1235 кг/год; U1=0,25 кг вологи/кг сух. матер.; U2=0,11 кг вологи/кг сух. матер.; V=4,42 м3/с, транспортер сітчастий qтр =25 кг/пог. м; 1тр=20,0 м; V.rp=2,5 м/хв; F, щ = 170 м2; К=0,8 Вт/м2К.

Задача 10. Визначити витрати тепла та повітря на сушіння матеріалу, якщо t0 = 280 С, φ0 = 60 %, t1 = 800 С, t2 = 300 С, Δ = 900 кДж/кг випаруваної вологи і W = 800 кг вологи/год.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.006 с.)