Граничнодопустимі концентрації пилуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Граничнодопустимі концентрації пилуЯкісна характеристика пилу Вміст вільного діоксиду кремнію в пилу, % ГДК, мг/м3, за загальною масою
Породна, вуглепородна від 10 до 70
Вуглепородна, вугільна від 5 до 10
Антрацитова до 5
Пил кам'яного вугілля до 5


Таблиця 2

Граничнодопустимі рівні шуму

Робочі місця (зони) і види робіт Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму, дБА (децибел за шкалою А)
1. Гірничі виробки, виробничі приміщення, територія поверхні
2. Кабіни спостережень і дистанційного керування:  
без мовного зв'язку по телефону
з мовним зв'язком по телефону
3. Приміщення диспетчерської служби
4. Адміністративно-керівна діяльність


Таблиця 3

Граничнодопустимі рівні вібрації

Вид вібрації Категорія вібрації (вид машин, обладнання) Кориговані за частотою і еквівалентні кориговані значення, дБ
вібро- прискорення вібро- швидкості
Локальна Ручні машини (відбійні молотки, свердла, перфоратори)
Загальна Транспортна (самохідний шахтний транспорт і причіпні машини):    
горизонтальна
вертикальна
Транспортно-технологічна (гірничі комбайни, шахтні навантажувальні машини, самохідні бурильні установки)
Технологічна (насоси, вентилятори, підйомні машини, компресори тощо)


 

Додаток 2 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Таблиця 1

Мінімальні розміри поперечних перерізів горизонтальних і похилих виробок

Виробки Мінімальна площа поперечного перерізу, м2 Мінімальна висота від підошви (головки рейок) до кріплення або обладнання, м
1. Головні відкотні та вентиляційні виробки, людські хідники для механізованого перевезення 9,0 1,9
2. Дільничні вентиляційні, проміжні, конвеєрні та акумулювальні штреки, дільничні бремсберги, уклони та хідники 6,0 1,8
3. Вентиляційні просіки, печі, косовики та інші виробки 1,5 0,7
4. Дільничні виробки, що знаходяться в зоні впливу очисних робіт, людські хідники, не призначені для механізованого перевезення працівників 4,5 1,8
5. Головні відкотні та вентиляційні виробки, введені в дію до 1987 року:    
а) закріплені дерев'яним, збірним, залізобетонним і металевим кріпленням; 4,5 1,9
б) закріплені кам'яним, монолітним, залізобетонним, бетонним, гладкостінним збірним залізобетонним кріпленням; 4,0 1,9
в) дільничні вентиляційні проміжні і конвеєрні штреки, людські хідники, дільничні бремсберги та уклони 3,7 1,8
6. Виробки, в яких є контактний провід:    
а) ділянки приствольних дворів, якими пересуваються працівники до місця посадки у вагонетки; - 2,4
б) виробки, якими пересуваються працівники, приствольні двори, майданчики посадочні та вантажно-розвантажувальні, сполучення з іншими виробками; - 2,2
в) виробки, якими здійснюється перевезення працівників, за наявності окремих виробок (відділень) для пересування працівників - 2,0


Таблиця 2

Мінімальні розміри проходів для працівників і зазорів у гірничих виробках

Виробки Вид транспорту Розташування Мінімальний розмір, м Примітка
проходу зазору
1. Горизонтальні, похилі Рейковий Між кріпленням і составом поїзда 0,7 0,25 При дерев'яному, металевому кріпленні та рамних конструкціях залізобетонного і бетонного кріплення
      0,7 0,2 При суцільному бетонному, кам'яному та залізобетонному кріпленні
1,0 - У місцях посадки працівників в пасажирські вагонетки
2. Горизонтальні, похилі Конвеєрний Між составами поїздів на паралельних коліях - 0,2 При двобічній посадці прохід завширшки 1 м робиться з двох боків
Між кріпленням і конвеєром 0,7 0,4  
Від верхньої виступаючої частини до верхняка - 0,5  
Від натяжних і приводних головок до верхняка - 0,6  
3. Горизонтальні, похилі Монорейковий Між кріпленням і составом поїзда 0,7 0,2 При швидкості руху до 1 м/с
0,85 0,3 При швидкості руху понад 1 м/с
Між дном посудини або нижньою кромкою вантажу, що перевозиться, і підошвою виробки - 0,4  
4. Похилі Канатнокрісельні дороги Між кріпленням і віссю каната 0,7 0,6 На висоті затискача підвіски
Між сидінням канатнокрісельної дороги і підошвою виробки   >0,7  
5. Горизонтальні Конвеєрний з рейковим Між кріпленням і составом поїзда 0,7 -  
Між кріпленням і конвеєром - 0,4  
Між составом поїзда і конвеєром - 0,4  
6. Похилі Конвеєрний з рейковим Між кріпленням і конвеєром 0,7 - При проведенні зазначених виробок прохід дозволяється мати з боку состава поїзда
Між кріпленням і составом поїзда - 0,2 - 0,25 Відповідно до пункту 1 цієї таблиці
Між конвеєром і составом поїзда - 0,4  
7. Горизонтальні, похилі Конвеєрний з монорейковими або надґрунтовими дорогами Між кріпленням і составом поїзда 0,7 -  
Між кріпленням і конвеєром - 0,4  
Між конвеєром і составом поїзда - 0,4  
8. Горизонтальні, похилі Монорейкова дорога, розташована над конвеєром Між составом поїзда і конвеєром - 0,5 - 0,6 Відповідно до пункту 2 цієї таблиці
9. Похилі Канатно- рісельні дороги, конвеєр Між віссю каната і конвеєром - 1,0  
10. Виробки, що служать для перепуску вугілля, породи або закладних матеріалів на відкотний горизонт самопливом і які мають два відділення або облаштовані металевими трубами Пристрій для перепуску вугілля Між кріпленням і відшивкою або металевими трубами 0,8 -  


Примітки. 1. На двоколійних ділянках виробок усіх приствольних дворів, в одноколійних приствольних виробках клітьових стволів, зданих в експлуатацію в 1987 році і в наступні роки, і в тих, що проходяться, а також у всіх інших двоколійних виробках у місцях, де виконуються маневрові роботи, зчіплювання і розчіплювання вагонеток, перевантаження обладнання і матеріалів, біля стаціонарних навантажувальних пунктів продуктивністю 1000 т на добу і більше, біля транзитних перевантажувальних пунктів незалежно від продуктивності проходи для працівників обладнуються по 0,7 м з обох боків.

2. Ширина проходів для працівників і зазори мають бути витримані за висотою виробки, не меншою ніж 1,8 м від підошви (тротуару). Проходи за всією довжиною виробки необхідно обладнувати, як правило, з одного боку. Не дозволяється влаштування проходів між коліями.

3. На ділянках закруглення виробок зазори та проходи для працівників повинні збільшуватися на 300 мм із зовнішнього боку та на 100 мм - із внутрішнього.

Таблиця 3

Розрахункова маса падаючого вантажу

Вид підйому Розрахункова маса падаючого вантажу
1. Клітьовий, обладнаний парашутами та гальмовими канатами, або за багатоканатної підвіски клітей з кількістю головних канатів чотири і більше Сумарна маса вантажу, збільшена в 1,5 раза
2. Скіповий з багатоканатною машиною та кількістю головних канатів чотири і більше Половина маси вантажу скіпа
3. Інші види підйомів Маса навантаженої підйомної посудини


 

Додаток 3 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


КНИГА ОГЛЯДУ СТВОЛІВ ШАХТ

Шахта ________________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Дата огляду Стан кріплення та армування Час виявлення пошкодження Характер пошкодження Причина пошкодження Підписи особи, яка оглядає, і особи, відповідальної за стан ствола Заходи щодо усунення пошкоджень Тривалість зупинки підйому для усунення пошкоджень, годин, хвилин Підпис головного інженера шахти після ліквідації пошкодження, дата


 

Додаток 4 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Таблиця 1

Вентиляційний струмінь Неприпустима концентрація метану, % за об'ємом
Вихідний з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується понад 1,0
Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за відсутності апаратури АКМ понад 1,0
Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за наявності апаратури АКМ 1,3 і більше
Вихідний крила, шахти понад 0,75
Вхідний на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок і до камер понад 0,5
Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках 2,0 і більше


Таблиця 2

Шкідливі гази Граничнодопустима концентрація шкідливих газів у діючих виробках шахт
% за об'ємом мг/м3
Оксид вуглецю (CO) 0,00170
Оксиди азоту (у перерахуванні на NO2) 0,00025
Діоксид азоту (NO2) 0,00010
Сірчастий ангідрид (SO2) 0,00038
Сірководень (H2S) 0,00071


Таблиця 3

Гірничі виробки, привибійні простори, вентиляційне обладнання Максимальна швидкість повітря, м/с
Вентиляційні свердловини Не обмежена
Стволи та вентиляційні свердловини з підйомними установками, призначеними тільки для піднімання працівників в аварійних випадках, вентиляційні канали
Стволи для опускання та піднімання тільки вантажів
Кросинги трубчасті та типу перекидних мостів
Стволи для опускання та піднімання працівників і вантажів, квершлаги, головні відкотні та вентиляційні штреки, капітальні та панельні бремсберги та уклони
Усі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі
Привибійні простори очисних і тупикових виробок


Таблиця 4

Категорія шахт за метаном Відносна метановість шахти, м3
I до 5
II від 5 до 10
III від 10 до 15 та шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану*
Надкатегорні 15 і більше; шахти, небезпечні за суфлярними виділеннями
Небезпечні за раптовими викидами шахти, в яких проводять роботи на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, шахти з викидами породи


____________
* Шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану, протягом місяця після настання випадку переводяться до III категорії.

Таблиця 5

Місце контролю Неприпустима концентрація метану, % за об'ємом
Дегазаційні трубопроводи від 3,5 до 25,0
На виході з камер змішування 2,0 і більше
Трубопроводи для ізольованого відведення метану за допомогою вентиляторів (ежекторів) більше 3,5


Таблиця 6

Категорії шахт за газом Тип приладів (апаратура)
переносні епізодичної та неперервної дії переносні автоматичні стаціонарна автоматична
на CH4 на CO2 на CH4 на CH4
Негазові + + - -
I і II категорій + + + +*
III категорії, надкатегорні й небезпечні за раптовими викидами + + + +


____________
* Згідно з графіком.

Таблиця 7

Категорія шахти за метаном Абсолютна метановість, м3/хв.
I до 4
II від 4 до 8
III від 8 до 12
Надкатегорні 12 і більше


 

Додаток 5 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


КНИГА
ОГЛЯДУ ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК ТА ПЕРЕВІРКИ РЕВЕРСУВАННЯ

Місце встановлення__________________________________________________________________________

Шахта _____________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 2 роки

Тип вентилятора і номер агрегату _____________________ _____________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)