Огляд вентиляторної установкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Огляд вентиляторної установкиДата огляду Дефекти, знайдені під час огляду вентиляторної установки разом з будівлею Підпис особи, яка здійснювала огляд Застосовані заходи щодо усунення дефектів Підпис особи, яка усунула дефекти. Дата закінчення робіт Підписи про приймання, зауваження посадових осіб


Перевірка реверсивних, перемикаючих і герметизуючих пристроїв і реверсування вентиляційного струменя

Дата пере- вірки Дефекти, виявлені під час перевірки реверсивних, перемикаючих та герметизуючих пристроїв під час огляду вентиляцій- ного каналу Намічені заходи щодо усунення знайдених дефектів Тривалість переведення вентиляційної установки на реверсивний режим, хв. Тривалість зміни напряму вентиляційного струменя, хв. Витрата повітря, що надходить до шахти після реверсування вентиляційного струменя Підписи осіб, які здійснювали перевірку Вказівки головного інженера шахти, підпис, дата  
 
 
 
м3 % від витрат повітря при нормальному режимі  
 


 

Додаток 6 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


КНИГА
ОБЛІКУ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Місце встановлення __________________________________________________________________________

Шахта ______________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Тип вентилятора і номер агрегату ________________________ ________________________


Дата Час (годин, хвилин) Номер агрегату, що працює Показання вимірювальних приладів Темпера- тура підшип- ників, °C Зупинка вентиляторів Помічені порушення в стані агрегатів (підшипників, двигуна тощо) Підпис чергового машиніста або особи, яка обслуговує пульт дистанційного керування та контролю роботи вентиляторної установки Підпис машиніста, що прийняв зміну Зауваження посадових осіб шахти
тиск, даПа (мм рт.ст.) подача, м3 трива- лість (з якого по який час) при- чини


 

Додаток 7 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


КНИГА
ВИМІРІВ МЕТАНУ І ОБЛІКУ ЗАГАЗУВАНЬ [ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ (ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ)]

Шахта __________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта __________________________________________
________________________________________________________________________________________

Категорія за газом ________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Форма 1

Результати вимірів концентрації метану

Найменування та номер дільниці _______________________________________________________________

Місяць __________________ рік ________

Наймену- вання виробки Результати вимірів концентрації метану, % Число випадків перевищення норм вмісту метану за місяць Підпис начальника дільниці за I, II і III декади Підпис головного інженера шахти Примітки
Числа місяця
...
Зміни
I II III IV I II III IV I II III IV
                                   


Форма 2

Облік загазувань

Дата та час виявлення загазування, годин, хв. Найменування пласта, дільниці, виробки Уміст метану в місці загазування, % Причина загазування. Вид загазування (технологічне, аварійне) Тривалість загазування, годин, хв. Втрати через загазування Підписи відповідальних осіб за Заходи щодо попередження загазувань Підписи начальників технологічної дільниці та дільниці ВТБ Підпис головного інженера шахти
місце виміру максимальна концентрація у проведенні виробок, м видобутку, т розгазу- вання розсліду- вання


Форма 3

Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прориву), дата та час виникнення Вид метано- виділення (суфляр, прорив) Назва та символ пласта Найме- нування виробки Місце виник- нення суфляру (прориву) у виробці Концентрація метану у вихідному з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), % Витрата повітря, м3/хв. Максимальна зареєстрована витрата метану, м3/хв. Тривалість дії суфляру (прориву), діб Роботи, що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану Геологічні порушення, наявні у місці або поблизу суфляру (прориву) Заходи, що здійсню- валися під час ліквідації суфлярного виділення (прориву) Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці Підпис головного інженера шахти


Форма 4

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу)

Назва виробки із вказівкою місця, де виявлена підвищена концентрація Дата та час виявлення підвищеної концентрації, годин, хв. Дата та час здійснення вимірів, годин, хв. Результати вимірів Час, протягом якого спостерігалася підвищена концентрація, годин Причини появи підвищеної концентрації Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці Підпис головного інженера шахти
місце виміру витрата повітря, м3/хв. концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), %


 

Додаток 8 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


КНИГА
КОНТРОЛЮ СТАНУ ПИЛОВОГО РЕЖИМУ

Шахта ____________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Частина I.

Заходи щодо попередження вибухів вугільного пилу

Пласт ___________________________________________________________________________________

Виробка _________________________________________________________________________________

Заходи __________________________________________________________________________________

Нижня межа вибуховості пилу, г/м3 __________________________________________________________

Норма осланцювання, % ___________________________________________________________________

Місце контролю (номер пікету або відстань від сполучення з будь-якою виробкою) Дата Висновок про пиловибухо- небезпеку виробки Підпис особи, що проводила контроль Вміст зовнішньої вологи у вугільному дрібняку і пилу або негорючих речовин у осланцьованому пилу за даними ДАРС (ДВГРС), % Зауваження головного інженера шахти


Частина II.

Заслони

Заслон N ________

Виробка __________________________________________________________________________________

Переріз __________ м2

Тип заслону _______________________________________________________________________________

Місце встановлення заслону (номер пікету, відстань від сполучення з будь-якою виробкою) ____________
__________________________________________________________________________________________

Дільниця, за якою закріплений заслон _________________________________________________________

Розрахункова кількість води або інертного пилу на заслон ___________ л (кг)

Місткість посудини або полиці _____________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Дата Стан заслону Підпис особи, що оглядала заслон Розпорядження начальника дільниці ВТБ Зауваження головного інженера шахти
встановлення заслону огляду


Примітка. Біля кожного заслону закріплюється табличка такої форми:

Заслон N _________

Виробка ___________________________________________________________ переріз ______________м2

Розрахункова кількість води або інертного пилу __________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Місткість посудини або полиці ________________ л (кг)

Дата заливання або завантаження заслону _____________________________________________________

Дата огляду заслону ________________________________________________________________________

Підпис перевіряючого ______________________________________________________________________

 

Додаток 9 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Форма


ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

Шахта ___________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Категорія шахти за газом ___________________________________________________________________

Відносна газоносність, м3/т _________________________________________________________________

 

Початий ____________ 20__ року

Закінчений ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Розділ I. Режим роботи вентиляторів

Вентиляторна установка

N _____________

1. Місце розташування вентиляторної установки

__________________________________________________________________________________________

2. Тип вентилятора _________________________________________________________________________

3. Діаметр робочого колеса вентилятора ______________________________________________________ м

4. Частота обертання робочого колеса вентилятора ___________________________________________ хв-1

5. Кут встановлення лопаток робочого колеса ____________________________________________ градус

6. Кут встановлення лопаток напрямного апарата _________________________________________ градус

7. Складність провітрювання шахти - показник nпит. _____________________________________ кВт·с/м3

Дата Подача вентилятора, м3/хв. Тиск, даПа Аеродинамічний опір, даПа·с26 (кm)* Віза та розпорядження головного інженера шахти Підпис виконавця


____________
* 1 кm = 0,981 даПа·с26

Розділ II. Характеристика провітрювання всієї вентиляційної мережі шахти та розподіл повітря у виробках

(графи 1 - 10 - перша сторінка розвороту журналу)

Форма 2

Дата виміру витрати та перевірки складу повітря Вхідний струмінь Вихідний струмінь
місце виміру витрати повітря переріз виробки в місці виміру, м2 швидкість повітряного струменя, м/с витрата повітря, м3/хв. температура повітря за сухим термометром, ° C; відносна вологість, % місце виміру витрати та перевірки складу повітря переріз виробки в місці виміру, м2 швидкість повітряного струменя, м/с витрата повітря, м3/хв.


(графи 11 - 17 - друга сторінка розвороту журналу)

Вихідний струмінь Зауваження головного інженера шахти або начальника дільниці ВТБ
вміст в повітрі, % температура за сухим термометром, °C; відносна вологість, %
CH4/H2 CO2 O2 CO H2S/SO2


Форма 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)