Розподіл балів за елементами змістових модулів при поточному оцінюванні знань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл балів за елементами змістових модулів при поточному оцінюванні знань1.6.1 Лабораторна робота (0 – 3 бали):

10 балів – відповіді на поставлені питання були повні, точні і обґрунтовані всебічно;

7…9 балів – відповіді на поставлені питання були повні і точні;

4…6 балів – відповіді на поставлені питання були правильними, але не в достатній мірі обґрунтованими;

1…3 бали – відповіді на поставлені питання були не повні і не обґрунтовані;

0 балів – відповідей на поставлені питання не було дано.

 

1.6.2 Самостійна робота студента (0 – 3 бали):

10 балів – студент відвідував консультації, виконував контрольну роботу та показав самостійність і вільну орієнтацію в літературних джерелах;

7…9 балів – студент відвідував консультації, виконував контрольну роботу;

4…6 бали – студент відвідував консультації, але не ритмічно виконував контрольну роботу;

1…3 бали – студент відвідував консультації, але не виконував контрольну роботу;

0 балів – студент не з’являвся на консультації.

 

1.7 Контрольні питання до навчальної дисципліни

Модуль 1.

Основні методичні положення автотехнічної експертизи ДТП

1. Дати визначення судової автотехнічної експертизи.

2. Основні процесуальні питання автотехнічної експертизи.

3. Обов’язки, права і відповідальність експерта.

4. Інші учасники експертизи, їх права і обов’язки .

5. Зміст і структура акта експерта-автотехніка та повідомлення про неможливість скласти акт.

6. Вибір та визначення вихідних даних, необхідних для аналізу ДТП.

7. Фактичні дані про обставини ДТП.

8. Вихідні дані в постанові слідчого чи ухвалі суду про призначення експертизи.

9. Об’єктивний та суб’єктивний характер вихідних даних.

10. Аналіз фактичної дорожньої обстановки та даних схеми ДТП з метою визначення вихідних даних для проведення експертизи.

11. Огляд місця ДТП.

12. Визначення та фіксація слідів на місці пригоди.

13. Огляд дороги.

14. Визначення місця зіткнення транспортних засобів.

15. Визначення видимості дороги і перешкоди на ній в темну пору доби.

16. Методика та черговість фіксації інформації на ділянці скоєння ДТП.

17. Огляд транспортних засобів.

18. Визначення технічного стану транспортних засобів, які приймали участь в ДТП та встановлення можливих несправностей.

19. Виявлення пошкоджень транспортних засобів, які приймали участь в ДТП.

20. Встановлення інших слідів та предметів, які можуть мати чинність речових доказів.

21. Навести перелік можливих несправностей транспортних засобів, що можуть призвести до ДТП.

22. Визначення моменту виникнення небезпеки для руху.

23. Місце моменту виникнення небезпеки для руху при аналізі механізму ДТП

24. Деякі аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при зіткненні.

25. Основні аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при перекиданні.

26. Вказати аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзді на перешкоду.

27. Деякі аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзді на пішоходів.

28. Головні аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзді на велосипедистів.

29. Навести основні аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзді на нерухомі транспортні засоби.

30. Основні аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзді на гужовий транспорт.

31. Деякі аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при наїзд на тварин.

32. Аспекти визначення моменту виникнення небезпеки для руху при зіткненні з поїздами.

33. З якою метою проводять дослідження процесу руху транспортних засобів.

34. Сили, які діють на транспортні засоби.

35. Аналіз діаграми гальмування.

36. Визначення сповільнення при гальмування транспортного засобу.

37. Визначення швидкості руху транспортних засобів по слідах гальмування.

38. Визначення гальмівного і зупиночного шляху транспортного засобу.

39. Вказати основні параметри для розрахунку величин гальмівного та зупиночного шляху і віддалень.

40. Аналіз механізму наїзду на перешкоду.

41. Наїзд на перешкоду, яка рухається в поперечному напрямку.

42. Наїзд на перешкоду, яка рухається в попутному чи зустрічному напрямку.

43. Наїзд в умовах недостатньої видимості.

44. Механізм уникнення наїзду шляхом маневру.

45. Основні методики дослідження технічної можливості уникнення ДТП при наїзді на перешкоду.

46. Визначити механізм наїзду на перешкоду, яка рухається в поперечному напрямку.

47. Визначити механізм наїзд на перешкоду, яка рухається в попутному чи зустрічному напрямку.

48. Визначити механізм наїзду в умовах недостатньої видимості.

49. Аналіз механізму зіткнення транспортних засобів.

50. Класифікація видів зіткнення транспортних засобів.

51. Основні фази процесу зіткнення.

52. Етапи процесу зіткнення.

53. Основні методики дослідження технічної можливості уникнення ДТП при різних видах зіткнення транспортних засобів.

1.8 Підсумковий контроль(залік)

 

1. Види судових автотехнічних досліджень.

2. Дати визначення судової автотехнічної експертизи.

3. Навести основні процесуальні питання автотехнічної експертизи.

4. Обов’язки, права і відповідальність експерта.

5. Права і обов’язки інші учасників експертизи.

6. Зміст і структура акта експерта-автотехніка та повідомлення про неможливість скласти акт.

7. Охарактеризувати вибір та визначення вихідних даних, необхідних для аналізу ДТП.

8. Фактичні дані про обставини ДТП.

9. Які вихідні дані наводяться в постанові слідчого чи ухвалі суду про призначення експертизи.

10. В чому полягає об’єктивний та суб’єктивний характер вихідних даних.

11. Розкрити суть аналізу фактичної дорожньої обстановки та даних схеми ДТП з метою визначення вихідних даних для проведення експертизи.

12. Пояснити основну мету огляду місця ДТП.

13. В чому полягає визначення та фіксація слідів на місці пригоди.

14. Огляд дороги в місці скоєння ДТП.

15. Визначення місця зіткнення транспортних засобів.

16. Визначення видимості дороги і перешкоди на ній в темну пору доби.

17. Методика та черговість фіксації інформації на ділянці скоєння ДТП.

18. Проведення огляду транспортних засобів.

19. Визначення технічного стану транспортних засобів, які приймали участь в ДТП та встановлення можливих несправностей.

20. Виявлення пошкоджень транспортних засобів, які приймали участь в ДТП.

21. Встановлення інших слідів та предметів, які можуть мати чинність речових доказів.

22. Навести перелік можливих несправностей транспортних засобів, що можуть призвести до ДТП.

23. Визначення моменту виникнення небезпеки для руху.

24. Місце моменту виникнення небезпеки для руху при аналізі механізму ДТП

25. З якою метою проводять дослідження процесу руху транспортних засобів.

26. Охарактеризувати сили, які діють на транспортні засоби.

27. Провести аналіз діаграми гальмування.

28. Визначення сповільнення при гальмуванні транспортного засобу.

29. Визначення швидкості руху транспортних засобів по слідах гальмування.

30. Визначення гальмівного і зупиночного шляху транспортного засобу.

31. Вказати основні параметри, які необхідні для розрахунку величин гальмівного та зупиночного шляху і віддалень.

32. Аналіз механізму наїзду на перешкоду.

33. Розкрити механізм наїзду на перешкоду, яка рухається в поперечному напрямку.

34. Розкрити механізм наїзду на перешкоду, яка рухається в попутному чи зустрічному напрямку.

35. Охарактеризувати механізм уникнення наїзду шляхом маневру.

36. Основні методики дослідження технічної можливості уникнення ДТП при наїзді на перешкоду.

37. Аналіз механізму зіткнення транспортних засобів.

38. Класифікація видів зіткнення транспортних засобів.

39. Визначити основні фази процесу зіткнення.

40. Визначити основні етапи процесу зіткнення.

41. Охарактеризувати існуючі методики дослідження технічної можливості уникнення ДТП при різних видах зіткнення транспортних засобів.

42. Визначення шляху і часу об'їзду та обгону.

43. Об’їзд як один із основних маневрів.

44. Обгін при постійній швидкості руху.

45. Обгін із прискоренням чи сповільненням.

46. Аналіз стійкості транспортних засобів.

47. Поперечна стійкість транспортного засобу.

48. Перекидання транспортних засобів.

49. Поздовжня стійкість транспортних засобів.

50. Вплив бокової еластичності шин на стійкість руху автомобіля.

51. Навести основні методики, які використовуються в експертній практиці для визначення шляху і часу об'їзду та обгону.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.007 с.)