ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМета роботи та вимоги до оформлення

 

Контрольна робота № 1.

Метою роботи є придбання практичних навичок заповнення протоколу огляду місця скоєння ДТП та побудови масштабної схеми. Сформулювати питання, які доцільно вирішити при проведені експертизи обставин даної ДТП.

Вихідні дані для розрахунку необхідно брати з додатка А відповідно номеру по списку групи.

Робота оформляється у відповідності нижченаведеному прикладу від руки а також на титульному аркуші вказується номер контрольної роботи, вид і категорія дорожньо-транспортної пригоди, група та прізвище з ініціалами студента. Протокол огляду місця ДТП заповнюється згідно вихідним даним (додаток А) а схема ДТП виконуються в олівці відповідно до вимог інженерної графіки. При цьому бажано зображувати її на міліметровому папері і на окремій сторінці. Масштаб необхідно вибирати таким, щоб малюнок вільно розміщувався на сторінці і легко читався. На окремому аркуші, після схеми, потрібно сформулювати питання які доцільно поставити експерту стосовно даної пригоди.

 

Контрольна робота № 2.

Метою роботи є придбання практичних навичок визначення чисельних показників, що характеризують особливості здійснення окремого конкретного дорожньо-транспортної пригоди.

Вихідні дані для розрахунку необхідно брати з таблиць додатка В

Варіанти фабул дорожньо-транспортних пригод представлені у додатку В. Робота оформляється на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Текст записки повинен бути написаний з одного боку кожного аркуша акуратно, розбірливим почерком, ручкою.

На титульному аркуші вказується номер контрольної роботи, вид і категорія дорожньо-транспортної пригоди та прізвище з ініціалами студента. Використовувані для розрахунків формули і результати розрахунків повинні супроводжуватися коментарями, що потрібні для розуміння фізичної сторони питання. Таблиці, схеми та графіки виконуються в олівці відповідно до вимог інженерної графіки. Зображуються учасники дорожньо-транспортної пригоди, напрямку їх руху, траєкторії та значення величини дорозі, а також вказується місце дорожньої події. Всі розрахунки необхідно виконувати в Міжнародній системі одиниць СІ.

Рекомендований обсяг контрольної роботи - 12 - 15 сторінок рукописного тексту з малюнками.

На окремому аркуші після титульного повинна бути приведені технічні характеристики автомобіля та дорожні умови за такою формою:

1. Автомобіль (марка), технічна справність, загрузка.

2. Тип і стан дорожнього покриття.

3. Профіль дороги (ухил).

4. Час доби.

5. Швидкість руху автомобіля, км / ч.

6. Час реакції водія автомобіля в умовах місця пригоди, с.

7. Час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля, с.

8. Час наростання уповільнення автомобіля, с.

9. Стале сповільнення автомобіля на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди, м / с 2.

 

Методичні основи виконання контрольної роботи

Контрольна робота № 1.

Вихідні дані: 5 травня 1997 р. біля 20 год. на а\д Кіровоград - Олександрія сталось зіткнення автомобіля Citroen BX 14 TRE та трактора МТЗ-82, аг­регатованого сівалкою ССТ-12Б.

Ширина проїзної частини а\д Кіровоград - Олександрія на ділянці скоєння даної ДТП становила 7,7 м; ширина правого (по напрямку руху на Олександрію) узбіччя складала 2,2 м, лівого - 3,0 м. Ділянка горизон­тальна, пряма, рівна. Тип покриття проїзної частини - асфальтобетонне, стан покриття на момент скоєння даної ДТП – сухе.

Будь-які дорожні знаки на ділянці були відсутні; на проїзній частині була нанесена осьова лінія дорожньої розмітки 1.5.

Перед даною ДТП автомобіль Citroen рухався в напрямку Олександ­рії, а трактор - в напрямку Кіровограда.

На проїзній частині ділянки скоєння даної ДТП були зафіксовані: два місця осипу ґрунту на лівій (по напрямку руху на Олександ­рію) стороні проїзної частини дороги, одне з яких знаходилось на від­далі 0,7 м від лівого узбіччя дороги, інше - на відстані 2,6 м від ць­ого узбіччя; в поздовжньому напрямку вказані місця були розташовані на одній лінії; зона осипу уламків скла автомобіля Citroen, що знаходилась на лівій стороні проїзної частини; вказана _зона мала форму еліпса в ося­ми 60,0 м (в поздовжньому напрямку) та 3,2 м (в поперечному напрямку); в поздовжньому напрямку ця зона була розташована за вищевказаними міс­цями осипу ґрунту (по напрямку руху на Олександрію); деталі автомобіля Citroen (деталі кузова, задня стійка кузова, панель заднього багажника, склоочисник, уламки спойлера, тощо), що знаходились в межах лівого узбіччя на ділянці довжиною близько 90 м; в поздовжньому напрямку всі ці деталі теж були розташовані за місцями осипу ґрунту (по напрямку руху на Олександрію); сліди руху (з'їзду) автомобіля Citroen на лівому узбіччі; в поз­довжньому напрямку вони теж знаходились за місцями осипу ґрунту (по напрямку руху на Олександрію) на відстані приблизно 136 м від них; автомобіль Citroen, що знаходився за межами дороги (в полі) на відстані 43,5 м від лівого (по напрямку руху на Олександрію) краю її проїзної частини; видимий слід другого зліва сошника сівалки, який був орієнтова­ний від лівої (по напрямку руху на Олександрію) сторони проїзної час­тини до її правої сторони; його довжина складала близько 33 м; в попе­речному напрямку початок вказаного сліду знаходився на відстані 2,3 м, а кінець - на відстані 7,3 м від лівого краю проїзної частини; в поз­довжньому напрямку початок цього сліду знаходився поруч з зафіксовани­ми місцями осипу ґрунту, кінець - перед вказаними місцями (по напрямку руху на Олександрію.); видимий слід першого (крайнього) зліва сошника сівалки довжиною біля 22 м, який розпочинався в місці закінчення сліду другого сошника, а закінчувався - на лівому (по напрямку руху на Олександрію) узбіччі дороги; трактор з сівалкою, що знаходились в кінці вищевказаного видимо­го сліду крайнього лівого сошника сівалки в межах лівого (по напрямку руху на Олександрію) узбіччя дороги на відстані близько 60 м перед за­фіксованими місцями осипу ґрунту. Габаритна ширина сівалки складала 5,85 м; край сівалки по ширині знаходився на відстані 1,85 м від заднього колеса трактора.

 

Протокол огляду місця ДТП містить опис і характеристику всіх елементів місця події, які були виявлені в процесі огляду та складається з трьох частин: вступної, описової і заключної.

У вступній частині вказують дату огляду, посади та прізвища осіб, які беруть участь в огляді, прізвища, імена та по-батькові водіїв і понятих.

В описовій частині протоколу характеризують все, виявлене в процесі огляду.

До основних елементів місця ДТП відносяться:

1. ділянка дороги чи вулиці (із зазначенням назви) з їх проїзною частиною, тротуарами і узбіччями;

2. дорожнє покриття, його стан (сухе, вологе) та особливості (вибоїни, колії);

3. навколишні предмети (будинки, дерева, паркани);

4. об'єкти, що є результатом ДТП;

5. транспортні засоби, їх положення на місцевості відносно один одного;

6. засоби організації і регулювання руху (дорожні знаки, світлофори, лінії розмітки).

У протоколі фіксують всі розміри і відстані, що мають значення для розслідування ДТП.

У заключній частині протоколу вказують: предмети, вилучені з місця ДТП; фіксація обстановки на місці ДТП; заяви по суті, що надійшли від водіїв, очевидців, потерпілих, спеціалістів і понятих; час початку і закінчення огляду.

Протокол підписують особи, які здійснювали огляд, брали участь в огляді (водії транспортних засобів, фахівці і т. д.).

Приведений приклад заповненого протоколу місця огляду ДТП згідно вихідним даним.

Схема ДТП (Рис.2.1.) являє собою план місцевості з графічним зображенням обстановки події і є додатком до протоколу огляду місця ДТП. Як і протокол, схему складають на підставі даних огляду місця події, показань його очевидців і учасників. Однак схема фіксує не тільки координати транспортних засобів і пішоходів після події ДТП, а й їх приблизне розташування перед пригодою, а також напрямок (траєкторію) руху.

Для наочного і точного уявлення про розміри зображуваних предметів і відстаней між ними схема повинна бути виконана в масштабі. Іноді графічне зображення супроводжується пояснювальною таблицею із зазначенням кліматичних умов, стану освітлення і видимості дороги. Особливу увагу звертають на стан предметів, що обмежують оглядовість дороги (будинки, насадження дерев та ін.) .

Схема і протокол огляду місця ДТП повинні містити чіткі характеристики слідів коліс на покритті. Якщо причину виникнення сліду важко визначити (кочення, ковзання), то слід заміряти довжину всіх характерних ділянок сліду і описати їх у протоколі

Схема при всій її точності не завжди об'єктивно відображає всі обставини ДТП. Одна з причин полягає в тому, що на місці події зазвичай складають лише «чорновий» ескіз схеми, а оформляють її остаточно на посту ДАІ. Іноді значно пізніше, причому ряд деталей відновлюють по пам'яті. Крім того, на схемі предмети зображують у плані, в той час як учасники і свідки ДТП бачать їх у певному ракурсі, в перспективі, і зорове враження може бути іншим. Все це може призвести до помилок при складанні схеми, і як наслідок, до невірних висновків експерта. Для більш точного відновлення дорожньої обстановки застосовують фотозйомку. За допомогою оглядової фотозйомки фіксують загальний вигляд місцевості в зоні ДТП. За допомогою вузлової зйомки фіксують найбільш важливі об'єкти (пошкоджена сторона автомобіля, тіло потерпілого), що увійшли в кадр при оглядовій зйомці. Детальні зйомці підлягають предмети, які можуть стати речовими доказами: гальмівні і кермові механізми, шини, фари. Фотографують також пробоїни, вм'ятини, сліди шин, пошкодження транспортних засобів і дорожнього покриття.

Протокол огляду та перевірки технічного стану транспортних засобів фіксує технічні несправності і пошкодження, виявлені під час огляду цих транспортних засобів. У процесі огляду можуть бути також виявлені частинки землі, фарби, одягу, крові, які можуть допомогти встановленню обставин ДТП.

Показання свідків і обвинувачуваних іноді застосовуються експертами в практичній діяльності, проте до використання цих матеріалів слід ставитися з крайньою обережністю через можливість їх недостовірності (часто ненавмисної) і протиріч. Всі протиріччя в показаннях, що мають значення для обставин справи, повинні бути усунені в ході слідства. Остаточний варіант зазначають в постанові.
Рис. 2.1. Схема ДТП

 


Контрольна робота № 2.

1. Визначення технічної можливості запобігання наїзду на пішохода у випадку, коли пішохід рухається в попутному напрямку

 

Фабула події: 11 листопада 2000 року в 12:00, на автодорозі А у районі 972 км., Автомобілем Ауді-100 був здійснений наїзд на пішохода, що рухався в попутному напрямку по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль АУДІ-100 технічно справний, завантаження - дві людини. Покриття дороги асфальтобетонне, мокре. Профіль дороги горизонтальний. Наїзд стався в темний час доби. Sуд - віддалення автомобіля від пішохода у момент виникнення небезпеки - 20 м;Vп - швидкість руху пішохода - 1,11 м / с; V а - швидкість руху автомобіля АУДІ-100 - 20,8 м / с; t1 - час реакції водія автомобіля АУДІ-100 в умовах місця пригоди - 1,4 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля АУДІ-100 - 0,2 с; t 3 - час наростання уповільнення автомобіля АУДІ-100 - 0,15 с, J - усталене уповільнення автомобіля АУДІ-100 на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 3,9 м / с 2.

Дослідження: технічна можливість запобігти наїзду на пішохода для водія автомобіля встановлюється порівнянням відстані (S уд1 ), яке даному автомобілю необхідно для зниження швидкості автомобіля (V а )до швидкості пішохода (V п) з моменту виникнення небезпеки для руху, і величини відстані ( S к), рівного сумі відстані, на якому знаходився автомобіль від пішохода (S уд) з моменту виникнення небезпеки для руху і відстані (V п ), яке пройшов пішохід за час зниження автомобілем швидкості до швидкості пішохода, в умовах місця пригоди. Схема для аналізу події представлена ​​на рис.2.

Величина відстані, необхідне автомобілю для зниження швидкості з V а до V п, розраховується за наступною формулою:

Sуд1 = (t1 + t2 + 0,5t3) Vа + (Vа 2 – Vп 2) / J

Величина відстані, яку пройшов пішохід за час зниження автомобілем швидкості до швидкості пішохода, розраховується за формулою:

S п = (t1 + t2 + 0,5 t3 + ​​(Vа – Vп) / J) Vп

При виробництві розрахунків отримуємо:

Sуд1 - шлях, необхідний автомобілю АУДІ-100 для зниження швидкості з V а до V п, S уд1 = 86,2 м;

S п - відстань, яку пройшов пішохід за час зниження автомобілем АУДІ-100 швидкості з V а до V п, S п = 7,3 м;

S к - сума видалення та відстані, яку пішохід пройшов за час зниження автомобілем АУДІ-100 швидкості з V а до V п, S к = 27,3 м.

Так як величина відстані (S уд1 = 86,2 м), необхідного автомобілю АУДІ-100 для зниження швидкості руху з Va до Vп , менше відстані (S к = 27,3 м), рівного сумі видалення (S уд = 20 м) і відстані (S п = 7,3 м), яке пішохід подолав за час зниження автомобілем АУДІ-100 швидкості з Vа до V п, в умовах місця пригоди, робиться висновок, що водій автомобіля АУДІ-100, з моменту виникнення небезпеки (перешкоди) для руху, не мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода екстреним гальмуванням із зупинкою автомобіля до місця наїзду. При іншому співвідношенні величини відстані, необхідного автомобілю для зниження власної швидкості до швидкості руху пішохода, та суми видалення автомобіля і відстані, яку пішохід подолав за час зниження автомобілем власної швидкості до швидкості руху, робиться зворотний висновок.

 

2. Визначення технічної можливості запобігання наїзду на пішохода у випадку, коли пішохід рухається зліва направо по ходу руху автомобіля

 

Фабула події: 4 червня 2000 близько 17 години автомобілем ВАЗ-21063 було скоєно наїзд на пішохода, що вибіг з-за будинку і перебігала дорогу зліва направо по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль ВАЗ-21063 технічно справний, завантаження - дві людини. Покриття дороги ґрунтове, сухе. Профіль дороги горизонтальний. S п - шлях з моменту виникнення небезпеки і до моменту наїзду - 1,95 м. Швидкість руху пішохода в умовах місця пригоди - 5 м / с. Швидкість руху автомобіля ВАЗ-21063 - 2,9 м / с. t1 - Час реакції водія автомобіля ВАЗ-21063 в умовах місця пригоди - 1,0 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля ВАЗ-21063 - 0,2 с ; t3 - час наростання уповільнення автомобіля ВАЗ-21063 - 0,15 с; J - усталене уповільнення автомобіля ВАЗ-21063 на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,9 м / с 2.

Дослідження: технічна можливість запобігти наїзду на пішохода для водія автомобіля ВАЗ-21063 встановлюється порівнянням відстані (S уд), на якому цей автомобіль знаходився від місця наїзду в момент виникнення небезпеки, і величини гальмівного шляху (S о) автомобіля в умовах місця пригоди. Схема для аналізу події представлена ​​в додатку В.

Величина видалення автомобіля ВАЗ-21063 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху S уд визначається за наступною формулою:

Sуд= Va (Sп /Vп)

Величина гальмівного шляху розраховується за наступною формулою:

S0 = (t1 + t2 + 0,5 t3) Va + Va 2 / J;

При виконанні розрахунків отримуємо:

S уд - видалення автомобіля ВАЗ-21063 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху - 1,1 м;

S0 - гальмівний шлях автомобіля ВАЗ-21063 в умовах місця пригоди - 4,5 м.

Порівнюючи видалення автомобіля ВАЗ-21063 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки (S уд = 1,1 м) з величиною гальмівного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди (S0 = 4,5 м), слід дійти висновку, що водій автомобіля ВАЗ-21063 з моменту виникнення небезпеки не мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода екстреним гальмуванням із зупинкою автомобіля до місця наїзду.

При іншому співвідношенні величини видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки і гальмівного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди, робиться зворотний висновок.

Фабула події: 14 травня 1999 року близько 15 години автомобілем ВАЗ-2109 був здійснений наїзд на пішохода, що вибіг із-за нерухомого автобуса і перебігала дорогу зліва направо по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль ВАЗ-2109 технічно справний, завантаження - дві людини. Покриття дороги ґрунтове, сухе. Профіль дороги горизонтальний. Час руху транспортного засобу з моменту виникнення небезпеки для руху до моменту зіткнення (наїзду), Т п = 0,4 с. Швидкість руху автомобіля ВАЗ-2109 - 2,9 м/с. t1 - Час реакції водія автомобіля ВАЗ-2109 в умовах місця пригоди - 1,0 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля ВАЗ-2109 - 0,2 с;t3 - час наростання уповільнення автомобіля ВАЗ-2109 - 0,15 с; J - усталене уповільнення автомобіля ВАЗ-2109 на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,9 м / с 2.

Дослідження: Схема для аналізу події представлена ​​в додатку В. Величина видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху S уд може також визначається за наступною формулою:

Sуд = Va * Тп;

Величина гальмівного шляху розраховується за наступною формулою:

Sуд = (t1+ t2 + 0,5t3)* Vа + Vа 2 / J;

При виробництві розрахунків отримуємо:

Sуд - видалення автомобіля ВАЗ-2109 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху -1,1 м.

S0- зупинний шлях автомобіля ВАЗ-2109 в умовах місця пригоди 4,5 м.

Порівнюючи видалення автомобіля ВАЗ-2109 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки (S уд = 1,1 м) з величиною зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди (S о = 4,5 м), слід дійти висновку, що водій автомобіля ВАЗ-2109 з моменту виникнення небезпеки не мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода екстреним гальмуванням із зупинкою автомобіля до місця наїзду.

При іншому співвідношенні величини видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки і зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди, робиться зворотний висновок.

Фабула події: 29 червня 2005 року близько 15 години автомобілем ГАЗ-3110 був здійснений наїзд на пішохода, що вибіг з-за будинку і переходив дорогу зліва направо по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль ГАЗ-3110 технічно справний, завантаження - дві людини. Покриття дороги ґрунтове, сухе. Профіль дороги горизонтальний. Швидкість руху автомобіля ГАЗ-3110 - 18,1 м / с. tп - час з моменту виникнення небезпеки для руху до моменту зіткнення (наїзду) - 3,0 с. ST - відстань, на яку перемістилося загальмований транспортний засіб до зіткнення (наїзду) - 2,0 м.Sю - довжина гальмівного сліду задніх коліс транспортного засобу - 4 м. t1- час реакції водія автомобіля ГАЗ-3110 в умовах місця пригоди - 1,0 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля ГАЗ-3110 - 0,2 с; t3 - час наростання уповільнення автомобіля ГАЗ-3110 - 0,15 с; J - усталене уповільнення автомобіля ГАЗ-3110 на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,9 м /с 2.

Дослідження: при наявності слідів гальмування транспортного засобу до місця наїзду, видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху Sуд необхідно визначати за формулою:

Sуд = (tп - tT)*Va+ ST

tT = tT

tT =

З урахуванням того, що на місці події зафіксовані сліди гальмування до задніх коліс автомобіля, зупинний шлях розраховується, за формулою:

S0 = (t1+t2+t3) • Va + Sю

При виробництві розрахунків отримуємо:

tT - час руху транспортного засобу в загальмованому стані до зіткнення (наїзду)- 0,11 с;

tТ - повний час руху загальмованого транспортного засобу до зупинки - 3,68 с;

Sуд - відстань, на якому знаходився транспортний засіб від місця зіткнення (наїзду) у момент виникнення небезпеки для руху -54,1м;

S0 - зупинний шлях транспортного засобу в умовах місця пригоди - 28,4 м;

Sа - відстань, на якому знаходився транспортний засіб від місця зіткнення (наїзду) у момент виникнення небезпеки для руху -54,1м.

Порівнюючи видалення автомобіля ГАЗ-3110 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки (Sуд = 54,1 м) з величиною зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди (S0 = 28,4 м), слід дійти висновку, що водій автомобіля ГАЗ-3110 з моменту виникнення небезпеки мав технічну можливість запобігти наїзд на пішохода екстреним гальмуванням із зупинкою автомобіля до місця наїзду.

При іншому співвідношенні величини видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки і зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди, робиться зворотний висновок.

Фабула події: 10 серпня 1999 року близько 17 години автомобілем ВАЗ-2101 був здійснений наїзд на пішохода, що вибіг з-за будинку і перебігала дорогу зліва направо по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль ВАЗ-2101 технічно і праворуч, завантаження - дві людини. Покриття дороги ґрунтове, сухе. Профіль дороги горизонтальний. Швидкість руху автомобіля ВАЗ-2101 - 18,1 м / с.; tП - час з моменту виникнення небезпеки для руху до моменту зіткнення (наїзду) - 3,0с.; S’’Т - відстань, на яке перемістилося загальмований транспортний засіб після зіткнення (наїзду), 2,0 м.; Sю - довжина гальмівного сліду задніх коліс транспортного, 4 м. t1 - час реакції водія автомобіля ВАЗ-2101в умовах місця пригоди - 1,0 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного привода автомобіля ВАЗ-2101-0,2 с; t3 - час наростання уповільнення автомобіля ВАЗ-2101 – 0.15 c; J - усталене уповільнення автомобіля ВАЗ-2101на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,9 м / с 2.

Дослідження: Схема для аналізу події представлена ​​в додатку В. При наявності гальмівного сліду транспортного засобу після наїзду, видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху S уд необхідно визначати за такою формулою:

З урахуванням того, що на місці події зафіксовані сліди гальмування до задніх коліс автомобіля, зупинний шлях розраховується, за формулою:

S0 = (t1+t2+t3) • Va + Sю

При виробництві розрахунків отримуємо:

Sуд - відстань, на якому знаходився транспортний засіб від місця зіткнення (наїзду) у момент виникнення небезпеки для руху -35,2 м;

S0 - зупинний шлях транспортного засобу в умовах місця пригоди -28,4 м.

Порівнюючи видалення автомобіля ВАЗ-2101 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки (S уд = 35,2 м) з величиною зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди (S о = 28,4 м), слід дійти висновку, що водій автомобіля ВАЗ-2101с. моменту виникнення небезпеки мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода екстреним гальмуванням із зупинкою автомобіля до місця наїзду.

При іншому співвідношенні величини видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки і зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди, робиться зворотний висновок.

 

3. Визначення технічної можливості запобігання наїзду на пішохода у випадку, коли пішохід рухається справа наліво по ходу руху автомобіля.

 

Фабула події: 22 вересня 2000 близько 20 годин, автомобілем Мазда-626 було скоєно наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині по ходу руху автомобіля.

Вихідні дані: Автомобіль Мазда-626 технічно справний, завантаження - два пасажири. Покриття дороги асфальтобетонне, рівне, сухе. Профіль дороги має ухил в 3,38о при русі на підйом - по ходу руху автомобіля. Наїзд стався поза населеного пункту. Sуд - конкретна видимість пішохода склала при русі - 11,8 м; V а - швидкість руху автомобіля Мазда-626 в умовах місця пригоди - 11,8 м / с; t1- час реакції водія автомобіля Мазда-626 в умовах місця пригоди - 1,2 с; t1 - час реакції водія автомобіля Мазда-626 при виборі швидкості за умовами видимості дороги - 0,6 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля Мазда-626 - 0,2 с; t3 час наростання уповільнення автомобіля - 0,25 с; J - усталене уповільнення автомобіля на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 6,9 м / с 2.

Дослідження: технічна можливість запобігти наїзду на пішохода для водія автомобіля встановлюється порівнянням відстані (S уд), на якому цей автомобіль знаходився від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху (рівного конкретної видимості S уд = 11,8 м), і величини зупиночного шляху (S о) автомобіля в умовах місця ДТП. Схема для аналізу події представлена ​​в додатку В.

Величина сталого уповільнення технічно справного автомобіля Мазда-626 при спуску розраховується за формулою

J1 = J • cosα - 9,81 • sinα;

Величина зупиночного шляху розраховується за наступною формулою:

S 0 = (t 1 +t 2 + 0,5 t 3) • Va + Va 2 / J 1;

При проведенні розрахунків отримуємо:

J1 - уповільнення транспортного засобу на підйомі з кутом 3,38о - 6,31 м/с 2.

Величина сталого уповільнення технічно справного автомобіля Мазда-626 на ділянці дороги в умовах місця пригоди 6,31 м / с 2. (В разі руху на спуск у формулі знак "+" міняється на "-").

S 0 - зупинний шлях автомобіля Мазда-626 в умовах місця пригоди -29,0 м.

Величина видалення автомобіля Мазда-626 від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху (Sуд = 11,8 м) менше величини зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди S0 = 29 м).

Отже, водій автомобіля з моменту виникнення небезпеки для руху не мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування з зупинкою автомобіля Мазда-626 до місця наїзду.

При іншому співвідношенні величини видалення автомобіля від місця наїзду в момент виникнення небезпеки і зупиночного шляху даного автомобіля в умовах місця пригоди, робиться зворотний висновок.

 

4. Визначення технічної можливості запобігання зустрічного зіткнення транспортних засобів.

 

Фабула події: 11 вересня 2000року близько 20 годин, сталося зіткнення мотоцикла ММВЗ-311212 з автомобілем Фольксваген. Автомобіль Фольксваген-Джетта, що рухався на спуск в зустрічному напрямку мотоциклу ММВЗ-311212 виконуючи маневр об'їзду нерівності дороги виїхав на зустрічну смугу руху, потім повернувся на свою смугу руху. Мотоцикл ММВЗ-311212 рухався приблизно по середині проїжджої частини, після виїзду автомобіля Фольксваген-Джетта на смугу зустрічного руху (по ходу руху автомобіля) прийняв вліво на зустрічну смугу руху (по ходу руху мотоцикла) де і сталося зіткнення.

Вихідні дані: Автомобіль Фольксваген-Джетта технічно справний, не завантажений. Мотоцикл ММВЗ-311212 технічно справний, завантаження - водій і пасажир. Покриття дороги ґрунтове, рівне, сухе. Профіль дороги горизонтальний.S уд - відстань між транспортними засобами у момент виїзду автомобіля Фольксваген-Джетта на смугу зустрічного руху - 59 м. Va1 - швидкість руху автомобіля Фольксваген-Джетта - 15 м / с; Vа2 - швидкість руху мотоцикла ММВЗ-311212 - 14,6 м / с; t1 - час реакції водія автомобіля Фольксваген-Джетта в умовах місця пригоди - 0,6 с; t2 - час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу автомобіля Фольксваген-Джетта - 0,2 с; t3- час наростання уповільнення автомобіля Фольксваген -Джетта - 0,15 с; J - усталене уповільнення автомобіля Фольксваген-Джетта на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,9 м / с 2; t1- час реакції водія мотоцикла ММВЗ-311212 в умовах місця пригоди - 1,0 с; t2- час запізнювання спрацьовування гальмівного приводу мотоцикла ММВЗ-311212 - 0,05 с; t3 - час наростання уповільнення мотоцикла ММВЗ-311212 - 0,15 с, J - усталене уповільнення мотоцикла ММВЗ-311212 на горизонтальній ділянці в умовах місця пригоди - 4,5 м / с 2.

Дослідження: технічна можливість запобігти зустрічне зіткнення може розглядатися тільки для водіїв обох транспортних засобів (рухаються у зустрічному напрямку) за умови їх своєчасного вжиття заходів до гальмування. Таким чином, технічна можливість запобігти зустрічне зіткнення для водія автомобіля Фольксваген-Джетта і водія мотоцикла ММВЗ-311212 визначається шляхом порівняння відстані (Sуд = 59 м), на якому дані транспортні засоби (мотоцикл ММВЗ-311212 та автомобіль Фольксваген-Джетта) знаходилися один від одного в момент виїзду автомобіля Фольксва-ген-Джетта на смугу зустрічного руху, по якій рухався мотоцикл ММВЗ-311212, і величини сумарного зупиночного шляху даних транспортних засобів (S0 = Sо1 + Sо2) в умовах місця пригоди.

Величина зупиночного шляху автомобіля Фольксваген-Джетта і мотоцикла ММВЗ-311212 розраховується за наступною формулою:

S0 = (t1 + t2+ 0,5 t2) • Vа + Vа 2 / J;

При проведенні розрахунків отримуємо:

S0 - сумарний зупинний шлях в умовах місця дорожньої події - 76,1 м, Sо1 - зупиночний шлях мотоцикла в умовах місця пригоди - 40 м, S о2 - зупиночний шлях автомобіля в умовах місця пригоди - 36,1 м;

Оскільки величина видалення транспортних засобів один від одного, (S уд = 59 м), в момент виїзду автомобіля на смугу зустрічного руху, менше величини сумарного зупиночного шляху даних транспортних засобів в умовах місця пригоди (S о = 40,0 м + 36,1 м = 76,1 м), то отже, водії автомобіля Фольксваген-Джетта і мотоцикла ММВЗ-311212 з моменту виїзду автомобіля Фольксваген-Джетта на смугу зустрічного руху не мали технічну можливість запобігти зіткненню шляхом застосування екстреного гальмування з зупинкою транспортних засобів до місця зіткнення. При іншому співвідношенні робиться зворотний висновок.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)