Характеристика форм контролю



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика форм контролю



 

Відповідно до МК України контроль здійснюється у таких формах: огляд та переогляд товарів і транспортних засобів (ст. 55 МК України), огляд та переогляд ручної поклажі та багажу (ст. 56 МК України), особистий огляд (ст. 57 МК України), облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 58 МК України), усне опитування громадян та посадових осіб підприємств (ст. 59 МК України), перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 60 МК України), огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом (ст. 61 МК України). Розглянемо деякі з них більш детально.

Відповідно до ст. 55 МК України з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням митного законодавства. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутності особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберігає під митним контролем.

Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки та збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюється у разі:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених вище пунктах 1 та 2, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

Відповідно до ст. 57 МК України особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням керівникамитного органу або особи, яка його заміщує, якщо єдостатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митного законодавства. Це, як правило, товари, щоабо заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

На митному пості особистий огляд може також проводитися за письмовим рішенням керівникапоста або особи, яка його заміщує, з обов’язковим повідомленням протягом доби начальника митного органу про підстави і результати такого огляду.

Підставами для проведення особистого догляду прийнято вважати: відповідні дані, що містяться у повідомленнях і заявах фізичних осіб як громадян України, так і іноземців, у матеріалах, які надійшли від інших правоохоронних, контрольних і інших державних органів України, інформація митних та інших правоохоронних органів, компетентних органів іноземних держав і міжнародних організацій, в тому числі матеріалах, які поступили з інших митних органів України. Особистий огляд проводиться й при безпосередньому виявленні посадовими особами митного органу будь-яких ознак, що прямо чи побічно вказують на то, що фізична особа утаює при собі і не видає для митного контролю товари чи предмети.

Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмову постанову керівникамитного органу, керівникамитного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред’явити приховувані товари.

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, службовоюособою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, що не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише спеціалістом.

Особистий огляд проводиться в три етапи. На першому етапі посадова особа митного органу повинна пред’явити фізичній особі, по відношенню до якої прийнято рішення про проведення особистого огляду, письмове рішення про проведення особистого огляду, ознайомити з правами і обов’язками при провадженні особистого огляду й запропонувати добровільно видати приховані предмети.

На другому етапі об’являється про початок особистого огляду, піддаються огляду особисті речі, одяг та тіло. При необхідності вони піддаються дослідженню. Наприклад, при контрабанді наркотиків практикується заковтування їх у пакетах у шлунок, що можна виявити лише при дослідженні тіла за допомогою спеціальної апаратури.

Особистий огляд проводиться особою однієї статі з особою, яка піддана особистому огляду в присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, яке повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ у таке приміщення інших осіб, що не беруть участі в особистому огляді, та можливість здійснювати спостереження за провадженням такого огляду повинні бути виключені.

Порядок проведення особистого огляду встановлюється ДМС України за узгодженням з Міністерством юстиції України і Міністерством іноземних справ. У той же час чинним адміністративним законодавством і міжнародною практикою вироблені певні правила проведення такого огляду, на чому є необхідність зупинитися більш детально. В ході особистого огляду:

- оглядаються всі дрібні предмети, які належать підданій такому огляду особі (парасоля, портмоне, запальничка, авторучка, портсигар і т. п.);

- оглядається верхній одяг, взуття, головний убір;

- ощупується поверх натільної білизни все тіло особи, яка піддана огляду, зверху до низу;

- оглядається знята натільна білизна;

- досліджується тіло такої особи (оглядається волосся, кісті рук, ступні ніг та інше).

На третьому завершальному етапі особистого огляду проводиться документальне оформлення результатів особистого огляду і складається протокол особистого огляду особи. Протокол підписується посадовою особою митниці, яка проводила особистий огляд, особою, яка була піддана такому огляду, понятими, а при обстеженні тіла і медичним працівником. Особа, що була піддана особистому огляду, вправі зробити письмові заяви. В разі відмови підписати складений протокол робиться запис: «Від підпису відмовився». Копія протоколу особистого огляду вручається під розписку особі, стосовно якої такий огляд проводився.

До протоколу особистого огляду додається:

- предмети, які добровільно видані особою;

- предмети, які виявлені та вилучені в ході проведення особистого огляду;

- фотографії і негативи, кіноплівки, аудіо- та відеозаписи, що виконані при проведенні огляду;

- пояснення та заяви особи, яка була піддана особистому огляду, медичного працівника, спеціаліста, понятих;

- документально зафіксовані результати спостереження, вимірювання та дослідження, а також факт застосування лікарських препаратів.

Протоколи особистого огляду підлягають обов’язковій реєстрації в спеціальному журналі особистих оглядів. У разі порушення кримінальної справи чи адміністративного провадження про порушення митних правил оригінал протоколу особистого огляду долучається до матеріалів цієї справи. В митному органі залишається копія такого протоколу.

Для проходження митного контролю юридичні та фізичні особи, що переміщують через митну територію товари та предмети, повинні подати митниці необхідні для митного контролю документи. Їх перелік та порядок надання встановлюється митною службою.

Особистому огляду не підлягають: Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, по суті є реєстрацією митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Для забезпечення митного контролю службовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю - це отримання інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які нею володіють. В ході усного опитування складається протокол установленої форми.

Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, може здійснюватися службовими особами митних органів з метою:

а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків та зборів;

б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;

в) перевірки дотримання встановлених законодавством правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.

За результатами огляду територій та приміщень складається акт встановленої форми. Його копія вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони, власникам приміщень та складів.

Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров’я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.

У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.027 с.)