Види адміністративних порушень митного законодавства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види адміністративних порушень митного законодавства 

Адміністративні правопорушення митного законодавства встановлені главою 57 МК України. Вони є характерними для митних законодавств інших країн і можуть бути розглянуті через склад митних адміністративних правопорушень (corpus delikti): об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону.

У зв’язку з тим ми обмежимось наведенням положень МК України, де передбачено такі види митних правопорушень:

— ст. 329 — порушення режиму зони митного контролю. Таким є переміщення товарів, транспортних засобів, а також пересування осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних) через зону митного контролю, а також проведення в цій зоні виробничої та іншої комерційної діяльності без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю.

Це порушення тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення вимог накладення штрафу в розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення встановлених вимог — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений державою порядок проведення митного контролю. Об’єктивна сторона полягає у вчинені дій, які спрямовані на порушення режиму зони митного контролю: переміщення товарів, транспортних засобів, а також пересування осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних) через зону митного контролю, а також проведення в цій зоні виробничої та іншої комерційної діяльності без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством митний режим. Суб’єкт - будь-яка особа, що підлягає адміністративній відповідальності, а суб’єктивна сторона – навмисна форма вини;

— ст. 330 — неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю. Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених законодавством для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений державою порядок митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у бездіяльності – неподанні (недоставленні) в місце призначення митному органу к встановленні законодавством строки необхідних для митних цілей документів. При тому така кваліфікація здійснюється незалежно від того чи була подана митна вантажна декларація. Суб’єкт - будь-яка особа, що підлягає адміністративній відповідальності, а суб’єктивна сторона – навмисна форма вини;

— ст. 331 — видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений державою порядок митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у видачі без дозволу митного органу або у втраті товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем . Суб’єкт – посадова особа підприємства (перевізник, особа, яка була відповідальною за зберігання товарів та транспортних засобів на складах тимчасового зберігання, в режимі митного складу, що прийняла товар на відповідальне зберігання, а також громадяни, які зобов’язані доставити переміщувані товари та транспортні засоби(що прямують самоходом) у митницю, та які підлягає адміністративній відповідальності. Суб’єктивна сторона – навмисна форма вини або необережність;

— ст. 332 — недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а також прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений державою порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Об’єктивна сторона полягає у недоставленні до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а також прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари. Суб’єкт - посадова особа підприємств – декларант або митний брокер, перевізник або митний перевізник (незалежно від того, на кому саме в проміжок часу, коли було вчинене правопорушення, лежав обов’язок виконання вказаних дій, а також громадянин, які що підлягають адміністративній відповідальності. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 333 — незупинення транспортного засобу. Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є порядок митного контролю транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Здебільше тим не обмежується об’єкт вказаного правопорушення оскільки тут може бути ще життя та здоров’я, осіб які в силу посадових обов’язків перешкоджали перетині державного та митного кордону України без зупинки

Об’єктивна сторона полягає у діях, що виражені у неприпинені руху транспортного засобу й порушенні порядку митного контролю та оформлення. Суб’єкт - фізична особа, яка керувала транспортним засобом, що переміщувався через митний кордон України у зоні митного контролю, має право керувати цим транспортом та є осудною. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 334 — відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу. Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є порядок здійснення митними органами митної справи, зокрема стосовно організації та здійснення митного контролю.

Об’єктивна сторона полягає у відправленні без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем. Суб’єкт - фізична та посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 335 — причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є порядок здійснення митного контролю. Безпосереднім об’єктом – встановлений порядок митного контролю за судами і товарами, які знаходяться на них. Об’єктивна сторона полягає у причалюванні до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу. Суб’єкт - фізична особа, яка досягла 16-річного віку, а так5ож посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини так і в необережності;

— ст. 336 — неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними. Здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу тягне накладенням штрафу на громадян у розмірі до ста процентів сум вартості зазначених товарів, транспортних засобів або конфіскацією цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

Об’єктом такого правопорушення є порядок здійснення митного контролю як система. Безпосереднім об’єктом – встановлений порядок митного контролю за товарами і транспортними засобами. Об’єктивна сторона полягає у здійсненні операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування і розпорядження ними без дозволу митного органу. Суб’єкт - фізична особа, яка досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 337 — вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу. Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Об’єктом такого правопорушення є порядок здійснення митного контролю як система. Об’єктивна сторона полягає у здійсненні вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упакування, розпакування товарів, що перебувають під митним контролем, чи зміни ідентифікаційних знаків або маркування на цих та інших товарах, їхньому упакуванні без дозволу митного органу. і транспортними засобами. Об’єктивна сторона полягає у здійсненні операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування і розпорядження ними без дозволу митного органу. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учине6ння правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 338 — пошкодження або втрата митного забезпечення. Пошкодження або втрата пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений чинним законодавством порядок здійснення митного контролю за товарами, а безпосереднім об’єктом – порядок проведення митної процедури. Об’єктивна сторона полягає у пошкодженні або втраті пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах. Суб’єкт - фізична особа, яка досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона – умисел або необережність.

— ст. 339 — порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор) товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.

Об’єктом такого правопорушення є порядок здійснення митного контролю за товарами, які не пропущені через митний кордон України, а безпосереднім об’єктом – порядок проходження спрощеного митного контролю. Об’єктивна сторона полягає у наявності під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор) товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, що є осудною. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 340 — недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок здійснення митного декларування товарів та транспортних засобів. Які переміщуються через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 341 — пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон.Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання, тягне за собою конфіскацію цих товарів

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок переміщення через митний кордон, у тім числі транзитом, міжнародних поштових відправлень та міжнародних експрес-відправлень. Об’єктивна сторона полягає у пересиланні через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, Правил користування послугами поштового зв’язку та ст. 96 МК України. Суб’єкт - фізичні та юридичні особи, що вчинили таке пересування що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 342 — перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів.Перешкоджання посадовій особі митного органупід час здійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення норм митного законодавстваудоступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред’явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митних органів чи призначеному нею експерту або спеціалісту тягне за собою накладення штрафу у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок організації митного контролю або провадження у справах про контрабанду та порушення митних правил. Об’єктивна сторона полягає у перешкоджанні посадовій особі митного органуздійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення норм митного законодавстваудоступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред’явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митних органів чи призначеному нею експерту або спеціалісту у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, а також посадові особи підприємств що учинили такі порушення та є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 343 — неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, вивозяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізуються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Об’єктом такого правопорушення є встановлений МК України порядок подання митному органі передбаченої законом звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон, а також порушення порядку ведення такої звітності. Об’єктивна сторона полягає у: 1) неподанні митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, вивозяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізуються без попереднього дозволу митного органу: 2) порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що учинили такі дії і є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 344 — неподання митному органі документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи). Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи) тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Об’єктом такого правопорушення є передбачений актами чинного митного законодавства порядок надання документів, необхідних для митного контролю, взяття проб та зразків, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення. Об’єктивна сторона полягає у неподанні у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи) у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 345 — переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб — від тридцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок переміщення через митний кордон товарів, що містять права інтелектуальної власності. Об’єктивна сторона полягає у ввезенні на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи, що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 346 — порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами. Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а також проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є: а) встановлений порядок розміщення товарів на митних ліцензійних складах; б) встановлені МК України строки, умови і порядок зберігання та проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах. Об’єктивна сторона полягає у порушенні встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а також проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах. Суб’єкт - посадові особи зазначених підприємств. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 347 — порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок знищення (руйнування) товарів, які перебувають під митним контролем. Об’єктивна сторона полягає у невиконанні встановлених МК України та іншими актами митного законодавства умов, заборон і обмежень щодо знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем. Суб’єкт - фізична особа, яка вчинила таке правопорушення, а також посадові особи підприємств. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 348 — порушення зобов’язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів. Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов’язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов’язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) зазначених товарів тягне, за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок пропуску товарів з метою тимчасового вивезення або знищення. Які переміщуються через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у порушенні зобов’язання про зворотнє вивезення або ввезення, тобто: а) невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення у вказаний у зобов’язанні строк; б) неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов’язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов’язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) зазначених товарів. Суб’єкт - фізична особа, а також посадові особи підприємств, які взяли на себе таке зобовязання. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 349 — порушення зобов’язання про транзит. Невивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок пропуску товарів з метою транзиту через територію України. Об’єктивна сторона полягає у невивезенні за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом. Суб’єкт - фізична особа, а також посадові особи підприємств що прийняли товари і транспортні засоби до транзитного перевезення. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 350 — порушення встановленого маршруту переміщення товарів. Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів

Об’єктом такого правопорушення є встановлений КМУ порядок щодо шляхів чи напрямків руху для певних видів транспорту чи товарів, які переміщуються територією України. Об’єктивна сторона полягає у ухиленні від встановленого маршруту переміщення товарів територією України. Суб’єкт - фізична особа, а також посадові особи підприємств що учинили такі дії. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 351 — дії, спрямовані напереміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та діяльність митних органів зі стягування передбачених законодавством платежів, здійснення митного контролю і митного оформлення. Об’єктивна сторона полягає у переміщенні через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, за відсутності ознак злочину. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини;

— ст. 352 — дії, спрямовані напереміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, документів, одержаних незаконним шляхом, документів, що містять неправдиві дані, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у переміщенні товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, документів, одержаних незаконним шляхом, документів. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини, тобто прямому умислі;

— ст. 353 — зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок оформлення та переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у зберіганні, перевезенні, придбанні чи використанні товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 354 — використання товарів, відносно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок здійснення митного декларування товарів та транспортних засобів. Які переміщуються через митний кордон України. Об’єктивна сторона полягає у використання товарів, відносно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги у разі переміщення через митний кордон України. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств що є осудними. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності;

— ст. 355 — дії, спрямовані на неправомірне звільнення він сплати податків і зборів або зменшення їх розміру. Заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборівабо зменшення їх розміру, або несплата податків і зборіву строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктом такого правопорушення є встановлений порядок оподаткування та сплати податків і митних зборів, що забезпечує формування дохідної частини державного бюджету. Об’єктивна сторона полягає у заявленні в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборівабо зменшення їх розміру, або несплата податків і зборіву строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів. Суб’єкт - фізична особа, яка на момент учинення правопорушення досягла 16-річного віку, а також посадові особи підприємств. Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення полягає у навмисній формі вини чи необережності (самовпевненості чи недбалості.

Варто зауважити, що у новому МК України використано єдиний критерій визначення розміру штрафу — неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У той же час у порівняні із попередньою редакцією суттєво збільшені розміри штрафів. Крім того, у зв’язку із наслідками та небезпечністю тих чи інших порушень митних правил санкції[34] з часом можуть змінюватися в той чи інший бік.

Законодавець слушно відмовився від виокремлення в рамках МК України адміністративної відповідальності експертів та перекладачів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)