Поняття порушень митних правилМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття порушень митних правил 

Порушення митних правил є різновидом у більшій мірі адміністративного правопорушення – винного діяння (дії чи бездіяльності), що посягає на встановлений порядок перетину митного кордону та переміщення через нього товарів, транспортних засобів і предметів. Разом з тим МК України поряд із Кримінальним кодексом України містить один склад злочину — контрабанду.

Наразі порушення митного законодавства є досить поширеним. Лише у 2006 р. за фактами порушення митного законодавства порушено 281 кримінальну справу на суму понад 278 млн. грн., складено понад 24 тисячі протоколів. Вартість реально вилучених предметів склала 286 млн. грн.. При тому слід мати на увазі. що далеко не кожне порушення митного законодавства виявляється, реєструється та відкривається за ним провадження, справа доводиться до суду та реалізації судового рішення.

Митні правопорушення, як й інші порушення, характеризуються такими ознаками як суспільна небезпечність, заподіяння шкоди, винність та караність. Суспільна небезпека виявляється у тому, що порушеннями митних правил створюється загроза митній справі. В результаті такого правопорушення порушується порядок переміщення товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон. До ознак правопорушення також відноситься те, що вони заподіюють шкоду, а особи, які їх скоїли, підлягають покаранню.

Як і будь-яке інше правопорушення, порушення митних правил має свій склад: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону. Лише за їх наявності винні особи притягуються у встановленому законом порядку до відповідальності. Більшість порушень митного законодавства є адміністративними. Але за контрабанду встановлено кримінальну відповідальність.

На посадових осіб митних органів можуть накладатися дисциплінарні стягнення.

У тих справах де митний орган приймає участь у господарських операціях і є стороною договорів, йдеться про можливість притягнення за їх порушення до цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності. Так само у разі заподіяння матеріальних збитків та моральної шкоди не виключено застосування цивільно-правової відповідальності.

Таким чином у митному праві домінуючим видом відповідальності є адміністративно-правова та дисциплінарна. Кримінальна встановлена за контрабанду. Цивільно-правова відповідальність може мати самостійний характер, але й застосовуватися поряд з адміністративною та кримінальною, зокрема в разі заподіяння збитків.

Митні правопорушення передбачені розділом ХУІІІ МК України.

Порушенням митних правил слід вважати протиправні дії осіб, які посягають на встановлений порядок переміщення товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України, їх контроль і митне оформлення та стягування мита й інших платежів, за які митним законодавством встановлена відповідальність.

Відповідно до ст. 319 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, які посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Відповідальність за порушення митних правил встановлюється виключно МК України.

Загальновизнано, що підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є наявність у діянні особи складу правопорушення (corpus delіctі): об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Суб’єктами відповідальності за митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку (загальний суб’єкт), а також посадові особи (спеціальний суб’єкт).

Варто підкреслити, що притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов’язку сплати мита та інших податків і зборів.

Додержання вимог законодавства у разі застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку митних органів вищого рівня та їх посадових осіб, права оскарження та інших встановлених законодавством України заходів.

 

Контрабанда

 

Контрабанда — найбільш небезпечне та доволі поширений злочин. На сьогодні контрабанда передбачена лише ст. 201 КК України. На вимогу Президента України дублювання цього злочину у МК України було усунуто. Характерним є те, що раніше контрабанда входила до злочинів проти держави, а тепер до злочинів у сфері господарської діяльності. Іншими словами, докорінно змінився характер суспільної небезпечності цього злочину.

Питання протидії контрабанді стало настільки гострим, що відповідно до Указу Президента України від 22 листопада 2007 р. №1137/2007 «Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії конрабанді на порушенням митних правил» така група створена і затвепджено положення про неї. Її основними завданнями визначено:

- збирання та узагальнення інформації про факти констрабьанди та порушень митних правил при переміщенні товарів через митний кордон України а також про прояви корупції у діяльності органів, що здійснюють митний та інший контроль при переміщенні товарів через митний кордон України;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення взаємодії Служби безпеки України, ДМСУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, органів прокуратури, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у боротьбі з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;

- напрацювання комплексу заходів щодо запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, посилення митного та прикордонного контролю;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Робоча група з питань протидії контрабанді на порушенням митних правил вправі:

- залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до підготовки питань до розгляду Міжвідомчою комісією;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади з питань, зо належать до їх відання;

- утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань.

Згідно зі ст. 201 КК України контрабандою є переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), органів та інших анатомічних матеріалів людини, а також контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

Контрабанда карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. Контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. При тому контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Здебільше контрабанда кваліфікується за ознакою великих розмірів.

Практично у всіх країнах під контрабандою (contro — проти, bando — урядової постанови) розуміється переміщення через митний кордон (кордон держави) товарів та інших предметів таємно чи тих, які заборонені, і визнається злочином. При цьому контрабанда стара, як і митне право, власне, коли появилось контрольоване і із стягненням мита переміщення товарів через митний кордон, тоді й появилась контрабанда.

В ряді країн (Російська Федерація, Республіка Білорусь) визнається кваліфікована контрабанда: скоєна неодноразово, посадовою особою з використанням свого посадового положення, скоєна із застосуванням насилля до особи, яка здійснює митний контроль. Такий крок є виправданим з огляду на спеціалізацію кримінальних елементів на контрабанді, та шкоді для національної економіки, а при контрабанді наркотиків – для здоров’я людей.

Загальним об’єктом контрабанди визнається державний порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, який включає у себе у тому числі й загальний і спеціальний порядок переміщення товарів через митний кордон. Безпосереднім об’єктом контрабанди є встановлений порядок переміщення матеріальних цінностей і окремих предметів і речовин, що вилучені з вільного обігу, через митний кордон України. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок переміщення відповідних предметів через митний кордон України, який є необхідною умовою нормальної діяльності митних органів по стягненню передбачених законодавством платежів, здійсненню митного контролю і митного оформлення предметів. Додатковим факультативним об’єктом контрабанди можуть виступати встановлений порядок обігу предметів дозвільної системи, порядок сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, громадська безпека, здоров’я населення.

Предметом контрабанди є товари, валюта, історичні й культурні, національні цінності та інші предмети, у тому числі й ті, які вилучені з вільного обігу: отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові речовини, зброя та набої. Виключення становить мисливська гладкоствольна зброя[33].

Контрабандою завдається шкода або створюється загроза для:

— життя та здоров’я населення при контрабанді отруйних, сильнодіючих речовин та особливо наркотиків;

- економічної безпеки, особливо при незаконному вивозі стратегічної сировини та товарів;

— суспільної безпеки при незаконному переміщені наркотиків, психотропних речовин, зброї;

— національної безпеки України чи безпеки інших країн в разі незаконного вивезення (ввезення) зброї масового ураження, а також матеріалів чи технологій, які використовуються для їх виготовлення;

— інтересам культури в разі контрабанди культурних цінностей.

Об’єктивна сторона контрабанди полягає в незаконному переміщенні через митний кордон України (ввезення та територію України чи вивезення вказаних товарів і предметів будь-яким способом. Як правило, контрабанда здійснюється у вигляді активних дій, хоча й не виключена бездіяльність особливо при співучасті, коли дії співучасників між собою не пов’язані.

Контрабанда вважається закінченою з того моменту, коли товари чи інші предмети були фактично переміщені через митний кордон і при наявності хоча б однієї з ознак у діях особи, яка вивозила чи ввозила ці товари й предмети контрабандним шляхом.

Судова практика визнає контрабанду закінченою з моменту перетину митного кордону України. В той же час для контрабанди характерна стадія підготовки до скоєння злочину. Як підготовка до контрабанди, кваліфікуються дії з незаконного отримання ліцензії на вивезення стратегічної сировини, наркотичних засобів, свідоцтва на вивезення культурних цінностей, обладнання схованок, схиляння інших осіб до спільного учинення контрабанди чи створення інших умов для скоєння контрабанди.

Суспільна небезпечність контрабанди проявляється у тому, що:

- на ринок (чорний) потрапляють товари, що заборонені для легального обороту і шкодять здоров’ю людей, загрожують смертю;

- при контрабанді зброї та боєприпасів виникає загроза безпеці громадян та національній безпеці;

- створюється загроза безпеці інших країн в разі незаконного вивезення зброї масового ураження, матеріалів та технологій, які використовуються для її виготовлення;

- незаконне вивезення валютних цінностей підриває валютні та золоті запаси України;

- не надходять доходи від митних платежів, підривається державна монополія та отримання обов’язкових платежів, зменшується дохідна частина бюджету;

- завдаються економічні збитки державі, деформуються нормальний оборот у розподільчих відносинах, механізм ціноутворення;

- створюються умови для отримання нетрудових доходів;

- послабляється економіка держави, зміцнюється кримінальний елемент, створюються корумповані та мафіозні структури;

- при контрабанді відходів виробництва, неліквідів, завдається шкода довкіллю;

- завдається шкода національній історичній та культурній спадщині, знижується культурний потенціал країни, втрачаються святині;

- каталізується злочинність і вона набирає інтернаціонального характеру, утворюються корумповані структури, деформується державний механізм управління.

Із суб’єктивного боку контрабанда передбачає наявність прямого умислу. Винний усвідомлює обставини і характер незаконного переміщення товарів, предметів і речовин через митну територію України і прагне їх ввезти на територію України з порушенням встановленого порядку чи вивезти з України. Тож контрабанда скоюється з прямим умислом (наміром). Мотив та мета контрабанди, як правило, вирішального значення не мають. Мотив завжди корисливий. Це бажання збагатитися незаконним шляхом.

Суб’єктами контрабанди можуть бути фізичні особи: громадянин України, іноземець, апатрид, які досягли 16-ти років. Як спеціальний суб’єкт, визнається посадова особа, яка скоїла цей злочин із використанням своєї посади.

Дізнання у справах про контрабанду проводиться митними органами.

З метою припинення міжнародного незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу, митні органи за участю інших правоохоронних органів України або без такої участі, за домовленістю в кожному окремому випадку з митними та іншими органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України можуть використовувати метод контрольованої поставки, тобто допускати під своїм контролем ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Рішення про здійснення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів приймає Голова ДМСУ або його Перший заступник. Порядок проведення контрольованої поставки визначається МК України і відповідним нормативно-правовим актом ДМСУ, МВС України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузіохорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.

З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватись під негласним контролем митних органів, погодженим з іншими правоохоронними органами України, та за їх участі або без такої участі.

Рішення про переміщення товарів під негласним контролем приймає Голова ДМСУ, його Перший заступник, начальник Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи або у виключних випадках — керівникрегіональної митниці. Якщо під негласним контролем переміщуються товари, вилучені із цивільного обігу, про прийняття рішення щодо проведення переміщення товарів під негласним контролем негайно сповіщається відповідний прокурор.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)