Пристрої для перевірки контрольно-вимірювальних приладівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пристрої для перевірки контрольно-вимірювальних приладівПрилад Е-204 (рис. 13.14) дає змогу визначити технічний стан контрольно-вимірювальних приладів як знятих з автомобіля, так і розміщених на ньому. Живиться він від акумуляторних батарей
напругою 12 чи 24 В.

Нагрівач 2 призначений для нагрівання датчиків покажчиків і сигналізаторів температури охолодної рідини. В його стакан наливають підігріту нагрівальним елементом, змонтованим між стінками стакана, дистильовану воду, температуру якої визначають термометром, встановленим в отвір.

Повітряний насос, що розміщений всередині корпусу, призначено для створення тиску під час перевірки датчиків електричних манометрів, а також сигналізаторів тиску масла та повітря. Тиск повітря реєструють манометром 6. У рух насос приводять ручкою 10. Покажчики, що перевіряються, закріплюють на площині 7. Датчики манометрів для вимірювання тиску масла та повітря ставлять у з’єднувальну муфту 11. Повітря з повітряної системи випускають вентилем 12.

 

 

Рис. 13.14. Прилад Е-204 для перевірки контрольно-вимірювальних
приладів автомобіля:

1 – термометр; 2 – нагрівник; 3 – мікроамперметр; 4 – лампа «Сигнал»;

5 – ро­зетка із затискачами /, //, III для ввімкнення з’єднувальних провідників;

6 – манометр; 7 – площинка; 8 – штифт; 9 – кутомір; 10 – ручка насоса;

11 – з’єднувальна муф­та; 12 – вентиль випускання повітря; 13 – перемикач

перевірок; 14 – ручка реостата; 15 – кнопка «Відлік»; 16 – перемикач еталонних опорів; 17 – розетка для ввімкнення акумуляторної батареї; 18 – запобіжник на 15 А; 19 – розетка для ввімкнення про­відників від нагрівника;

20 – перемикач напруги 12 ... 24 В; 21 – розетка для ввімкнен­ня з’єднувальних провідників до перевірюваного амперметра; 22 – лампа

Датчики вимірювачів рівня пального, що перевіряються закріпляють на кутомірі 9. Мікроамперметр 3 зашунтовано кнопкою 15. Перевіряючи різні прилади, короткочасно натискають на кнопку 15 і відлічують покази. Якщо стрілка відхиляється за межі шкали, то потрібно перевірити правильність підімкнення випробувального приладу або усунути в ньому несправність, яка спричинила збільшення струму. Ручкою 14 ставлять стрілку приладу 3 на нульову поділку. Підмикаючи провідники від затискачів розетки 17 до виводів акумуляторної батареї, червоний провідник приєднують тільки до плюсового вивода акумуляторної батареї. У противному разі стрілка амперметра відхилятиметься ліворуч нульової поділки.

Початковий стан перемикачів: 20 – у нейтральному положенні; 13 – повернутий проти стрілки годинника до краю.

 

13.7. Засоби діагностування систем освітлення
автомобілів

 

Діагностування фар автомобілів здійснюється за спрямованністю та силою світлового потоку. Робота переважної більшості сучасних приладів для перевірки фар ґрунтується заснована на фотометричному методі визначення світлотехнічних величин.

Значний вплив на точність регулювання фар надає правильність виставлення приладу відносно автомобіля. Прилад повинен бути встановлений строго на висоті розташування фар, а його оптична вісь – паралельно поздовжньої осі діагностуємого автомобіля. Із цією метою прилади оснащуються спеціальними орієнтувачами. З позицій метрологічного забезпечення принциповим є вибір бази, яка визначає положення приладу щодо автомобіля. В якості бази використовують вісь передніх і задніх коліс, площину симетрії.

Відповідно до сучасних вимог похибки орієнтації у вертикальній і горизонтальній площинах не повинні перевищувати, відповідно, 0,25° і 0,5°.

Реглоскопи (Е-6, К-303, К-310, ПРАФ, ПФ, ПУР, СЕГ, ЕФЛЕ, Р-7535 та ін.) – прилади, призначені для перевірки (вимірювання сили світла) і регулювання (установка орієнтації світлового потоку) автомобільних фар головного освітлення. Реглоскопи різних типів відрізняються за схемою побудови вимірювальної (оптичної) системи, за типом системи орієнтації (контактна, оптична з освітлювачем, оптична дзеркальна, система візування), за базою орієнтації (вісь симетрії, вісь передніх коліс, вісь задніх коліс). Виконані як пересувні, живлення автономне чи від мережі.

Із числа експлуатованих приладів для перевірки фар зазначеним вимогам відповідають прилади ПРАФ-3, К-303, К-310 (Росія), а також Motekc-7351 (Чехія), Visor-091 (Югославія) і частково задовольняє прилад KS-20 (Польща).

Прилад К-303 забезпечує перевірку розміщення фар за зсувом світлової плями на екрані, вимірюючи силу світла за допомогою фотометра (рис. 13.15). Мінімальна й максимальна висота осі оптичної камери становить 250 і 1150 мм, відповідно.

Пристроєм, що орієнтує, перевірки розміщення приладу перед фарою є щілинний прожектор, виставлений на оптичній камері приладу. Оптична камера містить у собі лінзу 1 (рис. 13.16), екран 4 з фотоелементом 3 і міліамперметр 2.

Прилад К-310 призначений для визначення сили світла й напрямку світлового потоку фар. Орієнтація приладу провадиться ширококутовим візиром. Межі висоти установки оптичної камери становлять 300 і 1150 мм. Визначення напрямку світлового потоку здійснюється по світловій плямі на екрані приладу.

 

 

Рис. 13.16. Схема оптичної камери приладу К-303

У порівнянні з К-303 прилад К-310 відрізняється підвищеною точністю регулювання фар і меншою масою. Крім того, він більш зручний в експлуатації.

Прилад ПРАФ-3 має високу точність орієнтації щодо поздовжньої осі автомобіля й відрізняється гарними метрологічними показниками виміру. Похибка орієнтації приладу щодо поздовжньої осі автомобіля ±0,25° по вертикалі. Діапазон переміщення центра об’єктива оптичної камери (по висоті) становить 400…1200 мм. Прилад вимірює силу світла фар у діапазоні 0…6000 і 0…46000 кд; похибка виміру сили світла в 5000 кд дорівнює ± 10%.

На оптичній камері приладу розташована прямокутна призма, гіпотенузна грань якої постачена прямокутною сіткою. Призма має можливість повертатися навколо осі, паралельної осі об’єктива. Оператор, стоячи збоку від автомобіля, повертає прилад так, щоб при повороті призми дві симетричні точки кузова автомобіля були спроектовані на одну лінію сітки. Значення сили світла відображається на стрілочному мікроамперметрі.

Прилад Motex-7535, так само як і прилад Motex-7535М, складається з тубуса в зборі з оптичною системою, настановного дзеркала, вимірника сили світла фар направляючих вертикальних стійок переставної шкали нахилу пучка ближнього світла, шасі, гальм перестановки тубуса по висоті й у положеннях, паралельних поздовжній осі діагностуємого автомобіля у вигляді направляючих поперечних рейок довжиною 4 м.

Діапазон переміщення тубуса за висотою становить 185…1340 мм, діапазон шкали нахилів пучка світла фар від +20 до –60 см на 10 м. Прилад зберігає свої метрологічні характеристики при дотриманні умов негоризонтальності установки рейкового шляху (негоризонтальності підлоги поста) ±1 мм/м. Широкий діапазон переміщення тубуса по вертикалі забезпечує можливість діагностування практично всіх автотранспортних засобів, що експлуатуються в країні.

Прилад KS-20 пересувний, габарити 830×700×820 мм, маса
34 кг, призначений для перевірки фар різних типів автомобілів, у тому числі з асиметричним світлом. Перевірку рекомендується здійснювати в умовах СТОА (закриті приміщення).

Похибка орієнтації приладу щодо симетричних точок фар автомобіля становить ±1° по горизонталі й ±0,5° по вертикалі; при орієнтації приладу щодо колії передньої осі автомобіля похибка становить ±1,3° по горизонталі та ±0,5° по вертикалі. Діапазон переміщення центра об’єктива оптичної камери (по висоті) становить 220…1200 мм. Діапазон виміру положення оптичної осі фари в горизонтальній площині ±300 мм, а у вертикальній площині (нагору й вниз) відповідно 250 і 400 мм.

Прилад KS-20 у порівнянні з приладами ПРАФ-3, К-303 і
К-310 має підвищені погрішності виміру, гірші показники орієнтації й занижений робочий діаметр лінзи. Крім того, прилад не забезпечує можливість виміру сили світла габаритних ліхтарів.

На рис. 13.17 представлений прилад для перевірки й регулювання світла фар автомобілів мод. «FOCUS» фірми «DIP DIVISION» (Італія). Тип приладу – пересувний, автоматичний.

Прилад ОП призначений для перевірки, регулювання напрямку й контролю сили світла фар транспортних засобів в умовах підприємств автомобільного транспорту, станцій технічного обслуговування та у складі ліній інструментального контролю технічного стану транспортних засобів. Прилад дозволяє регулювати кути нахилу й повороту, контролювати силу світла фар ближнього й дальнього світла, а також противотуманних фар.

Пересувний оптичний прилад складається (рис. 13.8) з основи 19 на колесах; стійки 18, установленої на підставі вертикально; оптичної камери 7 і орієнтуючого пристрою 8.

Оптична камера являє собою корпус, у якому встановлені лінза, пузирковий рівень, оглядове скло, екран, що переміщається по вертикалі за допомогою диска відлікового диска 3, і індикатор сили світла 6. На екрані фотоелементи для виміру сили світла.

На задній стінці камери розташовані кнопки 4 (див. рис. 13.18) вмикання фотоелементів для виміру сили світла відповідних фар, ручка 5 потенціометра калібрування напруги живлення та знімна кришка 2, за якою розташовуються калібровані підстроювальні резистори й елемент живлення.

 

Рис. 13.18. Пересувний оптичний прилад мод. ОП

 

Технічна характеристика оптичного приладу мод. ОП: відстань від розсіювача фари до лінзи оптичної камери приладу –
300…400 мм; висота установки осі оптичної камери приладу –
250…1600 мм; діапазон виміру кута нахилу світлотіньової границі – 0…140 (0…400) хв (мм); похибка виміру – ±15 хв; температура навколишнього середовища − 10 + 40 ° С; вологість при + 25 °С не більше 80 %.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.009 с.)