Комбіновані приводи гаражного обладнання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комбіновані приводи гаражного обладнанняВ механізованому технологічному гаражному обладнанні, яке потребує одночасно досягати дії різної природи (переміщення, обертовий рух та ін.) використовують комбіновані приводи. Механізована зик-машина (рис. 20.12) складається зі станини, верхнього й нижнього валів із робочими роликами, механізму привода валів та механізму регулювання положення верхнього вала.

Механізм привода складається з електродвигуна 1, клинопасової передачі 2, редуктора 3 й зубчастої передачі 10, що обертає верхній 7 та нижній 6 вали, на яких розміщені робочі ролики 8 і 9. Положення верхнього вала з роликом 8 у вертикальній площині регулюється за допомогою пневмоциліндра 4 та важеля 5. Завдяки цьому змінюється зазор між роликами під час гнуття листів різної товщини. Крім того, зусилля, що передається від пневмоциліндра на верхній ролик, необхідне для початкового деформування заготовки роликами.

 

 

Рис. 20.12. Кінематична схема зик-машини
з пневмо-електричним приводом:

1 – електродвигун; 2 – клинопасова передача; 3 – редуктор; 4 – пневмоциліндр; 5 – важіль; 6, 7 – відповідно нижній та верхній вали; 8, 9 – ролики;

10 – зубчаста передача

 

Машина має стіл-раму для встановлення оброблюваної заготовки, а також укомплектована набором роликів для виконання різних жерстяницьких робіт.

 

Контрольні запитання

20.1. Як виглядає принципова схема довільної машини з ручним приводом?

20.2. Як виглядає механічну характеристику електричного двигуна постійного струму з незалежним збурюванням?

20.3. Як виглядає характеристика електричного двигуна постійного струму з послідовним збурюванням?

20.4. Як виглядає механічна характеристика роторного гідравлічного двигуна для гаражного обладнання?

20.5. Як виглядає механічна характеристика пневматичного роторного двигуна?

20.6. Як виглядає характеристика сумісної роботи довільного двигуна з робочим органом технологічного обладнання?

 


 

 

Розділ 21

 

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ

 

Аналіз оснащеності підприємства технологічним

Обладнанням

 

При модернізації виробничо-технічної бази діючих ПАТ виникає необхідність оцінки оснащеності різних зон, ділянок і цехів підприємства спеціалізованим технологічним обладнанням. Початкова оцінка здійснюється на підставі порівняння дійсної наявності технологічного обладнання з табельним. Проте ця оцінка є наближеною. Для більш глибокого аналізу необхідна оцінка стану механізації виробничих процесів ТО та ПР з використанням технологічного обладнання.

Під механізацією виробничих процесів мають на увазі заміну в них ручної праці роботою машин і механізмів, а також заміну менш удосконалених машин та механізмів більш удосконаленими. При аналізі механізації виробничих процесів необхідно провести розрахунок показників механізації, а потім порівняти одержані значення з нормативною базою, яка характеризує потрібний рівень меха-нізації.

Оцінка механізації проводиться за двома показникам:

– за рівнем механізації виробничих процесів, %;

– за ступенем механізації виробничих процесів, %.

Рівень механізації Р визначає долю механізованої праці в загальних трудовитратах за повний технологічний процес. Ступінь механізації С визначає заміщення робочих функцій людини реально застосованим обладнанням в порівнянні з повністю автоматизованими виробничими процесами.

Рівень механізації Р визначається за формулою

 

, % (21.1)

 

де Тм – трудомісткість механізованих операцій процесу (з використанням технологічної документації), чол.-хв;

Т0 – загальна трудомісткість всіх операцій процесу (з викорис- танням технологічної документації), чол.-хв;

Ступінь механізації С визначається за формулою

 

, % (21.2)

 

де М = M1 · Z1 + M2 · Z2 + M3 · Z3 + M3,5 · Z3,5 + M4 · Z4, (21.3)

М1 М4 – кількість механізованих операцій, які виконуються
з застосуванням обладнання з відповідною ланковістю;

Z1 Z4 – ланковість обладнання, яке застосовується, відповідних рівнів 1; 2; 3; 3,5; 4;

Н – загальна кількість операцій.

Значення ланковості технологічного обладнання автопідприємств наведені в табл. 21.1.

 

Таблиця 21.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)