Функціональні якості інерційного роликового стендаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функціональні якості інерційного роликового стенда 

Під час руху величина гальмової сили для передньої й задньої осей становить

 

Рmн1 = ; Ртн2 = , (12.2)

де Рmн1 і Рmн2нормативна гальмова сила, відповідно для передніх і задніх коліс;

mа– повна маса автомобіля при перевірці гальм на дорозі;

jн – нормативне уповільнення на дорозі;

b– коефіцієнт перерозподілу гальмових сил по осях автомобіля.

 

На величину гальмової сили впливають коефіцієнт тертя, площі накладок, зусилля в приводному контурі. Коефіцієнт тертя істотно залежить від температури поверхні тертя.

З умов імітації реальної температури й при однаковій силі натискання на педаль гальма, визначають необхідну величину інерційної маси стенда

 

m= (12.3)

 

де mмаса обертових частин стенда;

mкмаса коліс автомобіля;

mд – повна дорожня маса автомобіля;

Vc, Vд – швидкість автомобіля, відповідно, на стенді й дорозі

 

mдп = b× mд; mдз = (1 – b) × mд. (12.4)

 

При інерційному способі перевірки гальм на роликових стендах гальма перевіряємої вісі поглинають кінетичну енергію обертових мас – «роликовий стенд – колеса». Процес швидкоплинний, відбувається з високим нагріванням пари «гальмовий барабан-накладка». Природно, чим вища швидкість перевірки V, тим більша кінетична енергія Ек обертових елементів стенда

 

Ек = (m+ 2 × mк) × V2, (12.5)

 

де (m+ 2 × mк)– сумарна маса обертових елементів стенда й коліс.

 

У цьому випадку забезпечується відповідність режиму перевірки гальм на стенді та при експлуатації, завдяки високій швидкості початку гальмування й однакових температурних режимів у гальмових механізмах.

Для попередніх розрахунків приймають стендову швидкість перевірки Vс для легкових автомобілів і автобусів – 22,2 м/с
(80 км/год), для вантажних – 16,7 м/с (60 км/год).

Інерційна маса обертаючого тіла визначається за формулою

 

m = ,(12.6)

 

де J – момент інерції тіла обертання, кг·м2;

r – радіус обертання тіла.

 

Інерційна маса дозволяє порівнювати енергію тіл, які обертаються, або рухається поступально. Інерційна маса – це маса фіктивного тіла, що рухається зі швидкістю V, рівній лінійній швидкості в контакті колеса з опорною поверхнею та має кінетичну енергією таку, що й автомобіль.

Сумарна інерційна маса (Σm), що перешкоджає гальмуванню колеса, виражається сумою

 

Σm = m+ 2 × mк,(12.7)

 

де m– інерційна маса стенда;

mк– інерційна маса колеса (переднього або заднього).

 

Необхідна інерційна маса стенда для передніх коліс визначається за формулою

 

, (12.8)

 

де mа – повна маса автомобіля;

Vд – швидкість, яка рекомендується для перевірки гальм на дорозі;

Vс – швидкість перевірки на стенді (рекомендується для легкових автомобілів і автобусів 70…80 км/год, для вантажних –
60 км/год).

 

Вибравши значення інерційної маси стенда mn для перевірки гальм передньої осі, визначають швидкість перевірки гальм задньої осі V

 

. (12.9)

 

Якщо значення необхідної інерційної маси для перевірки задніх коліс є більшими, ніж для передніх, масу стенда приймають за значенням для задніх коліс, а для перевірки передніх коліс підбирають швидкість.

Приклад розрахунку інерційних мас роликового стенда для перевірки гальм автомобіля ГАЗ-31029. Використовуючи довідники визначають необхідні дані для розрахунку: 1) момент інерції переднього Jкп = 1,1 кг·м2 та заднього Jкз = 1,14 кг·м2 коліс; 2) коефіцієнт розподілу гальмівних сил b = 0,575; 5), швидкість дорожніх випробувань гальм – Vд = 40 км/год(11,1 м/с); 3) нормативне уповільнення jн = 6,8 м/с2; 4) повна масаГАЗ-31029– mа = 1820 кг; 5) швидкість початку гальмування на стенді для коліс передньої осі – Vc = 22,2 м/с (80 км/год). За формулами (12.4) визначають маси, що припадають на колеса передньої й задньої осей автомобіля при його гальмуванні на дорозі

 

mдп = b × mа= 0,575 ×1820 = 1046,5 кг;

 

mдз = (1 – b) × mа = (1 – 0,575) ×1820 = 773 кг.

 

За формулою (12.6) визначаємо інерційні маси передніх і задніх коліс

 

mкп = кг;

 

mкз = кг.

 

За формулою (12.3) знаходимо необхідну інерційну масу обертових частин стенда

 

mст = кг.

 

Приймаємо необхідну величину інерційної маси стенда mст = 108 кг.

Швидкість перевірки гальм задніх коліс складе (12.9):

 

м/с ≈ 72 км/год.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)