Регламентовані зусилля навантажувального пристрою 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регламентовані зусилля навантажувального пристрою 

Маса автомобіля, яка припадає на керовані колеса, т Зусилля навантажувального пристрою, Н
До 1,6 7,35
Понад 1,6 до 3,86 9,81
Понад 3,86 12,3

 

В разі виникнення повороту керованого колеса при положенні регламентованого зусилля на кермовому колесі, фіксовані положення кермового колеса повинні відповідати моментам початку повороту керованого колеса, обумовленим другим оператором візуально або за допомогою додаткових засобів (наприклад, індикатора).

Перевірка стану рульового керування автомобілів може здійснюватися приладами К-402 і К-187. Прилад мод. К-402 (рис. 11.1) призначений для діагностування рульового керування автомобілів з діаметром кермового колеса 400…540 мм, складається із пружинного динамометра й люфтоміра зі стрілкою.

 

 

Рис. 11.1. Прилад К-402 для перевірки рульового керування:

1, 4 – захвати; 2 – стрілка; 3 – шкала виміру люфту; 5 – шкала виміру
зусилля повороту кермового колеса (динамометра)

 

Динамометр встановлюється на кермовому колесі, а стрілка 2 кріпиться до кермової колонки. Технічний стан рульового керування оцінюється за сумарним люфом та загальною силою тертя. Люфт визначається за кутом повороту кермового колеса при заданому зусиллі на ободі. При цьому переднє колесо автомобіля, яке має нерозрізну поперечну кермову тягу, повинне бути вивішене. Силу тертя визначають по зусиллю, що прикладається до обода колеса, необхідному для повороту вивішених коліс.

Для визначення сумарного люфту рульового керування передні колеса виставляють у положення прямолінійного руху, закріплюють на ободі кермового колеса динамометр зі шкалою, а на кермовій колонці – стрілку приладу. Прикладаючи до приладу (або швидко повертаючи) обід кермового колеса в обидва боки із зусиллям 7,35 Н, визначають люфт рульового керування, тобто неробочий хід кермового колеса. Сумарний люфт у рульовому керуванні для легкових автомобілів не повинен перевищувати 10 °. Сучасні моделі автомобілів виготовляються із сумарним люфтом кермового колеса не більше 5 °.

Прилад К-402 дозволяє вимірювати люфт кермового колеса в межах 0…25 ° і силу тертя в діапазонах 0…20 і 0…120 Н. Рульове керування в цілому перевіряють приладом моделі К-187 (рис. 11.2), який дає змогу визначити сумарний люфт (за кутом повороту кермового колеса), а також загальну силу тертя, для чого передні колеса вивішують, щоб усунути тертя шин у плямі контакту, і спеціальним динамометром вимірюють зусилля повороту кермового колеса.

 

 

Рис. 11.2. Прилад К-187 для перевірки рульового керування:

1 – динамометр; 2 –стрілка, що закріплюється на кермовій колонці;

3 – шкала люфтоміра; 4 –затискачі для кріплення на кермовому колесі

Прилад К-187 забезпечує вимірювання зусиль на кермовому колесі в діапазоні 0…80 Н і сумарного люфту в діапазоні
0…15 °.

 

 

Рис. 11.3. Динамометр приладу К-187:

1 – скоба; 2 – захват; 3 – зубчастий сектор; 4 – движок; 5 – основа;

6 – стакан; 7 – проміжна втулка; 8 – пружина; 9 – стакан; 10 – вісь

 

Люфтомір мод. К-524 (рис. 11.4) складається з верхнього 1 і нижнього 2 розсувних кронштейнів, які приставляються до обода кермового колеса упорами 3; пересувні каретки 4, які стягують напрямні стрижні 1 кронштейнів за допомогою затискачу 6; кутомірної шкали 7, установлюваної на осі затискача 6 з можливістю, повороту (рукою) і самогальмування (при знятті зусилля) за рахунок фрикційної, гумової шайби 8; гумової нитки 9, яка натягається з допомогою присосу 10, від затискача 6 до лобового скла автомобіля, яка виконує функції вказівної «стрілки» кутомірної шкали, і навантажувального пристрою, що представляє собою пружинний динамометр 11 двосторонньої дії (вид динамометра (права частина) – рис. 11.5).

Каретка 4 з віссю повороту кутомірної шкали виставляється в центр повороту кермового колеса за умови однакових вильотів («а» і «b») стрижнів 5 щодо каретки. Цим забезпечується нерухомість вказівної нитки – «стрілки» при повороті кермового колеса та правильність виміру люфту.

Динамометр 11 розміщується на нижньому кронштейні 12 за допомогою кронштейна 13 і закріплюється на ньому стопорним гвинтом 14 у такому положенні, при якому при установці люфтоміра на ободі кермового колеса, прикладене до навантажувального пристрою зусилля припало би на середину перетину обода.

 

 

Рис. 11.4. Загальний вид люфтоміра мод. К-524

 

 

 

Рис. 11.5. Вид динамометра (права частина) приладу К-524:

1, 2, 3 – ризики регламентованих зусиль, відповідно 7,35; 9,81 і 12,3 Н;

4 – покажчик; 5 – кромка кришки; 6 – кришка; 7 – шпилька; 8 – чашка

пружини; 9 – пружина; 10 – головка; 11 – корпус; 12 – контргайка

 

При обслуговуванні кермових систем, постачених гідропідсилювачем, додатково застосовують установку моделі К-465М, яка дозволяє визначити витік масла, тиск гідравлічного насоса, продуктивність насоса. Зношування шкворневого вузла переднього моста вантажного автомобіля перевіряють приладом моделі Т-1.

11.2. Стенди для перевірки кутів виставлення керованих
коліс

 

До числа найпоширеніших несправностей переднього моста автомобілів відноситься порушення кутів виставлення коліс. Конструктивно у вантажних автомобілів і автобусів передбачене регулювання тільки кута сходження, у легкових – кутів розвалу, поздовжнього нахилу шворня (осі повороту), співвідношення кутів поворотів, сходження.

Ці стенди за призначенням класифікуються: для експрес-діагностування; для поглибленого контролю й регулювання кутів установки керованих коліс. Установка керованих коліс легкових автомобілів перевіряється по величині сходження й кутам розвалу керованих коліс, а також по кутах нахилу шворня поворотного кулака в поперечній і поздовжній площинах, співвідношенню кутів повороту керованих коліс, паралельності передньої й задньої осей, зміщенням моста вбік і ін.

За конструктивним виконанням стенди підрозділяються на площинні, роликові (барабанні), оптичні, електрооптичні, елект-ронні й ін.

 

б
а

 

Рис. 11. 6. Стенди для перевірки кутів установки передніх коліс:

а – площадковий; б – барабанний

 

Для контролю кутів установки керованих коліс автомобілів застосовують два види стендів: 1) перевірка в динамічному режимі; 2) перевірка в статичному режимі. Контроль виставлення коліс у динамічному режимі провадиться на стендах площадкового і барабанного типів.

Площадкові стенди мають рухому площадку встановлену на пружних елементах, сумарна жорсткість яких приблизно на порядок більше жорсткості шини. Основним критерієм оцінки установки
коліс на таких стендах є величина і напрямок бічної сили, що діє в контакті шини з площадкою при проїзді колеса. Автомобіль проїжджає через площадку зі швидкістю приблизно 5 км/год.

До числа стендів для експрес-діагностування відносяться площадкові стенди К-619, К-112 і ін. До числа основних недоліків цих стендів відноситься те, що вони не забезпечують перевірку всіх геометричних параметрів установки коліс в автомобілів з розділеним виміром сходження по кожному колесу. Цей недолік усунутий у стендах 665 PL-J фірми «Bern Muller» (Франція), а також у нових електронних стендах, у тому числі з лазерним пристроєм.

Стенди з біговими барабанами також дозволяють вимірити бічні сили на керованих колесах. У цьому випадку автомобіль нерухомий, а є привід барабанів, на яких установлені колеса автомобіля. За допомогою кермового колеса автомобіля добиваються рівності бічних сил на обох керованих колесах і порівнюють з їх значенням, заданим заводом-виготовлювачем.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.007 с.)