ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гаражні гідравлічні підйомники для автомобілівГідравлічний підйомник охоплює один або кілька циліндрів із плунжерами й опорними рамами або захватами, резервуар з гідравлічною рідиною, гідронасос, кран керування, манометр, клапани й трубопроводи.

На рис. 3.12 наведена схема одностійкового гідравлічного під-йомника.

Стаціонарні напільні гідравлічні підйомники можуть бути
одно-, двох- і багатоплунжерні, з вантажопідйомністю від 2 до 12 т і більше.

В одноплунжерному підйомнику (рис. 3.13) при підйомі масло забирається з бака 9 насосом 8 і через гідророзподільник 6 та зворотний клапан 5 подається в нижню порожнину циліндра 2. При нагнітанні в циліндр масла плунжер висувається, і відбувається підйом автомобіля. Підйом плунжера 1 з піднімальною платформою 12 обмежується упорною шайбою й напрямним циліндром.

 

Рис. 3.13. Схема гідравлічного автомобільного підйомника:

1 – плунжер; 2 – гідроциліндр; 3 – гідравлічний дросель; 4, 5 – зворотні

клапани; 6 – гідророзподільник; 7 – напірний клапан; 8 – гідронасос;

9 – гідробак; 10 – електродвигун; 11 – манометр; 12 – траверса

 

При досягненні максимальної висоти спрацьовує клапан 6 і масло перекачується в бак. Висота підйому до 1,5 м. Швидкість підйому близько 2 м/хв (0,033 м/с).

При опусканні підйомника електродвигун 10 не працює й плунжер опускається під дією сили ваги автомобіля – рідина із циліндра видавлюється плунжером через кран керування в бак. Швидкість опускання можна регулювати дроселем 3 з клапаном 4, дроселюючи зливальний отвір. Для попередження мимовільного опускання плунжера підйомник обладнують запобіжною стійкою з отворами під фіксуючий стрижень.

Недоліком одноплунжерного підйомника є ускладнений доступ до механізмів автомобіля знизу. Крім того, при найменшому перекосі плунжера при його монтажі відбувається мимовільний поворот рами з розташованим на ній автомобілем. Проте за умови правильного монтажу цей недолік перетворюється в перевагу, тому що можливий поворот автомобіля навколо вертикальної осі в будь-яке зручне положення. За рахунок цього може заощаджуватися виробнича площа, яка відводиться для маневрування автомобіля та його проїзду.

Циліндри одно-, двох- і трьохплунжерних підйомників розміщають у бетонних колодязях глибиною приблизно 2 м під робочим постом. Чотирьох-, шести-, восьмиплунжерні підйомники виконують напільними, розміщаючи циліндри усередині стійок. Напільні компактні підйомники застосовують і без стійок – важільної конструкції, що під дією хитного гідроциліндра розвертається, піднімаючи автомобіль.

Одноплунжерний підйомник дозволяє повертати опорну раму навколо осі плунжера, що полегшує установку автомобіля на пост. Разом з тим, центральне розміщення плунжера ускладнює підхід до окремих вузлів автомобіля знизу. Двоплунжерний підйомник з невеликими рамами або захватами на кожному плунжері забезпечує кращий підхід до вузлів, а також дає можливість установлювати автомобіль похило під кутом до 40°. Для підйому автомобілів з різною базою передбачають можливість зміни відстані між плунжерами.

Двохплунжерні гідравлічні підйомники застосовують для підйому автомобілів масою до 16 т. Вони складаються із двох одноплунжерних підйомників, циліндри яких заглиблені в підлозі. Кожен плунжер має коротку раму, а іноді кільчасту опору (підхоплення) для осей автомобіля. Обидва плунжери приводяться в дію від однієї насосної установки. Для вирівнювання швидкостей переміщення плунжерів використовується тросоперетягуючий пристрій. Гідравлічні підйомники, незважаючи на простоту конструкції, плавність і безшумність у роботі, мають певні недоліки. Внаслідок зношування або деформації ущільнюючого сальника плунжера може відбуватися мимовільне опускання платформи з автомобілем. Гідравлічні підйомники, заглиблені в підлозі, ускладнюють перепланування виробничих приміщень. Крім того, їх не можна розміщувати на міжповерхових перекриттях.

Наведено розрахунок гідравлічного підйомника. Навантаження, що приходиться на один плунжер підйомника становить

 

, Н, (3.16)

 

де Gа – сила ваги, Н;

Kр = 1,1...1,3 коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по плунжерах;

n – число плунжерів.

Діаметр плунжера

 

, (3.17)

 

де pн – тиск, створюваний насосом, Па;

η – ККД підйомника (0,94...0,98). Після розрахунку діаметра плунжера підбирають ущільнювальну манжету згідно ГОСТ 14896-74 і потім коректують розрахований діаметр.

Ємність бака

 

, м3 , (3.18)

 

де Н – висота підйому, м;

K = 4...5 – коефіцієнт запасу.

Продуктивність насоса

 

, м3/с, (3.19)

 

де η0 = 0,7 об’ємний ККД насоса.

Потужність електродвигуна

 

N = Vп · pн, Вт. (3.20)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.005 с.)