Структура виробничо-технічної бази ПАТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура виробничо-технічної бази ПАТ 

Групи ВТБ Фонди виробничо-технічної бази
1. Будівлі Будівлі гаражів, цехів, ремонтні майстерні, профілакторії, адміністративні й побутові будівлі, автостанції, автовокзали
2. Споруди Покриття територій і площадок, відкриті площадки для зберігання автомобілів, вантажно-розванта­жувальні пристрої, естакади на відкритих площадках, канави для ремонту, паливо-заправні колонки, навіси, естакади, забори, водойми, колодязі, цис-терни для води й мастильних матеріалів, резервуари, водонапірні башти
3. Передавальні пристрої Трансмісії, конвейєри, зовнішні електромережі, трубопроводи з усіма проміжними пристроями
4. Машини та обладнання:
4.1. Силові машини Електродвигуни, генератори, трансформатори, парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, пересувні електростанції, компресори

Продовження табл. 1.1

 

Групи ВТБ Фонди виробничо-технічної бази
4.2. Робочі машини Верстати для ремонтних робіт та інше обладнання (преси, молоти, горни, електрозварювальні апарати, мийні машини), тобто обладнання, призначене для механічного, термічного й хімічного впливу на предмет праці
4.3. Вимірювальні, регулюючі прилади та пристрої й лабораторне устаткування Вимірювальні прилади й обладнання постів і станцій діагностики, лабораторне устаткування й прилади, електровимірювальні прилади й пристрої загального й спеціального призначення
4.4. Обчислювальна техніка Машини електронні цифрові із програмним керуванням загального призначення, спеціалізовані й керуючі; аналогові й клавішні електронні; перфораційні й клавішні електромеханічні й обчислювальні
4.5. Інші машини та їх обладнання Обладнання автоматичних телефонних станцій, пожежні машини, автомобілі всіх типів, використовувані для господарського обслуговування
5. Інструмент Електродрилі, електровібратори, робочі затискачі, лещата, різцеві державки
6. Виробничий і господарський інвентар Робочі столи, верстати, огородження для машин, шафи виробничого призначення, стелажі, інвентарна тара, меблі, переносні бар’єри, дивани
7. Інші виробничі фонди Капітальні вкладення в земельні ділянки (багаторічні насадження, відвід земельних ділянок) – і закінчені капітальні роботи з орендованих основних фондів

 

Для здійснення операцій по технічному обслуговуванню й ремонту рухомого складу автомобільного транспорту на ПАТ використовується технологічне обладнання. Це поняття охоплює: технологічне обладнання, за допомогою якого виконуються різні операції робіт з обслуговування та ремонту автомобілів і їхніх елементів;
організаційне оснащення, необхідна для організації цього виробництва; технологічне оснащення, необхідне для виконання операцій цього виробництва.

До технологічного обладнання відносяться верстати, стенди, установки, як стаціонарні, так і пересувні, що використовуються при обслуговуванні й ремонті автомобілів, агрегатів, вузлів і механізмів, а також відновлення окремих деталей.

До організаційного оснащення відносяться: верстати, стелажі, підставки, шафи, лари, необхідні для організації робіт у виробничих зонах і на ділянках ремонтно-обслуговуючого виробництва (РОВ).

До технологічного оснащення відносяться: комплекти інструментів, прилади, пристосування, необхідні для безпосереднього виконання операцій під час ТО та ремонту автомобілів виконавцями РОВ.

Обладнання робочих постів і потокових ліній становить значну частку профілактичного, ремонтного й підйомно-оглядового устаткування. Воно призначено задля забезпечення вільного доступу до всіх елементів автомобіля, безпеки та зручністі при одночасному виконанні операцій декількома робітниками з усіх боків, зручності, надійності і маневрування автомобіля на постах ТО й ремонту.

Обладнання постів і потокових ліній складається з наступних основних груп: 1) оглядові канави; 2) естакади; 3) гаражні підйомники й домкрати; 4) підйомно-транспортні пристрої; 5) конвейєри; 6) мастильно-заправне обладнання.

Технологічне обладнання, що призначене для механізації технологічних процесів ТО і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту, є частиною основних виробничих фондів.

 

1.2. Класифікація автосервісного технологічного
устаткування

 

На підприємствах автосервісу застосовують універсальне обладнання (металорізальні, деревообробні верстати, преси, кран-балки, зварювальні транс форматори й ін.), а також спеціалізоване, що випускається різними підприємствами (мийні машини, підйомники, діагностичні прилади, мастильно-заправні пристрої й ін.). Крім того, широко використовують нестандартизоване обладнання, що виготовляється власними силами (стелажі, верстати, візки й ін.).

Технологічне обладнання, що використовується на підприємствах автосервісу залежно від його призначення підрозділяється на
підйомно-оглядове, підйомно-транспортне, спеціалізоване для ТО автомобілів і спеціалізоване для ПР автомобілів.

Технологічне обладнання залежно від його призначення підрозділяється на чотири групи.

Перша група включає обладнання й пристрої, що забезпечують при ТО й ПР зручний доступ до агрегатів, механізмам і деталям, що розташовані знизу та збоку автомобіля (оглядові канави, естакади, підйомники, перекидачі й гаражні домкрати).

До другої групи відноситься обладнання для підйому й переміщення автомобілів, агрегатів і вузлів автомобіля в процесі ТО та ремонту – підйомно-транспортне обладнання, а саме: кран-балки, пересувні крани, талі, електротельфери, вантажні візки, а також конвеєри різних типів, які застосовуються при ТО у випадках, коли рух автомобіля самоходом виключається.

Третя група – спеціалізоване обладнання для ТО. Воно призначається для безпосереднього виконання технологічних операцій (робіт) ТО: прибирально-мийних, кріпильних, мастильних, контрольно-діагностичних, регулювальних і заправних. До них відносяться: мийні й заправні установки, діагностичні стенди, гайковерти та ін.

Четверта група – спеціалізоване обладнання, що включає значну номенклатуру виробничого обладнання, застосовуваного в технології робіт ПР автомобіля й при ТО-2: розбірно-складальне, слюсарно-механічне, ковальське, зварювальне, мідницьке, шино-монтажне та вулканізаційне, електромеханічне та для системи живлення.

Потреба в технологічному устаткуванні для підприємствах автосервісу і об’єднань різних розмірів регламентується табелем технологічного обладнання і спеціалізованого інструмента, що охоплює ткі три види:

1) обладнання загальтехнічного призначення, що застосовується в різних галузях народного господарства, у тому числі і на автомобільному транспорті;

2) гаражне обладнання, тобто устаткування, що використується тільки при ТО і ремонті автомобілів;

3) не стандартизоване обладнання.

До першого виду відносяться металорізальні й деревообробні верстати, ковальсько-пресове, кранове й інше обладнання.

Залежно від призначення металорізальні верстати підрозділяються на: 1) універсальні; 2) спеціалізовані (обробка деталей одного найменування, але різних розмірів); 3) спеціальні, призначені для обробки одного певного виробу.

Залежно від маси металорізальні верстати підрозділяються на легкі (масою до 1 т), середні (понад 1 до 10 т) та важкі (масою більше 10 т).

За ступенем автоматизації металорізальні верстати підрозділяються на: автомати; напівавтомати; із цикловим і числовим програмним керуванням.

Ковальсько-пресове обладнання – це гідравлічні й механічні преси, висаджувальні, обрізні й штампувальні автомати, молоти, ножиці й згинальні машини. Залежно від маси ковальсько-пресове обладнання розподіляється на: легке (масою менш 10 т); середнє (10 … 60 т); важке (масою більше 60 т).

Кранове обладнання різниться за режимами роботи механізму головного підйому: з ручним приводом; з машинним приводом (легкі, середні, важкі й досить важкі крани).

Гаражне обладнання класифікують за призначенням та складностю. За призначенням виділяють обладнання для наступних основних робіт:

§ мийних і очисних;

§ підйомно-транспортних;

§ мастильних;

§ заправлення маслами, повітрям і робочими рідинами;

§ контрольно-діагностичних і регулювальних: 1) механічних систем; 2) систем електроустаткування; 3) систем живлення карбюраторних, дизельних і газобалонних автомобілів;

§ розбірно-складальних і ремонтних;

§ шиномонтажних і шиноремонтних.

За складністю конструкцій і проведенням ТО та ремонту гаражне обладнання підрозділяється на: нескладне – слюсарно-монтажний інструмент, візки для зняття й установки коліс і ін.; середньої складності, наприклад підйомники, оливороздавальні колонки; складне, наприклад стенд для перевірки гальмових властивостей авто-мобіля.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)