Флотаційно-мийна установка для автосервісуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Флотаційно-мийна установка для автосервісу 

Флотаційно-миюча установка (рис. 2.32) призначена для мийки автомобілів і очищення стічних вод після мийки транспорту,
агрегатів, деталей, тари й т.д.; зливових вод гаражів, автостоянок.

 

Рис. 2.32. Організація оборотного водопостачання на автомийці:

1 – первинний відстійник; 2 – нафтозбірник; 3 – забірний фільтр;

4 – датчики рівня; 5 – установка ФМУ; 6 – накопичувач шламу;

7 – накопичувач очищеної води; 8 – насос подачі води; 9 – мийна установка

 

Очищення стічних вод на установці «ФМУ» провадяться як із застосуванням реагентів (коагулянтів, флокулянтів) так і без таких, залежно від типу стоків і вимог до очищеної води. Установка може використовуватися в складі очисних споруджень у якості проміжної або заключної ланки для підвищення продуктивності й ступеня очищення і призначена для експлуатації тільки в закритих виробничих приміщеннях, температура повітря в яких виключає замерзання води в ємностях і трубопроводах. Принципова схема флотаційно-миючої установки наведена на рис. 2.33.

 

Рис. 2.33. Принципова схема роботи установки ФМУ

 

Забруднена вода після попереднього очищення у відстійнику через забірний фільтр 1 по всмоктувальному трубопроводу 2, через зворотний клапан Кл1надходить в ежектор 4, установлений на вході насосного агрегату 3. Для первісного запуску установки корпус насосного агрегату 3необхідно заповнити водою через кран 9.

Робочий потік рідини на ежектор надходить по байпасному трубопроводу 5. На вході в ежектор 4установлена захисна сітка, яка служить для запобігання засмічування сопла ежектора. Ежектор 4має два штуцери: 11служить для вводу розчину реагенту й з’єднується трубкою 42з насосом-дозатором 6(насос-дозатор 6з’єднаний трубкою з каністрою 13); 12служить для підсмоктування атмосферного повітря й має регулювальний гвинт 7. В обох штуцерах убудовані зворотні клапани.

У насосі 3відбувається змішання стічної води з розчином реагенту й повітрям, після чого суміш надходить по трубопроводу 10до двоступінчастого сатуратора 15, 16. Тут під тиском 0,5… 5,5 МПа відбувається розчинення повітря у воді й змішання з реагентом.

З другого щабля сатуратора 16,вода, якаочищається, по трубопроводу 19, через зворотний клапан Кл2, надходить у розподільний колектор 21через сопла 20. У нижній частині камери флотації 22відбувається скидання тиску й з води виділяється розчинене повітря у вигляді дрібних пухирців, до яких прилипають частки забруднень. Шлам збирається на поверхні флотаційної камери у вигляді піни, яка знімається скребковим механізмом (шламовидалячем) 25,і скидається в лоток 26ідалі через патрубок Гнадходить у шламову ємність для відстоювання.

Шлам може бути зданий на переробку як цілком (якщо є така можливість), так і окремими фракціями після відстою й зливу зверху нафтопродуктів і води із середньої частини. Нафтопродукти варто здати на переробку або використовувати як рідке паливо. Вода повертається на очищення у відстійник.

Відстояні в шламовій ємності зважені речовини вивозять.

У фільтрі 20вода надходить у нижню частину, проходить через шар фільтруючого завантаження 30. Очищена вода скидається через переливну трубу 33і патрубок В. Завантаження фільтра втримується підтримуючою 31і притискною 32рамками.

Завантаження фільтрів вибирається залежно від технології очищення стічних вод. Стандартне завантаження фільтра для очищення стічних вод автомийок – пінополіуретановий нафтосорбент (крихта 10…20 мм). При засмічуванні пінополіуретанової крихти фільтр 29витягається з установки й промивається зверху струменем води. Промивні води скидаються через кран 34у накопичувач.

Якщо немає необхідності в глибокому очищенні, то очищена вода після флотації скидається через кран 27і патрубок Б. Всі ємності установки мають зливальні крани 34, 35, 36, 37, об’єднані єдиним трубопроводом 38(патрубок Д).

Електрична й гідравлічна схеми установки забезпечують її роботу в автоматичному режимі відповідно до споживання оборотної води для мийки автомобілів, або в міру надходження стічних вод за допомогою датчиків мінімального й максимального рівнів води в ємності. Вода, очищена флотаційним способом, надходить через переливну трубу 24в оголовок 23і далі через кран 28на глибоке очищення в засипний вбудований фільтр 29.

 

2.18. Розрахунок очисних споруджень автомийних
установок

 

Розрахунок пісколовки з контейнерами для збору осаду передбачає швидкість протікання стічних вод Vп = 0,15 м/с.

Площа перетину потоку

 

S = Q / Vп, м2. (2.14)

 

Ширина пісколовки (В) приймається звичайно рівною 1 м. При цьому довжина її

 

, м, (2.15)

 

де K = 1,3 – коефіцієнт запасу по довжині;

Hp = S/B розрахункова глибина проточного шару піско-
ловки, м;

U0– гідравлічна великомірність зважених часток, що характеризує їхній розмір, форму, густину і від яких залежить швидкість осідання.

Для піску U0= 18 · 10 – 3 м/с.

Загальна глибина пісколовки

 

HΣ = Нп + Нр + Н0,м, (2.16)

 

де Нп – глибина від підлоги до рівня води в пісколовці, м.

Вона визначається як

 

Нп = Нк + 0,03 · l, м, (2.17)

 

де Нк – глибина канави, м; l – відстань від початку стоку до стінки пісколовки, м; Н0 = 1,0...1,5 м – глибина осадової частини
пісколовки.

У зоні осадової частини встановлюються контейнери для осаду з таким розрахунком, щоб над верхньою кромкою контейнера був шар води не менш Нр.

Обсяг прийомного резервуара розраховується виходячи з 15-ти хвилинного перебування в ньому стічних вод

 

Vпр = 15 · 60 ⋅ Q = 900 · Q, м3. (2.18)

 

Форма резервуара вибирається довільно.

Насосна станція першого підйому укомплектовується насосами, продуктивність яких визначається притокою стічних вод Q. Гідроциклони розраховуються за гідравлічним навантаженням, яке для розглянутої конструкції гідроциклонів становить

 

Мгц= 1,9 ⋅10 – 3, м3/(м2 · с).

 

Площа водного дзеркала гідроциклона

 

, м2. (2.19)

 

Звичайно діаметр гідроциклона приймають не більше D = 2,0 м. Тоді фактична площа дзеркала води одного гідроциклона

 

Sв cp = π · D2 / 4, м2. (2.20)

 

Кількість гідроциклонів

 

Nгц= (Sв/ Sвср) + 1, (2.21)

 

де доданий один резервний гідроциклон.

Якщо кількість Nгцвідрізняється від цілого числа більш ніж на 20 %, варто змінити діаметр гідро циклона, повторивши розрахунок.

Насосна станція другого підйому повинна укомплектовуватися насосами такої ж продуктивності, що й насоси першого підйому. Напір повинен визначатися з урахуванням втрат у фільтрах, які орієнтовно становлять близько 0,1 МПа. Фільтри застосовуються типові. Середня швидкість фільтрування Vcp = 10 м/год.

Необхідна площа фільтрів

 

Scp= 3600 · Q · Vcp, м2. (2.22)

 

Обсяг резервуара очищеної води визначають виходячи з розрахунку забезпечення 30 хвилинного запасу води для мийки автомобілів. Бак для збору нафтопродуктів вибирається таким, щоб його наповнення тривало не менше доби. Обсяг камери бензомаслоуловлювача приймається рівним 1/3 ... 1/5 обсягу пісколовки.

Контейнери для осаду виконують із металу. Вони повинні мати вушка або гачки для захвату вантажопідйомним пристроєм, а також засувки в днищі для скидання осаду. Допускається одночасна установка в пісколовці або шламоуловлювачі декількох контейнерів.

Іноді пісколовку виготовляють із монолітного бетону із днищем у вигляді переверненої піраміди. У пісколовку такої конструкції контейнер не встановлюють, а осад видаляють за допомогою
насосозмішувачів, інжекторних насосів або грейферних механізмів. Грейферне очищення має певні переваги перед очищенням за допомогою насосів. Грейфер може захоплювати злежалий шлам, а також обтиральні кінці, ганчірки, кусковий бруд і ін., які потрапили в пісколовку , У пристроях з насосами ці предмети призводять до засмічування трубопроводів, що зриває роботу з видалення осаду.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)